KERTAUS luvut 1–8

Kuutio luku 2 KERTAUS luvut 1–8
Peruskäsitteet
Koordinaatisto
Kulma
Kertaus Sivut 70–91
Geometrian peruskäsitteitä ovat piste, viiva ja taso. Viivoihin kuuluvat
mm. suora, puolisuora, jana ja murtoviiva.
Kuutio luku 2 Kertaus Kulmat voidaan luokitella asteluvun mukaan.
Kulman puolittaja
Kulman puolittajan jokainen piste on yhtä etäällä molemmista
kulman kyljistä.
Vieruskulmat ja ristikulmat
Kuutio luku 2 Normaali ja keskinormaali
merkintä:
Yhdensuuntaiset suorat
Ympyrä
Kertaus Kuutio luku 2 Tangentti
Tangenttikulma ja kehäkulma
Kertaus