framtidas sykepleiere!

foran
Kom å hør på
framtidas sykepleiere!
PROGRAM
Vel møtt til presentasjoner av
Bacheloroppgaver i sykepleie, vår
2016 ved NTNU i Gjøvik!
09:00:
Åpning i Eureka ved dekan
Heidi Vifladt.
Vel møtt til presentasjoner av
Tid: 02.06.16 kl. 09:00 - 15:00
Innledningsforedrag ved filosof og
Sted: H-Bygget,
NTNU i Gjøvik,
forfatteri Einar
Øverenget.
Bacheloroppgaver
sykepleie
Campus Kallerud
10:15 -i15:00:
2016
ved
NTNU
Gjøvik!
Ingen påmelding - helt gratis!
Presentasjoner av Bacheloroppgaver
i ulike rom.
Nærmere program kommer. Følg med på:
www.ntnu.no/hos/presentasjon-av-bacheloroppgaver
Rom C 007
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Nina Beate Andfossen
10.35 – 11.05
Hvordan kan sykepleier forebygge og behandle delirium hos eldre
pasienter med hoftebrudd?
Marthe Mork Fagernes, Gina
Stokvold
11.10 – 11.40
På hvilken måte kan preoperativ informasjon fra sykepleier om smerte
og smertebehandling, påvirke smerteopplevelsen hos postoperative
ortopediske pasienter?
Guro Hammertrø, Peder
Sebastian Martinsen
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleier forebygge, oppdage og behandle delirium hos
eldre pasienter på sykehus?
Fredrik Rydland, Thea Linnea
Soland, Mari K. Volungholen
12.20 – 12.50
Hvordan kan sykepleier undervise og veilede barn til å mestre hverdagen
når barnet har nyoppdaget diabetes?
Hedda Embla Bekkelund,
Henriette Lilløy Brun, Marte Bø
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til at pasienter som har ALS kan få
god livskvalitet hjemme med langtidsmekanisk ventilasjon?
Trine Lise H. Bahus og Linda S.
Hansebråten
14.20 – 14.50
Hvordan kan sykepleier bidra til å styrke egneomsorgskapasitet, med
spesielt fokus på kostholdsveiledning hos pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom for å lindre smerter og forebygge hjerte- og
karsykdom?
Anne Linnea Rømo, Kine Skogli
Rom C 025
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Inger Balke
10.35 – 11.05
Hvordan kan livsstilsendringer forebygge utvikling av Diabetes
type 2?
Jannike Granum Kittilsen, Anikken
Thomassen Norhaug, Emmy Helene
Tangen, Hanne Nyhus Lerfaldet
11.10 – 11.40
Hvordan kan holdninger blant helsepersonell påvirke behandlingen til opioidavhengige pasienter?
Zhin Berwary, Marte Moen, Linda
Kqiku
11.45 – 12.15
Hva sier forskning om hvordan symptomer ved fibromyalgi kan
lindres?
Anette Kvikstadhagen, Lene
Solbakken Brekke
12.20 – 12.50
Hvordan gi informasjon og veiledning til ungdom med
Diabetes type 1?
Hege Linnerud, Susann Simensen
13.00 – 13.45
PAUSE
13.45 – 14.15
Hvordan kan pasienter med Parkinsons sykdom opprettholde
sine fysiske funksjoner ved hjelp av dans og musikk?
Live Steilhaug Aasheim, Ina- Therese
Pedersen, Therese Hoel Mork
14.20 – 14.50
Hvilke faktorer kan ha innvirkning på lindring av akutte smerter
når pasienten er opioidavhengig?
Nhi Xuan Diep, Robin Gonzales
Rom D 101
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Kirsten Nordang
10.35 – 11.05
Informasjon til barn med kreft
Kristian Fremstad, Oddbjørn
Nordvik Flaa
11.10 – 11.40
Har sykepleiere nok kunnskap om HVP, forebygging og sammenhengen
med kreft, og hvorfor er dette viktig?
Jessica Marie Haugen, Christina
Flaten, Malin Hoffsbakken Helli,
Martine Ruud Hilsen
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleiere bidra til å styrke håpet til pasienter med nylig
diagnostisert brystkreft?
