Davidshall - Malmö stad

atan
DAVIDS
HALL
sg
Storgata
Jörgen
s
hall
an
nneholm
gat
n
gat a
Rön ng
Östra R
ö
gat an
Hogl m
en
gå n
rs
Anke
Holm gatan
n
Davids
Kockumsg
Fersens väg
Davids
halls
torg Kärleks
Boendeområde
© Malmö stadsbyggnadskontor 2016
Södra Förstadsgatan
tad
Verks
Re
ntsg
geme
Malmö stad
svägen
Inom markerat område
kan du parkera med
boendebiljett där det
finns en vit tilläggsskylt
märkt Boende GK-B
Davidshall
Boendeparkering
P
Avgift
9-18
Grön biljett
Boende
GK-B