50-70% - Torslanda tidning

- ETT KÖPMANSHUS I SKÄRGÅRDEN!
TORSLANDA • BJÖRLANDA • SÄVE • ÖCKERÖ KOMMUN
TIDNINGEN.SE
:ćƌŶ Θ &ćƌŐ Östra Hamnen 2, HÖNÖ
www.olinders.se • 031-96 53 29
VECKA 5 • ONSDAG 3 FEBRUARI 2016 • ÅRG 24 • UPPLAGA 18.500
Björkö
skolverk vill
ha ny skola
Medlemmar ur gruppen Björkö
skolverk ser ett stort behov av en
större skola på ön.
– En ny skola, med större lokaler,
skulle kunna bli en samlingsplats
för alla, säger en av medlemmarna.
THK-dubbel
– Både dam- och herrlaget vann med uddamål
SIDAN 4
Derby i Vi i
femman
Det blev en spännande och jämn
kamp när Skutehagens skola 5E
och Björlandagården 5D möttes i
den radiosända deltävlingen i Vi i
femman.
SIDAN 13
30 år i
Torslandahallen
I januari fyllde Torslanda badmintonklubb 30 år. Ett jubileum de
delade med Torslandahallen.
SIDAN 14
SIDAN 15
Marcus Färnskog blev matchens lirare med bland annat fem gjorda mål i segermatchen mot serieledande Kroppskultur.
rea!
SLUT
50-70%
Passa på! Gäller t.o.m. 6 februari
SLUTREA!
Öckerö Hamn • +46 (0)31 96 92 56
www.ockeromarinmotor.se
Vi ses på
Båtmässan!
6 - 14 februari
Ta
3 betala för 2
REAVAROR!
Den billigaste på köpet
KLÅVA HERR
Hönö Klåva • 031-788 62 00 • Va 10–18, lö 10–16
– En extra hand i hushållet,
trädgården & med hantverk?
Vi är en av Sveriges LEDANDE
serviceverkstäder för:
DAM • HERR • BARNSKOR
RUT & ROT 2016
Låt våra erfarna & skickliga veteraner städa,
¿[DWUlGJnUGHQHOOHUODJDVWDNHWHW±HOOHUQnJRW
annat på din ”lista”. Ring oss 031-188 869
Hemmet
HÖNÖ KLÅVA , VÄSTRA VÄGEN 41 • Tel 96 53 42 • MÅ-FR 10-18, LÖ 10-16
FOTO: BENGT WESTER
MerCruiser
Diesel
Hantverk
Trädgård
EN
KONTAKT – ALL KOMPETENS
www.veteranpoolen.se
2
SIDAN TVÅ
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Polisrapporten
LEDARE
CONNY ÅQUIST
M
än gillar att umgås med män. Ett påstående med
ett mått av sanning. Men jag vill problematisera
utsagan, för allt är inte så enkelt som det i förstone synes.
Jag blir nämligen skojad med på jobbet om att jag så gärna
skriver artiklar om gubbar, men mina jobbarkompisar vet
ju inte det jag vet (kommer till det på slutet). Nu är det
dessutom så att i november kom Rättviseförmedlingens
rapport, som sa att kvinnor är starkt underrepresenterade
i nyhetsflödet. Mindre än en tredjedel av dem som syns
och hörs i media är kvinnor. Konstigt med tanke på att
nästan hälften av alla vi som finns, är kvinns. Män tar
sig helt enkelt ton och tillåts att ta sig ton. Rättviseförmedlingen granskade 2400 artiklar på dussinet nyhetssajter från landets ledande medier, som tidningar, radio
och tv. Det visade sig att könsfördelningen är allra sämst
inom ekonomi och sportbevakning, där 78 respektive
79 procent av de medverkade var män. Vid ett första
påseende verkar detta absurt och DN gör i en artikel en
rundfrågning bland chefer på SVT och SR samt chefredaktörer på Aftonbladet och DN om den skeva balansen.
Varför är det så här? Ett svar löd: ”I viss mån speglar den
en ojämlikhet i samhället, där det exempelvis finns en
överrepresentation av vita, medelålders män som makthavare inom många sfärer.”
Naturligtvis är det så! Det vill säga att medierna speglar
mansdominansen inom såväl samhällets maktstrukturer
i allmänhet som mediernas nyhetsvärdering i synnerhet. Men man måste komma ihåg att kvinnor inte deltar
i en del av de aktiviteter som män gör. För att bara ta
några exempel: krig, rustning, gängrelaterad brottslighet,
vardagsbrott, fotbollshuliganism… Därtill kommer det
som jag ständigt upplever – män vill alltid vara med i
tidningen, kvinnor vill sällan vara med. Kom ihåg Parneviksketchen, när han kommenterade hästhoppning med
Gernadts röst: ”Hon vägrrrar, fyrrra fel”. Så är det!
Torslanda Tidningen
Ansvarig Utgivare
Bengt Wester
tel. 92 45 85
[email protected]
IT/Produktion
Patrik Krook
tel. 92 45 84
[email protected]
Annonsansvarig
Lotta Nilsson
tel. 92 45 86
[email protected]
Annonssäljare
Sofia van der Star
tel. 92 45 87
[email protected]
Innesäljare
Suzanne Theander
tel. 92 45 82
[email protected]
Redaktion/Ekonomi
Therese Krook
tel. 92 45 88
[email protected]
Grafisk form
Maria Fridén
tel. 92 45 83
[email protected]
Skribent
Conny Åquist
tel. 92 45 89
[email protected]
Skribent
Henrik Edberg
tel. 92 45 94
[email protected]
Frilansskribent
Pia Magnusson
tel. 0704-578483
[email protected]
I veckan som gick kom det
en dom från Tingsrätten
som berör Torslanda. Tre
personer stod åtalade för
Hets mot folkgrupp, Skadegörelse och Ofredande. De
misstänktes för att bl.a. satt
upp affischer i Torslanda
med budskapet ”Sverige åt
Svenskarna”. Av de tre åtalade blev två frikända och en
blev fälld för skadegörelse
och ofredande.
Två av tre blev frikända.
Detta fall tillsammans
med den debatten som
förs på sociala medier med
anledning av nyanlända i
Torslandas skolor är oroande för framtiden. Torslanda
har en historia och ett rykte
om sig att vara främlingsfientligt. Det handlar om
ett fåtal individer som gett
Torslanda detta rykte under
åren. En farhåga är att det
nu kommer nya främlingsfientliga krafter som får stöd
av det missnöje som yttras
på bl.a. sociala medier. Den
som utför ett brott med
rasistiskt motiv anser ofta
att den gör det som andra
tycker men inte vågar. När
Medlem i
Trädfällning
Trädfällning • Bortforsling
Trädbeskärning • Riskbedömning
Bit för bit-nedtagning
Ring L.H Trädvård AB för gratis besök och
kostnadsförslag 0703 - 23 60 93
WWW.LHTRADVARD.SE • FULLT FÖRSÄKRAD • F-SKATT
ansträngd situation många
gånger värre. Framförallt
för dem som tagit sig till ett
nytt land för att skapa sig
ett nytt liv. Dessa rasistiska
brott försvårar integrationen ytterligare och kanske
hindrar dem som vill
integreras från att göra det.
Daniel Neck
Polisens samordnare
Trygg i Västra Hisingen
Vill du ställa frågor till
närpolisen så kan du maila till
[email protected]
I förra veckan var Elisabet Hilding Awla inbjuden
av Röda Korset för att beskriva sitt arbete på
Migrationsverket.
Elisabet Hilding Awla har
jobbat på Migrationsverket i
30 år och är nu på mottagningsenheten i Göteborg.
Hon berättade inför ett
stort antal intresserade Röda
Kors-medlemmar i Björlanda församlingshem om
mottagandet av asylsökande
och hur migrationsverket
arbetar.
Migrationsverket tar ut
och hjälper kvotflyktingar
att komma till Sverige.
Det kan vara olika kriterier för vilka personer som
väljs ut, delvis beroende på
situationen i lägren. Till
exempel kan det handla om
kvinnor som befinner sig i
en risksituation, de som har
släktingar i Sverige eller de
som har ett stort behov av
hjälp.
Migrationsverket prövar
asylansökningar och har
ansvar för boendet och
bistår vid återvändande till
hemlandet. De asylsökande
som får uppehållstillstånd är
flyktingar, skyddsbehövande och de som har synnerligen ömmande omständigheter.
De största grupperna som
kom till Sverige under 2015
var från Syrien, Afghanistan
och Irak. Dessa utgjorde
ungefär 114 000 personer
av de totalt 162 877 asylsökande som kom under året.
Elisabet informerade även
om den asylsökandes rättigheter samt om hur ett asylärende går till.
Många av dem som söker
får inte stanna i landet. Av
de som får stanna kan några
FIRST LADY - HÄLSA & SKÖNHET I EN KLASS FÖR SIG
facebook.com/tidningen tidningen.se
unga läser de åsikter som
vuxna har är risken att det
blir en sanning som rättfärdigar handlingar som de
flesta i vuxenvärlden sedan
förkastar.
Sverige är en del av
världen, Göteborg är den
del av Sverige och Torslanda en del av Göteborg.
Låt Torslanda bli ett gott
exempel på att integration kan fungera. Det har
Torslanda alla förutsättningar för att lyckas med.
Samtidigt kan de rasistiska
krafterna göra en redan
Röda Korset bjöd in
Migrationsverket
MASSAGE
Postadress Torslanda Tidningen AB, Flygmotorvägen 3, 423 37 Torslanda
Org/Vat 556682-3182 • Plusgiro 43 08 94-6 • Bankgiro 5639-9876
Växel 031-92 45 80 • e-mail [email protected]
Information [email protected] • Redaktion [email protected]
Annons [email protected] • Familjesidan [email protected]
Övriga skribenter redaktion[email protected] • Utebliven tidning 031-80 47 20
Upplaga 18.500 ex • Tryck VTAB Backa 2013 • Distribution VTD
Följ även tidningen på facebook, twitter och tidningen.se
@tidningen
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Vi erbjuder avkopplande spamassage
samt behandlande djupmassage.
Välkommen!
Elisabet Hilding Awla i Björlanda församlingshem där hon
berättar inför flera medlemmar i Röda Korset hur Migrationsverket arbetar.
integreras ganska snabbt,
kanske på några år och för
andra kan det kanske ta
flera generationer.
Vi ska inte vara rädda att
möta folk från andra länder
och kulturer avslutar Elisabet Hilding Awla.
– Genom att träffa andra
kan man se likheten. Vi har
fler beröringspunkter om vi
söker dem.
PIA MAGNUSSON
Öckerö kommun söker
UPPHANDLARE
Läs mer om tjänsten på
www.ockero.se/ledigajobb
w w w.o ckero.s e
Massage • Naglar • Pedikyr • Vaxning • Ansikte
Tel: 0706-30 83 40
www.firstlady.se • Björlanda
Tuvebäcks
Byggnadsplåtslageri
Bleck • Hängrännor • Skorstenar
Vindskivor • Hela takentreprenader mm.
Fria kostnadsförslag
Thomas Tuvebäck • Torslanda • Tel. 0706-80 45 88
[email protected]
LASTBILSCHAUFFÖRER
glöm inte er fortbildning!
- jag har ”verktygen”
Ring mig!
Fortbildning i Väst
Bengt 0704-33 80 08
[email protected]
NYINVIGNING!
Måndag 8 februari kl. 10-20
Nu är vi klara med etapp 1 av ombyggnationen på nya anläggningen i Torslanda.
S
INVIGNING E!
D
N
A
D
U
J
B
ER LER ENDAST 8/2
GÄL
Köp Silverkort Ord. 4788:- Köp Bronskort Ord. 4188:Ingår: Gruppträning • Styrketräning • Konditionsträning
2490:Endast måndag 8/2
Ingår: Styrketräning • Konditionsträning
1990:Endast måndag 8/2
249:-
*
/ mån
Passa på! Du kan fortfarande köpa Guldkortet för
fram till och med nyinvigningen! Ord. 449:-/mån. Ingår: Gruppträning • Styrketräning • Konditionsträning
Solarium • Vattenmassage • Tillgång till alla iforms anläggningar i Sverige • Träna på 200 anläggningar i hela Norden
* Gäller t.o.m. 7/2. Startavgift tillkommer på 199:- Gäller vid tecknande av autogiro och kontantavtal för 12 mån.
I New Bodys gamla lokaler
Terminal 1 • Amhult • Tel. 031 - 92 00 17
www.i-form.se
Öppet dygnet runt - Året runt!
Bemannade tider:
Mån - fre 10 - 14, 16 - 20 • Lör 10 - 14 • Sön 15 - 18
Anläggningar i Göteborgsregionen : IForm Torslanda öppnad 4 jan (gamla New Body)
IForm Lerum öppnar feb 2016 • IForm Mölndal öppnar feb 2016 • IForm Kortedala öppnar feb 2016 • IForm Kortedala torg öppnar feb 2016
IForm Gbg centrum öppnar 2016 • IForm Olskroken öppnar 2016 • IForm Linné öppnar 2016
4
NYHETER
Klisterlappar på
dörrar blev till skadestånd för kränkning
När domen föll mot de misstänkta Torslandabor i klisterlappsärendet presenterades hade åklagaren strykt den åtalspunkt som handlade om hets mot folkgrupp, då åklagaren
inte ansåg det fanns tillräckliga skäl för att de misstänka
begått brottet med uppsåt. I stället dömdes en utav de åtalade till skadestånd och ofredande som följd till att handlingarna begåtts med kränkande uppsåt.
– Polisen ser allvarligt på den här typen av händelser
och menar att det kan vara dåligt för stadsdelens rykte om
sådant här får fortsätta. Tingsrätten markerar här att de
även tycker så och dömer till skadestånd på grund av kränkning, vilket är under hets mot folkgrupp som åklagaren
yrkade på först, säger Ulf Börjesson, inspektör på Hisingspolisen.
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Björkö skolverk vill se
en ny skola på ön
FREDRIK HELGESSON
Kulturnämnden
stöttar med halv
miljon – tryggar
Aeroseum
Kulturnämnden avsätter en halv miljon kronor till
en av landet mest betydelsefulla flyghistoriska
verksamheter – Aeroseum.
I fjol beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd
att bidra med 400 000 kronor till Aeroseum i Göteborg.
Det regionala stödet som nämnden bidrar med är en förutsättning för att Aeroseum ska få fortsatt statligt stöd och
därigenom trygga verksamheten.
2016 bidrar kulturnämnden med ytterligare en halv
miljon kronor för att verksamheten ska kunna fortsätta vara
en av de mest betydelsefulla kulturhistoriska platserna i
landet avseende både militär och civil flyghistoria.
– Ett regionalt och kommunalt verksamhetsstöd är ett
krav för att Aeroseum ska få fortsatt statligt stöd, och utan
det statliga stödet får Aeroseum svårt att fortsätta bedriva
sin verksamhet. Vi hoppas att Göteborgs Stad delar ansvaret med Västra Götalandsregionen och beviljar Aeroseums
verksamhetsstöd även från kommunalt håll, säger Conny
Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
PRESSMEDDELANDE
Björkö skolverk vill att skolan ska bli en knutpunkt i hela öns sociala liv och bli som ett slags allaktivitetshus.
Björkö är en ö där befolkningen
ökar och där framtidsoptimismen spirar. Men ett orosmoln
är, och har länge varit, skolan.
Den nu 40 år gamla skolan bör
ersättas med en ny, och den kan
dessutom fungera som ett allaktivitetshus för alla Björköbor,
anser gruppen Björkö skolverk.
BJÖRKÖ
Några medlemmar ur
Björkö skolverk har samlats för att
dryfta Björkös framtid i allmänhet och
öns skolfrågor i synnerhet. Bakgrunden är den att 2007 såldes Skarviksskolan och redan då diskuterades en
tillbyggnad till Västergårdsskolan.
Dock byggdes bara en extra tambur på
kvarvarande skolan som enda kompensation. Solhagen stängde sin fritidsverksamhet och all fritids flyttades
också till Västergårdsskolan. Därtill
kommer att Kalvsunds skola stängdes
i 2014 och skolbarnen från Kalvsund
och Grötö flyttades till Björkö.
År 2013 tillkom två baracker och
2015 tillkom ytterligare två baracker för
att kompensera för den förlorade ytan.
En namninsamling startades och
nästan 300 underskrifter samlades in
2012 och slutade med en Behovsanmälan 2013. Utredare Torben Ferm
skriver: ”Björkö skola ej funktionell
och inte heller anpassad efter modern
undervisning och pedagogik”.
Inget mera hände så därför arrangerade Björkö skolverk en demonstration
i maj 2015 och nu är en behovsanalys
påbörjat och nästan klar.
En fråga för hela ön
– Vi vill se en förändring av skolan här
på ön. Lokalerna är dåliga och underhållet har försummats under lång tid,
deklarerar Olle Lindmark när vi sitter
i köket hemma hos honom och pratar
aktuella Björköfrågor med honom,
Astrid Laurberg och Håkan Wergeni.
