Getting Started with Lync Windows Store app

Komme i gang med
Windows Store-appen Lync
Lync 2013
Windows Store-appen Lync
Hva er det?
Installere Lync
Finne Lync
Logge på
Veksle mellom
skjermbilder
Bruke den
festede
visningen
Endre
innstillingene
Legge til en
kontakt
Bruke
startskjermen
neste
mer
forrige
neste
Windows Store-appen Lync
Sende en
direktemelding
som
tekstmelding
eller håndskrift
Legge til lyd
eller video
Bli med i et
Lync-møte
Sjekke
talemeldinger
Visse funksjoner kan være utilgjengelige for din konto. Kontakt kundestøtteteamet hvis du vil ha mer
informasjon.
neste
forrige
neste
Hva er Lync-appen fra Windows Store?
• En versjon av Lync som er utformet for PCer med berøringsskjerm som kjører
Windows 8 og Windows RT.
• Du kan bruke berøringsbevegelser, for eksempel trykke, knipe, strekke og sveipe for å
navigere i appen. Du kan også sende direktemeldinger, foreta tale- og videosamtaler
og delta i Lync-møter.
neste
forrige
neste
Installere Lync
Nettbrett eller stasjonær PC
Systemkrav
• Windows 8
• Lync-konto på Lync Server 2010 CU5 (for generell
funksjonalitet) eller Lync Server 2010 CU7 eller nyere (for
generell funksjonalitet og muligheten til å bli med i et møte
fra Lync-appen i Windows Store)
Installasjonsplassering
• Fra Windows 8 Store søker du etter Lync ved hjelp av Søkperlen.
Støttede funksjoner
• Se: Funksjoner som støttes i Lync-appen fra Windows Store
neste
forrige
neste
Finne Lync på datamaskinen
Når Lync er installert, vises
appen på startskjermen i
Windows.
Bruk Søk-perlen til å finne
appen. Skriv inn Lync i
søkeboksen, og kontroller
at Apper er valgt som
søkekategori. Velg Lync i
søkeresultatene for å
åpne appen.
neste
forrige
neste
Logge på
Lync logger vanligvis på automatisk hvis du
har logget på datamaskinen med domeneeller Office 365-legitimasjonen din.
Obs! Når du logger på for første gang på
et nettbrett i Windows RT, må du oppgi
påloggingsadresse og -passord.
Når du logger på, kan du også velge
påloggingsstatus.
Hvis du har problemer med å logge på,
klikker du Trenger du hjelp til å logge på?
neste
forrige
neste
Bruke startskjermen
Fra Lync-startskjermen
har du tilgang til
følgende:
•
Søk-perlen
•
Lync-møter
•
Kontakter
•
Samtaleloggen
•
Talemelding (hvis
tilgjengelig)
neste
forrige
neste
Veksle mellom skjermbilder
Hvis du vil gå tilbake ett
skjermbilde om gangen,
klikker du Tilbake.
Hvis du vil gå tilbake til
startskjermen for Lync,
sveiper du innover fra
toppen av skjermen og
velger HJEM-knappen.
neste
forrige
neste
Bruke den festede visningen
Hvis du vil holde oversikt over møter og
samtaler mens du jobber i andre apper enn
Lync, kan du feste Lync-vinduet til én side av
skjermen mens resten av skjermen kan
brukes til andre ting du jobber med.
Sveip inn fra toppen og mot venstre eller
høyre for å minske størrelsen på Lync-vinduet
på den siden.
Hvis du vil gå tilbake til fullskjermvisning
fra side ved side-visningen, trykker du på
deleren og skyver den til høyre eller
venstre.
forrige
neste
Endre innstillingene
Velg bildet på Lync-startskjermen
for å gjøre følgende:
• Legge til et notat
• Oppdatere tilstedeværelsesstatusen
• Endre innstillinger for
viderekobling av samtale
• Logge deg av
forrige
neste
Legge til en kontakt
Du kan legge til nye kontakter og ordne dem i nye
eller eksisterende grupper. Endringene blir
automatisk synkronisert med listen over Lynckontakter i alle enhetene dine.
1. Velg Søk-knappen på Lync-startskjermen eller på
Kontakter-skjermen.
2. Skriv inn navnet på eller telefonnummeret til
kontakten i søkeboksen.
3. Klikk kontaktens bilde i søkeresultatene, og klikk
deretter knappen med tre prikker.
4. Velg Legg til i favoritter eller Legg til i gruppe, og
velg ønsket gruppe.
5. Hvis du vil opprette en ny gruppe, velger du Legg til i
gruppe > Opprett ny gruppe, skriver inn et navn for
gruppen og trykker Enter.
forrige
neste
Sende en direktemelding som tekstmelding eller håndskrift
1.
Velg Kontakter-flisen på Lyncstartskjermen, og velg ønsket kontakt.
2.
Velg direktemeldingsknappen.
3.
Hvis du vil sende en melding, skriver
du inn meldingen i meldingsboksen
og trykker Enter.
4.
Hvis du vil sende en håndskrevet
melding, trykker du tasten helt til
høyre for meldingsboksen og velger
deretter penneknappen. Skriv eller
tegn på tavlen, og klikk deretter
meldingsikonet i hjørnet nederst til
høyre på tavlen for å sende meldingen.
forrige
neste
Legge til lyd eller video i en samtale
Aktive samtaler
Hvis du vil legge til lyd eller video i
en direktemeldingssamtale, velger
du Ring- eller Video-knappen
nederst i vinduet.
Viktig! Før du foretar tale- eller
videoanrop, må du passe på at du
har kamera, PC-høyttalere og mikrofon eller et hodesett som er
koblet til datamaskinen.
Sveip innover fra toppen av
skjermen for å velge en flis for hver
aktive samtale.
Knappene Ring og Video
forrige
neste
Bli med i et Lync-møte
Flisen Bli med i Lync-møte på Lyncstartskjermen viser Lync-møter litt før de
starter. Klikk flisen for å bli med i møtet.
Hvis du vil bli med i et annet møte eller vise
detaljer om gjeldende møte og møter dagen
etter, klikker du flisen Møter lenger nede på
startskjermen i Lync.
Når du er i et møte, kan du bruke
kommandoene nederst i vinduet til å legge til
direktemeldinger, video og så videre.
forrige
neste
Sjekke talemeldinger
På Lync-startskjermen viser flisen Talemelding
antallet talemeldinger du ikke har lyttet til. Klikk
flisen, og velg deretter den spesifikke
talemeldingen du vil lytte til.
Hver melding har en avspillingsknapp, en
hastighetsknapp og informasjon om lengden
på meldingen og når den ble sendt, samt
navnet på personen som ringte.
Obs! Denne funksjonen er bare tilgjengelig
hvis den er aktivert for Lync-kontoen, og den
er ikke tilgjengelig med Office 365.
forrige
neste