Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus
Suomen Akatemia ja Tekes
Ilona Lundström
Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus,
Tekes
Riitta Maijala
Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus,
Suomen Akatemia
1
© SUOMEN AKATEMIA
Hallitusohjelman toimintasuunnitelman kärkihankkeet
•
Hallitusohjelman strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26
kärkihankkeessa
Toimeenpanosuunnitelmassa on painopistealueina
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus:
• ”Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä
innovaatioiden kaupallistamiseksi”
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
•
2
© SUOMEN AKATEMIA
Tutkimuksen ja sen hyödyntämisen edistäminen
Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusinstrumenteissa
3
© SUOMEN AKATEMIA
Suomen Akatemian kärkihankerahoitus
”Tutkimuksella eteenpäin” 30 milj. euroa
Tieteellinen tutkimus
Yksittäiset tulokset
Vuorovaikutus
Osaavat ihmiset
Tutkimuksen hyödyntäminen
4
© SUOMEN AKATEMIA
Aika
Tutkimuksen ja sen hyödyntämisen edistäminen
Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusinstrumenteissa
5
© SUOMEN AKATEMIA
Akatemian kärkihankerahoituksella suunnattu haku 2016
Kuka voi hakea
Esimerkki hankkeen rahoitussuunnitelmasta:
kärkihankerahoituksen ja muun rahoituksen lomittuminen
• Tutkija, jolla on käynnissä
tai juuri päättynyt
Akatemian tai vastaavan
kansainvälisen rahoittajan
rahoittama tutkimus
• Nuoren sukupolven tutkija,
esim. Akatemiatutkija tai
enintään 14 vuotta sitten
tohtorintutkinto
• Kaikilta tieteenaloilta
2016
2017
2018
kärkihankerahoitus
6
© SUOMEN AKATEMIA
2019
2020
muu tutkimusrahoitus
Mitä rahoitetaan?
Tutkimus ja tulosten hyödyntäminen
• Kokeilut, pilotit
• Yhteistyö ja verkottuminen
• Kansallinen ja
kansainvälinen liikkuvuus:
esim. työskentely
hyödyntäjäorganisaatiossa
7
© SUOMEN AKATEMIA
Kärkihankerahoituksen hakijoina voivat olla Akatemian tai
vastaavan kansainvälisen rahoittajan 2015 - 04/2016 rahoittamat
tutkijat
Temaattiset tutkimusaiheet
Tekesin rahoitusmuodot
AKA-ohjelmat
STN-ohjelmat
Hakijana
konsortio tai
organisaatio
Hakijana
tutkija
Akatemiaprofessorit
Akatemiahankkeet
Yo profiloituminen
Akatemiatutkijat
Huippuyksiköt
Infrastruktuurit
Tutkijatohtorit
8
© SUOMEN AKATEMIA
Tutkijalähtöiset tutkimusaiheet
Lisätietoja
•
•
www.tekes.fi/rahoitus
www.aka.fi/karkihanke
•
•
Suomen Akatemian hakuinfotilaisuus 15. 3. Helsinki
Tekes Challenge Finland 29. 2. Helsinki
9
© SUOMEN AKATEMIA