Ruspjece - Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet
Ruspjece
2016
Italiensk studiet
Velkomst
Ved fagkoordinator
Kære nye italienskstuderende
København den 6.6.2016
Det er mig en stor glæde at kunne byde dig velkommen til Italienskstudiet her på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns
Universitet, hvor jeg håber du vil komme til at befinde dig rigtig godt de
kommende år.
I forbindelse med studiestart vil vores dygtige tutor, Kathrine Damgaard
Jensen modtage dig og dine kommende studiekammerater og introducere jer til såvel den faglige som den sociale side af italienskfagets mange spændende aktiviteter. Hun vil desuden være parat til at besvare alle
de praktiske spørgsmål I utvivlsomt har til jeres nye studium.
I forbindelse med rusintroduktionen i slutningen af august vil der blive
lejlighed til at møde fagets undervisere og høre nærmere om selve undervisningen. Vi glæder os meget til at se dig!
Ved tutorer
Kære nye italienskstuderende på KU - BENVENUTI!
Allerførst vil vi ønske dig et stort tillykke med din studieplads, og vi er
super glade for at du netop har valgt at studere italiensk her hos os.
Vi håber du er både enormt glad og spændt på hvad der venter dig i
den kommende tid som ny universitetsstuderende. Til denne nye verden har du nok en masse ubesvarede spørgsmål omkring din studiestart
og hvordan livet på universitet egentligt er. Hvem er mine tutorer?
Hvilke dage skal jeg være til stede? Hvad skal jeg forberede inden jeg
starter? Men frygt ej! Vi er her for at hjælpe dig igennem din studiestart
og her i ruspjecen håber vi du vil få nogle af dine spørgsmål besvaret,
ellers er du mere end velkommen til at kontakte os, for en ting er hel
sikker, vi er her for at hjælpe dig og vær ikke bange for at stille spørgsmål! Vi har selv været i din situation :)
Vi glæder os umanerligt meget til at møde jer alle sammen, og gøre din
studiestart så god som overhovedet mulig.
Noi siamo pronti e tu?
Med venlig hilsen
Erling Strudsholm
Fagleder for italiensk
Med venlige hilsner
Tutorteamet på Italiensk
Præsentationer
Tutorer:
Hej med jer! Jeg hedder Kathrine Damgaard
og jeg skal være jeres tutor her i studiestarten, som jeg håber I glæder jer enormt meget til. Jeg er 23 år med bopæl i København
og starter her efter sommerferien på mit 3.
år på BA, som jeg tager på et Erasmus ophold i Salerno, derfor er Oliver også hentet
ind som hjælpetutor. Jeg er meget aktiv på
studiet, idet jeg synes det er vigtigt at tage del i dette, for at skabe en
masse fremtidige bekendtskaber og et godt netværk mm. Derudover er
jeg en sportsnørd! Jeg har i flere år spillet fodbold på eliteniveau men
er nu i triatlon verdenen. Fodbolden bragte mig også efter endt studentereksamen til Italien, hvor jeg boede og spillede fodbold i 1,5 år inden
studiet kaldte, og det var der jeg for alvor fik øjnene op for det italienske og at det præcist var det jeg skulle studere!
studiets propædeutikhold, da jeg ikke havde italiensk i gymnasiet. Jeg
er 22 år, født og opvokset i København og har altid interesseret mig
meget for sprog, kultur og historie, så da jeg stødte på italiensk studiet
første gang, tænkte jeg at det var det helt rigtige valg for mig. For mig
er det vigtigt at tage aktiv deltagelse i studiet, både i de faglige og sociale aktiviteter, så man kommer godt fra start med sit nye studieliv.
Universitet og KUA
Find vej på KUA
Det kan godt virke lidt uoverskueligt at skulle finde rundt på
KUA, især fordi der er hele to områder at skulle holde styr på:
KUA1 og KUA2.
Som nævnt i præsentationen af KUA, så bestod KUA før kun af
KUA1 og “Gamle KUA”. KUA1 har altid været de bygninger,
hvor italienskstudiet holder til, og fremover vil holde til. Derfor
bør du først og fremmest sætte dig ind i, hvordan du finder
rundt på KUA1.
Hej nye studerende.
