Ladda ner vår miljöalmanacka.

M i l j öa lma n ac k a 2 01 6
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner
Almanackan innehåller nyttig information om avfall och renhållning
Det går runt, runt...
I naturen är kretslopp vanligt förekommande och en förutsättning för att
t.ex. vatten, näringsämnen och mineraler ska kunna användas om och
om igen. En del kretslopp är snabba och andra mycket långsamma.
Människan har mycket att vinna på att efterlikna naturens kretslopp,
t.ex. vid produktion och användning av varor och energi. Naturens
resurser är begränsade och våra utsläpp och vår generering av avfall är
idag för stora. Det är därför dags att vi sluter kretsloppen och ställer
om till en cirkulär ekonomi.
I årets almanacka beskrivs några av naturens kretslopp och exempel ges
på hur vi i vår vardag kan hjälpa till att sluta kretsloppen.
Mycket nöje och ett trevligt 2016!
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner
KONTAKTUPPGIFTER
TILL KOMMUNERNA
Sunne kommun
Växel: 0565-160 00
E-post: [email protected]
www.sunne.se
Torsby kommun
Växel: 0560-160 00
E-post: [email protected]
www.torsby.se
Hagfors kommun
Växel: 0563-185 00
E-post: [email protected]
www.hagfors.se
Munkfors kommun
Årets bilder
Månadsfotografierna i årets miljöalmanacka är tagna av lokala fotografer.
Foto framsida: Patrik Malmqvist. Foto baksida: Ann-Christin Andersson.
Övriga fotografier i almanackan där inte annat anges: Anette Gustafsson och
Freeimages.
Växel: 0563-54 10 00
E-post: [email protected]
www.munkfors.se
2
Sorteringsanvisningar
På sidan 28 finns det ett schema för
hämtning av hushållsavfall. På sidan
30-31 finns det en sorteringsguide A-Ö.
Lämnas till en återvinningsstation
Metallförpackningar
Förpackningar av aluminium
och plåt t.ex. konservburkar,
kapsyler och aluminiumfolie.
Glasförpackningar
Flaskor och burkar. Delas
upp i färgat och ofärgat glas.
OBS! Fönsterglas lämnas som
grovavfall.
Plastförpackningar
Mjuka och hårda plastförpackningar, tömda och rengjorda.
T.ex. dunkar, flaskor, plastpåsar, chipspåsar och lock av
plast. Lägg lock löst.
Pappersförpackningar
Mjölkpaket, papperspåsar,
tvättmedelspaket, toarullar
mm. Ska vara tömda och
rengjorda.
Tidningar
Tidningar, kontorspapper
och reklam. Lägg dem löst
i behållaren.
Bilder på förpackningar kommer från www.ftiab.se, 0200-88 03 11.
Lämnas till en återvinningscentral
Grovavfall
Avfall som inte är brännbart eller är skrymmande,
t.ex. porslin, metallskrot,
rivningsavfall och möbler.
Farligt avfall
T.ex. lösningsmedel, färgoch lackrester, spillolja,
bekämpningsmedel och
kvicksilvertermometrar.
El- och elektronikavfall
I stort sett allt som har eller
har haft sladd eller batteri,
samt glödlampor, lysrör och
lågenergilampor.
Öppettider på våra återvinningscentraler hittar du på sidan 29.
Batterier
Småbatterier kan även läggas
i batteriholkar. Bilbatterier
kan även lämnas till återförsäljare.
Trädgårdsavfall
Ris och buskar. Kan
även komposteras i
egen kompost.
Till apotek
Mediciner
Överblivna mediciner
lämnas till apotek i en
genomskinlig påse så att
innehållet är synligt.
3
Foto: Pär Olsson
JANUARI 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Vid Knut åker granen ut. Du kan lämna din julgran på återvinningscentralen.
Öppettider på våra återvinningscentraler hittar du på sidan 29 i almanackan.
v1
LÖRDAG
SÖNDAG
1
Svea
2
Alfred
Alfrida
3
8
Gunnar
Gunder
9
Sigurd
Sigbritt
10
Nyårsdagen
Rut
v2
4
Hanna
Hannele
5
Trettondagsafton
Jan
Jannike
v3
11
Frideborg
Fridolf
Kasper
Melker
Baltsar
6
August
Augusta
7
Erland
Trettondedag jul
12
Knut
13
Felix
Felicia
14
Laura
Lorentz
15
Hjalmar
Helmer
16
Anton
Tony
17
Tjugondedag jul
Hilda
Hildur
18
Henrik
19
Fabian
Sebastian
20
Agnes
Agneta
21
Vincent
Viktor
22
Frej
Freja
23
Erika
24
Paul
Pål
25
Bodil
Boel
26
Göte
Göta
27
Karl
Karla
28
Diana
29
Gunilla
Gunhild
30
Ivar
Joar
31
v4
v5
Konungens namnsdag
Kolets resa
Kol, som våra kroppar till stor del är uppbyggda av,
vandrar i ett kretslopp. Växter tar upp kol i form av
koldioxid från luften och bildar kolhydrater. När vi
äter kolhydrater, eller när döda växter och djur bryts
ner i naturen, bildas koldioxid som då släpps tillbaka
till luften igen. Samma sak sker när vi eldar ved. Den
koldioxid som trädet har tagit upp släpps då ut igen.
Problemet med fossilt kol
Fossila bränslen, som t.ex. bensin och diesel,
bildades för mycket länge sedan. Dess
kolinnehåll ingår därför inte i ett nutida
kretslopp, varför koldioxidhalterna ökar i
atmosfären då man eldar fossila bränslen.
