Ladda hem hela programmet här

Föreningen omfattar medlemmar från Lunds, Staffanstorps, Burlöv, Kävlinge och
Lomma/Bjärreds kommuner
Adress
Expeditionstid
Telefon
E-post
PlusGiro
Hemsida
Föreningen HjärtLung i Lund
Vårvädersvägen 4 D
22227 Lund
onsdag 10.00 – 12.00
046–211 49 90
[email protected]
13 58 61–3
www.hjart-lung.se/Lund
Kontakt under sommaren:
Eva Sjödahl
Tel. 0707-85 89 83
Käthy Pedersen
Tel. 046-14 45 97
Nu när jul och nyår är ordentligt firade, är det dags att ta itu med vårens och
sommarens verksamhet. Så här får du ett nytt program att ta till dig. Gå igenom det
noga. Lämna inget oläst. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter. De är
till för dig. Hoppas det finns en hel del, som är lockande.
Anmäl dig till cirklar. Det finns säkert något, som passar.
Är det något du undrar över? Ring eller kom till expeditionen på öppettiderna.
Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.
Våra möten håller vi i föreningslokalen tisdagar klockan 18.00. Kaffe med
tilltugg kostar 25 kronor. Vid våra tisdagsmöten/föreningsmöten har vi alltid
lotterier med fina vinster.
Upptaktsmöte (26 jan)
Vi drar igång vårens aktiviteter och informerar om vad som
kommer att hända under första halvåret 2016. Vi blir också
underhållna av Kiki Nilsénius som spelar gitarr och sjunger sina
egna låtar om allt från ensamhet i äldrevården till tillståndet i landet.
På Skånska naturligtvis!
Ljuset på ”Hjärtsvikt och hjärtflimmer” (10 febr kl 13.00-16.00)
Vi arrangerar tillsammans med Pil på Skånes universitetssjukhus i Lund
(SUS) en eftermiddag med föreläsningar kring hjärtsvikt och
hjärtflimmer. Föreläsarna utgörs av läkare och sjukgymnast, dietist och
arbetsterapeut. Plats: SUS/Lund aulan.
Årsmöte (23 febr)
Se separat inbjudan. Anmälan senast den 10 febr.
Efter årsmötet berättar Ulf Nihlén (läkaren och forskaren vid
AstraZeneca) om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), förekomst i
Sverige och i världen, riskfaktorer, diagnostik och behandling samt
samsjuklighet med hjärt-kärlsjukdom.
Ulf informerar också om två stora studier inom området KOL, Hjärt-kärl-sjukdom
samt lungcancer. Den ena studien heter BIG 3 och bedrivs av Region Skåne med ett
studie-centrum i Lund och den andra heter SCAPIS och bedrivs på 6 universitetsorter
i Sverige, varav en är Malmö. Huvudsponsor och initiativtagare till SCAPIS är HjärtLung- Fonden (HLF) och är den största satsning som HLF någonsin gjort när det gäller
en forskningsstudie
Föreningsmöte (8 mars)
Brottsofferjouren. Cecilia Lind informerar om brottsofferjouren; vad det
står för och hur de arbetar. Brottsofferjouren är en partipolitisk och
religiöst obunden ideell förening som arbetar med att ge stöd och råd till
brottsoffer och på bästa sätt vara ett komplement till samhällets
brottsofferstödjande insatser.
2
Föreningsmöte (5 april)
Roland von Bothmer, professor i kulturväxternas genetik och förädling vid
Sveriges lantbruksuniversitet berättar om Svalbard och om det unika
Frövalvet som är ett säkerhetslager för framtiden.
Svalbard är ett mycket speciellt samhälle. Ögruppen är norskt territorium
men har internationellt status och Longyearbyen, som är huvudort, är ett
modernt, dynamiskt samhälle med ett brett kulturutbud och man kan leva
gott här – trots den nordliga latituden.
Det globala frövalvet på Svalbard är ett säkerhetslager för världens genbanker. De
växtgenetiska resurserna är på många håll starkt hotade genom naturkatastrofer,
ekonomiska och tekniska problem samt inte minst genom krig och oroligheter.
Betydelsen av Valvet har under senaste tiden aktualiserats i samband med
inbördeskriget i Syrien.
