Tästä linkistä löydätte

CARDSET SERIES 1 2016-2017
CHECKLIST PERUSKORTIT
HIFK
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
30
6
8
33
10
28
39
40
45
62
80
91
Kevin Lankinen
Eemeli Heikkinen
Daniel Grillfors
Tommi Taimi
Roope Hintz
Jasse Ikonen
Arttu Luttinen
Tomi Tuomisto
Micke-Max Åsten
Robert Leino
Thomas Nykopp
Corey Elkins
HPK
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
38
3
22
25
36
74
89
7
8
12
26
65
Jere Myllyniemi
Joonas Lehtivuori
Henri Auvinen
Henri Forsberg
Joni Tuulola
Petteri Nikkilä
Matias Haaranen
Otto Paajanen
Eero Somervuori
Juha Koivisto
Waltteri Hopponen
Sakari Manninen
ILVES
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
33
6
8
57
10
17
18
19
21
25
40
71
Hannu Toivonen
Veli-Matti Vittasmäki
Jyri Niemi
Jarkko Parikka
Eemeli Suomi
Markus Jokinen
Ville Meskanen
Teemu Rautiainen
Aleksi Mustonen
Markku Flinck
Joonas Vihko
Tapio Laakso
JUKURIT
037 1
038 30
039 4
040 6
041 7
042 10
043 12
044 16
045 23
046 25
Mika Norja
Sami Rajaniemi
Joonas Valkonen
Ilkka Vaarasuo
Samuli Piipponen
Marko Kauppinen
Turo Asplund
Teemu Henritius
Niko Laakkonen
Joonas Kalliola
047
048
39
54
Olli Sipiläinen
Jesper Piitulainen
JYP
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
35
7
8
9
12
22
25
27
28
33
55
71
Veini Vehviläinen
Mikko Kalteva
Sami Niku
Joonas Nättinen
Jani Tuppurainen
Janne Tavi
Anssi Löfman
Petr Hubacek
Miika Lahti
Mikko Salmio
Janne Kolehmainen
Henri Kanninen
KALPA
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
37
3
7
18
46
50
57
28
40
41
73
91
Eero Kilpeläinen
Santeri Lukka
Niko Mikkola
Antti Halonen
Jussi Timonen
Juuso Riikola
Joonas Lyytinen
Jaakko Rissanen
Mikko Nuutinen
Sebok Balazs
Jesse Mankinen
Janne Keränen
KOOKOO
073 1
074 15
075 21
076 44
077 12
078 18
079 19
080 24
081 27
082 28
083 51
084 72
Juha Järvenpää
Ossi-Petteri Grönholm
Ryan O’Connor
Mikko Lehtonen
Josh Green
Mikko Alikoski
Toni Hyvärinen
Anrei Hakulinen
Jan-Mikael Juutilainen
Jarkko Malinen
Mikko Virtanen
Juha-Pekka Haataja
KÄRPÄT
085 74
086 5
087 11
088 27
089 28
090 58
091 3
Sami Aittokallio
Lasse Kukkonen
Markus Nutivaara
Aleksi Mäkelä
Mikko Niemelä
Jani Hakanpää
Miska Humaloja
092
093
094
095
096
4
8
9
16
17
Kim Hirschovits
Saku Mäenalanen
Jesse Puljujärvi
Sebastian Aho
Mika Pyörälä
LUKKO
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
34
18
28
51
11
14
15
22
23
82
87
93
Antti Karjalainen
Rony Ahonen
Janne Niskala
Jesse Virtanen
Aaron Gagnon
Sami Lähteenmäki
Toni Suuronen
Toni Koivisto
Lauri Tukonen
Ville Vahalahti
Aleksi Saarela
Peter Tiivola
PELICANS
109 41
110 8
111 9
112 10
113 14
114 51
115 15
116 22
117 39
118 74
119 84
120 92
Janne Juvonen
Nico Manelius
Juha Leimu
Ben Blood
Stefan Lassen
Roni Rukajärvi
Vili Sopanen
Juhani Tyrväinen
Marko Pöyhönen
Antti Erkinjuntti
Henri Heino
Sebastian Repo
SAIPA
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
27
18
22
49
56
77
11
12
21
71
72
78
Jussi Markkanen
Kalle Maalahti
Brett Carson
Simon Backman