5
Foto: Lena Persson
FEBRUARI 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
Max
Maximilian
1
Kyndelsmässodagen
2
Disa
Hjördis
Berta
Bert
8
Fanny
Franciska
9
Iris
v5
v6
Fettisdagen
TORSDAG
3
10
Ansgar
Anselm
Yngve
Inge
FREDAG
4
11
Agata
Agda
Evelina
Evy
LÖRDAG
5
12
Dorotea
Doris
Agne
Ove
SÖNDAG
6
13
Askonsdagen
Rikard
Dick
Valentin
7
14
Alla hjärtans dag
Sigfrid
15
Julia
Julius
16
Alexandra
Sandra
17
Frida
Fritiof
18
Gabriella
Ella
19
Vivianne
20
Hilding
21
Pia
22
Torsten
Torun
23
Mattias
Mats
24
Sigvard
Sivert
25
Torgny
Torkel
26
Lage
27
Maria
28
v7
v8
29
v9
Så kan du förlänga klädernas liv
Skottdagen
Kläder i omlopp
För att tillverka kläder går det åt stora mängder vatten och kemikalier. Kemikalierna orsakar problem i produktionsländerna, både
för hälsa och miljö. Genom att använda kläderna länge och se till
att kläderna kan få fortsatt användning efter att du inte vill ha
dem längre, kan miljöpåverkan från klädtillverkningen minskas.
Till höger ser du exempel på hur du kan förlänga klädernas liv.
• Byt kläder - t.ex. med kompisar eller på klädbytardagar.
• Re-design - d.v.s. att man designar om gamla kläder och
tyger till nya.
• Lämna tillbaka - Det finns klädbutiker som ger rabatt
på inköp av ett nytt plagg om man lämnar tillbaka ett
gammalt plagg i butiken. De gamla kläderna
säljs sedan som second hand.
• Återvinn - kläder som lämnas för återvinning kan t.ex.
användas till stoppning av möbler och klädsel till bilar.
7
Foto: Lena Persson
MARS 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
Albin
Elvira
1
Ernst
Erna
2
Gunborg
Gunvor
Siv
8
Torbjörn
Torleif
9
Edla
Ada
v9
7
Camilla
v 10
TORSDAG
FREDAG
3
10
Adrian
Adriana
Edvin
Egon
LÖRDAG
4
11
v 11
14
Kristoffer
Christel
15
12
Ebba
Ebbe
6
Greger
13
Joakim
Kim
20
Kronprinsessans namnsdag
Internationella kvinnodagen
Matilda
Maud
5
Tora
Tove
Viktoria
SÖNDAG
Herbert
Gilbert
16
Gertrud
17
Edvard
Edmund
18
Josef
Josefina
19
Vårdagjämningen
Bengt
v 12
21
Kennet
Kent
22
Gerda
Gerd
23
Gabriel
Rafael
24
Våffeldagen
Långfredagen
Skärtorsdagen
Malkolm
Morgan
v 13
28
Jonas
Jens
29
Holger
Holmfrid
30
Annandag påsk
Fett och matolja
Fett, som stekfett eller frityrolja ska aldrig hällas ut i avloppet. Fett stelnar
när det kyls ner och fastnar på insidan av rören, vilket kan orsaka stopp
i rören. Fettet är en värdefull resurs som kan återvinnas och bl.a. bli till
biodiesel, tvål eller stearin. Större mängder fett, t.ex. från frityr, ska du
hälla i en flaska och lämna till återvinningscentralen. Små mängder fett
kan du torka av med papper och slänga i den vanliga soppåsen.
Ester
Marie
bebådelsedag
31
25
Emanuel
Påskafton
26
Rudolf
Ralf
27
Sommartid börjar
Påskdagen
Vad hör inte hemma i avloppet?
Följande saker ställer till problem vid rening
av vatten i avloppsreningsverket och ska inte
slängas i toaletten eller i avloppet:
• Färg och lösningsmedel
• Läkemedel
• Tops och bomullstussar
• Fimpar och snus
• Hushållspapper och våtservetter
• Bindor och tamponger
• Kattsand
• Matolja
9
Foto: Patrik Malmqvist
APRIL 2016
MÅNDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Marianne
Marlene
v 14
4
Irene
Irja
5
Vilhelm
William
6
Irma
Irmelin
LÖRDAG
SÖNDAG
Harald
Hervor
1
Gudmund
Ingemund
2
Ferdinand
Nanna
7
Nadja
Tanja
8
Otto
Ottilia
9
Ingvar
Ingvor
10
Vill du också göra miljösmarta inköp? Ladda ner gratisappen Märkesguiden,
så kan du enkelt se vad olika miljömärken betyder när du är ute och handlar.
v 13
3
Ulf
Ylva
11
Liv
12
Artur
Douglas
13
Tiburtius
14
Olivia
Oliver
15
Patrik
Patricia
16
Elias
Elis
17
Valdemar
Volmar
18
Olaus
Ola
19
Amalia
Amelie
20
Anneli
Annika
21
Allan
Glenn
22
Georg
Göran
23
Vega
24
Markus
25
Teresia
Terese
26
Engelbrekt
27
Ture
Tyra
28
Tyko
29
Mariana
30
v 15
v 16
v 17
TISDAG
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag
Pappersförpackningens sju liv
För den globala pappersindustrin är returpapper idag en viktig
råvara och en förutsättning för en resurseffektiv produktion.
Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas fem till sju
gånger utan att styrkan försvinner. Var tredje pappersförpackning i en livsmedelsbutik är idag gjord enbart av återvunnen
fiber. När fibrerna är utslitna blir de ett värdefullt bränsle.
Tänk på ...
Pappersförpackningar och tidningar
ska sorteras i olika behållare på återvinningsstationen, eftersom de består
av olika typer av papper som återvinns
separat.
11
Foto: Pär Olsson
MAJ 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
Valborg
Om du komposterar ditt matavfall kan du ansöka hos kommunen om
att få sophämtning med förlängt intervall och därigenom en lägre taxa.
v 17
1
Första maj
Filip
Filippa
v 18
2
John
Jane
3
Monika
Mona
4
5
Gotthard
Erhard
Marit
Rita
6
Carina
Carita
7
Åke
8
Kristi himmelsfärds dag
Reidar
Reidun
v 19
9
Esbjörn
Styrbjörn
10
Märta
Märit
11
Charlotta
Lotta
12
Linnea
Linn
13
Halvard
Halvar
14
Pingstafton
Ronald
Ronny
v 20
16
Annandag pingst
Desideria
Desirée
v 21
Rebecka
Ruben
Sofia
Sonja
15
Pingstdagen
17
Erik
18
Maj
Majken
19
Karolina
Carola
20
Konstantin
Conny
21
Hemming
Henning
22
24
Urban
25
Vilhelmina
Vilma
26
Beda
Blenda
27
Ingeborg
Borghild
28
Yvonne
Jeanette
29
Norges nationaldag
23
Ivan
Vanja
Mors dag
Vera
Veronika
v 22
30
Petronella
Pernilla
31
Näringsämnen i omlopp
Döda växter bryts ner till jord om vi
låter naturen ta hand om dem. De
näringsämnen som växterna tagit upp
hamnar i jorden när nedbrytarna gjort
sitt. I en kompost sker denna process
med näringsrik jord som resultat, som
passar utmärkt att använda i trädgården.
Tips till dig som vill kompostera
• En trädgårdskompost för mjukare växtrester
från trädgården kan du bygga själv eller köpa.
• Grenar och stammar bryts inte ner så lätt, så
dem kan du lämna på återvinningscentralen.
• Matavfall kan man kompostera i en skadedjurssäker kompost. Tänk på att man måste anmäla
en kompost för matavfall till kommunen.
13
Foto: Patrik Malmqvist
JUNI 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
Gun
Gunnel
Återvinn midsommarfesten!
Engångsartiklar som tallrikar och
muggar går bra att återvinna.
v 22
TORSDAG
1
Rutger
Roger
FREDAG
2
Ingemar
Gudmar
LÖRDAG
3
SÖNDAG
4
Solbritt
Solveig
5
Bo
Världsmiljödagen
6
Robert
Robin
7
Eivor
Majvor
8
Aina
Aino
13
Håkan
Hakon
14
Margit
Margot
15
Axel
Axelina
Linda
20
Alf
Alvar
21
Paulina
Paula
22
Adolf
Alice
Gustav
Gösta
v 23
Börje
Birger
9
Svante
Boris
10
Bertil
Berthold
11
Eskil
12
16
Torborg
Torvald
17
Björn
Bjarne
18
Germund
Görel
19
23
Johannes
Döparens dag
24
David
Salomon
25
Rakel
Lea
26
Nationaldagen
v 24
v 25
Sommarsolståndet
Selma
Fingal
v 26
27
Leo
Midsommarafton
28
Peter
Petra
Skräp i naturen försvinner inte
Sopor hör så klart inte hemma i naturen. Ändå ser man
sopor i naturen ibland. Mycket av det skräp vi ser idag i
naturen kommer att finnas kvar om flera hundra år, om
inte någon plockar upp det.
I listan till höger kan du läsa om hur lång tid det tar för
naturen att bryta ner olika sorters skräp.
29
Elof
Leif
30
Midsommardagen
Nedbrytningstider för skräp
Glas
Plast
Aluminium
Metallburkar
Plastpåsar
Cigarettfimp
Pappkartong
Bananskal
Tidningspapper
Apelsinskal
bryts inte ner!
minst 400 år
300 år
100 år
400 år
3 år
0,5 år
3 månader
6 veckor
2–5 veckor
15
Foto: Inga-Lill Borén
JULI 2016
MÅNDAG
v 26
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
När man återvinner aluminium så sparas 95 procent av den energi som annars
behövs för att göra helt ny aluminium. För stål sparas 75 procent av energin.
Ulrika
Ulla
v 27
Eleonora
Ellinor
v 28
4
11
Laila
Ritva
Herman
Hermine
5
12
Esaias
Jessika
Joel
Judit
6
13
7
Klas
Folke
14
LÖRDAG
SÖNDAG
Aron
Mirjam
1
Rosa
Rosita
2
Aurora
3
Kjell
8
Jörgen
Örjan
9
André
Andrea
10
Ragnhild
Ragnvald
15
Reinhold
Reine
16
Bruno
17
Kronprinsessans födelsedag
Fredrik
Fritz
18
Sara
19
Margareta
Greta
20
Johanna
21
Magdalena
Madeleine
22
Emma
Emmy
23
Kristina
Kerstin
24
Jakob
25
Jesper
Jasmine
26
Marta
27
Botvid
Seved
28
Olof
29
Algot
30
Helena
Elin
31
v 29
v 30
Det bildas inga nya metaller
Sätt metallerna i kretslopp
Alla metaller på vår jord fanns när jorden bildades, inga nya
metaller kan bildas på jorden. Det innebär att metaller är en
ändlig resurs som vi bör vara rädda om. Det går dessutom åt
stora mängder energi för att utvinna och bearbeta metaller. De
metaller vi tar upp ur jordskorpan bör vi därför använda om
och om igen, i ett kretslopp. Metallerna blir inte sämre av att
återanvändas, utan kan återvinnas hur många gånger som helst.
