Kuntatiedote 8/2016

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 2.9.2016
Kittilän kuntatiedote 8/2016
Kittilän kunnanvaltuuston kokous ma 26.9.2016
Kuulutus
Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa
valtuustosalissa maanantaina 26.9.2016 klo 14.00.
Kittilän kunta tiedottaa Taivaanvalkeat/Akanvuoman alueen rantaasemakaavan vireilletulosta (MRL 63 §). Ranta-asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Könkään kylässä ja tavoitteena on osoittaa alueelle
matkailupalvelu- ja majoitusrakentamista sekä loma-asutusta osana
Taivaanvalkeat Elämys- ja Aktiviteettipuiston kehittämishanketta.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla ja
kunnan internetsivuilla (www.kittila.fi) 6 päivää ennen kokousta.
TeleQ -takaisinsoittojärjestelmä laajenee neuvolaan
TeleQ -takaisinsoittojärjestelmä laajenee myös neuvolaan 1.9.2016 alkaen. Takaisinsoittojärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2012 Kittilän
terveyskeskuksen kiireettömässä ajanvarausvastaanotossa ja hammashuollossa.
Takaisinsoittojärjestelmä tarkoittaa, että ajanvarausnumeron ollessa
varattu asiakas voi valita itselleen takaisinsoiton, jolloin terveyskeskuksesta soitetaan hänelle takaisin. Takaisinsoittojärjestelmään kuuluviin
numeroihin ei voi yhdistää puheluita kunnan keskuksesta, vaan asiakas
soittaa niihin suoraan.
Edellä mainitusta ranta-asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään nähtävillä 22.8.–5.9.2016 Kittilän kunnan
teknisellä osastolla, os. Valtatie 15, 99100 sekä kunnan internet-sivuilla
osoitteessa http://www.kittila.fi/vireilla-olevat-kaavat. Kaavoituksen
lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tietoa Kittilän
kunnan tekniseltä osastolta.
Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua kirjallisesti mielipiteensä kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena Kittilän
kunnanhallitukselle nähtävillä oloaikana, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Lisätietoja: Tiina Hannukainen, osastonhoitaja, Kittilän terveyskeskus, p.
040 774 2406
Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville
mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).
Tarjouspyyntö
KUNNANHALLITUS
Kittilän kunta pyytää yksikköhintaperusteista kokonaishintaurakkatarjousta Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialueen rakentamisesta.
Kuulutus
Pyydettävä urakkakokonaisuus selviää kohteen tarjouspyyntöasiakirjoista
(www.kittila.fi/tarjouspyynnot).
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että
Kittilän kunnanvaltuusto on 30.5.2016 §:n 120 kohdalla tekemällään
päätöksellä hyväksynyt Immeljärven korttelin 690 (tilan Joensuu RN:o
20:25) asemakaavamuutoksen.
Urakkatarjous tulee jättää viimeistään 5.9.2016 klo 12 mennessä tarjouspyyntökirjeessä esitetyllä tavalla.
Kittilässä 24.8.2016
TEKNINEN OSASTO
Lisätiedot:
Tiemestari Jari Kinnunen, p. 0400 862 532, [email protected]
Kuulutus
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että
Kittilän kunnanvaltuusto on 30.5.2016 §:n 120 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Immeljärven korttelin 690 (tilan Joensuu RN:o 20:25)
asemakaavamuutoksen.
Em. asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän
kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.
Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os.
Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Kittilässä, heinäkuun 5. päivänä 2016
KUNNANHALLITUS
Kuulutus
Em. asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tämän
kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että
Kittilän kunnanvaltuusto on 20.6.2016 §:n 38 kohdalla tekemällään
päätöksellä hyväksynyt Utsuvaaran kortteleiden 843–849 ja 899 asemakaavan sekä korttelin 802 asemakaavamuutoksen.
Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os.
Valtatie 15, 99100 Kittilä.
Em. asemakaava ja asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tulee
voimaan tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärällä.
Kittilässä, heinäkuun 5. päivänä 2016
Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla, os.
Valtatie 15, 99100 Kittilä.
KUNNANHALLITUS
www.kittila.fi
Kittilässä, elokuun 12. päivänä 2016
KUNNANHALLITUS
Meän Pirssin aikataulu - ota talteen!
Meän Pirssi on kaikille avoin asiointilinja.
Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.
Meän Pirssi toimii kutsuperiaatteella, eli kuljetusta tarvitsevien
pyydetään soittamaan liikennöitsijälle viimeistään
kuljetusta edeltävänä päivänä.
Kirkonkylän alueella,
ma ja to klo 10-13 välisenä aikana
Maanantaisin ja torstaisin, joka viikko. Linja liikennöi klo 10–13.
Liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, puh. 040 4890 000
Hanhimaa–Lintula–Kiistala–Siitonen–Kittilä–Siitonen
–Kiistala–Lintula-Hanhimaa
Maanantaisin, joka viikko.
Lähtö Hanhimaasta klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30.
Liikennöitsijä: Tilausliikenne Olli Oy, puh. 040 4890 000
Syksyn opinto-ohjelma on jaettu kotitalouksiin. Jos ohjelmaa ei jaettu
kotiisi, voimme lähettää sen postitse tai sen voi noutaa toimistolta. Ohjelma on saatavilla myös kirjastossa ja kunnantalolla sekä luettavissa
netistä.
Vielä ehtii ilmoittautua! Ilmoittautua voi netissä tai puhelimitse. Netissä
ilmoittautuessasi voit samalla maksaa kurssimaksun.