– En ny skola, med större lokaler,
skulle kunna bli en samlingsplats
för alla, ung och gammal, eftersom
skolan är som ett centrum, öns hjärta,
påpekar Astrid.
– Nu är det läge att förbereda för
de växande barnkullarna och inflyttning genom att göra ön än mer attraktiv. Därför behöver vi en ny skola som
attraherar folk. Detta är en fråga för
hela ön, ja hela kommunen. Vi tror
en ny skola kan vara till glädje för
många och bli den samlingspunkt
man idag saknar på ön. Men vi vill
absolut inte fastna i det negativa utan
söker lyfta det positiva, poängterar
Håkan Wergeni, ordförande i Björkö
Skolverk.
”Vi tror på demokratin”
I dagsläget bor i runda slängar 1600
personer på ön och de tre ur Björkö
skolverk menar att nu när elevantalet är 160 barn räcker inte den enda
skolan till – exempelvis fick förskolan
neka 6 barn plats nu – utan en ny och
större bör byggas direkt, då behovet är
stort och lokalerna är för små. Trion
berättar även att de nuvarande lokalerna inte når upp till de pedagogiska
normer som finns och inte heller till
modern byggstandard.
– Detta konstaterades även av
Skolinspektionen 2014 och barn- och
ungdomsnämnden 2013. Bygger man
en ny skola, som med råge täcker
dagens behov och lätt kan byggas ut
vid behov, kan flera aktiviteter på ön
rymmas där, säger Astrid.
Men i väntan på en ny skolbyggnad
har skolbarnens föräldrar inte varit
passiva utan engagerat sig i att skriva
till politiker, skriva medborgarförslag,
ringa tjänstemän, noggrant följa alla
protokoll och närvara vid kommunmöten.
Astrid berättar att efter den demonstrationen de arrangerade utanför
kommunhuset på vårkanten började
saker hända. Baracker kom på plats i
tid inför skolstarten hösten 2015 och
underhållet förbättrades avsevärt så
att skolgården blev mindre farlig och
trevligare för barnen och personalen.
– Ordföranden i barn och utbildningsnämnden, Robertho Settergren,
tog sig då tid att lyssna på oss och blev
informerad om läget, säger Astrid.
Han verkar ha ett genuint intresse att
vilja förändra situationen här och det
är säkert en fördel att han själv har
små barn och antagligen förstår våra
önskemål.
Håkan berättar att gruppen nu har
representanter som deltar i publiken på
kommunmöten, detta för att synas.
– Detta gör vi för att vi vill driva ön
framåt och för att vi tror på demokratin. Bra att Kommunen ser att Skolverket är aktiva på alla plan.
Behovsanalys i stöpsleven
Just nu är en behovsanalys på gång
att färdigställas och kommunen gör
detta ihop med skolan för att se vilka
framtida skollokaler som önskas.
Björkö skolverk anser att den kan vara
en utgångspunkt att arbeta vidare med
och även se på andra användningsmöjligheter för skolan. Ett öppet möte
för alla föreningar och Björköbor är
planerat för att diskutera dessa möjligheter och få fram förslag medan tid är.
– Det är den fysiska miljön vi vill
förbättra. Pedagogerna är omtyckta
och skickliga på att fokusera på rätt
pedagogik och resultat trots lokalernas brister. En bra skola kan attrahera såväl nya invånare till ön som fler
duktiga lärare, anser Olle.
En annan tanke är att kulturskolan därmed skulle kunna utöka sin
verksamhet, eftersom musiken, av
gammal hävd, har en stark ställning
på ön.
Bra med engagerade föräldrar
I skrivande stund är inte behovsanalysen klar men Robertho Settergren,
ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, berättar lite om turordningen:
– Troligtvis kommer analysen upp
till behandling i nämnden i mars och
sedan ska politikerna ta ställning. Helt
klart är emellertid att det finns saker att
ta tag i på Björkö skola. Skolan har ju
flera moduler utplacerade på området
och det visar att den är för liten.
– Att föräldrar engagerar sig i
frågan är bra och driver saken framåt,
påpekar han.
CONNY ÅQUIST
Torslanda Tidningen
5
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Samråd om södra
Hisingsleden och
Halvorslänk
Trafikverket skall ta fram två stycken vägplaner för södra delen av Hisingsleden.
Ena vägplanen består av en breddning av Hisingsleden från Vädermotet
till Björlandavägen med planskilda korsningar vid Björlandavägen och vid
Assar Gabrielssons väg.
Den andra vägplanen gäller en ny länk över Halvors äng som sammanbinder Hisingsleden med Ytterhamnsmotet vidare mot Göteborgs hamn.
Halvorslänk kommer att
förbinda Ytterhamnsmotet med
Hisingsleden. Det är framför
allt godstrafik till och från
Göteborgs hamn som kommer
att utnyttja vägen. Dessutom
kommer vägen att avlasta väg
155 från farligt gods.
Nya
logistikcentret
Hisingsleden
Assar
Gabrielssons väg
Cirkulationsplatsen
vid Halvorsäng
Sörredsmotet
Halvors
länk
LV_4
Södra Hisingsleden blr fyrfilig
Hisingsleden kommer att få ett ordenligt
lyft. Istället för dagens tvåfiliga väg kommer
sträckan från Vädermotet till Björlandavägen att byggas om till fyrfilig väg.
Korsningen
med
Björlandavägen
kommer att bli en planskild korsning vilket
är en efterlängtad åtgärd eftersom det ofta
inträffar olyckor vid korsningen.
Dessutom skall det byggas en planskild
korsning vid anslutningen vid Assar
Gabrielssons väg och en vid det nyplanerade
logistikcentret söder om Björlandavägen.
Det finns idag ytterligare en korsning vid
Gustaf Larssons väg som man planerar att
stänga. Längs hela vägen planeras även en
gång- och cykelväg.
Björlandavägen
LV_2_BREDDN_H2
Halvorslänk är en helt ny vägstrecka på 1,3
km som kommer att förbinda Ytterhamnsmotet med Hisingsleden. Det är framför
allt godstrafik till och från Göteborgs hamn
som kommer att utnyttja vägen. Dessutom
kommer vägen att avlasta väg 155 från
farligt gods.
I en tidigare artikel i Torslanda-Tidningen har Johanna Arvidsson, projektledare
från Trafikverket, berättat att det även
kommer att byggas en cirkulationsplats
på Halvorslänk. Den är planerad för att
trafiken från industrierna vid Vikans
industriområde skall kunna ansluta till
både Hisingsleden och väg 155. Dessutom
planeras ytterligare ett industriområde vid
Halvorsäng.
Bygget av Sörredsmotet skall påbörjas under våren i år och tillsammans med
bygget av Halvorslänk kommer det att
bli möjligt att så småningom stänga den
ljusreglerade korsningen vid Arendalsvägen
och Vikans kross.
Hisingsleden kommer att
byggas om till fyrfilig väg från
Vädermotet till Björlandavägen.
Planskilda korsningar planeras
vid Assar Gabrielssons väg,
det nya logistikcentret samt vid
Björlandavägen. På bilden syns
även cirkulationsplatsen vid
Halvorslänk.
Vädermotet
vo
o
Raffinade
derie
ier
Ytterhamnsmotet
Raffinade
Ra
errier
erie
Göte
teborg
gs ha
hamn
Allmänheten bjuds in
I februari inbjuds intresserade in till ett
samrådsmöte om vägplanerna (se annons
nedan).
BW
NYHET: CITROËN HAPPY EDITION
Inbjudan till samråd – planutformning
E6.20 Hisingsleden, Södra delen
inklusive Halvors länk
Torslanda ~ Änghagen
Mycket fin och rymlig 1,5 plansvilla med bra läge längst upp på
återvändsgata. Stor altan i söderläge med bara naturen som granne. Generösa sällskapsutrymmen, rymligt kök, helkaklat badrum,
tvättstuga och 3 sovrum med möjlighet att göra flera. Boarea ca 174
kvm. Tomt 871,6 kvm. EP 57 kWh/m2 /år. Utgångspris 4.700.000 kr.
Ring 031-724 30 80 för mer information och visning!
Varmt välkommen att höra av dig till mig för en
enkel & god affär med personligt engagemang.
Marie Humleby
Fastighetsmäklare / Ledamot Mäklarsamfundet
~
Torslanda Torg
Tel: 031-724 30 80
E-post: [email protected]
www.faglevik.com
Vi tar fram två stycken vägplaner för södra delen av
Hisingsleden. Ena vägplanen består av en breddning av
Hisingsleden från Vädermotet till Björlandavägen med
planskilda korsningar på sträckan. Andra vägplanen
gäller en ny länk över Halvors äng som sammanbinder
Hisingsleden med Ytterhamnsmotet vidare mot
Göteborgs hamn. Vi bjuder nu in berörda
fastighetsägare och andra intresserade till samråd.
Välkomna!
SNÅLARE
OCH GENERÖSARE
VÅRA SNÅLASTE MODELLER GENERÖST FÖRPACKADE
Tid och plats: Samrådsmöte hålls tisdagen den 9
februari kl. 18.30 i Volvohallen, Gunnar Engellaus väg 2.
Vi informerar om:
●
vägfrågans formella handläggning
●
förslag till vägombyggnad
●
förslagets miljökonsekvenser
●
stängning av enskilda utfarter
CITROËN C4 CACTUS
HAPPY EDITI N
PureTech 82
Underlag: Samrådsunderlaget finns tillgängligt hos
Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg, och på
www.trafikverket.se/hisingsleden/sodra
Synpunkter: Dina synpunkter på respektive vägplan
skickar du senast den 25 februari 2016 till Trafikverket,
Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller
[email protected] Ange
diarienummer TRV 2016/1467 för synpunkter om
vägplanen för E6.20 Hisingsleden. Ange diarienummer
TRV 2016/1468 för synpunkter om vägplan för E6.20
Halvors Länk.
Kampanjpris 139.900:Spara 20.000:-
PROVKÖR EN CITROËN HAPPY EDITION
OCH FÅ EN GRATIS BILTVÄTT
ÖPPET HUS-HELG 6–7 FEBRUARI
Gäller ordertecknade bilar from 8 januari till 29 februari 2016 om inget annat anges av
din Citroën-återförsäljare. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och
går ej att kombinera med andra avtal, erbjudanden och värdecheckar. Bilen på bild kan
vara extrautrustade. Bränsleförbrukning blandad körning 3,0-4,9 l/100 km, utsläpp
79-113 g CO2/km.
Mer information: Johanna Arvidson, projektledare, 010123 15 06, [email protected]
Sms:a FRIENDS till 72 900
så skänker du 50 kr till Friends arbete
mot mobbning.
Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se
www.frontbilar.se
FRONTBILAR Tel: 031-577 400
Tagenev. 32A, 425 37 Hisings Kärra
ÖPPETTIDER Vardagar 9–18
Lördag 11–15 Söndag 11–15
6
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Torslanda Tidningen
Efter inbrott i Trädgårdsstaden
Företagsnytt
Kulturskolan har flyttat
in på Torslanda Torg
Hyresgäster får
själva bekosta lås
För att öka tillgången till
musikundervisning på
fritiden har nu Hisingens kulturskola pianooch gitarrundervisning
på Torslanda Torg.
Enligt uppgifter till Torslanda-Tidningen har nyligen två inbrott begåtts i
Trädgårdsstaden i Amhult med liknande tillvägagångssätt. Inbrottstjuvarna
har gjort sönder fönsterrutan i altandörren och sedan kunnat öppna handtaget som inte är utrustat med något lås.
I lokalerna mitt emot det
nedlagda biblioteket på
Torslanda Torg kan kulturskolan nu ge gitarr- och
pianolektioner.
Det är en lång kö till
pianolektioner i stadsdelen
så därför satsas det på fler
lokaler förutom Vingen
och de skolor i Torslanda
där kulturskolan annars
huserar. Detta för att få
plats för fler pianon.
Men trots att man nu har
tillgång till fler lokaler så
är ökningen av antal elever
man kan ta emot marginella.
– Det skulle behövas fler
lärare, menar Henrik.
På pianolektionerna sitter
tre till fyra elever mitt emot
varandra vid var sitt digitalpiano med hörlurar. Pianona är ihopkopplade med en
hub där musikläraren kan
lyssna på var och en eller
Felicia som är 12 år har spelat piano i 1,5 år. Här testar hon en
ny melodi och musikläraren Henrik Oscarsson spelar kompet
tillsammans med henne.
alla tillsammans. Eleverna
kan också spela tillsammans
beroende på hur de kopplas
samman. Så småningom
kommer man att skaffa en
kamera som visar Henriks
händer på en projektorduk.
– Det är ovanligt att
arbeta på detta sätt, men det
är ett bra verktyg just för att
vi kan ta emot fler elever,
berättar Henrik.
Lokalen på Torslanda
Torg är även en musikstudio med inspelnings-
möjligheter. Henrik har
haft låtskrivningsprojekt i
Lundby och har idéer om
att kunna starta det även i
Torslanda.
Man kan koppla in iPads
där eleverna kan skapa egen
musik.
– IPads har bra musikprogram i sig. Många sitter
hemma och skapar musik,
och den skaparglädjen vill vi
som kulturskola ta vara på.
PIA MAGNUSSON
En uppgiftslämnare som varit i kontakt
med Torslanda-Tidningen uppger att
tjuvarna förmodligen lirkat upp handtaget
med en skruvmejsel. Väl inne i bostaden
har de sedan ställt upp ett fönster på andra
våningen för att kunna använda som flyktväg om de skulle ha blivit påkomna, vilket
de inte blev. Det ovan beskrivna inbrottet
skedde dock medan en person låg och sov
i bostaden.
Uppgiftslämnaren och andra boende i
området vill nu att altandörrarna utrustas
med lås. Det är en kostnad som hyresgästerna själva kommer att få stå för.
Altandörrslås ej byggkrav
Enligt Mattias Bjurling på Bostadsbolaget
är det inget byggkrav att sätta lås på fönster
eller altandörrar. Numera utrustar Bostadsbolaget altandörrar och fönster med lås vid
nybyggnad – en policy som inte fanns 2004
när husen i Amhult byggdes.
Kommer ni att vidta några åtgärder för att
förhindra fler inbrott?
– Vi förstår att det här skapar en känsla
av otrygghet och återställer omedelbart
lägenheten för dem som har drabbats. Vill
man ha lås på altandörren får man betala
det själv och vi försöker erbjuda en förmånlig lösning för dem som vill göra det genom
oss, säger Mattias Bjurling.
Är det rimligt att hyresgästerna får betala
för låset när det skett inbrott i området?
– Det är en standardhöjande åtgärd att
sätta in lås och då tillfaller kostnaden hyresgästen. Sedan ska man komma ihåg att lås
tyvärr inte är en hundraprocentig garanti
för att slippa inbrott, även om det naturligtvis skapar en trygghetskänsla.
– Det är två lägenheter av 300 i området
som har drabbats. Det är inte fråga om
någon stor inbrottsvåg, även om det
såklart kan vara omskakande för dem som
drabbas. Skulle vi sätta lås på alla altandörrar i området skulle det bli ganska mycket
pengar på ett bräde. Det är inte en lösning
som vi tittar på att erbjuda i dagsläget, säger
Mattias Bjurling.
HENRIK EDBERG
ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR
FEBRUARILOV
CENTRALT
4 rum, 122 kvm.
Välplanerat och
renoverat.
SÄKER & TRYGG
SMS:A 112 491 TILL 71122
Under februarilovet händer det mycket
på biblioteket:
- Bokcirkel för högstadiet
- Minibio
- Workshop
- Högläsning i sagorummet
- Tävling
Läs mer på www.ockero.se/februarilov
ISHALLEN
VARUDEKLARERAT
Extraöppet under februarilovet!
Öppettider och information:
www.ockero.se/ishall
SPRÅKVÄN
Språkvän i Öckerö kommun är ett
samarbete mellan Öckerö fritidsgård
och Öckerö seglande gymnasieskola.
Vi bjuder in ensamkommande ungdomar att umgås, fika, visa runt på öarna
m.m. Här finns möjligheten att träna
på svenska språket och träffa ungdomar som är i samma ålder.
Vi träffas varannan onsdag med start
27 januari kl 18-20.
Vill du vara med? Kontakta Ann Hermansson på Öckerö fritidsgård 031-97
88 55 eller
[email protected]
LEDIGA JOBB
Nu söker vi bland annat upphandlare
och vikarier till skola och förskola.
www.ockero.se/ledigajobb
Brattevägen får flervägsstopp
Den 1 februari kommer det införas
flervägsstopp på Brattevägen vid
infarten till Brattebergsskolan.
Flervägsstoppet är ett försök i att höja
trafiksäkerheten i området, framförallt
för skolelever som färdas till och från
Brattebergsskolan.
Åtgärden innebär att samtliga fordonstrafikanter tvingas att stanna
innan de kör in i korsningen. På så sätt
får förarna längre tid på sig att välja
lämplig tidpunkt, med hänsyn till annan trafik, att köra vidare. Stopplikten
gäller samtliga fordonsförare på vägen;
lastbilschaufförer, bilister, cyklister och
mopedister.