Hege Breen, Nian Mohammed
Hassan, Waheeda Yari
12.20 – 12.50
Hjemmesykehus for barn med kreft.
Emma Marita Heggli, Marthe
Børresen Grøndalen
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
Håp som mestringsstrategi i bedringsprosessen for pasienter utsatt for
hjerneslag.
Hva kan sykepleier bidra med i bedringsprosessen?
Lyudmila J. Brodnikova
14.20 – 14.50
Sykepleie til barn med kreft.
Hanne Fedreheim Houmb, Lene
Halvorstuen Larsen
Rom D 201
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Bente Thyli
10.35 – 11.05
Hvordan kan sykepleier forebygge at personer med alvorlig demens
opplever smerter som ikke blir oppdaget?
Grethe Korsletten og Mette
Nybakk Sveen
11.10 – 11.40
Hvordan kan sykepleiere håndtere aggressiv atferd hos personer med
demens?
Ali Resa Karmini og Trond
Skårsmoen Håberg
11.45 – 12.15
Hvordan kan en sykepleier identifisere smerter hos personer med moderat til alvorlig grad av demens i sykehjem?
Kristina Kristiansen, Benedikte
Lindberg, Siri Nøkleby
12.20 – 12.50
Bruk av musikkterapi for å lindre angst hos personer med demens i
sykehj
Heidi Rødningsby, Elin
Rødningsby
13.00 – 13.45
PAUSE
13.45 – 14.15
Hvordan kan sykepleier redusere stress hos pårørende til hjemmeboende
personer med demens, med hjelp av velferdsteknologi?
Linn Carina Østgård og Trine Killi
14.20 – 14.50
Ivaretakelse av pårørende til hjemmeboende pasienter med demens
Ingvild Rybakken
Rom Eureka 1/3
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Solveig Struksnes
10.35 – 11.05
Hvilken kompetanse kreves i sykepleie til kvinner utsatt for kjønnslemlestelse?
Marie Voreland,
Isabel Nordli Øftsaas
11.10 – 11.40
Muslim og pasient.
Hvordan kan behov for sykepleie ivaretas når pasienten konsekvent følger
religiøse leveregler?
Regine Handberg,
Marlene Bekkelien Nydal
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleier sikre god kvalitet i kommunikasjonen med
flerkulturelle pasienter?
Nadja Mahamoud,
Rhama Gohad Ibrahim
12.20 – 12.50
Hvordan kan sykepleier ivareta pasiensikkerheten ved språkbarrierer
mellom helsepersonell og pasienter?
Tom – Erik Øderud,
Geir Stensrud
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
Schizofreni og metabolsk syndrom.
Martine Aukrust Stensaas,
Hvilke sykepleieintervensjoner kan bidra til forebygging av livsstilsrelatert Trine Gammeltorp, Karl Erik
sykdom hos pasienter som behandles med antipsykotika?
Tvedt, Ida Salling von Krogh
14.20 – 14.50
Kjærsti Lien, Beate Selland
Sykepleie til pasienter i psykosebehandling. Hva fremmer en god relasjon Nordnes, Tonje Fossnes
mellom sykepleier og pasient?
Nygård, Frida Brun Kolsrud
Rom Eureka 2/3
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Bente Hamnes og Anne Vifladt
10.35 – 11.05
Hva bør sykepleier vektlegge i kommunikasjon med afasirammede
pasienter for å ivareta deres autonomi?
Mari Skumlien Furuseth,
Anja Beate Holten, Marit Lier
11.10 – 11.40
Seksualitet til glede og besvær. Behov for intimitet og seksualitet etter
hjerneslag – hvilke faktorer kan påvirke sykepleieren i identifiseringen av
dette behovet hos pasienten?
Anette Børsheim, Julie Therese
Kongsvoll, Jannicke Garen Svardal
11.45 – 12.15
Hvorfor er det viktig for sykepleieren å ha kunnskap om mobiliseringstiltak i den sub akutte fasen ved hjerneslag?
Heidi Mellum,
Jonathan Sørfonden
12.20 – 12.50
Hvordan kan sykepleierens helsefremmende funksjon benyttes i hverdagsrehabilitering ovenfor pasienter med hjertesvikt?
