מכרז לאספקה והתקנה של מיכלי אשפה טמוני קרקע

‫עיריית יב‪‬ה‬
‫מזכירות העירייה‬
‫מכרז לאספקה והתק‪‬ה‬
‫של מיכלי אשפה טמו‪‬י קרקע‬
‫מס' המכרז‪4/2016 :‬‬
‫שם המכרז‪ :‬אספקה והתק‪‬ה של מיכלי אשפה טמו‪‬י קרקע‪.‬‬
‫מחיר התיק‪ 5,000 :‬ש"ח שלא יוחזרו‪.‬‬
‫מועד אחרון להגשת ההצעות‪ :‬יום ה'‪ 18/2/16 ,‬עד השעה ‪.12:00‬‬
‫מקום להגשת ההצעות‪ :‬מזכירות העירייה ‪ ,‬במסירה אישית‪.‬‬
‫פרטים ‪‬וספים לקבל מ‪ :‬אגף שפ"ע‪ ,‬טל'‪08-9433344/5/6:‬‬
‫יעל יצחק פור‬
‫מזכירות העירייה‬
‫מזכירות העירייה‪ ,‬עיריית יב‪‬ה‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ ,3‬יב‪‬ה‪ .81101 ,‬טלפקס'‪08-9433310 :‬‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר אי‪‬טר‪‬ט‪www.yavnecity.co.il :‬‬