• Lämna alla metallförpackningar till återvinning i återvinningsstationens behållare
för metallförpackningar.
• Övrig metall lämnas som metallskrot på
återvinningscentralen.
• Glöm inte att återvinna de små sakerna
som kapsyler, spikar och aluminiumfolie.
17
Foto: Stephan Meier
AUGUSTI 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Per
1
Karin
Kajsa
2
Tage
3
Silvia
Sylvia
8
Roland
9
Lars
10
Stella
Estelle
15
Brynolf
16
Verner
Valter
Henrietta
Henrika
22
Signe
Signhild
23
Hans
Hampus
29
Albert
Albertina
30
v 31
v 32
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
4
Ulrik
Alrik
5
Susanna
11
Klara
12
Kaj
13
Uno
14
17
Ellen
Lena
18
Magnus
Måns
19
Bernhard
Bernt
20
Jon
Jonna
21
Bartolomeus
24
Lovisa
Louise
25
Östen
26
Rolf
Raoul
27
Fatima
Leila
28
Arvid
Vidar
31
Arne
Arnold
Alfons
Inez
6
Dennis
Denise
7
Drottningens namnsdag
v 33
v 34
v 35
Så kan företaget få en cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi - en hållbar trend för företag
Allt fler företag växlar över till en cirkulär ekonomi, vilket är
en ekonomisk affärsmodell där affärsnytta går hand i hand
med resurseffektivitet. Cirkulär ekonomi är inspirerat av
naturens kretslopp och innebär att man strävar efter att avfall
från en process blir näring till en annan.
• Designa om produkterna så att de är lätta att
återvinna, t.ex. att de materialmässigt går att ta
isär i sina beståndsdelar.
• Återanvänd material från uttjänta produkter.
• Hyr eller leasa ut produkterna till era kunder
istället för att sälja dem. På så sätt får ni kontroll
över produkterna under hela deras livscykel och
kan återanvända komponenter och material.
19
Foto: Lena Persson
SEPTEMBER 2016
MÅNDAG
v 35
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
Samuel
Sam
1
Justus
Justina
2
Alfhild
Alva
7
Alma
Hulda
8
Anita
Annette
9
Dags att renovera? På återvinningscentralen kan du lämna ditt
renoveringsavfall uppdelat på flera olika fraktioner. Fråga gärna
personalen om du är osäker på hur ditt avfall ska sorteras.
SÖNDAG
3
Gisela
4
Tord
Turid
10
Dagny
Helny
11
Adela
Heidi
5
Lilian
Lilly
6
Åsa
Åslög
12
Sture
13
Ida
14
Sigrid
Siri
15
Dag
Daga
16
Hildegard
Magnhild
17
Orvar
18
Fredrika
19
Elise
Lisa
20
Matteus
21
Maurits
Moritz
22
Tekla
Tea
23
Gerhard
Gert
24
Tryggve
25
29
Helge
30
v 36
v 37
v 38
Kevin
Roy
Höstdagjämningen
Enar
Einar
v 39
26
Dagmar
Rigmor
27
Lennart
Leonard
Pimpa gamla möbler
Det är både trendigt och smart att använda gamla möbler
och kanske skapa om dem lite. På loppis kan man göra
fynd, som man sedan kan skapa nya personliga möbler
av. T.ex. kan man måla om och byta ut knopparna på
en byrå eller låta gamla fönster bli ett växthus. Det finns
många sidor på Internet där man kan få inspiration från
hur andra har gjort när de har byggt om gamla möbler.
28
Mikael
Mikaela
Att bli av med gamla möbler
• Sälj dem på en köp- och säljsite på
Internet.
• Skänk eller sälj dem till en second
hand-butik, loppis eller auktionsfirma.
• På många orter finns det lokala
grupper på facebook för prylar och
möbler som folk vill bli av med eller
önskar få tag i i närområdet. Gå med
i en sådan grupp om det finns på din
ort, eller skapa en egen grupp.
21
Foto: Inga-Lill Borén
OKTOBER 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
Hur lyser du upp ditt hem? Med LED-lampor och lågenergilampor minskar du energianvändningen jämfört
med glödlampor. Behöver du fler energitips och råd? Kontakta kommunens Energi- oxh klimatrådgivare.
v 39
Ludvig
Love
2
Nils
8
Ingrid
Inger
9
4
Harry
Harriet
10
Erling
Jarl
11
Valfrid
Manfred
12
Berit
Birgit
13
Stellan
14
Hedvig
Hillevi
15
Finn
16
Antonia
Toini
17
Lukas
18
Tore
Tor
19
Sibylla
20
Ursula
Yrsa
21
Marika
Marita
22
Severin
Sören
23
Evert
Eilert
24
Inga
Ingalill
25
Amanda
Rasmus
26
Sabina
27
Simon
Simone
28
Viola
29
Elsa
Isabella
30
v 40
Jenny
Jennifer
Birgitta
Britta
7
1
Frans
Frank
Bror
6
Ragnar
Ragna
3
Evald
Osvald
5
SÖNDAG
Internationella barndagen
v 41
v 42
v 43
FN-dagen
Edit
Edgar
v 44
Halloween
Sommartid slutar
31
Låt farliga ämnen hamna rätt
Det finns många farliga ämnen i vår vardag, som
kan skada omgivningen eller naturen om de inte
hanteras rätt. Dessa produkter ska du lämna in
för omhändertagande då du ska göra dig av med
dem. En del av de farliga ämnena återvinns och
andra destrueras. På s 30-31 i almanackan kan
du slå upp var ditt farliga avfall ska lämnas.
