Parkeringar - Partille kommun

Parkeringar - Partille kommun
Mörkevattnet
Dymossen
Lilla
Lexbydal
Flate-
Besebäcken
Jakobsdal
Smedens knalt
Norra
äg e
backen
Lättjärnsbäcken
jär
Bergsjön
r ke t
Ecklasjön
Lättjärnsmossen
en
vä g
Solnedgången
k
Furåstjärnen
Prästtjärnen
22
;
d sv
lt ere
Tu
Fotb.pl.
ds
v
n äg e n
e
j ov ä g
Ridhus
ge
n
ge n
Gaprefjäll
ön
ja
Råbäcken
Gö
s jö
Skola
plan
Djupedal
g
n
ge
g å rds v ä Öjersjö
n
kot äge
tv
Storegården
Skola
n
ke
e
Öj S
ge
Knipeflågs tjärn
Gökegården
Örnås
berget
rs
jöv
Hålemyst
Håledal
Rörmosseberget
Höga
vä
vä
ns
Knipeflågs-
Ulvaberget
ä
ssev
bergen
n
llm o
Stora
Getryggen
ge
Ta
Rå
Ormögat
en
vä
s
yr
vä
ge
en
jö v
äg
ds
vä
jers
Li n
Ny
aÖ
ke
So
Uppegården
Paradiset
Gökskulla
Sörgården
Ödegården
Stora BrastjärnenSvartemossen
Nordgården
g
le
t il
Sandlideberget
vä
Hagen
Hallen
ge
n
l
en
äg
v
ö
sj Stora Hålsjön
r
Pa
Ugglebäcken
Tahult
Tahult-Västergården
n
lb a
c
am
n
Delsjökärr
ge n
Högarås
Groparemossen
Lilla Brastjärnen
Hultet
Nedergården H å
Kotången
Lilla Delsjön
n
a
at
Stora Björketjärnen
Övergården
G
vä
Platser
20
4
24
6
16
24
6
14
10
12
12
12
45-50
24
ca 80
60-70
15
9
6
6
8
12
15
18
4
6
20
25-30
15-20
11
7
10
7
5
2
vä
Mörtkullen
Golfbana
ns
Odenssvaletjärnen
Delsjöområdets naturreservat
ma
Hulttjärnen
la
Sandbäcksmossen
ge
Tors dammar
ck
Ba
Långevattnet
Hallen
Fä
g
g
l
Timmar
tv ä
Ugglemossen
Lilla Björketjärnen
Brasegården
Djupedalen
Ga m
124
22
324
424
524
624
724
824
924
1024
1124
1224
134
144
1524
1624
1724
1824
1924
2024
2124
2224
2324
2424
2524
2624
2724
284
2924
3024
3124
3224
3324
3424
35 24
3630
äs
Bredaremossen
Odenssvaleås
Östra
Slättås
Råbacka
M
Id
Pr
Badplats
os
s vä
ge n
en
Shape
1Point
2Point
3Point
4Point
5Point
6Point
7Point
8Point
9Point
10Point
11Point
12Point
13Point
14Point
15Point
16Point
17Point
18Point
19Point
20Point
21Point
22Point
23Point
24Point
25Point
26Point
27Point
28Point
29Point
30Point
31Point
32Point
33Point
34Point
35Point
a
Råbäckedalen
igen
Säterst
gen
ds vä
rge
Oxekullen
M
Västra
Långevattnet
Knipeflågsbergens naturreservat
Be
Lilla
Getryggen
gården
a
Alm n
e n