Jeg hedder Oliver Aske Hansen, og skal være hjælpetutor sammen med Kathrine her i
begyndelsen af jeres studie. Efter sommerferien starter jeg selv på mit andet år af
bacheloren, men har inden også gået på
KUA1
Som sagt er KUA1 den del af KUA, hvor italienskstudiet
befinder sig. Det er på KUA1 at din undervisning primært vil
komme til at foregå. KUA1 består af bygning 21, 22, 23, 24, 25
og 27 (og du læste ganske rigtigt - der findes ikke en bygning
26). Et lokalenummer på KUA1 kan for eksempel se således
ud: 24.3.01. Tallet ’24’ angiver bygningen, tallet ‘3’ angiver
etagen og tallet ’01’ angiver lokalenummeret på den
pågældende etage. Stueetagen markeres med tallet ‘0’.
Parkering
KUA2
Vi henviser til et komplet kort over KUA:
Der er parkeringspladser bag KUA. Indkørsel foregår fra
Amagerfælledvej eller Ørestadsboulevarden. Husk dit id-kort
da det skal forevises ved indkørslen.
KUA2 er den nyeste del af KUA og huser i dag bygning 10, 11,
12, 13, 14, 15 og 16. At finde rundt på KUA2 kan godt være en
kende mere forvirrende idet der både findes 11A, 11B, og 11C.
Italienskstudiet vil ikke have undervisning på KUA2, men
næsten alle skriftlige eksaminer vil finde sted på KUA2 og
derfor er det også godt at sætte sig ind i, hvordan man finder
rundt der.
At nogle bygninger er angivet med A, B eller C er ingen
tilfældighed. Dette er blot for at skabe overblik og spare dig for
at løbe rundt og lede. Hvis du kommer ud for et lokalenummer,
der hedder: 11A-1-13, så henviser tallet ’11’ til bygningen.
Bogstavet ‘A’ angiver, at det er den del af bygningen, der ligger
længst væk fra Njalsgade og dermed tættest på Det
Humanistiske Fakultetsbibliotek. Havde der fx stået “B” så ville
et have været den del af bygning 11, der lå allertættest på
Njalsgade, mens bogstavet ‘C’ angiver at det er i midten af bygningen.
På Torvet på KUA2 ligger desuden Receptionen, hvor
man altid kan spørge, hvis man skulle være i tvivl om, hvor et
lokale ligger.
IT for studerende
En god start på dit studieforløb på Københavns Universitet er
vigtig, og det bedste redskab til at hjælpe dig sikkert på vej er KU's it-
faciliteter. Start med at aktivere dit KU-brugernavn; dette
kan du læse mere om her: www.it.ku.dk/studerende/ku-brugernavn/
Så snart du har aktiveret dit brugernavn, har du adgang til
universitetets intranet KUnet, som gennem hele din studietid vil
være et centralt redskab i forbindelse med undervisning,
eksamener og din kontakt med universitetet.
Adgang til e-mail, trådløst net og Absalon
Når du har aktiveret dit KU-brugernavn får du adgang til det
gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, elæringsplatformen Absalon samt skemaoplysninger og en
række andre nyttige funktioner.
Som studerende på KU får du også et studiekort/id-kort. Kortet
bruges som identifikationskort til blandt andet eksaminer, som
kort til udlån af bøger på bibliotekerne og som nøglekort til at
åbne døre på universitetet. Hvis du har tekniske problemer, kan
du ringe eller skrive til de rare medarbejder i servicedesken.


Telefon: 353-22700
Mail: [email protected]
Du kan også kontakte vores egne IT-eksperter på Humaniora,
som i daglig tale går under navnet “HUM-IT”. Læs mere om
dem her: www.it.hum.ku.dk/
Eduroam
På KUA kan du logge dig på det trådløse internet kaldet
Eduroam. Eduroam dækker alle fællesarealer samt en lang
række andre områder på universitetet, men det stopper ikke
her. Alle brugere, som er tilsluttet netværket, kan få
internetadgang på andre uddannelsesinstitutioner, som benytter
sig af Eduroam. Det betyder, at du aldrig mere skal tænke over
hvordan du kommer på nettet. Det eneste du behøver, er at
åbne din computer.