Exempel på farliga ämnen i hushållet
• Kemikalier i rengöringsmedel, färger
och lacker.
• Kvicksilver i lågenergilampor och lysrör.
• Bly i bilbatterier och glödlampor.
• Läkemedel.
23
Foto: Ann-Christin Andersson
NOVEMBER 2016
MÅNDAG
TISDAG
Allhelgonadagen
v 44
ONSDAG
1
Tobias
TORSDAG
2
Hubert
Hugo
FREDAG
3
Sverker
LÖRDAG
4
Eugen
Eugenia
SÖNDAG
5
Alla helgons dag
Ingegerd
Ingela
v 45
7
Vendela
8
Teodor
Teodora
9
Martin
Martina
10
Mårten
11
Konrad
Kurt
Gustav Adolf
6
Gustav Adolfsdagen
12
Mårtensafton
Kristian
Krister
13
Fars dag
Emil
Emilia
14
Leopold
15
Vibeke
Viveka
16
Naemi
Naima
17
Lillemor
Moa
18
Elisabet
Lisbet
19
Pontus
Marina
20
Helga
Olga
21
Cecilia
Sissela
22
Klemens
23
Gudrun
Rune
24
Katarina
Katja
25
Linus
26
Astrid
Asta
27
v 46
v 47
1:a advent
Malte
v 48
28
Sune
29
Andreas
Anders
30
Tips om återvinning av plast
Plast i kretslopp är energismart
Plast tillverkas främst av olja. För att tillverka 1 kilo plast krävs
2 kilo olja, 1 kg till plasten och 1 kg till tillverkningsprocessen.
Om man slänger plasten i soporna går den till förbränning,
och ger då energi motsvarande 1 kg olja. Om man istället
lämnar plasten för återvinning sparas energi i tillverkningsprocessen samtidigt som man återanvänder oljan som finns i
plasten. Därmed får man tillbaka motsvarande 1,7 kilo olja.
• Både hårda och mjuka plastförpackningar ska
lämnas till återvinning i samma behållare.
• Plastsaker som inte är förpackningar ska lämnas
som grovsopor på kommunens återvinningscentral eller läggas i soptunnan om de är små.
• Ta reda på om en metalliknande förpackning, t.ex.
en chipspåse, ska sorteras som plast eller metall
genom att skrynkla ihop den. Om den vecklar ut
sig ska den sorteras som plast. Förblir den
ihopskrynklad ska den sorteras som metall.
25
Foto: Gun-Britt Andersson
DECEMBER 2016
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Oskar
Ossian
Har du kontrollerat brandvarnaren? Brandvarnare bör
bytas ut vart 10:e år. Gamla brandvarnare lämnas som
elektronikavfall till återvinningscentralen.
v 48
FREDAG
1
Beata
Beatrice
LÖRDAG
2
Lydia
SÖNDAG
3
Barbara
Barbro
4
2:a advent
Sven
v 49
5
Nikolaus
Niklas
6
Angela
Angelika
7
Virginia
8
Anna
9
Malin
Malena
10
Nobeldagen
Alexander
Alexis
v 50
12
Lucia
13
Sten
Sixten
14
Gottfrid
15
Assar
16
Luciadagen
Isak
v 51
19
Israel
Moses
v 52
Annandag jul
26
Johannes
Johan
Abraham
18
4:e advent
20
Tomas
21
Natanael
Jonatan
22
Vintersolståndet
Stefan
Staffan
11
3:e advent
17
Stig
Daniel
Daniela
27
Benjamin
Värnlösa barns dag
Glas kan återvinnas hur många gånger som helst
När man tillverkar glas hettar man upp ingredienserna, som till
stor del består av sand, tills de smälter till en flytande glasmassa
vid ca 1500oC. Glasmassan får sedan långsamt svalna och formas
till olika glasprodukter. Genom att hetta upp ”gammalt” glas
får man återigen en flytande glasmassa, som kan formas till nya
produkter. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan
att kvaliteten försämras.
Adam
23
Drottningens födelsedag
28
Natalia
Natalie
29
Abel
Set
24
Eva
Julafton
30
Sylvester
25
Juldagen
31
Nyårsafton
Visste du att...
I glasiglon är det bara förpackningar av
glas som får lämnas, som t.ex. flaskor
och burkar. Förpackningsglas är fritt från
miljöfarliga ämnen, medan till exempel
kristallglas innehåller bly.
27
JANUARI 2017
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
1
v 52
Nyårsdagen
v1
2
3
4
5
Trettondagsafton
v2
9
10
11
12
6
7
8
14
15
Tjugondedag jul
v3
v4
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
Konungens
namnsdag
v5
30
Hushållsavfallet, d.v.s. det du slänger i soppåsen,
samlas in och används som bränsle vid exempelvis
fjärrvärmeproduktion. Det är RenoNorden som
hämtar hushållsavfallet i Sunne, Torsby, Hagfors
och Munkfors kommuner. Tänk på att inte slänga
damm, sot eller aska löst i sopkärlet.
OBS! Från 2016 får de som tidigare haft hämtning
udda veckor hämtning jämna veckor och tvärt om.