Ada Ringen, Kine Håpnes Sagvik
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
PAUSE
Hvordan kan sykepleier bidra til at pasienter, i forbindelse med stomioperasjoner, kan mestre stomistell og akseptere sin stomi?
Ane Grini Vatne,
Kjersti Pedersen Runden
Rom E 208
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Lisbeth Kjeldsrud Aas
10.35 – 11.05
Hvordan kan sykepleieren ivareta egen psykisk helse i en stressende
arbeidshverdag?
Jonas Holt, Linda M. Stubbom
11.10 – 11.40
Hvordan kan Mindfulness redusere stress blant sykepleiere og forebygge
utbrenthet?
Stine Kobberstad Eng,
May Kobberstad Eng
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleier fremme en god relasjon til personer innlagt på
tvang som lider av schizofreni?
Kristin Eskerud Nielsen,
Line Børresen
12.20 – 12.50
Hvordan kan sykepleieren fremme pasientens ADL funksjon, hos personer
som har hatt hjerneslag?
Beatrice Lombule, Heidi Mosaker
Kårstad, Nimalan Nadarjah
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
«Hvordan kan sykepleier ved hjelp av informasjon ivareta pårørende til
pasienter i livets sluttfase.»
Tone N. Groth-Hansen,
Kine Haagensen Skiaker
14.20 – 14.50
Hvilke ernæringsmessige tiltak kan sykepleier igangsette for å fremme
sårtilheling hos rusmisbrukere?
Magni Holmen,
Johanna Kristina Karlsson
Rom E 211
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Hege Kletthagen
10.35 – 11.05
Smitteisolasjon i somatiske avdelinger: Hvilke aspekter virker mest belastende for pasientens psykiske helse under isolasjonsregimet, og hvordan
kan dette forebygges av sykepleier?
Jorun Glorvigen
11.10 – 11.40
Hva er viktig for at sykepleier skal kunne bidra til at pasienten med en
psykisk lidelse og et samtidig rusmisbruk tar del i egen behandling?
Bergljot Nyfløt Bjørn, Elise
Gullhav og Johanne Solbakken
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleiere hjelpe pasienter med kreft å ivareta sin psykiske
helse?
Tonje Hodnungseth og
Outi Tuulia Koistinen
12.20 – 12.50
«Hvordan kan sykepleiere bidra til økt kunnskap og mestring ved bruk av
psykoedukasjon hos familien og pasienten med første-episode psykose?»
Linda Aaseth og Line Hauan
13.00 – 13.45
PAUSE
13.45 – 14.15
«Hvordan kan pårørende være en ressurs for pasienter som opplever
førstegangspsykose?»
Siri Charlotte Langbo og Stine
Sagen Johansen
14.20 – 14.50
Hvordan kan økt kunnskap endre holdninger til pasienter med borderline
personlighetsforstyrrelse ?
Ann Mari Løvhaug og
Wibecke Hast
Rom Auditorium i Simuleringssenteret
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Siri Simonsen
10.35 – 11.05
Sykepleiere og smertelindring - et stort ansvar. Hvilke faktorer har betydning for postoperativ smertelindring?
Oda Karoline Ludvigsen
11.10 – 11.40
Hvilke faktorer påvirker sykepleier i legemiddelhåndteringsprosessen og
bidrar til økt risiko for feil?
Ina Merete Evensen, Ann Iren
S. Karlsen, Anne Kari Lønseth
og Hege Snesrud
11.45 – 12.15
Pasientsikkerhet: Hvordan kan sykepleier i spesialisthelsetjenesten bidra
til å forebygge feilmedisinering?
Hanne Vigdis Finstad og
Guro Helene Torp
12.20 – 12.50
Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos KOLS pasienter på
sykehus?
Julianne Granberg og
Ida Sønsteby
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
Hvordan kan en sykepleieleder bidra til et arbeidsmiljø som fremmer
sykepleierens kompetanse innen legemiddelhåndtering?
Marianne Meldal og
Stine Kolobekken Stakston
14.20 – 14.50
Hvordan kan organisasjonsstrukturen- og kulturen fremme avviksrapportering?