Föreningsmöte (12 april,obs tiden kl 15.00)
Sjuksköterskan Ulla L Berggren från Minnesmottagningen i Lund berättar
om minnets möjligheter och problem under temat "alla glömmer, men vad är
vad är frisk glömska och när är det sjukt". Platsen är i vår egen lokal på
Vårvädersvägen 4D.
Bussutfärd (10/5)
Samling i god tid i föreningslokalen
Vi startar kl 08.00 och åker med Thells bekväma buss till hemtrevliga
Gammeleksgården utanför Landskrona där gott kaffe och smörgås väntar
på oss. Färden fortsätter in i Halland där vi besöker en gammal lanthandel.
Här får vi berättat för oss om bröderna som drev affären, vi hälsar på i
deras hem och dessutom kan vi botanisera bland nya och gamla varor i den
välbevarade butiken.
Dagens lunch serveras på anrika Kvibille Gästgivaregård innan färden går vidare till
Wapnö slott med anor från 1700-talet. Idag har man här eget mejeri, och man har
blivit Sveriges största mjölkproducent med nästan 1400 kor. Dessutom har man eget
gårdsbryggeri och saluhall. Under en intressant rundvisning får vi höra mer! Besöket
avrundas med kaffe och kaka, innan färden går hemåt.
Eftersom vi fått en donation kan vi subventionera priset till 400 kr för medlemmar
och 650 kr för icke medlemmar (I mån av plats). Lista för anmälan finns i
föreningslokalen. Betalning sker på vårt Plusgiro 135861-3 eller vid avfärd.
Sista anmälningsdagen den 18 april. Därefter bindande.
Anmälan även till exp eller till någon i styrelsen.
3
Avslutning (24 maj)
Vi avslutar våren med en träff i lokalen och där vi får besök av
Carl-Bertil Widell som under flera år hållit humoristiska kåserier i olika föreningar i hela Skåne. Rubriken på hans kåseri är
”Att ha roligt på äldre dar”.
Under våren får våra nya medlemmar också en särskild inbjudan till en
introduktion.
Alla medlemmar i Länsföreningen är välkomna på våra aktiviteter!
Cirklar arrangerade av Förening HjärtLung i Lund
Nya deltagare hälsas hjärtligt välkomna!
Även gamla så klart!
Samtal Lunga
Startar tisdag 2016-02-02 klockan 10.00 i lokalen
Gamla lunggruppen och nya deltagare hälsas varmt välkomna.
Ledare:
Lennart Ekdahl
Tel. 0704-79 75 52
Stresshantering
Startar när vi fått anmälda deltagare och då hör Valeria av sig till de
anmälda med förslag på datum och klockslag.
Ledare:
Valeria Yngheden
Tel. 040–46 02 35
Sittande gymnastik
Tisdagar kl 11.00
Startar tisdagen 2016-01-19. Plats i föreningslokalen
Ledare:
Marina Roethe
Tel. 046-211 53 85
Valeria Yngheden
Tel 040-46 02 35
Gymnastik/Hjärtträning
Startar torsdag 14 januari kl. 17.00 – 18.00.
Ledare:
Eric Andersson
Valeria Yngheden
Sven Nilsson
Kontaktperson:
Gun Håkansson
I Svaneskolans gymnastiksal
Tel. 046–12 24 48
Tel. 040-46 02 35
Tel 046-14 76 35
Tel. 046–15 05 48
Man deltar en gång i veckan och betalar 150 kronor per termin.
OBS!
Orderna i gymnastiken är generella medan utförandet av dem är
individuellt. Du gör så mycket du känner att du orkar. Vila gärna!
4
Livsstilsgrupp
Samtalsgrupp för hjärtpatienter i föreningslokalen. Har du frågor eller vill veta när vi
börjar, ring 046-211 49 90 eller någon i styrelsen.
Rökavvänjning Hjälp kan även fås på Hälsoenheten/SUS/Malmö eller på din
vårdcentral.
Studiecirklar
Alla är välkomna!
Akvarellmålning
Startar onsdag 3 febr kl. 13.00 – 15.30 i föreningslokalen
Kontaktperson:
Brita Ekström
Tel. 046-12 60 91
Handarbetsgrupp
Startar onsdag 3 febr kl. 13.00 – 15.30 i föreningslokalen
Ledare:
Maj-Britt Hellström Tel. 046–12 59 39
Studiecirklarna akvarellmålning och handarbetsgrupp har sina möten
samtidigt.