Tel: 031-97 62 00
E-post: [email protected]
www.ockero.se
BETALD ANNONSPLATS AV ÖCKERÖ KOMMUN
UTGÅNGSPRIS
3.175.000 kr
TOMT 238,5 kvm
EP G
VISAS To 4/2, lö 6/2,
boka på nätet.
Bildstensgatan 33.
MÄKLARE
Per, tel. 361 40 16
Går du i säljtankar
men väntar på rätt läge?
Med vår tjänst LÄGE+ƐĞƌǀŝƟůůĂƩďĊĚĞĚƵŽĐŚĚŝŶďŽƐƚĂĚćƌƌĞĚŽŶćƌĐŚĂŶƐĞƌŶĂĨƂƌĞŶŐŽĚ
ĂīćƌćƌƐŽŵĂůůƌĂďćƐƚ͘ůůƚĨƂƌĂƩƂŬĂĚŝŶĂĐŚĂŶƐĞƌƟůůĞƩŚƂŐƌĞƐůƵƚƉƌŝƐ͘
>ćƐŵĞƌŽŵ>ćŐĞнƉĊsvenskfast.se
Mäklarna med koll på läget i Torslanda
&>z'>Zs'Eϯ͘d>ϬϯϭͳϱϲϬϳϲϱ
FLYGLEDAREVÄGEN
3D. TEL 031-56 07 65 • SVENSKFAST.SE/TORSLANDA
Torslanda Tidningen
7
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Programmering på Fotö skola
Elever i årskurs 2-6 från Björkö, Hälsö och Fotö fick lära sig
programmering med Makerspace på Fotö skola.
FOTÖ Fanny Lindh och Johannes Lundqvist från Chalmers
inspirerade
skolelever
från
Björkö, Hälsö och Fotö till att
testa programmering.
Eleverna började med en liten
katt som figur på datorskärmen. De använde sig av olikfärgade ”klossar”, vilka motsvarade
källkoden i ett vanligt programmeringsspråk. Färgerna motsvarar olika typer av operationer.
Gul används för användarens
input (tangentbord, mus) medan
blå bestämmer vad katten till
exempel skall göra vid viss input.
Med hjälp av sina kunskaper
i matematik kunde koordinater utnyttjas för att få katten att
röra sig på skrämen. Beroende
på vilka värden som valdes på
X och Y-axeln fick man katten
att röra sig upp, ner, höger och
vänster. De kunde även lägga in
fler figurer och när eleverna satt
två och två kunde de styra var sin
figur.
De målade även skärmbakgrunden. Fantasin flödade från
rosa till blodig kniv och däremellan en häst, fantasibakgrund eller
hav. När grunderna var satta
fick alla testa att sätta ihop en
enkel handkontroll. Med små
sladdar och krokodilklämmor
kunde de via en liten kontrollplatta kopplad till datorn styra
sina figurer. De fick även koppla
sladdarna genom en banan och
få figuren att flytta sig genom att
slå på bananen. Även med trolldeg kunde de få ”strömmen” att
förflytta sig.
– Programmering är i tiden,
anser Britt-Marie Bertrandsson,
rektor för skolorna på Fotö, Hälsö
och Björkö. Redan i förskolan börjar barnen med lättare
programmering med Beeboot.
Rektorn tycker det är roligt att
kunna samarbete med småskolorna på öarna.
Det är den ideella föreningen
Digitalverkstan som vill sprida
IT-kunskapen i skolorna.
– Det borde ingå i skolplaneringen, anser Johannes Lundqvist
och Fanny Lindh som höll i
lektionerna.
Johannes och Fanny är studerande på Chalmers och läser
interaktionsdesign och är med
Elever från Hälsö och Fotö skola lärde sig om programmering av Johannes Lundqvist och Fanny Lindh.
i Digitalverkstan. Deras mål är
att programmering ska sprida sig
så att vuxna engagerar sig och
startar upp hackerverksamhet
eller makerspace för barn och
ungdomar likt sportföreningar.
– Man ska kunna träffa sina
kompisar med olika projekt
tillsammans och utvecklas,
tycker Johannes.
Eleverna arbetade flitigt utefter
sina olika förkunskaper och ålder,
men alla tycktes gilla det.
– Det var det roligaste jag
gjort, förutom att spela, berättade
William efteråt.
PIA MAGNUSSON
Mer om Donkels och Lindbloms hus
I den sista Torslanda-Tidningen för år 2014 berättade vi historien om ett
av Öckerö kommuns äldsta hus - Lindbloms, eller Donkels som det också
kallas. Nu har lite mer information om Lindblom dykt upp. Bland annat kan
nämnas att det kort vi då publicerade är från 1887 eller 1888.
HÖNÖ Efter att tidningen
kom ut hörde de nuvarande
ägarna, Lena Andersson
och Mikael Forsman - som
köpte Lindbloms 2009 - av
sig och berättade att de i sin
ägo hade såväl en bibel som
Lindbloms dödsruna.
– Bibeln har följt med
huset och i den kan man
läsa att Reinhold Lindblom
tydligen hade såväl barn som
barnbarn, berättar Lena.
På bibelns försättsblad
står*:
”Göteborgs Bibelsällskap
skänkte detta Nya Testamente till Niklas Niklasson
och hans barn, sedan dess har
denna bok och stugan: ”Hönö
700” fått följas åt.
Anna Rigina Niklasdotter** levde här tillsammans
Denna bibel, med enbart nya
testamentet, tillhör huset.
med en man vid namn
August.
Därefter
inflyttade
en man, August Olausson hit, och efter hans
bortgång 1918, bosatte sig
min framlidna Morfar:
Reinhold Lindblom, här.
Stugan förvärvade Morfar
utav Öckerö Kommun enligt
köpebrev av den 18 augusti
1927. Sedermera skänkte
Morfar stugan till mig, vilket
han bekräftade medelst
ett gåvobrev av den 4 juni
1950. Efter Morfars död,
den 20 okt. 1950 tillträdde jag, Margareta Nilsson
f. Lindblom, densamma.
Gåvobrevets
giltighet
fastställdes genom domstolsbesluts lagvid Häradsrätten
d. 28 apr. 1957.”
Lindbloms dödsruna.
Nästa ägarfamilj har
även de skrivit i bibeln
om sin tid i stugan: ”Gösta
Parkås m familj köpte torpet
Hönö 700 på våren 1969
och sålde det till fam Thörn.
Efter Ida o Sigvard Thörns
död 1992 och 1995 ägdes
stugan av barnen Morgan
Thörn o Astrid Margareta
Lygaard född Thörn. Från
1999 ägdes stugan endast av
Margareta som bodde här
tillsammans med sin man
Peter varje sommar t.o.m
augusti 2009 då det såldes.”
Sedan dess äger samboparet Lena Andersson
och
Mikael
Forsman
Lindbloms, eller Donkels
som det även kallas.
I huset har även hittats en
gammal trefot, som användes för att placera kokkärl
på ovanför den öppna elden.
Och utanför köksgaveln
grävdes några hästskor
fram ur marken. Dessa har
av en expert bedömts vara
från sent 1600- eller tidigt
1700-tal.
Lindblom var från
Kållandsö
Den 23 oktober 1950 står
Lindbloms dödsruna införd
i tidningen:
”Herr Reinhold Lindblom,
Hönö, har avlidit. Han var
född på Kållandsö1864 och
FOTO: SVEN SAMUELSSON
Lindbloms hus fotograferat den 28: mars 1954. Lindblom hade då varit död i fyra år och stugan
stod igenbommad vintertid.
var som ung stamanställd vid
Göta artilleri. Efter militärtjänsten var han stuveriarbetare, innan han 1901
flyttade till Hönö, där han
sedan dess varit bosatt. Han
var 1905 med och bildade
nykterhetslogen Havets Pärla
av IOGT. I många år var
han också så kallad sexman
på Hönö, vilket var en syssla
inom den gamla formen av
skatteuppbörd.
Närmast
sörjes han av barn, Marietta, maka till hr Wilhelm
Hansson, Alafors, barnbar-
nen Margareta, maka till hr
Anders Nilsson, Surte, samt
Gustaf och Wilgoth, Alafors.”
– Intressant det där med
IOGT. Jag minns ju att han
drack hemmagjort vin. Ett
annat minne är att han stod
utanför stugan och högg
ved i bara långkalsongerna,
fast på den tiden gick väl
alla gubbar runt i långkalsonger året om, berättar lokalhistorikern Dag
Edvardsson, som tidigare
var intendent på fiskemuseet i Hönö Klåva.
Dag har dessutom ett
svagt minne att en bilhandlare byggde sommarstugan,
den som nu står inne på
tomten.
CONNY ÅQUIST
*Obs, stavningen är
original, så som den står i
bibeln.
** Född 10 februari 184?
(sista siffran kan eventuellt
vara 5).
8
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Torslanda Tidningen
Minnen från Säve på 50- oc
Del 2
Per-Ivars morfar och mormors gård Söränga låg tidigare i
Kyrkeby men flyttades vid laga skiftet till södra ängen i Svensby, därav namnet Svensby Sörgård eller Söränga. Gården
köptes in i släkten av mormors farfar August, år 1868.
Per-Ivar Sellergrens morfars far och mor, Otto och Albertina i
Assmundtorp.
Per-Ivars mormors föräldrar, Gustav och Maria i Söränga.
Per-Ivar Sellergren fortsätter här sin berättelse
om livet i 1950- och 60-talets Säve.
– Orsaken till att allt fungerade bra i kommunen
var att många var med i olika organisationer, så
att kommunikationerna fungerade både kors och
tvärs, påpekar han.
”Söränga”. Gården köptes
in i släkten av mormors
farfar August år 1868.
Manhuset var en så kallad
framkammarstuga, byggd
år 1750 på enkel bredd.
Taket var så lågt att när
morbror Jalle steg upp om
morgonen slog han huvudet
i taket, men han krympte
under dagen så han kunde
gå rak på kvällen!
– Efter mormor tog min
mamma, ”Birgit på Trollered”, över som lottachef
och hon blev, liksom min
morfar, också nämndeman i
Tingsrätten. Hon satt också
i socialnämnden i många
år. Min far, Pelle, jobbade
på Broströms inne i stan
men hade en del uppdrag
i kommunen såsom ordförande i nykterhetsnämnden, var ställföreträdande
hemvärnschef och blev
senare kyrkvärd.
– Ett tydligt bevis på att
det var kvinnorna som också
fick ha hand om barnen, var
när morfars mor, Albertina i
Assmundtorp, född i Karlshed, för ovanlighetens skull
en gång gick på symöte
och pappan, Otto, skulle
laga kvällsmat och lägga
alla elva barnen. Han fick i
säng allihop utom en unge,
som trilskades och försökte
smita undan hela tiden och
Otto fick inte tag i honom.
När Albertina äntligen
kom hem frågade hon hur
det gått. ”Jo, jag fick i säng
alla utom en och han sitter
under bordet och tjurar”,
sa Otto. Albertina lyfte på
bordsduken och tittade. Då
var det grannpojken som
satt där!
inom 30 minuter. Ibland
hade ”den lede fienden”
kapat telefonledningarna,
varför hemvärnsrekryterna
fick cykla ut och larma
enskilda gubbar längst bort.
– Och ibland hade ”lede
fi” också tagit hand om
morfar
hemvärnschefen
och då var det andra regler
som gällde, men det är nog
hemligt fortfarande.
Det fina i kråksången
var att ingen fiende kunde
hitta i sitt område bättre
än bönderna själva, som
att veta var det till exempel
är vattensjuk mark och
där kan ingen fiende ta sig
fram, samtidigt som han
visste att där kan han också
hämta vatten till sprutan vid
skogsbrand, eller där brukar
älgen stå och dricka. Av
praktiska skäl var därför de
flesta jordbrukare i Svensby,
Kyrkeby, Djupedal, Äspet
och Trollered också jägare
och hemvärnsmän och de
yngre också borgarbrandmän.
SÄVE Men hur kunde då en
liten kommun hålla igång all
verksamhet med endast 1500
invånare, varav en femtedel
var barn? En förklaring kan
vara att kommunen styrdes
genom ett 35-tal olika
nämnder, som helt bestod av
vanligt folk från alla yrkesgrupper i samhället. Inga
unga politikerbroilers, utan
erfarna män och kvinnor
som på olika sätt visat sig
dugliga och hedersvärda
medborgare.
Eftersom befolkningsunderlaget var begränsat, var
också samma personer ofta
engagerade i många andra
nämnder och föreningar i
kommunen. Det var detta
som var ”tricket”. Man
jobbade tvärs nämnderna
och organisationerna, med
korta och snabba beslutsvägar och alla hade helhetsbilden av kommunen över vad
som behövdes göras för allas
bästa. ”Alla kände alla och
alla hjälpte alla”, var nog ett
bra signum för Säve. Regler
var därför enkla och naturliga och sunt förnuft gällde.
Ofta gick en uppgift vidare
i arv till nästa generation.
Barnen var ju uppväxta med
förälderns åtagande och
hade sett hur det gick till på
nära håll.
– Mormors far Gustav,
var till exempel mycket
aktiv som kommunalnämndens ordförande och satt i
åtta ytterligare kommunnämnder. Ett annat typiskt
exempel på detta var min
morfar ”Ivar i Söränga”.
Han var jordbrukare men
satt också med i kommunfullmäktige,
pensionsnämnden,
byggnadsnämnden,
skolstyrelsen,
eldistributionsföreningen,
var revisor för pastoratet,
skolkassör, överförmyndare
och hemvärnschef. Han
var även nämndeman vid
Tingsrätten i Göteborg.
Eftersom han var en god
skytt var han också aktiv
i Svensbys jaktlag och
Hisingens
skyttegille,
påpekar Per-Ivar Sellergren.
– Min mormor Karin
var därför passande nog
Hemvärnslottachef. Över
dussinet kvinnor i byarna
mellan Trollered och Kyrkeby var förplägnadslottor,
vilkas huvuduppgift vara att
förse hemvärnsmännen med
mat, säger Per-Ivar vidare.
Liksom
de
flesta
Sävekvinnor
var
hans
mormor en stark kvinna,
som aldrig klagade på
något. På deras gård fanns
inget vatten indraget utan
vatten hämtades i spänner
och med tanke på att det på
ett kalas kunde komma 70
personer, undrar man hur
hon klarade detta? Per-Ivars
mormor hann därtill med
att spela i kyrkan ibland,
när Märta på Äspet eller
Sara i Tålycka inte kunde.
Musikaliteten låg i släkten.
Hennes far Gustav i
Söränga och farbror Birger,
var båda spelemän på
bröllop och kalas.
Musikaliteten har gått i
arv. Per-Ivar sjunger samt
spelar gitarr och piano.
Han uppträder ibland med
ett program bestående av
musik samt roliga historier.
– Morfars bror Kalle,
berättade om många roliga
grejer, som jag drar när jag
engagerats av hembygdsgårdar och liknande ställen,
förklarar han.
En unge för mycket
Per-Ivars
morfar
och
mormors gård låg tidigare i
Kyrkeby, men flyttades vid
laga skiftet till södra ängen
i Svensby, därav namnet
Svensby
Sörgård
eller
Brandkår, hemvärn,
jaktlag… var samma
personer
Ett praktiskt exempel som
visar just på kopplingen
tvärs organisationer är
jaktlag, hemvärn, brandkår, lottor, jordbruk och
genom alla de egenskaper
och uppgifter som dessa
hade gemensamt. Invånarna kände varenda sten och
gömsle mycket väl i sin
kommundel och de fanns
nästan alltid tillgängliga på
nära håll när larmet gick.
– De var i gott trim och
var mycket goda skyttar. De
hade vapen och ammunition och mat hemma. De
kände och litade helt på
varandra, och de bodde
grannar.
– Sen hade alla stora och
roliga kalas tillsammans,
som ytterligare skapade
gemensamhet. Det var
väldigt spännande att ta
steget från ha varit en liten
spoling, och varit tvungen
att sitta med kvinnfolket i
köket och lillekammer’n på
kalasen, till att sedan få vara
med gubbarna i storekammern – där det drogs hårresande historier, spelades
snose och drogs fingerkrok.
Vid ett brandlarm fanns
tillräckligt antal brandmän på plats ofta inom 10
minuter vid brandstationen
på Trollered. Brandmännen sprang, cyklade eller
tog traktorn direkt från
åkern till stationen. Och
det berodde inte enbart på
att brandstationens granne,
prästens
sköna
dotter
Monica redan som tonåring
var Sveriges första kvinnliga
brandsoldat!
Brandchefen Lars-Olof
hade sin Volvo Duett utrustad med siren och rödljus
och dragkrok till påhängssprutan, av märket Albin.
Det fanns ingen som kunde
ta Äspetkurvan så fort som
detta ekipage, varken med
eller utan spruta. Ofta var
Säve brandkår på rätt plats
före
heltidsbrandkåren
från stan, för när det gällde
lokalkännedomen då låg de
i lä.
