Översiktsplan Fredsborgs Kulle

VISIONSPLAN
Kartan är en illustration framtagen i ett tidigt skede, därför kan
husens inplaceringar komma att skilja sig från verkligehten. Se
respektive etapps bostadsfakta för korrekt information om husen.
EN
G
VÄ
Ö
LJ
TÄ
FREDSBORGS
ÄNGAR
k
ÄG
SV
k
KE
L
FA
k
N
GE
SVÄ
H
U
NG
KÄ
R
BJÖ
PLANERAD
LEKPLATS
AD
NER
PLA SKOLA
FÖR
SB
Y
VÄ
G
EN
FRED
S
PARK
BOR
G
SVÄ
GE
N
FREDSBORGS
BACKAR
FREDSBORGSHÖJDEN
ERAD
PLAN A
SKOL
FREDSBORGS
ALLÉ
HÄLLMARKSB
SB
VÄG
JÄRN
N
E
ACK
EN
ACK
NSB
MA
TS
Å
B
G
EN
FREDSBORGS
KULLE
Ä
SV
RG
O
EN
SVÄG
HAGMARK
H
U
SB
YV
Ä
G
EN
FR
SB
ED
HUSBY BACKE
N
GE
TI
VS
ÄL
IN
SVINN
N
ÄGE
GEV
HAGBYHÖJDEN
H
EN
ÄG
YV
SB
HU
B
SBY
HU
KE
AC
KA
BY
US
E
CK
BA
GEN
VÄ
GS
OR
B
S
RL
N
ACKE