05 Tunnelrehabilitering – teknisk kvalitet og praktiske løsninger

Tunnelrehabilitering
– teknisk kvalitet og praktiske løsninger
Sivilingeniør Vidar Wang Lutnæs
Teknologidagene 2016, Trondheim
Innhold
Tunnelrehabilitering – teknisk kvalitet og praktiske løsninger
•
Prosjektet "Rehabilitering av tunneler i Oslo"
•
Teknisk kvalitet på eksisterende løsninger
- eksempler fra prosjektet med forslag til løsning
– Vann- og frostsikring
– Teknisk utstyr som krever tiltak i hvelv
– Rømningsveger
•
Oppsummering
Prosjekt: Rehabilitering av tunneler i Oslo (ni tunneler)
Tåsen 2000
Smestad 1983
Granfoss 1992
Hammersborg 1989
Festnings 1990
Vaterlands 1990
Vålereng 1987
Svartdals 2000
Ekeberg 1995
Prosjekt: Rehabilitering av tunneler i Oslo (ni tunneler)
•
•
Stor medieinteresse - påvirker folks hverdag
Minst mulig ulempe for trafikantene
→ Fokus på anleggsgjennomføring
→ Nattarbeid når mulig
Prosjekt: Rehabilitering av tunneler i Oslo (ni tunneler)
Tilstandsvurdering
•
Detaljprosjektering
Tilstandsvurdering:
– Ferdigtegninger av eksisterende tunnel
– Befaring
– Materialprøving av betong
– Kjerneboring i vegoverbygning
– TV-inspeksjon av VA-ledninger
• Detaljprosjektering:
– Konkurransegrunnlag
– Arbeidsgrunnlag
• Oppfølging i byggefasen:
– Rehabilitering kan gi tekniske overraskelser
Oppfølging i byggefasen
Prosjekt: Rehabilitering av tunneler i Oslo (ni tunneler)
•
Tilstandsvurdering av 20 – 30 år gamle høytrafikkerte tunneler viser
god og "mindre god" kvalitet på tekniske løsninger
•
Teknisk kvalitet på eksisterende løsninger
- eksempler fra prosjektet med forslag til løsning
– Vann- og frostsikring
– Teknisk utstyr som krever tiltak i hvelv
– Rømningsveger
Vann- og frostsikring
•
Hvelv med veggelementer av betong og PE-hvelv med nettarmert
sprøytebetong i heng
– Er generelt i god stand
– Materialprøving viser begrenset kloridinntrengning og
liten karbonatiseringsdybde
– Betongelementene viser bedre motstand mot kloridinntrengning enn
plasstøpt betong
•
Litt fuktgjennomgang
– Fukt som regel ved skjøter eller bolter
– Praktisk tilnærming i hvert enkelt tilfelle for å finne årsak og tiltak
•
En del utette fuger
•
Mangler brannseksjonering
Sprøytebetonghvelv type "Ekeberghvelv"
Eksisterende
Sprøytebetonghvelv type "Ekeberghvelv"
Rehabilitert
Fuger
Eksisterende
Rehabilitert
• Eksisterende fugemasse har
sluppet ensidig ved mange fuger
• Fugeåpning større enn ca. 10 -15 mm
rehabiliteres for å brannsikre PE-skum
Full utstøping over etablert hvelv
Eksisterende
Rehabilitert
• Mangler drenssjikt
• PE-hvelv fjernes
• Drenssjikt etableres før nytt hvelv
Brannseksjonering
Eksisterende
• Mangler
Rehabilitert
• Etableres med Leca for ca. hver 250. m
• Fokus på riktig kvalitet på
membrandetaljer
Nødstasjoner
Eksisterende
Rehabilitert
• Membran på vegg
• Ytterkant vegg utenfor gulv
• Fukt på gulv
• Membran på vegg
• Ytterkant vegg utenfor gulv
• Fukt på gulv
Teknisk utstyr
•
I all hovedsak blir alt teknisk utstyr byttet ut:
– For kort restlevetid
• Varmforsinket stål
– Nye krav/løsninger
• Type utstyr
• Styringssystem
•
Mer omfattende sikkerhetsutrustning og nye krav medfører:
– Utvidelse av tekniske bygg
– Nye føringsveier
– Innfelt utstyr i tunnelrommet
Kabelstiger
Eksisterende
Varmforsinkede kabelstiger og armaturer med korrosjon
Kabelstiger
Rehabilitert
Rustfrie kabelstiger inkludert festebolter opp til hvelv
Ventilatorer
Eksisterende
Rehabilitert
Nye ventilasjonsberegninger
Ventilatorer
Rehabilitert
Fokus på riktig kvalitet på tettedetaljene
Skap for brannslukningsapparat i nødstasjonene
Eksisterende
Rehabilitert
Eget skap utenfor
Inne sammen med nødtelefon
Skap for brannslukningsapparat mellom nødstasjonene
Eksisterende
Rehabilitert
Ledelys
Eksisterende
Rehabilitert
Lys per 62,5 m på yttervegg
Gjennomgående ledelinje på midtvegg
med rømningsveger
Rømningsveger
Eksisterende
•
•
•
Gangbare tverrforbindelser mellom løpene for ca. hver 250. m
– Avstand ok iht. håndbok N500
Fuktige og har glatte gulv
Terskelhøyde opp mot 30 cm
Rømningsveger eksisterende
Rømningsveger eksisterende
Rømningsveger rehabilitert
Rømningsveger rehabilitert
•
Rømningskulvert
– Brann- og røyktetting mot baksiden av hvelvet
– Sikrere/"triveligere" rømning
Rømningsveger rehabilitert
Rømningsveger rehabilitert
Rømningsveger
Eksisterende
Rehabilitert
•
•
Låskasser utsatt for korrosjon
Driftsavdelingen ønsker håndtak
uten låskasse
Rømningsveger
Eksisterende
Rehabilitert
•
•
Brannhydrant i rømningsveg
Brannvannsuttak fra tunnelrommet
Oppsummering
Tunnelrehabilitering – teknisk kvalitet og praktiske løsninger
•
Vi har sett eksempler fra prosjektet "Rehabilitering av tunneler i Oslo"
– Vann- og frostsikring
• Er generelt i god stand
• Noe fukt ved overganger og gjennomføringer
– Teknisk utstyr som krever tiltak i hvelv
• I hovedsak blir alt teknisk utstyr byttet ut pga. for kort restlevetid
og nye krav/løsninger
– Rømningsveger
• Eksisterende rømningsveger er fuktige og har glatte gulv
• Ny rømningskulvert
• Brannvannsuttak fra tunnelrommet
Takk for oppmerksomheten!