Om det nu istället var
ett hemvärnslarm, som
gick, så var det ju samma
gubbar som skulle bege
sig till hemvärnsgården i
Söränga i Svensby. Nu fick
de se till att ta andra kläder
på sig och ta fram vapnen
ur gömställena. De första
hemvärnsmännen var också
på plats efter 15 minuter i
full stridsutrustning, och
var klara att som grupp
förflytta sig till stridsplatsen
När Pentagon låg i
Säve!
Efter Per-Ivars morfar,
blev
hans
morbror
Olle hemvärnschef och
trädgårdsmästarns
Rune
Fredrik
ställföreträdare.
När sen Rune Fredrik blev
chef blev hans far, Pelle,
ställföreträdande hemvärnschef.
– Rune var en ypperlig
ledare, som vi ynglingar
först hade som scoutledare
och där lärde oss leva med
naturen. Sedan fungerade han som ungdomsledare i hemvärnet, där han
tillsammans med blivande
svärsonen Sten drillade
oss i fälttävlan, där vi hade
stor nytta av scouterfarenheterna. Ibland avslutade vi skjutövningarna
med att skjuta ner en liten
tändsticksask på 200 meters
håll. Man såg den inte men
man visste exakt var den
skulle vara. Min brylling
Reine var vår mästerskytt
och brukade träffa på första
skottet. Men vi blev riktigt
bra allihopa, och vi Sävepoj-
kar tog bland annat hem
fälttävlan tre år i rad inom
vårt försvarsområde. Vi
vann också riksmästerskapet i militära vattengrenar
vid Hemvärnets stridsskola
ett år.
Per-Ivars morfar överlät
senare hela sin gård Söränga
till hemvärnsgård, när
han byggde nytt. De unga
kallade gården ”Pentagon”
och den blev något av en
fritidsgård för ungdomarna,
där de ofta hade kalas med
unglottorna!
Givmilda Sävebor
Röda Korset har alltid legat
Säveborna varmt om hjärtat.
Med gåvor och försäljningar har insamlingar skett
till förmån för gamla och
behövande i Säve kommun
och internationellt. Ett
antal resor med Lars-Olofs
lastbil till fattiga barnhem
i Polen gjordes genom åren.
– Morsan var ordförande
i Säve-Kärra Röda korskrets i många år och då var
hemmet i Trollered en enda
uppsamlingscentral
för
allehanda gåvor. En gång
tiggde de ihop en fullständigt utrustad ambulans till
Polens behövande. I bagaget
hade de också fått in en väl
inpackad
tandläkarmottagning. För att minimera
transportkostnaden
över
Östersjön fick de lift med
en tom virkespråm som just
skulle bogseras till Polen.
Här gjorde Gösta i Gunnesby ett gott jobb, och gör det
fortfarande såsom nuvarande Röda Kors-ordförande,
när Säveandan är som allra
bäst.
Prästen med myror i
byxorna
Säveborna fick nog betecknas som förhållandevis
kyrkliga. Per-Ivar kommer
ihåg de schartauanskt svartklädda kvinnorna i hucklen,
som satt på vänstersidan i
kyrkan. Men kyrkligheten
luckrades upp betydligt ju
mer åren gick.
– På Trollered, där bror
min Gustav och jag var
födda, bodde vi granne
Torslanda Tidningen
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
9
h 60-talet
LUNCHGUIDEN Vecka 5 -klipp ut & spara
- det vimlar av bra lunchställen i vårt närområde.
Tre generationer på gården Söränga.
med prästen. Prästämbetet var långt mer omfattande då än idag. Förutom
det andliga, med ständig
jour, hade prästen hand om
bland annat folkbokföring
och skolstyrelse. Prästsonen
Magnus var min allra bästa
kompis, och vi har alltid
följts åt, från det vi broderligt delade på morsans
bröst, när hans morsas
mjölk sinade, tills vi senare
delade pilsner i Chalmers
Cortege Committe.
En dag låg Magnus
och Per-Ivar och tittade
på hur många stora gula
myror det egentligen fanns
i en stubbe. Prästen Birger
gick denna varma dag och
slog gräset endast klädd i
kortbyxor och basker. Efter
en stund behövde han vila
och satte sig... på ”grabbarnas” stubbe. En väldigt kort
stund senare flög prästen
upp och utbrast ”Va i hel…
a friden!”, varefter han
slängde av sig kortbyxorna,
och endast iklädd en basker
började dansa en aldrig
tidigare skådad krigsdans,
i vilket fall inte skådad i en
prästgårds trädgård.
– Det enda jag reflekterade över den gången, var
inte dansen, utan hur nära
han sa nåt fult man absolut
inte fick säga.
Eldig präst till jul
Varje jul var det avslutning
i söndagsskolan. Då hade
prästen ett helt rum hemma
fullt med godis, som skulle
delas ut i kyrkan. Ibland
smög några av Säves unga in
och tittade på härligheten,
men de fick aldrig smaka i
förskott. Det mest spännande var när ett barn i sänder
fick gå fram till altaret
och sjunga en liten psalm
eller läsa en vers och därefter tända ett ljus i granen.
Eftersom barnen var små,
tändes ljusen längst ner
allra först. Det spännande
bestod i att se vilken del av
prästens kappa som skulle
futta eld detta år, när han
hjälpte barnen att tända de
övre ljusen. Men det var
sällan ingen större fara. Det
fanns gott om brandmän i
kyrkan!
Slutet av en epok
Kommer vi fram till 1970och 80-tal blev allt annorlunda. Göteborgs stad köpte
in såväl gårdar som marker i
Säve. En del av den inköpta
marken hade staden ingen
användning för – den såldes
senare tillbaka till bönderna, fast billigare än den
inköpts för. En del gårdar
revs, bland annat Per-Ivars
familjegård Söränga.
En epok, det gamla
bondesamhällets sista suck,
var över och en ny tid
randades. De stora skiftesreformerna hade ju sprängt
byarna redan på 1800-talet,
dock inte gemenskapen.
Men med det nya samhället
som växte fram för 40 eller
50 år sedan följde nya sätt
att bo, leva och förtjäna sitt
uppehälle. Tidigare fanns
ofta tre generationer på
varje gård men nu försvann
den traditionen.
Några sammanfattande efterord
Per-Ivars efterord:
– Jag hoppas att denna
beskrivning av personer jag
råkade känna, och som det
fanns gott om i Säve, delvis
kan förklara varför kommunen fungerade så bra på den
tiden. Alla hjälpte alla, både
i och utanför sina ordinarie
arbeten, vilket samtidigt var
ett sätt att träffas och ha
trevligt. Och om jag känner
Säveborna rätt, tycker de
säkert att denna metropol
fortfarande är det bästa
stället att bo på.
PER-IVAR SELLERGREN OCH
CONNY ÅQUIST
Smaklig
måltid !
Pizza • Kebab med ris
Sallad • Lasagne
(inkl. smör, bröd, dryck, sallad & kaffe)
Dagens rätt: 75:-
Dagens rätt • hemlagade pajer • sallader
frukostpaket • grovfrukost • baguetter
hamburgare • espressokaffe.
Missa inte frukost från kl. 7:30
t.ex. varm grovfrukost (stekt potatis. bacon, ägg, falukorv)
Ring och beställ -klart när ni kommer!
Dagens lunch, husmanskost 75:(inkl. grönsallad, bröd, kaffe och kaka)
Även utmärkt Take-away! Ring och beställ!
Ga. Flygplatsv. 35
tel. 92 32 23
checkinmatkultur.se
Köp din lunch hos oss!
Sallader • Smörgåsar • färdigrätter egentillverkade.
Mixa din egen sallad från vår salladsbar.
Pajer • Grillat med mera från vår manuella delikatess.
Korv med bröd från vår Fastfood och mycket mer!
vard. 11-15
San Cero
Pizzeria
Flygfältsgatan 33 (vid Maxi) • 92
07 07
Dagens rätt • hemlagade pajer • sallader
bagebröd från Hönö • grillade chiabatta
esspressokaffe • nybakt kaffebröd
Pizza • Lasagne • Sallad •
Pasta • Kebab • Hamburgare
Missa inte frukost från kl. 8:30
t.ex. varm grovfrukost (stekt potatis. bacon, ägg, falukorv)
(inkl. smör, bröd, dryck, sallad & kaffe)
Ring och beställ -klart när ni kommer!
Dagens lunch, husmanskost 75:(inkl. salladsbuffé, mjukt bröd, kaffe och kaka)
Även utmärkt Take-away! Ring och beställ!
Hönö Klåva, Västra vägen 5
tel. 96 66 77
checkinmatkultur.se
Dagens lunch: 79:vard. 11-14 (alla rätter)
Nordhagsvägen 28
Tel. 92 31 66
www.sanremo.se
må-fr 11-22 • lö-sö 12-22
Vi tar kort & rikskuponger
LUNCH PÅ TULLHUSET
Alla vardagar 11.30-14.00
Tallriksserverad lunch med salladsskål, hembakt bröd
och smör. Dryck ingår liksom kaffe & hembakad kaka.
DAGENS FISK • Veckans PASTA • SOPPA • SALLAD
Vill du synas med din
lunchrestaurang här?
105:-
samt TAKE AWAY ....
Affärslunch 2 eller 3 rätters
Ät billigare med vårt LUNCHKORT (95:-). BOKA BORD!
Ring: 92 45 87
Hönö Klåva hamn • Tel. 031-97 69 00
www.tullhuset.se
Nästa lunchguide vecka 9
A
RIKTIGA BAGA
I vå
årtt bagerii/ko
ond
dito
ori, manuella
a fiskdiskk, de
eliikate
esse
en och
kalllskkän
nka
an ha
ar vi va
alt ut de finastte rå
åva
arorn
na för attt ge dig
g
som
m ku
und
d en smaku
upp
plev
velse utö
över de
et va
anllig
ga.
ARE BAKAR BÄST!
!
2
/
9
n
e
g
a
d
is
tt
e
F
e
t
in
m
lö
G
Bakade från grunden
i vår t eget bageri!
45k
/st
2-PACK SEMLOR
Eget bageri. 360 g. Mandel.
Jfr pris 125:00/kg.
Finns även med vaniljfyllning
för 40:–/2-pack.
Gilla Maxi ICA Stormarknad Torslanda på Facebook
för senaste nytt, inspiration, tävlingar och mycket mera!
ÖPPET ALLA DAGAR
7–22
Gamla Flygplatsv. 60, Tel: 031-720 56 00
www.maxitorslanda.se
Öppettider manuell delikatess: Mån–fre 7–20, Lör–sön 7–18
Öppettider manuell fisk: Något begränsat sortiment pga. renovering.
Tis-fre 9-19 och lör-sön 9-18.
Öppettider Apotek Hjärtat: Alla dagar 9–21
Priserna gäller 2/2–7/2, v5 2016.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Öppet alla dagar 9–21
12
FAMILJ
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Boka din rad/familjeannons på
www.tidningen.se
✉ [email protected] | ✆ 92 45 80
@tidningen
Grattis
Veckans ros
..till Åsa och Ingalill som arbetar på Solängsvägen 51! Tack
för att ni hittar på så många trevliga aktiviteter!
Hälsningar från oss som är med på allt!
Veckans
Matinspiration
från
Boka din privatannons på webben!
Ett stort grattis till Carl
som fyller 7 år den 3 februari
önskar mamma, pappa
och Ella!
Grattis till vår älskade
fotbollskille Liam, som fyller
8 år den 5 februari. Pussar
och kramar från mamma,
pappa och lillebror Otis.
Torslanda Tidningen
/tidningen
GRATIS
En värmande soppa kan du göra av många, olika, nyttiga
grönsaker och är ett utmärkt sätt att få i dig många,
härliga näringsämne. Gott och nyttigt. Välj grönsaker och
rotfrukter efter smak och vad du har hemma i skafferiet.
www.tidningen.se
Det går även att maila till
[email protected]
Grönsakssoppa
Till minne
6 portioner
Minnesord Lars Martinsson
Hällsvik har förlorat en stor profil
genom bortgången av Lars Martinsson, som under många år varit en
starkt drivande kraft i sitt arbete
för att berika livet i Hällsvik. Som
mångårig ordförande i Hällsviks
Intresse/idrottsförening (HIF) var han
en samlande och stabil kraft både i
styrelsen och i det löpande arbetet.
Många är vi som varit med på
midsommarfirandena där han från
scenen med varm och stolt stämma
bjudit upp till dans för stora och små.
För Lasse var just midsommarfirandet en stor höjdpunkt som under alla
omständigheter skulle skötas med
bravur. Många minns säkert hans
engagemang när midsommarstången
skulle smyckas och allt skulle förberedas, lite spänd innan allt gick av
stapeln, men även så glad när allt gått
väl och det skulle packas ihop.
Allt var inte fest, Lasse var alltid
drivande på våra arbetsdagar där bl.a.
bryggor skulle upp om hösten och
ner om våren, när badflotten skulle
upp och ner, han vurmade starkt för
att det skulle vara fint och välkomnande i viken på sommaren. Han
var också alltid lika pigg på att ordna
bl.a. pubaftnar, HIF-bowling och
den årliga tipspromenaden, allt för att
genom HIF öka trivsel och gemenskap
i Hällsvik.
Faktum är att HIFs historia är lika
gammal som Lasses tid som ordförande… Posten axlade han redan 1990/91
när den dåvarande småstugeföreningen lades ner och HIF startades i
dess ställe. Lasse var klarsynt när han
4 morötter
1 blomkålshuvud
6 potatisar
1 broccoli
100 g sockerärtor
2 tsk salt
1 grönsaksbuljong
persilja till garnering
Gör så här:
Skala och tärna potatis i mindre bitar och lägg de i en kastrull
med vatten som täcker, koka upp.
Skala och skär morötter i mindre stavar, skölj och dela blomkål
och broccoli i mindre buketter, skölj och skiva purjolöken.
Lägg allt i kastrullen och häll på vatten så det täcker. Salta och
lägg i buljongtärning. Låt det koka ca 10 minuter och känn om
grönsakerna mjuknat, koka lite till annars, smaka av. Lägg i
sockerärtor när det är klart och koka upp. Hacka persilja och
strö över. Häll upp soppan och ringla lite god olivolja över.
Servera med ett gott bröd och fetaostkräm.
Lasse, till vänster, myser under ett härligt midsommarfirande i Hällsvik.
drev på att det skulle finnas en förening för Hällsviks bästa när området
omvandlades från sommarstugor till
mer permanentboende.
I styrelsens arbete fördes diskussionerna ofta med utgångspunkt i det
“gamla goa” Hällsvik som Lasse själv
upplevde som barn, och som han så
gärna ville bevara och utveckla. Lasses
gedigna och långa erfarenhet gjorde
att HIF hade en lagom och stadig takt
i arbetet för att säkerställa att föreningen skulle kunna frodas långt in i
framtiden. Även om många varit med
och bidragit i HIF och Hällsvik under
åren som gått, kan man nog säga att
HIF är Lasses livsverk. Han var ordförande under alla föreningens år och
hade inga planer på att trappa ner.
Det är med sorg i hjärtat vi nu
konstaterar att Lasse skrivit sitt sista
personliga utskick till oss i Hällsvik,
och lämnat Hällsvik och HIF för gott.
Men vi känner även ett stort ansvar
att driva arbetet i HIF framåt i Lasses
anda.
För HIFs styrelse, Anders Wilson
Fetaostkräm
Mosa 100 gram fetaost med 1/2 dl creme fraiche och bred
på brödet.
Smaklig måltid!
Johanna och Carolina Salt & Honung
Malena Ek
Bospalten
Erik Olsson Fastighetsförmedling Torslanda
Privatmarknad
Upphittat
Lösningen v3
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
Kryss
& Quiz AB
Smartphone upphittad 26/1 i Skutehagen. Återfås mot
beskrivning och PIN-kod.
Hör av dig till: [email protected]
SAMLAS
FODER I
S
L I
L
O
GICK MED
MOPPEN
RÄCKER
RUNT OCH
LITE TILL
PÅ FLAK
BRONSDEL
Övrigt
HELT
PLÖTSLIGT
T
V
Ä
R
T
V
Ä
R
M
D
E
3
HÖJDE
GRADERNA
SÄGS BARA
OM ANDRA
D
E
FÖREBILD
ARBETAS
KLÄMDAG
I
N
M
H
B
A D E
O M
M
L E J O
M A L L
B
O O R D N I
N
E A R L
JORDISK
RIKEDOM
TILLSYN
HETSA
FARLIGT
STÄLLE
VIKTIGA
VOKALER
K
S O R G
N K U L A
Ö
T E N
N G
S K
N O B E
B E R Y L
U T
G
S T U D I
S E T
S
K R E D I
U
A G
R A S K A
S T A
S K E P P
R U N O R
N I
Ä
A G G D R
L E
D I
E N S
E
R
U R N
T Ö R A
E R
M U
N E D
R
VATTEN- DEN AVLEDNING SLÖJAR I RAKETER
GRÖNT
FLYTTBAR FLYKTLJUS
VÄG
MED
STÖRRE
NÖJE
6
GUDSUMGÄNGE
FÖREGÅR
TAL
TETITEL
KAN BLI
SMARAGD
T
12
Uppvaktning undanbedes
TRAFIKSIGNAL
INSPELNINGSPLATS
All uppvaktning på min 100-årsdag 5 februari undanbedes.
