Pasila Tripla

Pasila Tripla
Yhteenveto ja
RD-paaluseinän materiaalitoimitukset
Hankkeen toteuttajat
Päätoteuttaja: YIT Rakennus Oy
Suunnittelu: Ramboll Finland Oy
Pääurakoitsija: Keski-Suomen Betonirakenne Oy
Porapaalutus: Fort Ehitus OÜ ja YIT Rakennus Oy
Porapaalutuksen konsultointi: Ilmi Solutions Oy
Terätoimittaja: Robit Oyj
RD-paaluseinän materiaalitoimitukset: SSAB Europe Oy
Kohteen yleistiedot
Kyseessä SSAB:n tähän saakka suurin RD-paaluseinätoimitus
RD700/14,2 (S440J2H)
RD400/12,5 (S440J2H)
Yhteensä 760 paalupistettä, noin 16,7 km
Yhteensä 60 paalupistettä, noin 1,3 km
Kokonaismäärä yhteensä noin 4 300 tonnia
Ponttilukkoja hitsattu yhteensä noin 35 km
Toimitettu yhteensä 181 rekka-autoa
Kohteen yleistiedot
SSAB:n toimitussisältö
Paaluputkien valmistus Oulaisten tehtaalla
Ponttilukkojen RM-RF kiinnihitsaus paaluputkiin
Naaraslukon bitumointi (Pertex)
Maakenkien kiinnihitsaus
Valmistusajankohta: 9.4 - 6.10.2016, yhteensä noin 6 kk
Toimitusajankohta: 5/2016 – 10/2016
Paaluputkien toimitus
Paalupituudet välillä 5,5 – 33,5 m
Kaikki D700 - paaluputket toimitettiin ja
asennettiin yksimittaisina
D400- paalut ratasillan alla jouduttiin
jatkoshitsaamaan työmaalla.
Paalut toimitettiin 2,0 - 4,0 m pituisina
esivalmisteltuina elementteinä
Kaikki toimitukset rekoilla, osa jatkorekkoja
erikoiskuljetuksina
Yhteensä 181 rekkaa
Jopa 5 rekkaa päivässä
Pisimpiä D700/14,2 paaluja mahtui autoon
yhteensä 3 kpl
Paalujen toimituksissa ja valmistuksessa
huomioitavaa
Jokainen paalu suunnitellaan erikseen ja jokaisesta paalusta piirretään
konepajapiirustus valmistusta varten.
Paalujen toimituksissa ja valmistuksessa
huomioitavaa
Paalujen valmistuksessa useita erillisiä työvaiheita
1.
2.
3.
4.
5.
Paaluputkien valmistus
Maakenkien kiinnihitsaus
Ponttilukkojen kiinnihitsaus
Ponttilukkojen bitumointi
Toimitus
Paalujen valmistus- ja toimituskapasiteetti suunniteltava ja synkronoitava
työmaan aikatauluun
Työnaikaisia muutoksia pyrittävä välttämään. Muutokset on sovittava aina
erikseen ja ne voivat olla aikataulullisesti haastavia. hyvä suunnittelu
tärkeää
Toimitusten aikana tärkeää kommunikointi työmaan ja tehtaan kuljetusten
suunnittelun välillä
Kokemuksia toimittajan näkökulmasta
Uusi ja ennakkoluuloton paalujen asennustapa
toimi näissä olosuhteissa hyvin
lopputuloksena varsin mittatarkka seinä
Kokemuksia toimittajan näkökulmasta
Paalujen jatkamista työmaalla tulisi välttää
vaikeuttaa ja hidastaa asennusta merkittävästi
heikentää seinän lopputulosta
lisää työnaikaisia ongelmia
Kokemuksia toimittajan näkökulmasta
Lujan teräksen (S440J2H) hyödyntäminen tämän kokoisessa projektissa
varmasti järkevää ja kustannustehokasta
Työnaikaisia muutoksia oli, ainakin toimittajan näkökulmasta melko vähän
hyvät pohjatutkimukset, hyvä suunnittelu, hyvä projektin- ja työnjohto
Aikataulutus ja synkronointi paalujen valmistuksen ja asennuksen suhteen
onnistui erinomaisesti
Kaivannon kaivu käynnissä lopulliset kokemukset kun kaivanto valmis
Seinän toteutunut etenemä verrattuna
teoreettiseen etenemään
Yhden paaluelementin teoreettinen etenemä 775 mm. Toteutuneet
etenemät olivat keskimäärin 777 – 779 mm
Jatkoa… RD-paaluseinän ankkurointiputket
SSAB toimittaa tukiseinän ankkureiden suojaputket
Ensimmäistä kertaa kierteytettyjä RDc-suojaputkia sovelletaan tukiseinän
ankkureiden suojaputkina
LUOTETTAVA KUMPPANI,
VAHVASTI MUKANA