Ramsegården
äg
rnv
ä
j
T
Återvinningsanläggning
n
Spängerna
Kåtjärn Lilla Kåsjön
t ig
ss
en
äg
r
d ju
jer
Koön
år d e n
Björkö
Smalhall
FID
0Point
Haketjärnen
eg
Långe mosse
or
Ringla
Blacktjärnen
Rambergsmossen
St
Stora Kåsjön
Högaråsmossen
Parkering
;
34
;
ge
sv ä
ärr
vek en
Rä vstig
Rä
Rambergstjärnen
n
Stenlid
ge
vä
ås
n
Kåsjögården väge
ns
r
Ö
ra
r
en
No
t ig
gs
l
Ä
Bockön
Pinntorpaberg
Långevatten
Gr
Näset
aÖ
rl
Maderna
Ny
y c kan
Badplats
Bjälkesdal
Kåsjöås
Vildmarksleden
Djupedalen
en
Hindtjärnen
Vildmarksleden
Hindtjärnen
äg
te
Vildmarksleden
Vattenverk
Långa myst
Åstebotjärnen
jö v
Bohusleden
Ramberget
Bohusleden
Kyrkeledberg
vä
tter
Bergåstjärnen
Bergåskullen
Strängsmossen
Sö
Åstebo
dv e
Sä m
Torskebäcken
rna
L an
R e n vä g
en
Björnåstjärnen
Kåsjösand
Svarttjärnen
v äg e
ön
et
Vä
n
ge
vä
rn
åk e
å ng
Ga v el
ås
en
en
råds
v äg
r in g
Järn
Järn
t
Hultvägen
ä
de n
Furuliden Granli
en
äg
in
s
Kå
;
en
M
Bohusleden
de
9
v äg
Ma
Rotevägen
l ts
r
gkFurulund
en
t
hu
;
äg
sv
sg
a
R
36
un
n
;8
Råhult
Hattjärnsmossen
hu
äg e
s
Ekåsen
Örtjärnet
r ul
v erv
öjd
en
Kopparslagarn
R id
Bä
rn
Lövås
Fjälltorpet
Brännet
Fu
en
a
Kv
Knektevägen
Bohusleden
Skola
n
Björnåsberget
nf
Ha
al
Skola
lsv
väg
Ille rväg
s Ol a s
äg kullen
e
ån
rvä
11
n
en
M
ge
n
kyrka
Soldatheden
Skattk
ärr
Ansgars
;
;
Klåvsten
Kåbäcken
Vårdhem
12
en
en
v äg
äg
uke ukev
aP
Lill
g
vä
10
n
Kvastekulla
TimmerslättFotb.pl.Skola
äge
äge
kapell
Värmeverk
Stora P
pa
Oxled
sväg
ar
ev
Björn-
g
m
n
Do
s vä
äge
dammen
Stenliden
;
Puketorp
O dd
en
nsv
Skola
Badhus
Linv
äg
en
gen
svä
ting
n
Sät
äge
lsv
n ta
Ma
ma
Bya
en
ra s s
s ter
ge
n
bohult
g en
P
Björndammen
v
t a re ä g e n
Jeriko
svä
Skulltorp
33
;
äc k
;
;
Skola n Korpåsberget
e
Jonsered
äg
gv 29
r
o
T
Mossen
område
Torkås
KoloniH ä r k e s hu l t s
vä
b
Kå
32
n
g
rdsvä
Vitso
mla
E
;
v
lla
e ku
a st n
Kv acke
gb
Anneberg
;
it
ns
31
Nedre
Kåbäcken
L Furuborg
28
Jons vä g
Strömma- å
nken
Åbri
n
berget
e
g
Torrbacka
dsvä
tere
r
n
ä
t
e
S
Stärtered
väg
sås
Högshallsberget Amerika
ling Uddared
A
ml a
Koloniområde
Ga
n
llin
Vä
väge
Idrottspl.
