Informationsåtgärder – lista över åtgärder som fått stöd från

Informationsåtgärder
Namn på organisation
Region Blekinge
Halmstad kommun
Region Kronoberg
Växjö kommun
Studiefrämjandet
Miljöförvaltningen Malmö stad
Malmö stad, miljöförvaltningen
Stockholms Stad Miljöförvaltningen
Täby kommun
Katrineholms kommun
Uppsala Vatten och Avfall AB
Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län
Län
Blekinge
Halland
Kronoberg
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala
Västmanland
Åtgärd
Hållbarhetssatsning i festival- och eventindustrin
Mobility Management i byggskedet av nytt resecentrum i Halmstad
Kampanj för att stimulera hållbar arbetspendling
Hållbart resande med fokus på arbetspendling och kortare tjänsteresor
CO2 banta med klimatterapi
Anpassade råd om energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus
Klimatsmart mat i Malmö
Laddupplysning om hemmaladdning till BRF
Hela Täby antar klimatutmaningen
Klimatfamiljer
Kretsloppspark för återanvändbara produkter i Uppsala kommun
Påverkansprojekt inom idrottsrörelsen för att minska klimatpåverkan
Beviljade stödbelopp, kr
Stödandel % av investering
137 000 kr
33%
1 950 000 kr
39%
100 000 kr
50%
333 000 kr
30%
817 164 kr
80%
600 000 kr
50%
2 324 975 kr
50%
300 000 kr
50%
1 500 000 kr
50%
67 500 kr
50%
3 360 000 kr
35%
2 760 000 kr
70%
Summa
14 249 639