Lasse Lappalainen
William Mäkinen
Tomi Leivo
Kim Strömberg
Valtteri Virkkunen
Matti Järvinen
Elmeri Kaksonen
Mikael Kuronen
SPORT
133
134
135
136
60
34
48
74
Mika Järvinen
Aleksi Laakso
Mikko Pukka
Robin Salo
137
138
139
140
141
142
143
144
81
13
21
25
26
36
39
91
Ari Gröndahl
Erik Riska
Tomi Körkkö
Joel Kiviranta
Tommi Tikka
Lassi Kokkala
Sami Blomgvist
Tuomas Vänttinen
TAPPARA
145 33
146 5
147 6
148 23
149 28
150 19
151 24
152 25
153 29
154 42
155 44
156 81
Tomi Karhunen
Jere Rouhiainen
Pekka Saravo
Aleksi Elorinne
Nick Plastino
Veli-Matti Savinainen
Jani Lajunen
Henrik Haapala
Patrik Laine
Otto Rauhala
Jan-Mikael Järvinen
Jukka Peltola
TPS
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
34
36
55
12
17
22
29
37
41
44
48
84
Oskari Setänen
Elmeri Eronen
Harri Tikkanen
Dave Spina
Tadas Kumeliauskas
Jerry Ahtola
Jonne Virtanen
Patrik Virta
Oskari Siiki
Elias Karvonen
Julius Vähätalo
Ilkka Pikkarainen
ÄSSÄT
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
1
31
3
8
23
7
18
20
24
33
37
44
Andreas Bernard
Ari Ahonen
Mikko Viitanen
Valtteri Viljanen
Teemu Vuorisalo
Jarno Kärki
Semir Ben-Amor
Niko Ojamäki
Arttu Ruotsalainen
Joonas Huovinen
Juha Kiilholma
Antti Kerälä
CARDSET SERIES 1 2016-2017
CHECKLIST ERIKOISKORTIT
ROOKIE
RC 181
RC 182
RC 183
RC 184
RC 185
RC 186
RC 187
RC 188
RC 189
RC 190
RC 191
RC 192
BLACK MAGIC
BM 1 of 15
BM 2 of 15
BM 3 of 15
BM 4 of 15
BM 5 of 15
BM 6 of 15
BM 7 of 15
BM 8 of 15
BM 9 of 15
BM 10 of 15
BM 11 of 15
BM 12 of 15
BM 13 of 15
BM 14 of 15
BM 15 of 15
Miro-Pekka Saarelainen, Hifk
Ville Järvinen, Ilves
Joona Koppanen, Ilves
Otto Koivula, Ilves
Miika Pitkänen, Kalpa
Arttu Pelli, Kookoo
Taneli Ronkainen, Kalpa
Eetu Koivistoinen, Lukko
Ville Vainikainen, Saipa
Manu Honkanen, Tappara
Miro Keskitalo, Tps
Juuso Walli, Ässät
Joonas Rask, Hifk
Petteri Nikkilä, Hpk
Veli-Matti Vittasmäki, Ilves
Marko Kauppinen, Jukurit
Mikko Kalteva, Jyp
Jaakko Rissanen, Kalpa
Jarkko Malinen, Kookoo
Jesse Puljujärvi, Kärpät
Lauri Tukonen, Lukko
Ben Blood, Pelicans
Petteri Nokelainen, Saipa
Erik Riska, Sport
Patrik Laine, Tappara
Eric Perrin, Tps
Niko Ojamäki, Ässät
KING OF THE RINK
KOTR 1 of 15 Tommi Taimi, Hifk
KOTR 2 of 15 Sakari Manninen, Hpk
KOTR 3 of 15 Sami Sandell, Ilves
KOTR 4 of 15 Turo Asplund, Jukurit
KOTR 5 of 15 Juha-Pekka Hytönen, Jyp
KOTR 6 of 15 Jesse Mankinen, Kalpa
KOTR 7 of 15 Josh Green, Kookoo
KOTR 8 of 15 Sebastian Aho, Kärpät
KOTR 9 of 15 Aleksi Saarela, Lukko
KOTR 10 of 15 Vili Sopanen, Pelicans
KOTR 11 of 15 Ville Koho, Saipa
KOTR 12 of 15 Tuomas Vänttinen, Sport
KOTR 13 of 15 Veli-Matti Savinainen, Tappara
KOTR 14 of 15 Tomi Kallio, Tps
KOTR 15 of 15 Jarno Kärki, Ässät
A GAME OF GOALS
GOG 1 of 15 Arttu Luttinen, Hifk
GOG 2 of 15 Otto Paajanen, Hpk
GOG 3 of 15
GOG 4 of 15
GOG 5 of 15
GOG 6 of 15
GOG 7 of 15
GOG 8 of 15
GOG 9 of 15
GOG 10 of 15
GOG 11 of 15
GOG 12 of 15
GOG 13 of 15
GOG 14 of 15
GOG 15 of 15
Markku Flinck, Ilves