Högshall
;
B e njamins väg
Furuskog
stv
ä
S lä ttenv gen
äge
n
m
e
äg
en
Säveån
30
n
Ga
Ne
kogs
d r e F u r us
rä
m
Björn d a
B
d
ro
sv
al
äg
Jon s ere d s v
Prästens berg
K
n
ge
en
rdsväg
äg e n
n
Skola
2526 27
ög
åh
svä
Hålegå
rdsv
e
äg
Skola
Björnekullarna
n
Skola
Flagg- W
stångsb
Jonseredsmotet
Kronvägen
gen
Parallellvä
13
Partille
Partillemotet
b y v ä ge
Skulltorpsmotet
Galoppvä g en
;
Brodalen
i bs
m G ons väg
illiaHerrgården
n
;
Ishall Fotb.pl. Kullegård
sleden
Ugglum åsvägen
Björn
Ljung-
Kv
ar
la
Gam
en
en
r
To
L
Laxfiskeväge
;griftegård
keväge
Rö li d
ra
st
Ö
Vallhamra
torg
;
15
Skola
Hassleskogs-
Jakthyddan
Bokedalen
;
;;
Kåhögs gård
Ängsväg
en
en
g
ä
v
y
B
Mellangården
gården
Klinte-
Skola Gamla Le x
bergen
Brodalsb
Hålegården
en
4
Skola
3
Persväge;
n;2
Kåhög
v ägen
Lexby
21
;
v äg
v
Östra Bäc
gen
in gvä
en
en
er s
M im
n
ge
lsv
äg
av
ra R
e li d
en
äg
vägen
äg
Skolv
Bergs
av
; ;
Slottet
Mellang
14
Skola
e gata
Yll
n
Finngösa
ös
Sto
gen
gg
;
;
19
Skola
ng
Brunnsvä
Ba
n
gen
Sten svä
en
Parkväg
Sotenäs vägen
Gibsons väg
Bergsvägen
en
Nedre Källväg
Mellanvägen
Bråtegårdsväge
;
n
; Sta ;
Ec
Djursjukhus
gen
trivä
n
Plantskola
laväge
gen
Tillfäl
orgsvä
Göteb
gen
kavä
Blan
gen
n
u s vä
vä g e
Magn
Tran
n
e
n
g
e
vä
väg
lums
Eriks
Ug g
n
n
Skola 1
väge
väge
Lars
gen
Fjäll
a
v
r
t
e
t ä
Ös
Tvis
gen
en
javä
Åsväg
Frigga vägen Fre
7
Ugglum
Ek
ås
Svalvägen
6 5
s
Indu
ä ge
gen
svä
tion
äg
sv
k en
Fi n
Säveån
i sv
18 17
ä g en
Odalsvägen
Mellbyfältet
rgå
ste
n
n Fotb.pl.
n ad
ge a r
vä P
16 Mellby v
;
Skola
Paradiset
da
e
väg
Fotb.pl.
Vä
;
Lexby
s
pe
Kvar n ås
h ills
PlantSkola
20
Jennyhill
skola
vå
Si p
Fjällbo
Ul
gen
Mellby
Skola
Je n n y
Vårdhem
;
Stråssdalen
Kåhögsberget
Brattefjäll
vä
dammen
Tennisbanor Tennisbanor
Fjällebo-
Ulvåsberget
Nygår d
dammen
Sporthall
r ts h
Humle-
Korpeberget
Lindekullen
24
;
Skjutbana
Ögärdesvägen
Engelska
23
Stengubben
Utmarksmossen
be
dalen
n
Sissleberget
svä gen
;
Södra Bergsjön
Badplats
Bergsjön
Ro
Mellanberget
Rävhålan
Sisslemossen
Ödegärdet
Rörmossen
Bokedalens naturreservat
Skyttedalen
T in g
Skola
Fotb.pl.
Banken
Solhöjden
Hamra-
35
T un v
kärr
Gärdet e n
Gripsholm
H ulta
Svedarnekulle
Ulvåsen
e
y v äg
Fre d env äge n
Lundsåsen
g
lyckan
Jättekyrkan
an
Lyckhem
Hoppet
Freden
Gottorp
B
Tulteredsb oke
d
Skottlyckan
Pustestenen
Smedjegården
Oxögat
Sandemossen
torget
ul
l
n
Björke-
Gröna mossen
Surketjärnen
Rymd-
Skola
vk
Tu l
ge
Lättjärnsb
Bergsjön
Lö
Lilla
Brunnegård backa
Ecklamossen
SkolaSporthall
Utb
Olofsdal
sv ä
Ramsjön
vä
Su
Vällingstenen
ed
te r
Stora
Ramsjön
Tultered
al s
Skola
Hassel-
Lättjärnen
n sv
Ögärdet
vattnet
n
Helge källa
Tulteredsbäcken
Lilla Tultered
en
Motorbana
Koloniområde
äg
Stora Brattås
Brännet
Store mosse
Kärret
1:18 902