Trettondedag jul
13
HÄMTNINGSVECKOR FÖR
HUSHÅLLSAVFALL
31
Månadshämtning
Udda veckor: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29,
33, 37, 41, 45, 49
Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30,
34, 38, 42, 46, 50
Kvartalshämtning
Sunne, Hagfors och Munkfors kommuner
Udda veckor: 3, 17, 29, 41
Jämna veckor: 4, 18, 30, 42
Minimihämtning
Sunne och Torsby kommuner
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Udda veckor: 17, 41
Jämna veckor: 18, 42
0565-68 92 40
www.renonorden.se
28
Öppettider på våra återvinningscentraler
I Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner finns det sju återvinningscentraler
som tar emot sorterat avfall, som farligt avfall, grovavfall, trä, metallskrot, el-avfall, batterier,
glödlampor, lysrör, förpackningar och trädgårdsavfall mm. Personal finns på plats för att
hjälpa dig om du har frågor. Följande tider är återvinningscentralerna öppna:
Torsby
Sysslebäck
Stöllet
7.00-15.30
7.00-15.30
7.00-15.30
7.00-19.00
7.00-15.30
9.00-12.45 (april-okt
varje helgfri lördag)
8.00-15.30
Stängt
14.00-19.00
Stängt
8.00-15.30
9.00-12.45
Stängt
14.00-19.00
Stängt
8.00-15.30
Stängt
9.00-12.45
0560-162 31
073-049 67 70
073-049 67 70
Sunne
Hagfors
Ekshärad
Munkfors
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
7.00-15.45
7.00-15.45
7.00-15.45
7.00-17.45
7.00-15.45
9.00-12.45
7.15-16.00
7.15-19.00
7.15-16.00
7.15-16.00
7.15-16.00
8.30-13.00
7.15-16.00
7.15-16.00
7.15-16.00
7.15-19.00
7.15-16.00
8.30-13.00
8.00-18.00
10.00-16.00
Stängt
8.00-18.00
10.00-16.00
9.00-13.00
Telefon
0565-162 21
0563-186 14
070-543 43 22
072-203 83 16
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag (2:a
i månaden)
Telefon
Är du osäker på hur du
ska sortera avfallet?
Se sorteringsanvisningarna
på s. 3 eller sorteringsguiden
A-Ö på sidorna 30-31.
29
Sorteringsguide A-Ö
A
Aceton Farligt avfall
Aluminiumburk Pant/Metallförp.
Aluminiumfolie Metallförpackning
Ammoniak Farligt avfall
Arbetshandskar Hushållsavfall
Armaturer Elektronikavfall
Asbest Farligt avfall
Astmainhalator Apotek
Avfettningsmedel Farligt avfall
B
Bakplåtspapper Hushållsavfall
Barometer Farligt avfall
Batterier, små Batteriinsamling
Bananlåda Pappersförpackning
Bekämpningsmedel Farligt avfall
Bensin Farligt avfall
Bestick av metall Metallskrot
Betong Deponi
Bilbatteri Farligt avfall, lämnas till
ÅVC eller försäljningsställen
Bildäck Lämnas till återförsäljare
eller till ÅVC
Bilvårdsprodukter Farligt avfall
Blekmedel Farligt avfall
Blomkruka av plast Hushållsavfall
Blomkruka av lera Deponi
Blommor Kompost/Hushållsavfall
Blompapper Pappersförpackning
Bläckpatron Farligt avfall/Retur
Blöja Hushållsavfall
Bok, hård pärm Hushållsavfall
Bok, mjuk pärm Tidningsinsamling
Brandsläckare (tom) Lämnas till
återförsäljare eller ÅVC
Brandvarnare Elektronikavfall
Broschyr Tidningsinsamling
Bröd Kompost/Hushållsavfall
Brödrost Elektronikavfall
Byggskum Farligt avfall
Båtfärg Farligt avfall
C
CD-skiva Hushållsavfall
CD-fodral av plast Hushållsavfall
Cellplast Plastförpackning
Cellofan av plast Plastförpackning
Chipspåse av papper Pappersförp.
Chipspåse av plast Plastförp.
Chokladask Pappersförpackning
Cigarettask Pappersförpackning
Cigarettändare tom Hushållsavfall
Cigarettändare med gas Farligt avfall
Cykeldel av metall Metallskrot
D
Dagstidning Tidningsinsamling
Dammsugare Elektronikavfall
Dammsugarpåse Hushållsavfall
Dator Elektronikavfall
Diesel Farligt avfall
Diskborste Hushållsavfall
Diskett Hushållsavfall
Diskmaskin Elektronikavfall
Diskmedelsflaska Plastförp.
Disktrasa Hushållsavfall
Dricksglas av glas Deponi
Duk av papper Hushållsavfall
Dunk av plast Plastförpackning
Däck, bil Återförsäljare eller ÅVC
E
Engångsservis, papper Pappersförp.
Engångsservis, plast Plastförp.
Elektriska apparater Elektronikavfall
Elkablar Kabelskrot
Eter Farligt avfall
Eternit Farligt avfall
F
Fem femtisex (5-56 rostlösare)
Farligt avfall
Fernissa Farligt avfall
Film Hushållsavfall
Fisk Kompost/Hushållsavfall
Flaska av PET Pant
Flaska av glas (ej pant) Glasförp.
Flaska av plast (ej pant) Plastförp.
Fläckborttagningsmedel Farligt
avfall
Fogmassa Farligt avfall
Folie av aluminium Metallförp.