SKIDOR
OCH
STAVAR
DRAS I
KASSAN
GASTAR
GAST
Vänligen Daga Kristoffersson
Bohus-Björkö
B
SMÅSPRINGER
FAR
Studiestöd/läxhjälp i Matematik
SKADAR
BÅTAR
Framgång i skolan - i livet, har stark koppling. Kan studiestöd/läxhjälp i matte bidra? Högstadiet/gymnasiet; behovsstyrt; låg tim-kostnad; Ulf, civ.ing., tel 0723-843848.
TECKEN
FÅR
HAR ONT VILANDE
OM FOLK LIGGA PÅ
KANT PÅ
FRANSKA
MÄNSKLIG
KNÖL
KÄNSELSPRÖT
ÄGG I
TEST
LEKSAK
KORSORDSKRYP
PRISMAN
HÅLLPLATS
2
7
BÄR MAN
I BOX
SVENSK
REPRIS
PIGA
BROTT OCH
STRAFF
KNAGGLIG
11
TILLTAL
A
N
U T
E
N
N
STOCKDEL
OHÖLJD
YTTERSTA
DELARNA
FÖLJER
NOLLA
STANNAR
TVÄRT
SAMLAD
KUNSKAP
8
A
K
T
I
E
S
I
P
K E N
A
A N T E N
T
E L E
T A R
R
E N S A
BIDRAG
TILL DET
ALLMÄNNA
SISÅDÄR
HÅLLS I
FÖRVAR
MOTTAGNING
STRÖM
DJURDELSBIFF
FÖRSTA
OCH FEMTE
KOPPLAR
AV OCH
PÅ
UTAN
LIKE
D
GE
FISKEN
ÖVERDRAG
GÖR
ALLTING
ULTIMAT
SMILA
ÄR JU
SJUTTON
OCKSÅ
TUNGA I
VATTEN
I
U D
E
F A
E L
M
1
VIND
I
N
Ä
S
VE OCH
VÅNDA
STÅR MELLAN TVÅ
FJÄLLBILDNINGAR
INLEDS
MED
FLAGGNING
UPPREPAS
I DANS
INFINITIVMÄRKE
ÄR OCKSÅ
BRA
HAR
DET
BRA
HAR OFTA
HOV
GÖRA SIG
TILL
GRÄS- SLÄPA
OMRÅDET SIG
IVÄG
NUTIDSVARA
DEN
NATTIMMA ÄR PIGG
ÄR OFTA
HÖGT
UPPSATT
LAGADE
SVÅRA
ATT GÅ
PÅ
ÖVER
LINJEN
I
S K
V
T A
A L
L
L
K O
O
T O
T K
A
R
Å
S M
A
R
O P
Y
L S
A
S T
S Ö
O M
OCH
VAKEN PÅ
MODERSMÅL
GENOMBLÖT
RÖSTPLATS
SLANT
MATPLATS
OFTA OM
OLJA
HÅLLS PÅ
HALSTER
GÖR VUXEN
TILL LITEN
ÄR NYUTSLAGNA
ÄGGSTAD
MYRSYN
TAR TRANKIL SAKER
MED
ANVÄNDA
PENDEL
KNATTE
ENGELSK
LÄNGD
KASTAS
VID FÅNGST
4
TEXTTILLÄGG
FATTAS VID
KÖRNING
G
A
S
K
L
O
C
K
A
BRÄNSLE- STÖTS
I
LAGER CIRKEL
L K
U
E L
R A
S
A N
T A
T T
HOPPAT
IN
SKYDDSANDE FÖR
BUDDIST
13
BRUKAR
KLAPP
GES MED
STÖTA
IHOP
FÖRESTÄLLNINGAR
O
M
S
L
A
G
S
P
A
P
P
E
R
R
Å
K
A
S
T
R
O
10
5
FLOD I
POLEN
ÖVERTRUMFA
K
L
P Å
E
R D
I S
S
K S
O N
P O
UPPSTICKARE
AVSLUTNING
Liten prisnedgång i december
Under 2015 ökade bostadspriserna och affärerna gick
snabbt. Historiskt har december varit en svag månad
på bostadsmarknaden, den här var lite mindre svag. I
Göteborgsområdet hade vi ett lågt utbud och få visningsbesökare. Bostäderna som erbjöds såldes dock till höga priser.
Stabil början på året
2016 började stabilt, utbudet ökade traditionsenligt efter
nyår. I Torslanda och på Öckeröarna märker vi att marknaden en bit in i januari är stark med något utplanande priser
på en hög nivå. Visningsbesökarna är mer eftertänksamma
och försäljningarna tar just nu lite längre tid jämfört med
2015.
Bostadsbrist, stark ekonomi och låg ränta gör att bostadpriserna och bolånen ökar mer än lönerna och andra
tillgångar. Vi hoppas politikerna släpper fixeringen vid att
nyproducerade bostäder är lösningen på allt eftersom det är
både billigare och snabbare att använda bostäderna vi redan
har effektivare. Då måste uppskovs-och reavinstskattereglerna reformeras.
9
FLÄNGA
A327 EOS
Malena Ek
Torslanda Tidningen
13
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Torslandaderby i Vi i femman
Det blev oerhört jämt mellan Skutehagen skola 5E och
Björlandagården 5D i förra veckans lokala kvartfinal utav
Vi i femman. Men Skutehagen lyckades på övertid kamma
hem vinsten.
Den radiosända deltävlingen
blev en jämn kamp mellan de två
Torslandaskolorna Skutehagens
skola 5E och Björlandagården
5D i förra veckans Vi i femman.
Programledarna Linn Ohlsson
och Teddy Paunkoski vägledde
eleverna genom kluriga frågor
och tankeväckande funderingar om allt från om glaciärer är
bakverk till vad det ämne som gör
växter gröna kallas.
Under heja-rop och ramsor
från läktarna inleddes tävlingen
med stämningen på topp. Det
var sammanbitna miner från de
tävlande som utgjordes av Ebba
och Harry från Skutehagen skola
och Leia och Tim från Björlandagården. Tävlingen inleddes
med korta snabba frågor som gav
Skutehagen ledningen 2 mot 1.
– Det var lite nervöst i början
men det gick över snabbt när det
var dags att börja, sa Harry efteråt
om början av tävlingen.
Efter snabbfrågorna blev det
dags för Björlandagården att
flytta in i buren och besvara
frågor där det var Björlandagår-
dens tur att få flest rätt och gå
om Skutehagen i ledningen. Sen
var det dags för en mattefråga
som handlade om speedway följt
av Hasse Anderssons skånska
stämma som fick ställa frågor
om betäckningen på guld och
vad man kallade det vetenskapliga yrke som försökte framställa
denna ädla metall förr i tiden.
Skutehagen hade flest rätt och
gick återigen om Björlandagården
i ledning.
Otroligt jämt
Vid nästa moment, som gick ut
på att svara på snabba ja- och
nej-frågor var det spännande nog
Björlandagården som svarade flest
rätt och nu var det deras tur att gå
upp i ledning för tredje gången!
Samtidigt som det var dags
för radionyheter så blev eleverna
introducerade för ett nytt moment
i Vi i femman där hela klassen fick
vara med och delta. Det skulle
gemensamt, med hjälp av ledtrådar komma på ett datum och båda
klasserna lyckades kamma hem
rätt svar.
Skutehagen klass 5E stod som vinnare efter den första deltävlingen.
Det var ett gäng sammanbitna elever från Skutetagen skola och Björlandagården som blev fotade innan tävlingen började.
Följt av detta kom frågor om
Avicii’s riktiga namn och vilken
typ av sport som spelas i Tv-spelet
Fifa 2016, var det ytterst jämt
mellan lagen men Björlandagården ledde med två poäng över
Skutehagen.
Vann på sekunden
När det sedan var dags för sista
momentet, stegen, lyckades Skutehegen med att sätta en fullpoängare som gav dem 10 poäng.
Björlandaskolan, som även de
kunde svaret redan på 10, men
var sekunden efter på svarknappen fick istället vänta och svara
efter ledtråden på 8 poäng. Efter
stegmomentet stod det alltså klart
att poängen var lika mellan de två
skolorna.
När tävlingen sedan gick över
till övertid med utslagningsfrågan
om vad höljet kring jorden kallas
och det var Ebba från Skuteha-
gen skola som lyckades svara rätt
på frågan och därmed säkrade
vinsten för klass 5E. Glädjetjut, skratt och kramar utdelades
och publikens stående ovationer sändes ut på FM-bandet när
Skutehagen hyllades för vinsten.
Björlandaskolan
slapp
gå
därifrån tomhänta och fick en
Vi-i-femman bok och diplom för
att de deltagit. Och förutom publikens självklara applåder skickade
det dessutom med diplom till hela
klassen för att de kommit så långt
i tävlingen.
– Det var jättekul att få vara
med och vi var så himla nära att
svara före de andra på både sista
Stöd fonden som hjälper
cancerdrabbade med rehabilitering
för att återfå livslust. Stöd utgår till
enskilda, par och unga vuxna.
Plusgiro: 90 04 23-5
FREDRIK HELGESSON
Fakta
25 stycken lokala P4-kanaler runt om i Sverige sänder fyra stycken
lokala kvartsfinaler, där vinnarna ur varje går vidare till semifinal och sen
final. Utav de 25 lag som är kvar i de lokala finalerna kvalar fyra stycken
in i Tv-finalen som sänds den 8 mars i barnkanalen på SVT.
En sista hälsning
som räddar liv
Livslustfonden Cancer
och näst sista frågan, avslutade
Tim och Leia.
Ebba och Harry var jätteglada
att de vann och pratade om hur
de skulle förbereda sig inför nästa
omgång.
– Vi kommer titta mycket på
nyheterna och kanske spela Vi-ifemman spelet, svarade Ebba.
– Vi är superglada och det
känns obeskrivligt roligt att vi
kan säga att vi är Torslandas bästa
skola! ropade Harry och Ebba
medan de sprang till sina klasskamrater för att ta emot segerkramar.
Din minnesgåva gör stor skillnad.
Kontakta oss på 010 –199 33 00
eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att
rädda fler liv.
TORSLANDA-BJÖRLANDA FÖRSAMLING
SÖNDAG
7/2
4 FEB - 10 FEB
Fastlagssöndagen
11:00 Björlanda kyrka Högmässa
Kyrkokören under ledning av Karin Jullander.
Präst: Birgitta Malmgren.
11:00 Torslanda kyrka Musikgudstjänst
Musik, Janet Ertsborn.
16:00 Amhults kyrka
Livsnära gudstjänst
Söndagsskolan Skattkistan. Musik, Andreas
Nordanstig. Präst, Ebbe Appelros.
ONSDAG
10/2
08:30 Torslanda kyrka Veckomässa
19:00 Björlanda kyrka Björlandamässa
Bibelsamtal med fika efter mässan.
SÖNDAG 21/1 KL 16.00
BESÖKER PETER HALLDORF
AMHULTS KYRKA
Mer information finns på hemsidan.
Gå in på:
livslustfondencancer.se
PG: 90 06 03 – 2
www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda
14
SPORT
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Handboll
Dramatik när
THK-damerna
bröt förlustraden
Äntligen! Efter nio raka förluster lyckades THK vinna mot
KFUM Lundagård efter en mycket spännande match, som
levde in i sista spelminuten. Slutresultatet blev 25-24 och
THK kunde knipa två ytterst viktiga poäng och därmed
lämna nedflyttningsplatsen.
Matchen, som var riktigt jämn,
startade väldigt målsnålt. När drygt
tio minuter gått stod det 2-2 och
efter en kvart 3-3. Det märktes att
en hel del stod på spel för bägge
lagen. Det var mycket kamp och
mindre skönspel. THK var från
början väldigt samlat och försvarsspelet fungerade klart bättre än
senast. Via 7-7 och 10-10 kunde
gästerna i slutminuten av den första
halvleken ta ledningen med 10-12,
som också blev halvtidsresultatet.
THK kom fint igång efter paus
och kunde efter fem minuter gå
upp till ledning 14-13. Lundagård
hängde på och lagen följdes åt mål
efter mål. Gästerna drabbades av
en utvisning och THK kunde
göra 18-16. Hemmalaget missade
en straff och Lundagård kunde
utjämna ännu en gång. Med cirka
tio minuter kvar stod det verkligen och vägde. THK gick från
Annie Toft skjuter genom Lundagårdsförsvaret.
20-20 till 24-22 och hade ett visst
grepp när vi gick in i slutminuterna som blev spännande. Lundagård reducerade till 24-23 och när
matchen kom till ett avgörande så
kunde Caroline Strömberg sätta
25-23. I anfallet efteråt kom ytter-
ligare en reducering men THK
höll, med stor möda, hela vägen.
Främsta målskyttar och tillika
bästa spelare i THK blev Lina
Barksten med åtta mål. Elisabeth
Frisk gjorde fyra. Tremålsskyttar
blev Sophie Ogrelius, Annie Toft
och Caroline Strömberg.
THK avancerade i och med
segern upp på en tionde plats.
Nästa match spelar THK borta
mot Lidingö SK nu till helgen.
JANNE RYDEHN
THK-herrarna slog serieledarna i tuff match
I en synnerligen spännande och kraftfull fight lyckades THK
till slut besegra tabellettan GF Kroppskultur med 23-22.
Insatsen var riktigt stark, med en imponerande andra
halvlek. THK har glädjande nog hittat formen.
Inledningen var inte av bästa Kropps som i första halvlek visat
märke, då THK kom i underlä- upp ett ramstarkt försvar visade
ge med 1-5. En något bekymrad sig mänskligare och 12 minuter
Björn Marsch tog time-out. Detta in på andra halvlek hade THK
bidrog möjligen till att THK fick ätit upp försprånget. THK,
bättre kontroll på Kropps spel och med klart mycket bättre spel,
skytte. THK hade dock fortsatta hade gjort 4-0 på fem minuter.
problem och gästerna ledde både August Elmberg storspelade i
med 3-8 och 4-9. Fyra mål på 20 målet och gjorde i detta skede
minuter av THK och det såg inte flera utmärkta räddningar. Från
bra ut. THK kom dock tillbaka 17-17 följdes lagen åt. THK fick
och närmade sig något fram till ett övertag, sex minuter kvar, med
pausvilan. 9-12 stod det i halvtid en ledning på 23-19. Kropps kom
och Kropps hade haft greppet dock tillbaka med tre raka mål.
Spänningen var mycket hög på
under första halvleken.
THK, som legat steget efter, slutet men en snygg räddning av
startade andra halvlek positivt. August Elmberg och ett heroiskt
försvarsarbete räddade uddamålsvinsten. En riktigt stark kämpamatch av THK gav till slut den
sjätte vinsten.
Marcus Färnskog, med en
utmärkt insats, gjorde fem mål,
Robin Strand kom upp i fyra och
tremålsskyttar blev Sebastian
Wiik och Pontus Borgström.
I nästa match möter THK
Hallby borta kommande helg.
JANNE RYDEHN
Glädjen var stor
bland spelare och
publik när segern mot
Kroppskultur var klar.
Två THK-lag vidare till finalspel i Select cup
Efter att ha fått med båda sina
F03-lag till steg 4 i Select Cup fick
Torslanda HK stå för ett dubbelarrangemang. Det blev en rolig och
intensiv lördag då även båda våra
duktiga seniorlag hade hemmamatch.
Select Cup började med
inspring och presentation för alla
tillresta lag. Många flickor var mer
nervösa för detta än för kommande
matcher. Båda lagen drogs tyvärr
med skadeproblem och sjukdomar.
THK 2 startade med ett trevande spel men när nervositeten väl
släppte började pusselbitarna falla
på plats. Dock blev det en knapp
förlust mot Aranäs. I andra match-
en kunde man se att tjejerna hade
vaknat till liv och en välförtjänt
seger mot Önnered var ett faktum.
Till sista matchen var det bara
seger som gällde om man ville ha
en chans finalspel i steg 5. Tunga
Kroppskultur stod för motståndet. Matchen blev både intensiv
och spännande. Bra försvarspel
och snabba spelvändningar bådade
för en seger och en andra plats i
gruppen efter just Kroppskultur.
THK 1 började med en tung
förlust mot Kungälv. THK 1 hade
ett fantastiskt bra försvarsspel men
saknade spetsen framåt denna dag.
Efterföljande matcherna slutade
även de med knappa förluster.
Man blir stolt som ledare när
man ser dessa fantastiska F03:or
heja och stötta varandra hela
dagen. Oavsett vilket lag man
tillhörde denna dag så var alla lika
glada över att ett av lagen hade
lyckats avancera till Steg 5- finalspel.
Ett stort tack till alla föräldrar
som var med och gav tjejerna detta
oförglömliga minne.
Vårt lagarbete består av föräldrar, ledare och givetvis tjejerna.
Tillsammans är vi stora starka
THK F03.
