Miljödiplom - North Sea Tall Ships Regatta Gothenburg

För genomförande av åtgärder i enlighet med kriterier i Svensk Miljöbas
kravstandard för event utfärdas miljödiplomet
Tall Ships Regatta Gothenburg 2016
Arrangören har ett systematiskt miljöarbete och har inför eventet genomfört åtgärder i enlighet
med kraven i Svensk Miljöbas kravstandard för event. Detta innebär att arrangören har:
• Dokumenterat eventets miljöpåverkan
• Dokumenterat de miljöförbättrande åtgärder som kommer att genomföras under eventet
• Säkerställt att medarbetare och andra berörda har relevant kompetens inom miljöområdet
• Genomgått en revision med godkänt resultat inför eventet
Miljödiplomet gäller den 3 – 6 september 2016
Göteborg den 5 juli 2016
……………………………………………….………………………………………………………………
Anna Ledin, Direktör, miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Utfärdare:
Miljöförvaltningen Göteborgs Stad,
org.nr. 212000-1355
Revisor:
Lars Ericson,
miljöförvaltningen Göteborgs Stad