Vinprovning
Startar onsdag 27 jan kl. 18.00 i föreningslokalen
Ledare:
Eva och Lars Sjödahl Tel. 046–25 24 32
Datakurs
Vi fortsätter med den under hösten påbörjade datakursen. Datum fastställs i
samråd med deltagarna.
Ledare:
Lennart Ilestam
tel 0733-441151
Björn Carlqvist
tel 046-57532
Canasta
Vi fortsätter med början torsdagen den 28 jan kl. 10.00 i föreningslokalen.
Önskar Du börja spela blir vi kanske ett nytt gäng som vill ha sammankomst på
annan dag och tid så får vi komma överens om detta.
Ledare:
Eva Sjödahl
tel 0707-85 89 83
ABF:s cirklar
Som medlemmar i ABF-organisationen får vi hjälp av ABF att anordna
studiecirklar. De har ett rikt utbud av olika cirklar och vi kan även
önska oss egna ämnen.
ABF:s studieprogram kommer att finnas i föreningslokalen och vi får
all hjälp som kan behövas av ABF Tel. 046–211 77 55
Intresserad?
Kontakta ABF direkt!
5
Hjärt- Lungräddning, Hjärtstartarutbildning
Startar i samråd med ledarna och iföreningslokalen
Föreningen kommer under våren att anordna kurser i Hjärt- Lungräddning.
Kurserna är ungefär tre timmar långa och utförs enligt
Cardiologförbundets och Svenska HLR-rådets modell med det
senaste inom området. Hjärtstartarutbildning ingår!
Repetitionskurser ordnas varje termin!
Vi kommer också att anordna instruktörskurser under våren.
Kom ihåg att anmäla dig!
Huvudinstruktör:
Instruktörer:
Eric Andersson
Björn Carlqvist
Gunnar Forsberg
Herbert Ström
Valeria Yngheden
Tel. 046–12 24 48
Tel. 046-575 32
Tel 040-46 12 48
Tel. 046–211 53 85
Tel. 040-46 02 35
Teckningslistor till de olika aktiviteterna finns i föreningslokalen.
Du kan också anmäla dig via föreningens e-postadress:
[email protected]
Anmälan kan även göras direkt till ledarna.
Som sagt var!
Vi är mycket angelägna att få in förslag på personer, som
vill engagera sig i styrelsearbetet eller andra aktiviteter inom föreningen.
Antingen du själv är intresserad eller du vet någon annan, som är det. Alla
förslag är välkomna.
Hör av dig till oss i styrelsen eller till expeditionen!
Vi är också intresserade av att uppdatera våra e-postlistor. Du som har en epostadress skicka den till Lennart Ilestam ([email protected])
Grillkvällar i sommar vid Höje å skall vi ha kl. 18.00 på tisdagar
7 juni och 9 augusti. Vi samlas vid lokalen och promenerar till ån.
Vi tar med engångsgrillar. Du tar med fika och något att grilla.
6
Styrelse:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Gäller till årsmötet
Björn Carlqvist
Valeria Yngheden
Siv Andersson
Gunnar Forsberg
Eric Andersson
Lennart Ekdahl
Eva Sjödahl
Britt Söndergaard
Lennart Ilestam
Tel. 046-575 32
Tel. 040-46 02 35
Tel. 046-12 97 51
Tel. 040-46 12 48
Tel. 046-12 24 48
Tel 0704-797552
Tel. 046-25 24 32
Tel 040-41 19 87
Tel. 0733-44 11 51
Funktionärer:
Egenvårdsombud
ABF-kontakt
Lokalvård
Gäller till årsmötet
Katarina Thelin
Siv Andersson
Lars Sjödahl
Britt Söndergaard
Tel. 046-25 37 64
Tel. 046-12 97 51
Tel. 046-25 24 32
Tel 040-41 19 87
Övriga:
Revisorer
Gäller till årsmötet
Lars Sjödahl
Elvir Håkansson
Vakanta
Ersättare
Valberedning
7
Tel. 046-25 24 32
Tel. 046-15 05 48