Det eneste du skal bruge er dit KU-brugernavn og din
adgangskode, som du også logger på KUnet med. Virker systemet ikk
e, så tag et kig på KUs hjemmeside:
www.it.ku.dk/studerende/traadlost_net.
Via det førnævnte link kan du også få adgang til
opsætningsmanualer til både Windows og Mac.
Print- og kopisystemet på KUA
Se venligst denne vejledning, der er udgivet af HUMIT: www.it.hum.ku.dk/vejledning/printsys
Vi anbefaler klart, at man sætter sin computer op til at printe på
KUA. Det sparer dig for en masse tid, blæk og penge idet det
faktisk er ganske økonomisk at printe på KUA. Opsætningen
kan virke uoverskuelig, men spørg endelig dine tutorer eller gå
over til HUM-IT og bed dem hjælpe dig.
Udover at printe på KUA kan man også printe på Det
Humanistiske Fakultetsbibliotek. Her gælder nogle andre priser, men
det er bestemt også økonomisk. Dog findes der ikke så
mange printere og der er ofte lang kø. Du skal blot oprette dig
som bruger af biblioteket. Gå ind på biblioteket og bed dem i
skranken om at oprette dig som låner. De kan også fortælle dig
helt præcist, hvordan print- og kopisystemet fungerer. Du kan
også selv tilmelde dig på deres hjemmeside og læse mere om
print- og kopisystemet her:
http://kubis.kb.dk/friendly.php?s=hum/print_kopi.
EnGeRom
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
På instituttet undervises og forskes der i sprog, litteratur og kultursamfundsforhold inden for engelsk, tysk og nederlandsk
samt de romanske sprog: Fransk, italiensk, spansk og portugisisk.
Inden for samtlige disciplinområder og sprog forskes der både i
aktuelle og historiske forhold, og der lægges stor vægt på
samspillet mellem fremmedsproget og det danske.
Instituttets mål og virke er nærmere beskrevet i
Institutkontrakten samt i de tre strategier for henholdsvis
forskning, uddannelse og formidling. Disse dokumenter kan nås
via links længst til højre på denne side.
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er et instittut på det
Humanistiske Fakultet på København Universitet. Fysisk
befinder vi os i bygning 24 på Københavns Univeritet på
Amager (Njalsgade 128). Studienævnet på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Studienævnet er det organ, der fastlægger reglerne for
uddannelsen, lægger rammerne for undervisningen, skema og
fordeling af underviserkræfter. Da det er studienævnet,
der beslutter rammerne, er det også studienævnet, der
behandler sager om dispensation og meritoverførsel.
Studienævnet er et demokratisk organ, som man trygt kan
henvende sig til. Det er sammensat af repræsentanter for
undervisere og studerende; to sekretærer er tilknyttet nævnet.
Studienævnets e-mail [email protected] (Benyttes ved ansøgning om dispensation, merit
overførsel og lignende.)
Fagleder
Faglederens funktion er at repræsentere deres fag og
optræde som forbindelsesled mellem faget på den ene side og
studienævn, studieleder og institutleder på den anden.
Italiensk: Erling Strudsholm [email protected]
Fagrådet
”Fagrådet er et slags elevråd. Vores opgave er at repræsentere alle
studerende på instituttet - dvs. også dig. Vi går til møder med ledelsen
og underviserne og fortæller dem, hvad de studerende mener. Vi holder møder én gang om måneden, og vi skal bruge en repræsentant fra
hvert fag, så vi kan holde fingeren på pulsen. På fagrådsmøderne snakker vi om, hvordan vi kan gøre det federe at være studerende, og vi
laver forskellige kampagner og arrangementer. Så hvis du har et problem eller et forslag, kan du enten skrive til os på [email protected] eller komme til vores møder. Husk også at
like vores facebookside her:
https://www.facebook.com/engeromfagraad?fref=ts så du kan følge
med i hvad der sker.
Studievejledningen
Ved du hvad du kan bruge studievejledningen til?
I studievejledningen beskæftiger vi os med alt, der vedrører studiet –
fra små detaljer ved eksamen, sparring omkring din
studieplan, til problemer med eksamensangst og andet. Du kan
derfor bruge vejledningen i dagligdagen til både de store og
små spørgsmål, som du har til studiet.