Kurssimaksun alennus kaudelle 2016-2017 on 13 €/hlö. Alennusta
voivat hakea seniorit (yli 63 v.), eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat.
Hakemuskaavakkeen saa toimistosta ja netistä. Liitä hakemukseen jäljennös alennukseen oikeuttavasta todistuksesta ja palauta se toimistoon pe
30.9. mennessä.
Lisäyksiä opinto-ohjelmaan:
PUUHAPAJA Köngäs ke 14.9.-30.11. kurssimaksu 29 €
VIRIKKEITÄ ELÄMÄÄN Molkojärvi to 15.9.-1.12. kurssimaksu 29 €
TANSSILIIKUNTAA ILMAN TANSSIPARIA to 15.9.-1.12. kurssim.20 €
Molkojärvi–Kittilä–Molkojärvi
Kurssit alkavat, jos ilmoittautuneita on riittävästi.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Kittilä p. 0400 356 435,
Enontekiö p. 0400 120 505, Sodankylä p. 0400 710 481,
www.revontuliopisto.fi, facebook.com/revontuliopisto
Kelontekemä–Tepsa–Kittilä–Tepsa–Kelontekemä
Kirjasto tiedottaa
Tiistaisin, joka viikko.
Lähtö Molkojärveltä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30.
Liikennöitsijä Taksi- ja tilausliikenne Luusua, p. 040 039 6023
Torstaisin, joka viikko.
Lähtö Kelontekemästä klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30.
Liikennöitsijä Taksi Yrjö Aikio, p. 0400 395 816
Kallo–Kaukonen–Kittilä–Kaukonen–Kallo
Torstaisin, joka viikko.
Lähtö Kallosta klo 9.30, lähtö Kittilästä klo 13.30.
Liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, p. 040 4890 000
Raattama–Rauhala–Kittilä–Rauhala–Raattama
Perjantaisin, joka viikko.
Lähtö Raattamasta klo 9.00, lähtö Kittilästä klo 13.30.
Liikennöitsijä Tilausliikenne Olli Oy, p. 040 4890 000
Pulju–Lompolo–Tepasto–Köngäs–Kittilä–Köngäs–
Tepasto–Lompolo–Pulju
Perjantaisin, joka viikko.
Lähtö Puljusta klo 8.30, lähtö Kittilästä klo 13.30.
Liikennöitsijät Taksi Ruotsala Risto, p. 0400 716 600,
Taksi Mika Kaivola, p. 0400 171 708
Liikuntatoimi tiedottaa
Työikäisten selkäjumppa
Kittilän urheiluhallilla salissa 3 maanantaisin klo 16:30-17:30
Matalan kynnyksen jumppa, jossa keskitytään erityisesti keskivartalon
vahvistamiseen. Jumppa sopii aloittelijoille ja on maksuton. Ensimmäinen kokoontumiskerta on 5.9. Lisätietoa saat [email protected]
puh. 040 7749 743
Sirkan koulun liikuntasalin iltavuorojen varaukset
Sirkan koulun iltasalivuorot ajalle 3.10.2016 – 31.5.2017 ovat haettavissa. Salivuorot haetaan vapaamuotoisella kaavakkeella, joka toimitetaan
12.9. mennessä Kittilän kunnan liikuntatoimistoon (os. Kittilän kunta,
Liikuntatoimisto, Valtatie 15, 99100 Kittilä) tai sähköpostitse
[email protected]
www.kittila.f
i p. 040 7749 743
Lisätiedot:
Pasi Juntunen, hallivastaava,
Pääkirjasto avoinna
ma - to klo 11-19, pe klo 9-16
Satutuokiot tiistaisin klo 9.30:
6.9. Mimmi Lehmän seikkailuja
13.9. Tatu ja Patu etsivinä
20.9. Pieni keijukaisprinsessa
27.9. Scarryn ihmeellinen maailma
4.10. Kurkistus Kansallismuseoon
Novellikoukku joka toinen keskiviikko klo 17.30-19.00
7.9., 21.9., 5.10.
Syyskuun näyttely
Salminen, Marika: ”Onko tässä mitään järkeä”, tilkkutöitä
Pääkirjasto: 040 728 5733, www.kittila.fi/kirjasto,
facebook.com/kittilankunnankirjasto
Kirjastoauto: 0400 392 854
Sähköposti: [email protected]
Kirjastoauton aikataulu saatavana kirjastoautosta ja pääkirjastosta
sekä nähtävillä kunnan nettisivuilla (www.kittila.fi/kirjastoauto).
Kulttuuritoimi tiedottaa
Pe 23.9. Mimmit-lastenmusiikkiorkesteri Kittilässä
klo 18.00 Ylärillä. Liput: 5€, 15€/perhelippu (1-2 aikuista, 1-3 lasta alle
15-v.), alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Järjestää Kittilän kulttuuritoimi Staalon
teatterifestien yhteydessä.
Mimmit on riemastuttavan hauska kahden sisaruksen muodostama lastenyhtye. Mimmit pulppuavat laulua, tanssia ja puhetta ja saavat kuuntelijat taatusti hyvälle tuulelle. Yhtyeen ilmava luomusoundi on balsamia
myös vanhempien korville. Duon lavaenergia tempaa mukaansa niin
lapset kuin aikuiset.
Kino Ylärissä runsaasti elokuvia!
Kino Ylärin ohjelma löytyy kunnan tapahtumakalenterista etusivulta
www.kittila.fi ja facebookista Kino Ylärin sivuilta.
Lisätiedot:
Kulttuuritoimisto, p. 040 869 7460 tai [email protected]