LEDARNA
Pojkarna kvalade till final
Pojkar 03 spelade i en av två
grupper i steg 3 i Lysekil där laget
hamnat i den tuffaste gruppen.
Första matchen var jämn och
det var oavgjord in till slutminuten. Tyvärr var det det Alingsås
som fick in den vinnande bollen.
I andra matchen mot Önnered
stod vi still och var fortfarande
nere från tidigare match. Förlust
var ett faktum.
Det blev kval mot den andra
gruppens tvåa där Lysekil stod
för motståndet. Killarna samlade
ihop sig och nu fanns det inget
som stoppade dom.
Snyggt, disciplinerat och
säkert spelade vi till oss 21-13.
Avancemang till finalsteg 5 är nu
klart!
TRÄNARNA GENOM JONAS
Torslanda Tidningen
SPORT
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
15
Badminton
30 år av fjäderbollar i Torslandahallen
Torslandas badmintonklubb – Torslanda BMK, fyllde 30 år i
januari. Ett jubileum de delar med Torslandahallen. Kvartersklubben har hållit sig på en stadig nivå sen starten -86 och
tar nu sina första steg in i nya lokaler hos Nya torshallen, men
fokus ligger fortfarande på aktiviteterna i Torslandahallen.
Den 8 januari 1986 bestämde sig
Lars O Carlsson för att det behövdes en badmintonklubb i Torslanda, något som Bo Åke Aldebrink
inte var långsam att haka på. Med
redan 20 års erfarenhet inom
sporten gick han med och började
träna ungdomar i racketsportens
ädla konst.
– Tanken med klubben har varit
lika dan sen vi startade och är det
fortfarande. Vi är en kvartersklubb
som fokuserar på att barn skall ha
roligt. Skulle en och annan spelare
blomma ut och bli riktigt duktig är
det bara kul för oss. Men vi fokuserar på att alla skall få plats och
utvecklas.
Aspirerande tränare under guidning av Daniel Kjellberg.
Klubben har idag runt 65 aktiva
medlemmar med över 50 personer som står på kö för att få vara
med. I och med Nya torshallen har
klubben fått ett par nya tider, men
största fokus ligger fortfarande på
det som händer i Torslandahallens
B-hall varje onsdagskväll i veckan.
– Vi har en omfördelning på
ungefär 10 personer varje år, så visst
dröjer det kanske lite innan någon
får en plats. Men så fort det blir en
över så delar vi ut den menar Åke
Just nu ligger fokus på att föra
klubben framåt, se till att lära upp
ett gäng nya tränare men framförallt träningslägret framåt sommaren, där alla medlemmar, så väl
aktiva som tidigare är välkomna.
Daniel Kjellberg som har varit aktiv
i TBMK i många år och är idag
kassör i förreningen, tränare och
aktiv i att få klubben att gå runt ser
fram emot att få fira 30-års jubilariet nere i Halmstad.
– Det är helt grymma förutsättningar för att kunna ha bra
träningsläger där nere, bra lokaler
och badmintonmöjligheter och
inför lägret i år har vi bestämt
att göra det lite mer speciellt och
fokusera extra på födelsedagen!
Åke Aldebrink och Daniel Kjellberg har båda varit aktiva i Torslanda Badmintonklubb under stora delar av deras liv.
Som Torslandas enda badmintonklubb erbjuder klubben ett,
vad både Åke och Daniel tror,
bra alternativ till de personer
som inte känner sig så attraherade av de andra dominerande
torslandasporterna, som handboll,
fotboll, innebandy eller hockey.
– Vi utesluter inte någon och
badminton, som är en relativt billig
sport är tilltalande för många. Så
länge två spelare är på samma nivå,
oavsett kön, ålder, längd eller styrka
kan de mötas i en badmintonmatch,
avslutar Åke.
FREDRIK HELGESSON
Motorsport
Mattias Adielsson har siktet klart
Det tog några om och men, funderingar och listor
med fördelar och nackdelar men nu har Mattias
Adielsson siktet klart inför framtiden – Vinst. Och
det ser ljus ut.
Resan för Mattias har varit ville fortsätta med juniorspännande. Arbetet för att EM, men visste att det skulle
komma dit där han är idag bli svårt ekonomiskt och
började för flera år sedan när tidsmässigt att finansiera ett
han började intressera sig helt team. Därför var det som
för rallysporten och vad den en skänk från ovan när det i
kunde innebära men sakta september plötsligt dök upp
men säkert har resan fört ett mail i inkorgen. Mailet
honom fram till där den är kom från Vauxhall, engelidag. Och siktet nu är klart. ska varianten av Opel, som
Det går ut på en endas sak. hade gått ut till alla racerföAtt vinna.
rare i juniorklassen runt om
– Det är resultaten som hela Europa som bjöd in till
talar. Skall du ta dig någon- möjligheten att bli en del av
stans i racingvärlden så är det deras team. Av 300 persoen förutsättning för dig själv ner som fick brevet var det
att du ser till att vinna ofta ungefär 150 som anmälde
och mycket. Det är då du intresse och Mattias var en av
syns och kan ta plats.
dem.
Silver i SM
Resan och vinsterna började
på den seriösa banan redan
2012 då Mattias tog sig in i
SM-mästerskapen och knep
ett silver. 2013 ledde deltagandet i samma tävling till
det första SM-guldet och
historien upprepade 2014.
– När 2015 började närma
sig så bestämde jag för att
satsa på något nytt och
tävlade därför i junior-EM.
Jag körde ett par av deltävlingarna och lyckades jobba
upp mig till en 8e plats. En
enormt lärorik historia som
framförallt gav mig större
kontaktnät ut i Europa.
Inför i år så stod Mattias
för nya utmaningar. Han
Rally genom Afrika
Som Torslanda Tidningen
skrivit om tidigare så deltog
även Mattias i ett rally
genom Afrika som kartläsare.
Tävlingen gick bra och var
en rolig upplevelse och när
den var över så fokuserades
tankarna på den personliga
träningen.
– När jag kom hem nu
i december så bestämde
jag mig för att åka på en
träningsresa som tog mig till
Östersund. Vi åkte 30 mil på
bara två dagar för att komma
igång och det var otroligt
skönt att komma ut och få
igång träningen. På vägen
hem därifrån satt vi i bussen
när ett nytt mail damp
Efter att ha tecknat under avtalet med Vauxhall är Mattias redo
för att ta sig an den engelska motorsportsvärlden.
ner. Jag fick erbjudandet
att fortsätta med Vauxhall.
Erbjudandet att vara en av de
8 som gick vidare.
Plötsligt hända allt som
kunde hända. Och det hände
väldigt, väldigt snabbt och
tankarna om ytterligare ett
junior EM började försvinna
och ersättas med möjligheterna till att röra sig mot
England.
– Det är helt sjukt hur
mycket som händer hela
tiden. Vi fick boka flygbiljetter, ordna med bilar och
dra igång med administration inför resan. Det är så
mycket att göra hela tiden
och jag hade aldrig klarat
det utan det team jag har
bakom mig idag. Framförallt
är det såklart familjen och
pappa som hjälpt mig men
kamraten Peter har även stått
bakom mig hela tiden – och
säger någon av dem någonting så är det det som gäller.
Skall tävla i engelska
kuppen för Vauxhall
Nu har de gemensamt tagit
beslutet att fokusera hundraprocentigt i England.
– I slutändan så tror jag
väldigt mycket har att göra
med teamets hårda arbete
samt det faktum att jag lycka-
des vara på rätt plats vid rätt
tid och nu när det är klart
att jag skall tävla i engelska
kuppen för Vauxhall är det
bara att köra all in.
Senaste resan innebar
därmed att åka till England
och ha möte med Vauxhall
där Mattias dessutom hann
med att träffa en och annan
historiska racingprofiler.
– Jag fick träffat ”Trollkaren från Wales”, Nicky Grist,
före detta kartläsare åt Colin
McRae vilket var väldigt
häftigt då han varit en stor
idol för mig och ett namn
som nästan alla inom racingvärlden känner till.
Engelska kuppen är en
av världens största biltävlingar och har dessutom varit
pausad i några år, vilket gör
att förväntningarna är stora
och det är många som har
ögonen på serien nu när den
drar igång. Mattias tänker
arbeta sig in i den och utöver
tävlandet för Vauxhall bygga
vidare på sitt kontaktnätverk
och utifrån det sakta men
säkert ta sig framåt.
– Rally är en ganska så
kostsam sport och att vara
uppbackad av ett team som
Vauxhall underlättar extremt
mycket med arbetet runt
omkring.
Mycket lärorikt
På plats i England och vid
testförande för Vauxhall
var det mycket lärorikt
som hände och Mattias har
framförallt lärt sig möjligheterna att ställa krav.
– Det kändes bra att det
var så pass seriöst. Ville jag
ha något så fick jag det. På
skämt så nämnde jag för en
i personalen dagen innan
att jag ville ha kontraktet i
en rosa pärm med blommor.
Sagt och gjort. När jag kom
dit låg alla papper i en rosa
pärm. Med en liten blomma,
såklart.
FREDRIK HELGESSON
Torslanda Golfklubb
Juniorträning
Nu är det dags att anmäla sig till årets träning
för barn och ungdomar i åldern 6-21 år.
Anmälan är öppen mellan den 3/2 och 24/2.
Läs mer och anmäl på vår hemsida
www.torslandagk.se
16
Vecka 5 • onsdag 3 februari 2016
Torslanda Tidningen
Ishockey
Många Torslandabarn i GP-pucken
I helgen avgjordes anrika
GP-pucken för 61:a gången i
Göteborg med deltagande lag
från hela Västsverige. I den yngsta
D1 klassen för barn födda 2006
ställde Hisingen Hockey upp
med två lag, där hälften av spelarna och ledarna bor i Torslanda
(20 av 41). Hisingen Red gjorde
bra ifrån sig under gruppspelet i
Uddevalla men två segrar och en
oavgjord räckte tyvärr inte till
avancemang till slutspel.
Hisingen White, med sju killar
och en tjej samt även ledarna
Rasmus Johansson och Mattias
Ellison från Torslanda, spelade
sitt gruppspel på Öckerö den 24
januari. I premiärmatchen mötte
laget Skärgårdens Hockey som
även de har flertalet Torslandabor
i laget. En jämn ”derbymatch”
slutade med seger för Hisingen
med 4-3 och efter segrar även
mot Borås och Bäcken var laget
klart för slutspel. En starkt bidra-
gande orsak till avancemanget var
utmärkt spel av Oliver Johansson
som lyckades göra hela 11 mål
under gruppspelets fyra matcher.
I slutspelet i lördags möttes
de åtta gruppspelsettorna i två
fyralagsgrupper i Isdala ishall.
Hisingen White inledde slutspelet med en jämn match mot
Frölunda Vit som till slut stod
som segrare med 3-2. Hanhals/
Kings Blå från Kungsbacka stod
för motståndet i andra matchen
och där gick det undan minsann.
Trots mycket bra målvaktsspel av
Emil Rosengren vann Hanhals/
Kings med 9-2 och möjligheterna
till gruppseger och avancemang
till final var därmed borta för
Hisingen. I sista matchen mot
Kållered SK Vit gjorde laget en
riktig kämpainsats och hämtade
upp 0-3 till 3-3, efter mål bland
annat av Otto Ekstrand, innan
Kållered kunde glida ifrån och
till slut stå som segrare med 7-3.
Spelare i Hisingen White
Övre raden fr. vänster: Philip Jarvind, Emelie Malmström, Axel Pfolz, Otto Ekstrand, Hugo Fransson, Leo Öhrn, Joel
Ogbamichael, Oliwer Andersson
Undre raden fr. vänster: Ossian Lindqvist, Axel Hagelin, Oliver Johansson, Isak Krans, Edvin Bergman
Liggande: Emil Rosengren. Saknas på bilden: Gustav Eldh, Kevin Ellison
Trots tre förluster så var det nöjda
spelare och ledare som summerade premiären i GP-pucken. Det
räckte inte hela vägen den här
gången men en placering bland
de åtta bästa av totalt 41 deltagande lag är inte så illa minsann!
Gislaveds SK vann till slut D1
klassen efter att ha finalbesegrat
Hanhals/Kings Blå med 2-1.
Det finns uppenbarligen ett
stort hockeyintresse i Torslanda
och betydligt fler unga hockeyspelare än när undertecknad
växte upp i stadsdelen på 80-talet.
Både Hisingen Hockey och
Skärgårdens Hockey bedriver
välorganiserade skridsko- och
hockeyskolor för killar och tjejer
som vill lära sig åka skridskor och
pröva på ishockey i Rambergsrinken respektive Öckerö ishall.
Förhoppningsvis kommer det
även finnas möjligheter att utöva
idrotten i vår egen stadsdel i
framtiden…
MATTIAS ELLISON
Futsal
Snickarcupen
Vinst för TIK P04 ... final för AUFC P00
I helgen var Torslanda IK:s 04:or i Lindome
för spel i den klassiska inomhusturneringen
Snickarcupen.
Vi ställde upp med två lag som båda
fixade att ta sig till slutspel. Tyvärr var
slutspelsträdet sådant att Torslandalagen
ställdes mot varandra redan i åttondelsfinal. Matchen blev en riktig batalj där TIK
2 tryckte på bra och bland annat hade en
rökare i virket tidigt i matchen. Slutresultat
blev dock vinst för TIK 1 med 2-1 där TIK
1 gör sina två baljor på ett snabbt och effektivt omställningsspel.
Det vidare slutspelet bestod av fler
tuffa matcher mot duktiga futsallag som
Bergums IF, Åsa IF och slutligen Kållereds
SK som stod för finalmotståndet.
Finalen blev en riktig rysare där Torslandakillarna spelade fin futsal och vaskade
fram ett helt gäng glödheta målchanser i
första halvlek men det var KSK som lyckades hitta maskorna. 1-0 i baken trots ett
visst grepp om matchen var resultatet i
halvlek. Några djupa andetag och akt två
var igång med några beslutsamma rödtröjade killar på planen. Halvleken bestod av
ett rafflande böljande spel där Torslandakeepern fick göra några riktigt vassa ingripanden och där Torslandaspelarna lycka-
Avenyn United FC P-00 axlade två lag i Snickarcupen
2016. AUFC-1 vann sin grupp relativt lätt med tre
raka segrar, AUFC 2 missade slutspelsplatsen med
minsta marginal efter 1 seger, 1 kryss och 1 förlust.
des överlista KSK målvakten två gånger.
Finalen slutar med vinst 2-1 och TIK P04:s
första futsalcupvinst var bärgad.
LEDARNA I TIK P04
AUFC 1 Tog sig vidare
från kvartsfinal efter seger
mot Tvååker med 3-2 efter
två mål av Hugo Vangstad
och ett av Philip Nilsson. I
semifinalen väntade Askim,
efter stort spelövertag kunde
Askim se sig besegrade med
1-0 och AUFC vidare till
final.
I finalen väntade duktiga Mariedal, AUFC var
det bättre laget och tog
en ledning med 3-1, men
Mariedal reducerade till 3-2
och kort därpå kvitterade
Mariedal, 3-3 och finalen
fick avgöras i suddendeath där Mariedal drog det
längsta strået och vann.
”Båda lagen gör en riktigt
bra insats, att vi har något
på gång är helt glasklart.
Några av killarna har
redan börjar träna lite med
herrarna och om ett par
år kommer det här laget
dominera i den svenska
futsalligan (SFL)”, säger
tränare Fredrik Augustin
Ett stort tack till publiken som stöttade på plats
och även ett stort tack till
Lindome GIF för ett fint
och proffsigt arrangemang.
FRÅN AUFC:S HEMSIDA
Alla spelarna i Avenyn United FC P00 är från Torslanda.
5 - 2016
VECKA
✁
Telefon & www
Listan
FOTO: PIA MAGNUSSON
– De enda telefonnumren & www adresserna du behöver!
Service
AmEko Redovisningsbyrå AB .............................922435
Amhults Elektriska AB ................................. 0728-584873
www.amhultsel.se ..........................................................................................
Andalens VVS AB ............................................0705-475894
Björlandavarvet ...........................................................926246
Brandstationen, Torslanda ....................................... 920103
Eliasson & Lund Mek Verkstads AB ............. 920210
Entrematic Group AB ...............................................010-4747041
Fixer ........................................................................0704-772333
www.fixer.nu . ...................................................................................................
Fjällmans Begravning Torslanda .....................920220
www.fjallmans.se ...........................................................................................
Fjällmans Juridik ........................................................... 3109397
www.fjallmansjuridik.se ...............................................................................
Gillis Edman Begravningsbyrå ......................3554000
www.gillisedman.se .......................................................................................
Golvbiten ....................................................................... 7601046
www.golvbiten.eu ...........................................................................................
Göteborgs Lackcenter AB .........................................574760
www.gbglackcenter.se ..................................................................................
Hjuviks Glasmästeri & Rambutik ...................920424
www.hjuviksglas.se .......................................................................................
Hunddagiset Tusen Tassar ...............................................564940
www.hunddagisettusentassar.se ...............................................................
