gvar Røang, Thorendal AS

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong
Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015
Thorendahl AS
En av Oslos største aktører innen komplett utvendig rehabilitering
 Thorendahl AS ble etablert i 1971 som en
malermesterbedrift
 Solid eierskap
 Faglært kompetanse
 Bred entreprenørvirksomhet med spesialisering innen:
• Fasaderehabilitering
• Etterisolering
• Betongrehabilitering
• Skorsteinsrehabilitering
• Takarbeid
• Rehabilitering av teglestein
2
27.02.2015
Organisering av flere virksomheter innen rehabilitering…
…gir en bredde og kompetanse innen flere sammensatte oppgaver
AF Gruppen ASA
Strøm Gundersen AS
MTH AS
VD Montasje
AS
Sol-Energi AS
Oslo
Stillasutleie AS
Thorendahl AS
Storo
Blikkenslagerverksted AS
Oslo Papp og
Membran AS
Oslo
Prosjektbygg AS
Etterisolering gir mange fordeler…
…blant annet reduserte energikostnader og positiv miljøeffekt
Hvorfor etterisolere?
 Redusert energibruk/lavere
energikostnader
• Forbedret U-verdi
• Flytte nullpunkt
• Fjerne kuldebroer
 Rehabilitert veggen i samme
arbeidsprosess
• Etterisolering utføres i samme operasjon
som nødvendig vedlikehold
• Bevare bygninger
 Forbedret innemiljø gjennom flytting av
nullpunkt
 Positiv miljøeffekt
I dag brukes to hovedmetoder for etterisolering av murbygg
Kompakte og luftede systemer
Kompakte systemer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Luftede systemer
Forbehandling
Grunnpuss
Armering
Primer
Sluttbelegg
Pussavslutnings-profil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Underkonstruksjon
Isolasjon
Pussbærer
Grunnpuss
Armering
Sluttbelegg
 Etterisoleringssystemer har utviklet seg betraktelig de siste 30 årene
 Et utvalg av etablerte leverandører, med utviklet serviceapparat, med en tydelig markedsleder
 Leverandører fungerer ofte som rådgivende ledd
 På store prosjekter velges løsning i forkant av kunde i samarbeid med rådgiver/leverandør
 Det gjøres dessverre mye alvorlige feil i bransjen ved montering, som medfører til følgeskader
5
27.02.2015
Kompakte systemer
Erfaringer fra rehabilitering
Fordeler/muligheter
 Variabel tykkelse(fra 30-150mm, 400 mm ved EPS)
Kompakte systemer
 Enkelt å videreføre inntrukne profiler
 Ingen kuldebroer
 Enkel måte å få bedre U-verdi på en fasade
 Kompakte systemer passer på mur- og betongvegger
 Hvem velger denne løsningen?
 Hvorfor?
Begrensninger
 Begrenset utvalg av utenforliggende profiler
 Sprekker og ujevnheter i underkonstruksjon forplanter
seg i ferdig overflate
 Dårlig drenering
 Må utføres korrekt og det stilles store krav til korrekt
utførte detaljer
Brochmannsgate 7
Kompakt system på høyblokk
 Etterisolering, betongrehabilitering og
nye ventiler og balkongfronter i 2010
 Det var stilt krav om at fasaden ikke
måtte endres utseendemessig i
prosessen
 Det ble videreført profiler fra
betongelementene
Luftede systemer
Erfaringer fra rehabilitering
Fordeler/muligheter
 Konstant luftstrøm bak pussbærende plater
Luftede systemer
 Ingen problemer med drenering av fukt
 Ingen problemer med luftfuktighet inne i bygget som gir
utslag i fasaden
 Sprekker forplanter seg ikke
 Fugefritt
 Hvem velger denne løsningen?
 Hvorfor?
Begrensninger
 Mer kostbar metode enn kompakt system
 Plasskrevende metode
Blindernveien 2-4
Luftet og kompakt etterisolering
 Etterisolering og rehabilitering i 2014
 To boligblokker oppført i 1958/1959
 Komplett rehabiliteringsprosjekt,
fasadene ble etterisolert med kompaktog luftet system, vinduer ble skiftet,
betong rehabilitert
 Skulle ikke endres utseendemessig
 2600 M2 Luftet etterisolering
 600 M2 kompakt etterisolering
Lillo Terasse
Rehabilitering av eksisterende, kompakt pussystem
 Pussystem ble rehabilitert i 2014
 Rehabilitert og etterisolert ca 1992
med nye balkonger.
 Fasadepussen var oppsprukket. Og
det var mye vann og avskallinger i
nederste del.
 Balkongkonstruksjonen fra 1992 var
korrodert.
 8000 M2 fasadepuss, 50% ble pusset
på nytt, noe reparert og malt.
 Detaljer ble utbedret, dryppkanter,
utkast, vannavvisende maling.
Thorendal har gjort de fleste typer av rehabiliteringsjobber
…fra Universitetet i Oslo til Tveitablokkene…
UiO
Stranden
Maritimt museum
Tveita blokkene
Oppsummering
 Thorendahl AS liker utfordringer i forhold til nye typer prosjekt og nye løsninger
 Vi har gjort etterisolering på jobber der etablerte metoder ikke er mulig å bruke
 I dag etterisolereres ikke 1890-bebyggelsen grunnet utfordringer med stukkatur, ornamenter
og detaljer
 Mange eksisterende pussystemer må rehabiliteres allerede etter 10-15 år
 Vi vil alltid jobbe for å være oppdatert på de siste metodene for å hjelpe våre kunder med
vanskelige og nye utfordringer
Takk for oppmerksomheten!
Ingvar Røang