Fotogen Farligt avfall
Fotografier Hushållsavfall
Fotokemikalier Farligt avfall
Freon Farligt avfall
Frigolit Plastförpackning
Frukt/skal Kompost/Hushållsavfall
Frysbox, frysskåp Elektronikavfall
Färgburk med fasta eller flytande
färgrester Farligt avfall
Fönsterglas Deponi
Fönsterkuvert Hushållsavfall
Fönsterputsmedel Farligt avfall
G
Gasoltub Återförsäljare eller ÅVC
Gifter Farligt avfall
Gips Deponi
Gladpack Plastförpackning
Glasburk (utan lock) Glasförp.
Glasflaska (ej pant) Glasförpackning
Glasull Deponi
Glykol Farligt avfall
Glödlampa Elektronikavfall
Golvrengöringsmedel Farligt avfall
Grenar och kvistar Trädgårdsavfall
Grill Metallskrot
Grönavfall (från trädgård eller
dylikt) Trädgårdsavfall/Kompost
Grönsaksavfall Trädgårdsavfall/
Kompost/Hushållsavfall
Gullfiber Deponi
Gummihandske Hushållsavfall
Gödningsmedel Farligt avfall
H
Halogenlampa Elektronikavfall
Hink av plast (för livsmedel etc.)
Plastförpackning
Husgeråd av metall Metallskrot
Hushållspapper Hushållsavfall
Hydraulolja Farligt avfall
Häftklammer Metallskrot
Hörselskydd Hushållsavfall
I
Impregnerat trä Farligt avfall
Impregneringsmedel Farligt avfall
Inhalator Apotek
Insektsmedel Farligt avfall
Isoleringsmaterial Deponi
J
Jod Farligt avfall
Jord Trädgårdsavfall
Juicekartong Pappersförpackning
Julgran Trädgårdsavfall
Julgransbelysning Elektronikavfall
Julklappspapper Pappersförp.
Järnskrot Metallskrot
K
K-sprit Farligt avfall
Kabel Kabelskrot
Kaffebryggare Elektronikavfall
Kaffefilter Kompost/Hushållsavfall
Kaffesump Kompost/Hushållsavfall
Kakburk av metall Metallförp.
Kakel Deponi
Kalk Farligt avfall
Kalklösare Farligt avfall
Kamera Elektronikavfall
Kapsyl/lock av metall Metallförp.
Kartongförpackning (mjölk, ägg
mm) Pappersförpackning
Kassettband Hushållsavfall
Kastrull Metallskrot
Katalog Tidningsinsamling
Kattsand (alla typer) Deponi
Kaustiksoda Farligt avfall
Kaviartub (korken på) Metallförp.
Kemikalier Farligt avfall
Keramik Deponi
Keramikfärger Farligt avfall
Kitt Farligt avfall
Klister Farligt avfall
Klocka Elektronikavfall
Klorin Farligt avfall
Kläder (ej användningsbart)
Hushållsavfall/Brännbart
Klädgalge Hushållsavfall
Knappcellsbatteri Batteriinsamling
Kolsyra Farligt avfall
Konservburk av metall Metallförp.
Kontaktlim Farligt avfall
Kontorspapper Tidningsinsamling
Koppartråd Metallskrot
Kork el. lock av plast Plastförp.
Kretskort Elektronikavfall
Kristallglas Deponi
Krossat glas, väl inslaget Deponi
Krukväxt Kompost/Hushållsavfall
K-sprit Farligt avfall
Kuvert (ej vadderade) Hushållsavfall
Kuvert (vadderade) Pappersförp.
Kvicksilverlampor Farligt avfall
Kvicksilvertermometer Farligt avfall
Kylskåp Elektronikavfall
Kött Kompost/Hushållsavfall
L
Lackfärg Farligt avfall
Lacknafta Farligt avfall
Lampa Elektronikavfall
Lasyr Farligt avfall
Latrin Kontakta renhållning
Leksak av metall Metallskrot
Leksak av plast Hushållsavfall
Leksak med batteri Elektronikavfall
30
Lerkruka Deponi
Lim Farligt avfall
Linolja Farligt avfall
Lock av metall Metallförpackning
Lock av plast Plastförpackning
Lut Farligt avfall
Lysrör Elektronikavfall
Låda av papp Pappersförpackning
Lågenergilampa Elektronikavfall
Lås Metallskrot
Läder Hushållsavfall
Läkemedel Apotek
Lödkolv Elektonikavfall
Lösningsmedel Farligt avfall
Löv Trädgårdsavfall
N
M
P
Maskindiskmedel Farligt avfall
Matlåda av aluminium (engångs)
Metallförpackning
Matolja ÅVC eller hushållsavfall
Matrester Kompost/Hushållsavfall
Matta Hushållsavfall/Grovavfall
Medicin Apotek
Metallhandtag från hinkar Metallförpackning
Metallrör för vitaminer Metallförp.
Metanol Farligt avfall
Mikrovågsugn Elektronikavfall
Mjukplast Plastförpackning
Mjölkförpackning, rengjord
Pappersförpackning
Mobiltelefon Elektronikavfall
Motor Metallskrot
Motorolja Farligt avfall
Mugg av papp (engångs) Pappersförpackning
Mugg av plast (engångs) Plastförp.
Mutter Metallskrot
Myrsyra Farligt avfall
Målarfärg Farligt avfall
Målarsoda Farligt avfall
Möbler Hushållsavfall/grovavfall
Mögelmedel Farligt avfall
Naftalin Farligt avfall
Nagellack Farligt avfall
Natronlut Farligt avfall
Neonrör Elektronikavfall
Nickel/kadmiumbatteri Batteriinsamling
O
Ogräsmedel Farligt avfall
Oljefilter Farligt avfall
Oljerester Farligt avfall
Omslagspapper Pappersförp.