Som studerende på Københavns Universitet vil du opdage at
din uddannelse og ikke mindst dine eksamener er styret af
regler, der nogle gange kan være svære at overskue. Du er
blandt andet selv ansvarlig for at finde og være opdateret på
den information, du skal bruge for at overholde frister i
forbindelse med tilmelding til undervisning og eksamener. Hvis
du ikke ved, hvor du finder den information, du står og skal
bruge, er studievejledningen altid et godt sted at starte.
Studievejledningen hjælper dig desuden med at finde ud af,
hvilke muligheder du har som studerende, og hvad du kan
bruge din uddannelse til, når du er færdig. Her er en række
eksempler på, hvorfor man søger vejledning:









Spørgsmål om eksamen, studieordninger og kurser
Sparring omkring studieplan
Forsinkelse på studiet
Valgmuligheder på studiet
Merit
Muligheder for dispensationer
Praktik
Udenlandsophold
Karrieremuligheder
Du kan også søge vejledning af personlige årsager. Du kan
måske føle at du er ved at køre fast i studiet, du kan have
mistet din motivation eller have præstationsangst. Her er det
relevant at nævne, at vi i studievejledningen har tavshedspligt
med undtagelse af ved eksamenssnyd.
Vejledningsenheden består af en fastansat AC-vejleder og en
række studievejledere. Studievejlederne er ældre studerende
som alle er uddannet til at vejlede medstuderende i alle
sager, som vedrører studiet og det at være studerende.
Kom forbi i vores åbningstid, ring i vores telefontid eller skriv os en email. Kontaktoplysninger finder du på
http://engerom.ku.dk/kontakt/studievejledning/.
Vi glæder os til at møde dig!
Studiestart
Med venlig hilsen Studievejledningen
Studiecenteret
Introuge:
På administationsgangen (24.2.02) finder du vores studiecenter, hvor
du er velkommen til at komme forbi hvis du har nogle spørgsmål. Der
vil altid stå en administrativ medarbejder til rådighed i studiecenteret,
som vil kunne svare på spørgsmål. Der er åbent:
Introugen er den uge, hvor du vil blive sat ind i
lverdens ting. Der hører nemlig en masse praktisk og teknisk
viden med til det at være universitetsstuderende.



Mandag, tirsdag og torsdag: 10-15.
Onsdag: Lukket.
Fredag: 10-12
Introugen vil foregå i uge 35 fra mandag d. 29. august 2016 til fredag d.
2. september 2016. Om mandagen den 29. august vil vi tutorer stå ved
Islands Brygge Metro ovenfor trappen med et skilt, hvorpå der står
”ITALIENSK” og derefter vil vi sammen gå til universitets officielle velkomst.
Mødetid ved metroen er 11.15 PS. Hvis man selv ankommer til KUA
skal man mod KUA1 og finde aula 23.0.50!
De første 3 dage vil hovedsageligt foregå på KUA, mens der torsdag er
fællesdag med de andre sprogstudier og fredag holder hele KU immatrikulationsfest omkring studenterhuset inde i København. Derudover
holder Germansk og Romansk også en introfest lørdag den 3. september 2016! 
Du vil opleve et bombardement af informationer, og vi vil vise,
hvordan KUnet og Absalon fungerer. Til dette er det rarest, hvis du selv
kan sidde og klikke med på skærmen, derfor beder vi dig medbringe din
computer. For at komme på det trådløse internet skal
du bruge dit KU-brugernavn (også kaldet studienummer nogle
steder) samt din selvvalgte kode (eller pinkode, som du har fået
tilsendt).
Et detaljeret program for introugen vil du kunne finde
på studiestartssiden, hvor du også fandt denne ruspjece og dette vil
også blive lagt op på facebookgruppen for jer.
Efter rustursinformationen vil du kunne læse hvordan du tilmelder dig
til introugen! Vi håber meget på at se dig! 
problematikker. Der vil også være tutorer, som er uddannet i
førstehjælp.
Planlægningsteamet har gjort en stor indsats med hensyn til
sikkerhed og om inklusion af alle deltagere.