JL:s Elmontage AB ..................................................7619020
www.jlselmontage.se ....................................................................................
Johans Entreprenad ....................................0703-225703
Kulturhuset Vingen .............................................................924545
Lindome Entr. och förvaltning .............................0730-538209
www.letfab.se...................................................................................................
Marias Hemstäd...............................................0736-673017
Min service i väst ...........................................0739-274528
www.minserviceivast.se ...............................................................................
N-son Bolagen ......................................................................691910
NCW Bygg i Väst AB ..................................... 0707-410450
www.ncwbygg.se ...........................................................................................
Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson ........ 0705-222101
Olofssons traktorservice .......925480, 0703-327580
RVB redovisningsbyrån Öckerö .......................968490
www.rvb.se . .....................................................................................................
Stadsdelsförvaltningen ...................................... 3665000
Seaton Ekonomi & Redovisning .....................7606010
Sten Olofssons olje AB ......................................................921152
Supercar bilvård i Torslanda .............................632083
www.supercarbilvard.se . ..............................................................................
T-D bilservice ...............................................................920777
Teds Spräng och Stenarbeten ..............0705-209590
Torslanda Bilservice AB fd Hydro ..................920470
Torslanda Djurklinik ............................................................ 923737
Torslanda-Björlanda församlingsexpedition ...............7319000
Torslanda Persiennservice ......................................0708-101104
Torslanda Skomakeri .........................................................564006
Torslanda Tak ....................................................0709-369636
www.torslandatak.se .....................................................................................
Torslanda Tidningen ..................................................924580
tidningen.se .....................................................................................................
Torslanda Trafikskola .............................................. 561020
www.torslandatrafikskola.se .......................................................................
Trädakuten AB / trädfällning ................ 0705-157099
Trädspecialisterna AB ........................................... 570580
Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri .........0706-804588
Törnqvist El ........................................................0768-350101
www.tornqvistel.se ........................................................................................
Veteranpoolen ..............................................................188869
Volvo Museum ......................................................................664814
www.volvomuseum.se ...................................................................................
Wintby fastighets AB .................................0708-210430
Handel
Bjurfors .............................................................................922970
Blomsterlandet .................................................................. 3886002
www.blomsterlandet.se ................................................................................
Bushuset2 .......................................................................924001
www.bushuset.se/torslanda .......................................................................
Cinco .......................................................................................921510
Creativ Shop ..................................................................920053
www.cchobby.se/butik .................................................................................
Fastighetsbyrån ..........................................................562850
www.fastighetsbyran.se ...............................................................................
Fiskbutiken Torslanda Torg ..............................................564890
Fisk Vagnen Skra bro ............................................925040
Flight Foto ............................................................................562500
Färg-boden .....................................................................923385
www.fargboden.se .........................................................................................
Hemköp .............................................................................567640
ICA Maxi Stormarknad ....................................... 7205600
iems Inredning Tyger och Presenter ............920465
www.iems.se ...................................................................................................
JARA-Produkter Hus & båtfärg ........................683600
[email protected] ..........................................................................
Länsförsäkringar fastighetsförmedling ......................... 410600
Malms väskor .......................................................................564142
Mekonomen ..........................................................................924907
My Baby ................................................................................924054
Nordea Amhults torg ................................... 0771-224488
PW reng. FixUniv. ........................562396, 0703-336823
S|E|B Volvo City ............................................... 0771-365365
Swedbank ......................................................................7397560
Sörreds Byggvaruhus AB .....................................542060
Torslanda BlomsterHandel AB ......................................... 561558
Torslanda Frukthall .............................................................562410
Torslanda Färg & Tapet ......................................3880045
www.måla.eu ...................................................................................................
Torslanda Kamin & Värme ...................................565694
www.kaminovarme.se ...................................................................................
Torslanda Optik ...................................................................560788
Torslanda Zoologiska ...............................................921106
Uniteam ............................................................................923600
Folktandvården ................................................010-4418910
Klipperian ..............................................................................564817
Klipp In .................................................................................. 920315
Klippotek Dandy ....................................................... 7889292
Kronans Apotek ................................................0771-612612
Lady Care Hudvård/Exuviance ........... 0704-568384
La Mire .............................................................................921180
Life Hälsobutiken ....................................................... 920410
Lugg ..................................................................................... 920310
www.oarnas.se ...............................................................................................
www.lugg.nu ....................................................................................................
Öckerö Marinmotor ............................................................969256
Meddo Droppinsolarie ............................................. 0735-255758
Närhälsan Torslanda ..............................................7478640
New Body Fitness Center ....... 920017/0739-817103
Salong Aquarius ..........................................................920525
Salong Jasna Hud & Kroppsvård ....................924060
www.salongjasna.se . ........................................................................
Salong Piruette ...........................................................923626
www.piruette.se .................................................................................
ShiatsuRummet ......................................................0706-285504
Tandläkare Andreas Holmlund .......................... 562424
www.andreasholmlund.se ................................................................
Top Hair .................................................................................922255
Tors-klippet ..........................................................................560834
Torslanda Läkarhus ................................................7221150
Torslanda Osteopatklinik ........................................0708-147131
Öckerö kommun
Service
Hönö Marin & Transport .........................................0707-101015
SVANHOLMARKITEKT.SE SAR/MSA ................0708-298870
Taxi Hönö ............................................................................ 968384
Öarnas Begravningsbyrå ......................................967040
Handel
Hönö skor .............................................................................965342
Klåva Blommor ....................................................................976959
Klåva Fisk .......................................... 965108, 0706-960996
Klåva Herr .................................................................... 7886200
klavaherr.se .........................................................................................
Lille Skutt ....................................................................... 969158
Modebutik Josefin ....................................................969650
Salt & Honung ..............................................................965321
Vitalboden eco store .......................................................... 965810
Zillstar ...............................................................................965581
Mat
Amhults Krog .......................................................................924680
Check In Matkultur ..................................................923223
Lilla Saluhallen ............................................................ 921991
Lilla Varholmens Kiosk ......................................................920665
Lillebygrillen ..................................................................565252
www.lillebygrillen.se ......................................................................................
Pizza Huset Skrabro ...........................................................927112
Restaurang New City ..............................................564848
San Remo Pizzeria .................................................... 923166
Hälsa & Skönhet
Fina Fötter Forever ................................................ 0703-933131
Huntingford Hår, hud, hälsokost .....................968870
www.huntingford.se ..........................................................................
Skärgårdsfötter ..............................................0709-620355
www.skargardsfotter.se ...............................................................................
Öarnas Fotvårdsklinik ............................................962235
Mat
Franses .............................................................................. 3860056
Föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening ........................921194
Lions ..........................................................................0704-244765
PRO Torslanda .....................................................................560937
Torslanda balettskola ........................................................562148
Torslanda Taekwon-Do klubb .............................. 0707-350642
www.uniteam.se .............................................................................................
Vännplatsen Secondhand .........................0702-227009
www.vannplatsen.se .......................................................................................
Hälsa & Skönhet
Amhult Tandläkarna .................................................923384
Amhults Massage Studio .........................0735-442344
Apotek Hjärtat ICA Maxi ..........................010-4990854
Apoteket Hjärtat Torslanda Torg ........010-4990545
Belastningsskadepraktiken Sjukgymnastik ................. 921720
Capio Vårdcentral ................................................... 3523000
www.capio.se ..................................................................................................
Så når dina kunder dig!
Minsta tiden för
medverkan är 6 mån.
Är du intresserad?
Kontakta Suzanne Theander på
tel. 92 45 82 eller
[email protected]
Röd fet stil ................ 80:-/v
Fet stil ........................ 50:-/v
Normal stil ..................... 35:-/v
Tilläggsrad
webadress .................... .. 25:-/v
Veckans TV-tablå
ONSDAG 3/2
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Go’kväll. (R)
10.45 Bastubaletten. (R)
11.15 Sverige! (R)
11.45 Familjer på äventyr. (R)
12.45 Farsan.
14.20 Längdskidor. Sprint.
16.20 Pappa. (R)
16.40 Gomorron Sverige sammandrag.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Uppdrag granskning.
21.00 Vänligen Lars Lerin.
21.30 Hundra procent bonde.
22.00 Scenerna som förändrade
filmen.
22.30 Välja väg. (R)
23.00 Byggänget. (R)
23.15 Rapport.
23.20 Deutschland 83. (R)
0.10 Veckans brott. (R)
1.10–6.00 Nattsändningar.
9.00 SVT Forum.
16.20 Mitt Sverige.
16.50 Vegorätt. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Mitt ögonblick.
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att någon
kunde bo.
20.00 Babel bio.
20.45 När jag blir stor.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 In the flesh.
23.10 The visit: utomjordiskt
besök. (R)
0.10 Där ingen skulle tro att någon
kunde bo. (R)
0.40–5.05 Nattsändningar.
TORSDAG 4/2
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Go’kväll. (R)
10.45 Skavlan. (R)
11.45 Uppdrag granskning. (R)
12.45 Vänligen Lars Lerin. (R)
13.15 Gift vid första ögonkastet. (R)
14.00 Landet runt. (R)
14.45 På spåret. (R)
15.45 Anslagstavlan.
15.50 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.10 Karl för sin kilt.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Antikrundan.
21.00 Plus.
22.00 Opinion live.
22.45 Kära dagbok.
23.15 Rapport.
23.20 30 grader i februari. (R)
0.20 Vänligen Lars Lerin. (R)
0.50 Mat med Kira. (R)
1.20 Uppdrag granskning. (R)
2.20–6.00 Nattsändningar.
8.10 Akuten. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Babel bio. (R)
17.05 När jag blir stor. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Mitt ögonblick.
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hjärtevänner. Finlandssvensk
programserie från 2015.
20.00 Krusse i Amerika. (R)
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.20 Utanför lagen.
0.35 Rakt på. (R)
1.00–5.05 Nyheter.
FREDAG 5/2
6.25 Gomorron
Sverige.
10.00 Go’kväll. (R)
10.45 Plus. (R)
11.45 Mat med Kira. (R)
12.15 Kära dagbok. (R)
12.45 Cirkus familj.
13.15 K-märkt on Route 66. (R)
13.40 Hundra procent bonde. (R)
14.10 Opinion live. (R)
14.55 Antikrundan. (R)
15.55 Gomorron Sverige sammandrag.
16.15 Mord och inga visor.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Nyheter.
20.00 På spåret.
21.00 Skavlan.
22.00 Shetland.
23.00 Rapport.
23.05 Game of thrones.
23.55 Antikrundan. (R)
0.55 Familjer på äventyr. (R)
1.55–6.00 Nattsändningar.
9.00 SVT Forum.
12.00 Rapport.
12.05 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Min sanning: Magnus Uggla.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Arkitekturens pärlor.
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Trädgården på Strömsö.
20.00 Reklam i Sovjet.
20.55 K-märkt.
21.00 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Borgman.
23.40 Vegorätt. (R)
0.10 Mitt Sverige. (R)
0.40 Nyheter.
2.05–5.05 Nattsändningar.
LÖRDAG 6/2
6.30 Familjer på
äventyr. (R)
7.30 Skavlan. (R)
8.30 Vintermagasin.
9.30 Vinterstudion.
15.30 Anslagstavlan.
15.35 Gift vid första ögonkastet.
16.20 Hundra procent bonde. (R)
16.50 På spåret. (R)
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige!
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Melodifestivalen 2016.
21.30 Unge kommissarie Morse.
23.00 Rapport.
23.05 Adele och mumiens hemlighet.
0.50–6.00 Nattsändningar.
10.00 Rapport.
10.05 It’s love,
actually. (R)
10.30 Vem vet mest? (R)
11.00 Rapport.
11.05 Vem vet mest? (R)
12.05 Rapport.
12.10 Vem vet mest? (R)
13.10 Reklam i Sovjet. (R)
14.05 Krusse i Amerika. (R)
15.05 Vetenskapens värld. (R)
16.05 Sverige idag på romani chib/
arli.
16.10 Rapport.
16.15 Sverige idag på romani chib/lovari.
16.20 Där ingen skulle tro att någon
kunde bo. (R)
16.50 Världens natur: Djurvärldens
bästa föräldrar. (R)
17.40 Mari Boine – världsnomaden. (R)
18.30 Jahki Sámis – året i Sápmi.
19.00 Kulturstudion: Mattei.
19.05 Kulturstudion: Peter Mattei x 2.
20.00 Kulturstudion: Mattei.
20.05 Kulturstudion: Peter Mattei x 2.
21.05 Kulturstudion: Mattei.
21.10 Kulturstudion: Peter Mattei är
Barberaren i Sevilla. (R)
23.55 Kulturstudion: Mattei.
0.00–5.00 Nattsändningar.
SÖNDAG 7/2
8.25 Auktionskammaren. (R)
9.15 Mat med Kira.
9.45 Go’kväll. (R)
10.30 Vinterstudion.
14.30 En stad – en historia. (R)
14.40 Bastubaletten. (R)
15.10 Husdrömmar. (R)
16.10 Karl för sin kilt. (R)
17.00 Ridsport: Världscuphopping.
17.55 Sportnytt.
18.00 Nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Nyheter.
20.00 Så ska det låta.
21.00 Kampen om tungvattnet.
21.45 London spy.
22.45 Rapport.
22.50 Simma lugnt, Larry!
23.20 Shetland. (R)
0.20–6.00 Nattsändningar.
9.05 Sverige idag.
9.15 Babel bio. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Gudstjänst.
10.55 K-märkt.
11.00 Rapport.
11.05 Min sanning: Magnus Uggla.
12.05 Rapport.
12.10 Kulturstudion: Peter Mattei x 2.
14.15 Två miljoner turer in till stan.
14.20 Mitt Sverige. (R)
14.50 Vegorätt. (R)
15.20 Där ingen skulle tro att någon
kunde bo. (R)
15.50 Trädgården på Strömsö. (R)
16.20 Rapport.
16.25–16.30 Sverige idag på
meänkieli.
17.00 UR.
18.00 Ei saa peittää.
18.30 Nysvenskar.
19.00 Atlantens vilda sida.
19.55 Kvällsgäss. (R)
20.00 Min sanning: Suzanne Osten.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Dokument utifrån: Nedskjuten.
22.55 Gudstjänst. (R)
23.45 Krusse i Amerika. (R)
0.45–5.05 Nattsändningar.
MÅNDAG 8/2
TISDAG 9/2
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Landet runt. (R)
10.45 På spåret. (R)
11.45 Skavlan. (R)
12.45 Melodifestivalen 2016. (R)
14.15 Badarna.
15.50 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.10 Auktionskammaren.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Husdrömmar.
21.00 30 grader i februari.
22.00 Gift vid första ögonkastet.
22.45 Cirkus familj.
23.15 Rapport.
23.20 Kampen om tungvattnet. (R)
0.05 Unge kommissarie Morse. (R)
1.35 Simma lugnt, Larry! (R)
2.05 Så ska det låta. (R)
3.05 London spy. (R)
4.05–6.00 Nattsändningar.
6.25 Gomorron
Sverige.
10.00 Fråga doktorn.
10.45 Auktionskammaren. (R)
11.35 Cirkus familj. (R)
12.05 Scenerna som förändrade
filmen. (R)
12.35 Välja väg. (R)
13.05 Sverige! (R)
13.35 Husdrömmar. (R)
14.35 Brott i paradiset.
15.55 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.15 Mat med Kira.
16.45 Vem vet mest? (R)
17.15 Ishockey. Champions Hockey
League. Final.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Familjer på äventyr.
21.00 Veckans brott.
22.00 Deutschland 83.
22.50 Tvärs över Sydamerika.
23.20 Rapport.
23.25 Remake.
0.40 Husdrömmar. (R)
1.40–6.00 Nattsändningar.
7.55 Sverige idag
på meänkieli. (R)
8.00 UR.
9.00 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
17.10 I am Agha. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Kyrkornas hemligheter. (R)
18.10 Akuten.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Deadly 60.
20.00 Vetenskapens värld.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Dox: Cartel land.
23.50 Agenda. (R)
0.35 Nyheter.
2.05–5.05 Nattsändningar.
7.40 Deadly 60. (R)
8.10 Akuten. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Vetenskapens värld. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Ishockey: Champions Hockey
League. Final. Forts. från SVT1.
20.00 Mitt Sverige. Svensk samhällsserie från 2016.
20.30 Vegorätt. Svensk matlagningsserie från 2016.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 De okuvliga.
22.45 Islam och jämställdheten. (R)
23.45 Babel bio. (R)
0.30 Jahki Sámis – året i Sápmi (R) .
1.00–5.05 Nattsändningar.
Färgspecialisten i Torslanda
med premiumfärgerna LADY och DEMIDEKK från
7.15–8.00 Masterchef Canada.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
9.00 The real housewives of
Orange County. (R)
10.00 Project runway. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Masterchef Canada. (R)
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway.
15.00 The real housewives of Orange
County.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss. (R)
20.00 Bones.
21.00 Navy CIS.
22.00 NCIS: Los Angeles.
23.00 Undercover boss.
0.00 Skönhetsfällan. (R)
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
13.55 Halv åtta hos mig.
14.30 Hem till salu.
15.50 Extreme makeover weightloss.
16.55 Sverigequizen.
17.50 Äntligen hemma.
