Ungdoms- OL 2016 v/Tomas Holmestad, administrerende direktør

#Lillehammer2016
Tomas Holmestad
Hva er ungdoms OL
• Bringe OL tilbake til røttene
• Aktualisere OL for en ny generasjon
• Sport, kultur og læring på OL-programmet
Hva er #Lillehammer2016?
12.-21. februar 2016
Olympisk arv
Mest komplekse
idrettsarr i Norge siden 1994
Et steg på veien, ikke et
endelig mål
Sport, kultur og
utdanning
Alle utøverne bor landsbyen i
10 dager
De 1100 beste utøverne
i verden mellom 15-18
år
Lillehammer, Hamar,
Gjøvik, Oslo og Øyer
Eksisterende anlegg
7 idretter
70 gullmedaljer – flere i
nye konkurranser
~12.000 akkrediterte
gjester
Vår olympiske arv
1
Fysiske anlegg og utstyr
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
3
Støtte opp om 10-årsplanen til utviklingen av
norsk ungdomsidrett: Nye trenere, ledere,
frivillige og utøvere
4
Gi regionen fornyet entusiasme og
kompetanse
5
Bidra til etableringen av
Lillehammer Olympic Legacy Centre
1
Fysiske anlegg og utstyr
Oppgradere for morgendagens muligheter
360 studentboliger
Hafjell som nasjonalanlegg
Curling&Ishockeyhall
Nytt Olympisk Museum
Birkebeineren skistadion
Nytt utstyr
1
Fysiske anlegg og utstyr
Bygd på arbeidstakernes rettigheter
•
360 studentboliger bygd – budsjett på 312 mNok med støtte fra
IOC på 108 mNok
•
Vil huse 1440 deltagere under lekene
•
Største byggeprosjektet som resultat av Ungdoms-OL
•
Sterke miljøkrav – bygges som passivhus, tilkoblet
fjernvarmeanlegg der 90-95% av fjernvarmeenergi vil være
hentet fra fornybare skogressurser i regionen, ftalatfritt
gulvbelegg og ytterkledning av vedlikeholdsfritt Kebony
•
Byggherre SOPP/USBL, rådgiver Eksenso, Grunnentreprise:
Kjell-Arne Schjørn AS, Totalentreprise: Veidekke entreprenør
AS
•
60-70 personer i arbeid - stor andel av bemanningen er lokale
og norske arbeidstakere
•
Alle underentreprenører er norske firmaer
•
Allmenngjøringsloven en sentral del av kontraktene, hvor det
er innebygget sanksjoner ved brudd. Påsynsplikt praktiseres
tett
•
Arbeidstilsynet invitert inn i tidlig fase
•
Sterkt fokus på HMS, prosjektet fikk distriktets HMS pris for
2014 for godt HMS arbeidet. Pr. dags dato er det ingen skader
med fravær i prosjektet.
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
Vi skal bety en forskjell i livet til deltagerne
gjennom to hovedprogram
Kulturfestival mot
lokal, regional og
nasjonal ungdom og
deltagere
Utdanningsprogram mot
deltagerne
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
3
Støtte opp om 10-årsplanen til utviklingen av norsk ungdomsidrett: Nye trenere, ledere, frivillige og utøvere
Vi skal rekruttere en ny generasjon frivillige
•
220 unge ledere har startet
et 18 mnd langt
opplæringsprogram
•
Allerede 1700 frivillige i vår
database, 40% under 30 år
3
Støtte opp om 10-årsplanen til utviklingen av norsk ungdomsidrett: Nye trenere, ledere, frivillige og utøvere
Sara
3
Contribute in realizing the 10-years plan for Norwegian youth sports
3
Contribute in realizing the 10-years plan for Norwegian youth sports
3
Contribute in realizing the 10-years plan for Norwegian youth sports
3
Contribute in realizing the 10-years plan for Norwegian youth sports
3
Contribute in realizing the 10-years plan for Norwegian youth sports
Mer enn 20.000 ungdommer vil få en drømmedag…
Sports
Get active
En førsteklasses
kulturopplevelse på
Stampesletta
Se idrettene, og bli
inspirert av
morgendagens forbilder
Prøve sporten, på de
arenaer som de er på
3
Contribute in realizing the 10-years plan for Norwegian youth sports
…ŵeŶ ͞drømmedagen͟ er kun glasuren på kaka
ASAK
Skole OL
dervisnin
pplegg
Un
gso
Investeres 15 mNok i fysisk
infrastruktur og utstyr ute
på ungdomsskolene
Skole-OL og andre prosjekt
med målsetning om å øke den
fysiske aktiviteten ute i
skolene
Program før å øke
kunnskapen om
olympisme og viktigheten
av fysisk fostring
4
Give the region renewed enthusiasm and competence
Bygge morgendagens ledere
De lokale arrangørene
Utvikle våre partnere
Utvikle unge talent
4
Gi regionen fornyet entusiasme og kompetanse
4
Gi regionen fornyet entusiasme og kompetanse
4
Gi regionen fornyet entusiasme og kompetanse
Vår olympiske arv
1
Fysiske anlegg og utstyr
2
Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne
3
Støtte opp om 10-årsplanen til utviklingen av
norsk ungdomsidrett: Nye trenere, ledere,
frivillige og utøvere
4
Gi regionen fornyet entusiasme og
kompetanse
5
Bidra til etableringen av
Lillehammer Olympic Legacy Centre
Være med?????
Nye venner?
Kule opplevelser?
En del av et vinnerlag?
Og en fryktelig kul uniform?
Frivillig.lillehammer2016.no
#Lillehammer2016
Tomas Holmestad