Tilmelding til rustur og introdage
Rustur
Rusturen vil komme til at foregå fra fredag den 9 september 2016
til søndag d. 11 september 2016. Nærmere information
inklusiv tidspunkter og pakkeliste vil blive udsendt senere. Vi
skal afsted med de andre nye studerende fra Tysk, Fransk,
Spansk samt Portugisisk og Brasiliansk.
Turen vil være både faglig og socialt præget idet der indgår
aktiviteter, der berører begge områder. Vi åbner studenterbaren
hver aften, hvor du kan købe drikkevarer til meget
studentervenlige priser. Vi sætter søde toner på anlægget og
giver gerne en svingom på dansegulvet.
Vi skal gøre opmærksom på, at turen er for alle, høj som lav,
ung som gammel. Der er plads til hygge, sjov og fest. Og vi vil
på det kraftigste pointere, at såfremt, man ikke er til alkohol, er
det stadig utroligt sjovt, at være på rustur. Intet af
programmet lægger op til alkoholindtag da dette er helt frivilligt.
Der vil altid være minimum to tutorer, som er i stand til at varetage
en nødssituation og være i stand til at løse eventuelle
Læs hvordan du tilmelder dig rustur og introdage på studiestartssiden.
Har du spørgsmål, så kontakt venligst os tutorer på italiensk, du finder
kontaktinformation under ‘praktisk info’ i nærværende pjece."
Start på propædeutik
Hvis du er en af de studerende som skal starte på propædeutik
til februar, behøver du ikke nødvendigvis at deltage i rustur og
introugen, da du vil skulle deltage i næste års rustur og introuge.
Du skal dog være velkommen til at deltage i introugen, hvis du
allerede nu gerne vil have lidt mere praktiske informationer om
universitetet, uddannelsen m.m. Læs mere her i pjecen, om hvorvidt
introduktionsugen kunne være noget for dig.
Hvis du stadig er usikker, så er du velkommen til at sende os en
mail på [email protected] og spørge om alt mellem
himmel og jord.
Hvis du har specifikke spørgsmål til noget administrativt,
studieteknisk eller angående opbygning, tilvalg, udlandsophold
eller lignende, så råder vi dig til at skrive til Studievejledningen:
[email protected] . Du vil længere henne i pjecen også kunne læse
mere indgående om Studievejledningen og hvad du kan bruge dem til.
Indplaceringsprøve
Har du ikke italiensk på A-niveau?
Fortvivl ej. Hvis du ikke har italiensk på A-niveau og derfor er
blevet optaget på propædeutik pr. 1. februar 2017, er det muligt
at tage en adgangsprøve, hvis du mener, at du har det
fornødne niveau i italiensk til at starte pr. 1. september 2016, dvs. en
indplaceringsprøve.
Indplaceringsprøven består af to dele: en mundtlig- og en skriftlig del.
For at tilmelde dig prøven skal du skrive via din ku-mail til [email protected] Datoerne for prøven er ikke fastlagt endnu, men
vil blive opdateret på studiestartssiden.
Du vil få mere information om denne prøve på brev og mail når du har
takket ja til din studieplads.
Tutorernes sociale introprogram, caféer og faglige foredrag er
tilbud, som du med fordel kan tage imod. At du kender dine
medstuderende og bruger tid på universitetet i fx
læsegrupper i tiden uden for undervisningen er med til at give
dig en god start og et godt tilhørsforhold på uddannelsen.
2. Læs din studieordning:
Din studieordning er grundlaget for dine muligheder og
rettigheder inden for din nye uddannelse. Her finder duuddannelsens
indhold og kompetencebeskrivelser et must fordin studieplanlægning allerede fra første uge på uddannels
en.
3. Tal med dine undervisere om kravene til dig og dine
forventninger til undervisningen:
Vær ikke bleg for at spørge din underviser, hvis der er noget, du
ikke forstår. Sammenhængen mellem fx undervisning og
studieordning og undervisning og eksamen bør være klar for
dig fra starten af.