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten.
18.35 Äntligen hemma, forts.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Sveriges mästerkock.
21.00 Lillelördag.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0.
0.00 Brottskod: Försvunnen.
0.50–4.45 Nattsändningar.
8.05 The little couple.
9.05 Grey’s anatomy. (R)
10.00 Scandal.
11.00 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Frisörakuten.
13.55 Extreme couponing. (R)
14.25 Vänner. (R)
15.25 Mike & Molly. (R)
15.50 The little couple.
16.55 Bandy: Ryssland–Sverige. VM.
19.00 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 Arga snickaren VIP.
21.00 The mysteries of Laura.
21.55 Blood and oil.
22.55 The big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20 2 1/2 män.
1.15–6.00 Nattsändningar.
6.50 Frasier.
7.15–8.00 Masterchef Canada.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
9.00 The real housewives of
Orange County. (R)
10.00 Project runway. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Masterchef Canada. (R)
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway all stars.
15.00 The real housewives of Orange
County.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss. (R)
20.00 Lyxfällan.
21.00 Black widows.
22.00 X-files.
23.00 The blacklist.
0.00 Skönhetsfällan. (R)
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.40 Dallas.
14.00 Halv åtta hos mig.
14.30 Hem till salu.
15.50 Extreme makeover weightloss.
16.55 Sverigequizen.
17.55 Äntligen hemma.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Världens roligaste djur.
21.00 Renées brygga.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0.
0.00 Brottskod: Försvunnen.
0.50–4.45 Nattsändningar.
7.40 Mike & Molly.
8.05 The little couple.
9.05 The millionaire
matchmaker.
10.00 Scandal.
11.00 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Frisörakuten.
13.55 Mom. (R)
14.25 Vänner. (R)
15.25 Mike & Molly. (R)
15.50 The little couple.
16.55 Bandy. VM.
19.00 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 Ninja warrior Sverige.
21.00 Trevligt folk deluxe.
22.00 American crime. (R)
23.00 The big bang theory. (R)
23.25 Criminal minds.
0.25 2 1/2 män.
1.25–6.00 Nattsändningar.
6.25 Jims värld.
6.50 Frasier.
7.15–8.00 Masterchef
Canada.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
9.00 The real housewives of Orange
County. (R)
10.00 Project runway all stars. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Masterchef Canada. (R)
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway all stars.
15.00 The real housewives of Orange
County.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Millionaire matchmaker.
20.00 Ung och bortskämd.
21.00 Percy Jackson och kampen om
åskviggen.
23.30–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.40 Dallas.
13.35 Jamie Oliver: Bästa kock vinner. (R)
14.35 Hem till salu.
15.55 Extreme makeover weightloss.
16.50 Sverigequizen.
17.50 Trav: V75 Klubben.
17.55 Äntligen hemma.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Fångarna på fortet.
21.30 Star Trek: Into darkness.
22.00 Nyheterna.
22.15 Star Trek: Into darkness, forts.
0.25 Blue Valentine.
2.45–4.45 Blood out.
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little couple.
9.10 The millionaire
matchmaker.
10.05 Scandal.
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Frisörakuten.
14.00 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.30 Mike & Molly. (R)
15.55 The little couple.
17.00 Arga snickaren VIP. (R)
18.00 Ullared. (R)
19.00 Ninja warrior Sverige. (R)
20.00 America’s funniest
home videos.
21.00 The big bang theory.
22.00 Body of lies.
0.25 The mysteries of Laura. (R)
1.25–6.00 Nattsändningar.
6.00 Jims värld.
6.25 Michael J Fox
show. (R)
6.50 Frasier.
7.10 Alla älskar Raymond.
7.35 The Goldbergs.
8.00 Pretty little liars.
9.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
12.00 Parneviks.
13.00 16 kids and counting. (R)
14.00 Percy Jackson och kampen om
åskviggen.
16.30 Millionaire matchmaker. (R)
17.30 Vanderpump rules.
18.30 Top model.
19.30 Snuten i varuhuset.
21.30 I, robot.
23.50 My soul to take.
2.00–6.00 Nattsändningar.
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14 • ☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
7.15 Alla älskar Raymond.
7.40 The Goldbergs.
8.00 Pretty little liars.
9.00 Svenska
Hollywoodfruar. (R)
11.00 My shopping addiction.
12.00 16 kids and counting.
13.00 Vanderpump rules. (R)
14.00 Top model. (R)
15.00 Snuten i varuhuset.
17.00 Lyxfällan. (R)
19.00 Parneviks. (R)
20.00 Black widows. (R)
21.00 The Wolverine.
23.30 Amerikansk fotboll.
4.40 Frasier. (R)
5.05 The Goldbergs. (R)
5.30–6.00 Alla älskar Raymond. (R)
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Fångarna på
fortet. (R)
13.00 Sveriges mästerkock. (R)
14.00 The king’s speech.
16.25 Tareq Taylors nordiska
matresa.
16.55 Renées brygga. (R)
17.55 Keno.
18.00 Trav.
19.00 Nyheterna.
19.30 En ska bort.
19.55 Lotto, joker och drömvinsten.
20.00 Torpederna.
21.00 Uggla flyttar in.
21.30 I love you, man.
22.00 Nyheterna.
22.15 I love you, man, forts.
23.50 Mordet på Jesse James
av ynkryggen Robert Ford.
3.10–4.50 Piranha.
5.55 Jamie Olivers smarta rätter.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 När & fjärran. (R)
12.30 En resa för
livet. (R)
13.30 Bygglov. (R)
14.30 Världens roligaste djur. (R)
15.25 Tareq Taylors nordiska
matresa.
15.55 Päron i solen.
16.55 Lillelördag. (R)
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00 Nyheterna.
19.30 Bingolotto.
20.00 Farmen.
21.00 Contagion.
22.00 Nyheterna.
22.15 Contagion, forts.
23.20 Partners in crime. (R)
0.25 Blade trinity.
2.35–4.45 Sanctum.
6.25 Star wars rebels.
6.50 Bunheads.
7.40 Young & hungry.
8.05 Christine.
8.30 America’s funniest
home videos.
9.00 The millionaire matchmaker. (R)
10.00 Extreme couponing.
10.30 Top 20 funniest. (R)
11.25 Home free. (R)
12.25 Sofias änglar. (R)
13.25 Grandfathered. (R)
13.55 Bandy. VM.
16.05 Trevligt folk deluxe. (R)
17.05 The big bang theory. (R)
18.05 Step up 2.
20.00 Ninja warrior Sverige. (R)
21.00 America’s funniest home
videos.
21.30 Wimbledon.
23.25 Red riding hood.
1.20–6.00 Nattsändningar.
6.00 America’s funniest
home videos.
6.25 Star wars rebels.
6.50 Bunheads.
7.40 Young & hungry.
8.05 Christine.
8.30 America’s funniest home videos.
8.55 Blood and oil. (R)
9.55 Bandy. VM. Uljanovsk, Ryssland.
12.00 Extreme couponing.
12.30 Arga snickaren VIP. (R)
13.30 Bandy. VM.
16.30 America’s funniest home
videos. (R)
17.00 Wimbledon. (R)
19.00 Ullared. (R)
20.00 Home free.
21.00 Sherlock Holmes.
23.35 Criminal minds. (R)
0.30 CSI: Cyber. (R)
1.25 2 1/2 män.
2.25–6.00 Nattsändningar.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
9.00 The real housewives of
Orange County. (R)
10.00 Project runway all
stars. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Masterchef Canada. (R)
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway all stars.
15.00 The real housewives of Orange
County.
16.00 Sex and the city.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss. (R)
20.00 Lyxfällan. (R)
21.00 Skönhetsfällan Sverige.
22.00 Min hemlighet.
23.00 Undercover boss.
0.00 Sex and the city.
1.10–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.40 Dallas.
13.35 Halv åtta hos mig.
14.35 Hem till salu.
15.55 Extreme makeover weightloss.
16.55 Sverigequizen.
17.55 Äntligen hemma.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Farmen.
20.00 När & fjärran.
21.00 En resa för livet.
22.00 Nyheterna.
23.00 The Missing.
0.15 Brottskod: Försvunnen.
1.10–4.45 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Arga snickaren VIP.
10.10 Scandal.
11.10 Desperate housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 The millionaire matchmaker.
14.05 Extreme couponing. (R)
14.35 Sofias änglar. (R)
15.35 Mike & Molly. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 Sofias änglar.
21.00 Criminal minds.
21.55 CSI: Cyber.
22.55 The big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20 2 1/2 män.
1.20–6.00 Nattsändningar.
7.15–8.00 Masterchef
Canada.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
9.00 The real housewives of
Orange County. (R)
10.00 Project runway all stars. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Masterchef Canada. (R)
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway all stars.
15.00 The real housewives of Orange
County.
16.00 Sex and the city.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss. (R)
20.00 Parneviks.
21.00 Ung och bortskämd.
22.00 Min hemlighet.
23.00 Undercover boss.
0.00 Sex and the city.
1.05–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.40 Dallas.
13.35 Halv åtta hos mig.
14.35 Hem till salu.
15.55 Extreme makeover weightloss.
16.55 Bytt är bytt.
17.55 Äntligen hemma.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Bygglov.
21.00 Partners in crime.
22.00 Nyheterna.
23.00 The Missing.
0.15 Premiärval i USA . Direkt.
4.35–4.45 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Grey’s anatomy. (R)
10.10 Scandal.
11.10 Desperate housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 The millionaire matchmaker.
14.05 Mom. (R)
14.35 Vänner. (R)
15.35 Mike & Molly. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 Ullared.
21.00 The big bang theory.
21.55 Grandfathered.
22.20 The middle.
22.50 The big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20 2 1/2 män.
1.15–6.00 Nattsändningar.
v. 5
Krysset
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
LITET
GJORT
Kryss
LÄTT UPPROR AV MED I
& Quiz AB STYCKE
ONÖDAN
7
BLOMMAR
UPP
BEFÄL
TÄCKER
BÅLEN
NUMUTTALKÄLT
RERAS
ANDE
OCH
UNDER
SOM
FÖRKÄX
ÅRET
NEKAR
ÄR TVÄRVIGG
ÖSTMAN
SKA
BOLLEN IN
UNDER
KUGGAS
HAR VASSA
BLAD
BROTT OCH
GOTT
PEKAS
UT
BRINNA
FÖR
LÄTT
ÄMNE
TIDIG
URTID
I TVÅ
STYCKEN
REPBIT
FLISA
TID PÅ
JORDEN
MINDRE
JÄMLIKT
INTE
PRECIS
PRECIS
FLY FÖRBANNADE
VISAR
VÄGEN
11
TRÄD I
HALMSTAD
STRID
MELLAN
TVÅ
BOMMA
IGEN
DET
HÅRFINT BEHÖVER
RINGAREN KUNNA
ÄR
ÄKTA
MAKAR
I BREDVERKTYG
SKRIVA
OM MUSIK
KNAPRA
VIETNAM
GLUGG
TOTAL
OREDA
PÅ OSTADIGA BEN
KAN VARA
EN SUR TYP
UPPSLAG
RÖR SIG
PÅ
DÄCK
MATSLANG
GODISTID
KRONOR
DET
PÅ
TAPPAS
HÖGSTA OFTA PÅ
NIVÅ
BAREN
FLOTTIG
BORTKOMNA
SKVALA
FÖRE
VÅR TID
VISAR
YRKE
GER
EFTER
FÖR
TRYCK
BLÖT
PUSS
ANING
SYLTAS
TILL BAK
RIKTNING
MED
HERRE MIN
PASTABAS
GLIDA PÅ
DIALEKT
2
SPELADES
DET PÅ
RIKTNINGSSLUT
SANKMARK
HOPRÄKNADE
BÖNA
MASTODONTISK
SPORTKLUBB
9
ARMÉUTRUSTNING
GES BORT
TILLHÖR
TOPPEN
KVAR I
FATTAS AFFÄREN
MÅTT FÖR
LOTT
UTHÄRDAR
MED LUGN
VINNARE AV
KRYSSET V. 3
FALLER
VITT
DRESSERAD
FATTAS
FÖR ATT
FÅ RO
Sonja Johansson,
Minkeberg,
Hönö.
INVEKTIV
RÖR RÖR
INTE
MED
NÅGON
Barbro Larsson,
Korsvägen,
Hönö.
ANGER
NIVÅ
MINDRE
ANTAL
I BÅL
KASTAS
MOT
DJUR
3
TILL SITT
LITEN OM
FLERA
FINNS
KVAR
EFTER
UTBROTT
Lösningen skall
inlämnas senast
10 februari. Lämna
lösningen i tidningens ställ hos ICA
Maxi, eller Hemköp i
Torslanda. Alt. sänd
10
in den till:
Torslanda Tidningen,
Flygmotorv. 3,
423 37 Torslanda.
Märk kuvertet med
”Krysset vecka ...”.
Vinnare och lösning
publiceras i Torslanda Tidningen om
två veckor. De 3
först öppnade
SES
rätta svaren vinner
GRANNEN
PÅ ANDRA presentkort på
SIDAN
100:- hos ICA Maxi
Torslanda.
MELLAN
EUROPA
OCH
AMERIKA
1
DIREKT
FRÅN
UPPDRAG
TILLSLAG
GAV KLART
BESKED
ÄGNAR
SIG MEST
LAPP PÅ ÅT MÄN
RUTAN
KLÄMTA
SKAL
MED
SKIKT
4
8
ETTA
6
GRÄNSAR
TILL RYSSLAND
ÄR GJORD
FÖR GLID
Krysset
presenteras
av
STIFT
INGRID
BERGMANS
PLATS
SLÅS AV
STEN
ÅTERKOMMANDE
BRIST
HAR DJUR I
SAMHÄLLEN
FÖRGYLLA
INFÖLL
UTANFÖR
GÖTEBORG
VÄLJS TILL
BÄGARE
HAR STUDS
I TRÄDGÅRDEN
KORT
KORT
UTAN
STORKAR AVBROTT
KÖR INTE
EFTER RETLIG
REGLER- DEBATT
NA
FYLLS
MED
VATTEN
Gun Ottosson,
Skogensgård,
Torslanda.
5
VAR
FÖRST
ENLIGT
ASATRON
SÄTTS
SIST
A329 EOS
Namn:........................................................................................................................... Adress:.......................................................................................................................
Postsadress:.................................................................................................................
Melodikrysset v.5 - 6 februari
1
2
3
4
5
6
7
9
12
10
8
11
13
14
15
16
17
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
VECKANS SUDOKU
Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=
FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ
husmanhagberg.se
Björlanda Kile
BJÖRLANDA KILE - SJÖMARKSVÄGEN 3A
Ett stenkast från hamnen i Björlanda Kile ligger detta ståtliga hem, där ett kvälls- eller morgondopp ligger inom
badrocks-avstånd. 258 kvm boyta i två plan erbjuder generösa ytor; ett fantastiskt hem för umgänge!
4 generösa sovrum, 2 badrum, två balkonger i sydvästläge. Lättskött tomt med uteplats. Imponerande låg
driftskostnad! Välkomna till ett hem att vara stolt över.
Utgångspris 6 875 000 kr
Visas på förfrågan. Kontakta mäklaren direkt.
Torslanda Annika Fox 0734 345 545
Energiprestanda 23 kWh/m², år Energiklass A
ÖCKERÖ
HÄLSÖVÄGEN 61
Drömmen om havet kan bli
sann!
Utgångspris 5.700.000 kr
Boarea 112 kvm
Tomt 912 kvm
Visas på förfrågan,
boka tid med mäklaren.
DIN BOSTAD KAN TA DIG LÅNGT.
Smygstarta OCH HÖJ VÄRDET!
Torslanda Annika Fox
Direkt 031-38 68 003
EN RIKTIGT LYCKAD FÖRSÄLJNING GÅR VIA KOMMANDE®.
ÖCKERÖ
1800-TALSCHARM MED 4
ROK TILL DEN MINDRE
FAMILJEN. GÄSTHUS OCH
VEDBASTU!
Ring Annika Fox för mer
information.
Direkt: 031- 38 68 003.
NYINKOMMET!
I Torslanda VILL NI
BO - det löser vi=
FUNDERAR DU PÅ ATT SÄLJA? VISA DIG!
Köpklara kunder vill ha DITT hus! DU kanske vill ha
deras?
Vi hjälper dig att hitta ditt nästa boende och under tiden
förbereder vi din försäljning.
Bara att trycka på knappen - när du har hittat ditt nya hem!
Torslanda
CENTRALT
UNDERBART LJUS OCH TREVLIG 4:A OM
GENERÖSA 106 KVM.
TVÅ BALKONGER, TVÅ BADRUM OCH FÖRRÅD!
Ring Annika Fox för mer information.
Direkt: 031- 38 68 003
Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.
Tel: 031- 38 68 000 / www.husmanhagberg.se/torslanda / Facebook: husmanhagbergtorslanda / Instagram: husmanhagberg_torslanda