Jesper Piitulainen, Jukurit
Anssi Löfman, Jyp
Janne Keränen, Kalpa
Josh Green, Kookoo
Sebastian Aho, Kärpät
Toni Koivisto, Lukko
Juha Leimu, Pelicans
Chad Rau, Saipa
Tuomas Vänttinen, Sport
Jere Karjalainen, Tappara
Dave Spina, Tps
Jarno Kärki, Ässät
GOALTENDER MOMENTS
GM 1 of 12
Ville Husso, Hifk
GM 2 of 12
Jere Myllyniemi, Hpk
GM 3 of 12
Hannu Toivonen, Ilves
GM 4 of 12
Veini Vehviläinen, Jyp
GM 5 of 12
Eero Kilpeläinen, Kalpa
GM 6 of 12
Juha Järvenpää, Kookoo
GM 7 of 12
Sami Aittokallio, Kärpät
GM 8 of 12
Jussi Markkanen, Saipa
GM 9 of 12
Tomi Karhunen, Tappara
GM 10 of 12 Teemu Lassila, Tps
GM 11 of 12 Andreas Bernard, Ässät
GM 12 of 12 Ari Ahonen, Ässät
GAME WORN JERSEY
GWJ 1 of 7
Roope Hintz, Hifk
GWJ 2 of 7
Joni Tuulola, Hpk
GWJ 3 of 7
Hannu Toivonen, Ilves
GWJ 4 of 7
Veini Vehviläinen, Jyp
GWJ 5 of 7
Jesse Puljujärvi, Kärpät
GWJ 6 of 7
Jesse Virtanen, Lukko
GWJ 7 of 7
Patrik Laine, Tappara
PATCH
PATCH 1 of 6
PATCH 2 of 6
PATCH 3 of 6
PATCH 4 of 6
PATCH 5 of 6
PATCH 6 of 6
Antti Miettinen, Hpk
Ville Pokka, Kärpät
Artturi Lehkonen, Kalpa
Ari Wallin, Kookoo
Juhani Tyrväinen, Pelicans
Tuukka Mäntylä, Tappara
SIGNATURE CHAMPIONS
SC 1 of 9
Roope Hintz, Hifk
SC 2 of 9
Joni Tuulola, Hpk
SC 3 of 9
Veini Vehviläinen, Jyp
SC 4 of 9
Kasperi Kapanen, Kalpa
SC 5 of 9
Sebastian Aho, Kärpät
SC 6 of 9
SC 7 of 9
SC 8 of 9
SC 9 of 9
Jesse Puljujärvi, Kärpät
Patrik Laine, Tappara
Mikko Rantanen, Tps
Aleksi Saarela, Ässät
SIGNATURE SENSATION
SS 1 of 6
Petr Hubacek, Jyp
SS 2 of 6
Ville Vahalahti, Lukko
SS 3 of 6
Ville Koho, Saipa
SS 4 of 6
Kristian Kuusela, Tappara
SS 5 of 6
Pekka Saravo, Tappara
SS 6 of 6
Joel Armia, Ässät
YOUNG CHAMPIONS
YC 1 of 19
Kaapo Kähkönen, Lukko
YC 2 of 19
Veini Vehviläinen, Jyp
YC 3 of 19
Joni Tuulola, Hpk
YC 4 of 19
Sami Niku, Jyp
YC 5 of 19
Niko Mikkola, Kalpa
YC 6 of 19
Eetu Sopanen, Pelicans
YC 7 of 19
Miro Keskitalo, Tps
YC 8 of 19
Roope Hintz, Hifk
YC 9 of 19
Julius Nättinen, Jyp
YC 10 of 19 Kasperi Kapanen, Kalpa
YC 11 of 19 Antti Kalapudas, Kärpät
YC 12 of 19 Jesse Puljujärvi, Kärpät
YC 13 of 19 Sebastian Aho, Kärpät
YC 14 of 19 Miska Siikonen, Kärpät
YC 15 of 19 Sebastian Repo, Pelicans
YC 16 of 19 Patrik Laine, Tappara
YC 17 of 19 Mikko Rantanen, Tps
YC 18 of 19 Aleksi Saarela, Ässät
YC 19 of 19 Juho Lammikko, Ässät
SIGNATURE
JUKURIT
Sami Rajaniemi
Marko Kauppinen
Turo Asplund
Teemu Henritius
Niko Laakkonen
KALPA
Janne Keränen
Jesse Mankinen
Santeri Lukka
Joni Nikko
Niko Mikkola
KOOKOO
Jarkko Malinen
Mikko Lehtonen
Jan-Mikael Juutilainen
Ossi-Petteri Grönholm
Juha Järvenpää
PELICANS
Juha Leimu
Antti Erkinjuntti
Sebastian Repo
Marko Pöyhönen
Janne Juvonen
Saipa
Matti Järvinen
Tomi Leivo
Kim Strömberg
Elmeri Kaksonen
Simon Backman
SPORT
Lassi Kokkala
Joel Kiviranta
Aleksi Laakso
Mika Järvinen
Tuomas Vänttinen
TPS
Jerry Ahtola
Patrik Virta
Oskari Setänen
Miro Keskitalo
Harri Tikkanen
ÄSSÄT
Ari Ahonen
Arttu Ruotsalainen
Niko Ojamäki
Jarno Kärki
Antti Kerälä