Hege Vatland, Terje
Eidhammer og
Trine Øversveen
Rom E 212
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Øyfrid Larsen Moen
10.35 – 11.05
Truet manndom.
Kan sykepleiers kommunikasjon gi økt mestring ved kreft?
Camilla Iselin Asdal, Cecilie Solis
11.10 – 11.40
Venn med fienden
Hva kan god kommunikasjon bidra med for unge kreftsyke?
Marthe Bråten, Connie Fjeldstad,
Camilla Ø. Rønning
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleier tilrettelegge for livsavslutning i hjemmet?
Dag Frede Norsted, Simen Eggen,
Thomas Joel Tangen, Victor
Bergseth
12.20 – 12.50
Pårørende til hjemmeboende palliative pasienter
Hilde Baksvær, Ingrid Barlund
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
Optimal smertelindring i hjemmet.
Hva kan sykepleier gjøre?
Ingrid Myrum, Unn Haugen
Onsrud, Line Kristine Rossland
14.20 – 14.50
Når vi får kreft
Kan sykepleier med sin informerende og støttende rolle øke pårørendes
mestringsevne?
Hanne Blakarstugun, Stine Bjerke
Lunde, Marte Haug Tagestad
Rom K 109
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Randi Tosterud
10.35 – 11.05
Hvordan kan sykepleiere bidra til at barn med kreftsyke foreldre får
informasjon om foreldrenes sykdom?
Inger Lise Skrebergene,Trine
Pettersen Skansberg, Caroline
Walser Brandsdal
11.10 – 11.40
Hvilke bekymringer kan oppstå hos den døende og hvordan påvirker det
livskvaliteten?
Ayna Kathrine Olsen, Marit
Susanne G. Ødegården
11.45 – 12.15
Hvordan påvirkes pasienten av for mye eller for lite væske i en terminal
fase?
Thor-Arne Hagen; Hege Sato,
Camilla Strømstad Bergli,, Heidi
Skogen
12.20 – 12.50
«Far min ligg for døden og sulter og tørster i hel»
Kva skapar ueinigheitar mellom pasient, pårørande og helsepersonell i
spørsmål rundt væske og ernæring ved livets slutt?
Kari-Ida Sveegarden, Randi Tveito
PAUSE
13.00 – 13.45
13.45 – 14.15
Hvilke holdninger har sykepleiere til terminalt syke pasienter med
uhelbredelig sykdom som har spørsmål om eutanasi, og hva påvirker
disse holdningene?
Berit Kvernstad Haugen, Brit Holø
14.20 – 14.50
Hva er viktig for foreldre til barn i palliativ fase i møte med helsevesenet,
og hva kan sykepleier gjøre for å imøtekomme dette?
Susanne Nesse, Hanne Cecilie
Mortensen
Rom K 113
10.30 – 10.35
Introduksjon ved møteleder Randi Slåsletten
10.35 – 11.05
Hvordan kan sykepleie støtte barn som pårørende til søsken med funksjonsnedsettelse?
Mia Christine Høglund, Linda
Westby Koppervik
11.10 – 11.40
Hvordan kan sykepleie bidra til økt trygghet hos barn som får behandling
i sykehus?
Lena Martine Aspaker, Ida Kristine
Bjerke
11.45 – 12.15
Hvordan kan sykepleie bidra til å fremme resiliens hos barn der en eller
begge foreldre er psykisk syke?
Toril Inger Lindsøe, Susanne
Viveka Semskar, Tine Wigenstad,
Carina Kaspersen Wolla:
12.20 – 12.50
Hvordan oppretthold god ernæringsstatus hos eldre hjemmeboende
pasienter med demens?
Ingvild Kvissel Myhre, Kari-Ann
Kvaal, Hanne Sviggum
13.00 – 13.45
PAUSE
13.45 – 14.15
Hvordan kan sykepleie fremme barns mestring når en forelder har psykisk Annie Helen Aasen, Therese
lidelse?
Hammer Andersen
14.20 – 14.50
Hvordan kan sykepleie fremme egenomsorg hos barn med nyoppdaget
diabetes?
Cathrine Thomlevold, Kine Holm
Lien, Martine Myhre