Osläckt kalk Farligt avfall
Overheadfilm Hushållsavfall
Pantbelagda glasflaskor Pant
Pappcylinder (ex. toapappersrulle)
Pappersförpackning
Pappersblock Tidningsinsamling
Papperspåse (ex. mjöl, godis)
Pappersförpackning
Papperssäck Pappersförpackning
Paraply Metallskrot
Parfym Farligt avfall
Parfymflaska tom Glasförpackning
Pennor Hushållsavfall
Penseltvätt Farligt avfall
Penslar, tråg och roller, använda
Farligt avfall
Penslar, tråg och roller, oanvända
Hushållsavfall
Permanentvätskor Farligt avfall
PET-flaskor Pant
Pimpsten Deponi
Pizzakartong (ren) Pappersförp.
Plast runt korv, ost, sylt, refill m.m.
Plastförpackning
Plastfilm (folie) Plastförpackning
Plastflaska (schampo, ketchup mm)
Plastförpackning
Plastic padding härdad Farligt avfall
Plastic padding rest Farligt avfall
Plastleksaker (utan batterier)
Hushållsavfall/Grovavfall
Plast- pulkor, -stolar mm Grovavfall
Plastpåse (ex. bärkasse, brödpåse)
Plastförpackning
Plexiglas Grovavfall
Plywood Träavfall
Plåtburk Metallförpackning
Plåtfat Metallskrot
Polish Farligt avfall
Porslin Deponi
Presentpapper Pappersförpackning
Presenning Grovavfall
Proppar Deponi
Propplösare Farligt avfall
Putsmedel Farligt avfall
Pärm Hushållsavfall
R
Radergummi Hushållsavfall
Radio Elektronikavfall
Rakhyvlar Hushållsavfall
Reflex Hushållsavfall
Rengöringsmedel Farligt avfall
Rivningsavfall Metallskrot/Träavfall/
Deponi
Råttgift Farligt avfall
Rödsprit Farligt avfall
Rör av metall Metallskrot
Rör av plast Grovavfall
S
Servett Hushållsavfall
Silverputsmedel Farligt avfall
Skaldjur Kompost/Hushållsavfall
Skrivpapper Tidningsinsamling
Skottkärra Metallskrot
Skrivare Elektronikavfall
Skruv Metallskrot
Skumgummi Hushållsavfall/Grovavfall
Sladdar Kabelskrot
Slang, plast Hushållsavfall/Grovavfall
Slipers Farligt avfall
Smörjolja,-spray,-fett Farligt avfall
Smörask, pappersdelen Pappersförp.
Smörask, plastdelen Plastförp.
Snusdosa plast Plastförpackning
Snusdosa papp Pappersförpackning
Soda Farligt avfall
Solarierör Elektronikavfall
Spackel Farligt avfall
Spegelglas Deponi
Spik Metallskrot
Spillolja Farligt avfall
Spis Elektronikavfall
Spolglans Farligt avfall
Sprayflaska Farligt avfall
Sprit för rengöring Farligt avfall
Stereo Elektronikavfall
Stearinljus Hushållsavfall
Stekpanna Metallskrot
Ståltråd Metallskrot
Stålull Deponi
Syra Farligt avfall
Säkringar Deponi
T
Takplåt Metallskrot
Tallrik av papper Pappersförp.
Tallrik av plast Plastförpackning
Tallrik av porslin eller glas Deponi
Tangentbord Elektronikavfall
Tapeter Hushållsavfall
Tapetklister Farligt avfall
Te Kompost/Hushållsavfall
Tegel Deponi
Tejp Hushållsavfall
Telefon Elektronikavfall
Termometer, kvicksilver Farligt avfall
Termometer, elektronisk Elektronikavfall
Terpentin Farligt avfall
Textilier Hushållsavfall/Grovavfall
Thinner Farligt avfall
Tidning Tidningsinsamling
Tipp-ex Farligt avfall
Tonerkassett Farligt avfall/Retur
Tryckimpregnerat virke Farligt avfall
Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall
Trädgårdsmöbel, plast Grovavfall
Trädgårdsredskap, eldrivna Elektronikavfall
Trädgårdsredskap, motordrivna
Metallskrot
Träskyddsmedel Farligt avfall
T-sprit Farligt avfall
TV-apparat Elektronikavfall
Tvättmaskin Elektronikavfall
Tändstift Deponi
Tändvätska Farligt avfall
U
Ugn Elektronikavfall
Ugnsrengöringsmedel Farligt avfall
Ur Elektronikavfall
V
Vadderat kuvert Hushållsavfall
Vapen Kontakta polisen
Varmluftspistol Elektronikavfall
Verktyg, ej elektriska Metallskrot
Videoband & fodral Hushållsavfall
Vitvaror Elektronikavfall
Virke Träavfall
Värmeljusbehållare Metallskrot
Växter (inomhus) Kompost/
Hushållsavfall
Växtgifter Farligt avfall
W
Wellpapp Pappersförpackning
Ä
Äggkartong Pappersförpackning
Äggskal Kompost/Hushållsavfall
Ättiksyra Farligt avfall
Ö
Ölburkar Pant/Metallförpackning
Öl- och läsktråg Pappersförp.
Öronproppar Hushållsavfall
31
Almanackan distribueras till samtliga hushåll och företag i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner.
Fakta och layout: Ageco Miljöinformation. Tryck: Lenanders Grafiska.