4. Opsøg alle tilbud om studieredskaber:
Gode råd
Der er en masse ting, du selv kan gøre for at komme
godt i gang med studierne. Her er en række gode råd,
der gælder allerede fra din første dag på universitetet:
1. Deltag i de faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen:
Tag imod al den hjælp og støtte du kan få, selvom det kan virke
overvældende med mange nye informationer på samme tid.
Der kan være ting, som du umiddelbart ikke kan overskue, at
du har behov for, men opsøg det alligevel – det lønner sig længden.
5. Husk at et universitetsstudie er et fuldtidsarbejde:
Måske har du kun 12-14 timers undervisning om ugen, men du
skal lægge yderligere 25-30 timer til, når du medregner tid til
forberedelse og læsegrupper. Du skal derfor afstemme
fritidsinteresser og evt. studiejob med denne fuldtidsarbejdsbyrde.
6. Brug din studiegruppe:
En læsegruppe er både et fagligt og et socialt netværk, hvor du
sammen med dine nye medstuderende kan komme godt
ombord i det nye faglige stof, spørge om det du er i tvivl om, og
forberede dig til undervisningen sammen med andre. På mange
uddannelser stilles der krav til at man indgår i en læsegruppe,
som enten tutorer eller undervisere sætter i gang. Læsegrupper er
derfor en vigtig del af studiet.
7. Vær på forkant med din studieplanlægning:
Planlæg dit skema ud fra undervisningen, som du finder på
kurser.ku.dk og tal med din studie- og karrierevejledning om
mulighederne for tilvalg, udlandsophold og praktik i god tid. Det
kan tage op til halvandet år at planlægge et udlandsophold
8. Tænk over hvad du gerne vil bruge uddannelsen til:
Du kan fx deltage i arrangementer med kandidater i job, så
du allerede fra begyndelsen
af dit studie har konkrete
beskæftigelseseksempler at spejle dig i, som du kan planlægge
dit studie efter.
9. Få et overblik over, hvilke hjælpere du har i din studietid –
og brug dem:
Tutorer, øvrige medstuderende, studie- og karrierevejledere,
undervisere og administrationen er alle sammen til for det
samme. Hold dig ikke tilbage med dine spørgsmål.
10. Tjek din uddannelsesside i KUnet og din alumnimail
løbende for vigtige informationer:
Dine tutorer vil introducere dig til din studentermail og din
uddannelsesside på intranettet KUnet, hvor du løbende
modtager vigtig information om tilmeldingsfrister,
arrangementer og andet. Det er dit ansvar at holde dig opdateret.
Italiensk studiet og generel info om studiet
Vores studie her på Italiensk er unikt. Vi har et virkelig godt sammenhold på tværs af de små årgange samt en rigtig god kemi med vores
undervisere. Vi er uformelle og alle kender alle – også underviserne!
Vores studie byder på en række gode traditioner; heriblandt vores årsfest, hvor vi fejrer nye kandidater. Derudover tager vi hvert år på studietur til Italien, som hvert år giver os uforglemmelige oplevelser og
forstærker vores sammenhold endnu mere. Efterfølgende afslutter vi
studieturen af med en valgfagskonference, hvor de studerende på 2. år
afholder et oplæg i forbindelse med deres eksamen i Valgfag – emnet
er som regel den region vi har besøgt på studieturen. Afslutningsvis
vises der billeder fra studieturen, der spises pizza og drikkes Spritz og
Prosecco.
fuldtidsarbejde) med en eksamen i alle undervisningsforløb
hvert semester. I forhold til tidligere, er der i dag alt i alt flere
eksaminer –til gengæld er mange af eksaminerne mindre og
mere overkommelige end før, og mange af dem er integrerede i
undervisningen i form af aktiv undervisningsdeltagelse og
aflevering af mindre opgaver.
I følger BA 2016 studieordningen som kan findes her:
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/italiensk/
introdagene eller bare har spørgsmål, kan du henvende dig i
studievejledningen i lokale 24.2.17 ([email protected]).
ECTS
Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i
såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point.
Studieordning
Semester
En studieordning er en grundlov for en uddannelse.
Studieordningen beskriver uddannelsens kurser, indhold,
eksamenskrav og mål. Her bliver det ikke blot beskrevet, hvad
der kræves til eksamen, dvs. hvor mange sider, der skal læses,
hvilke stofområder, man skal vide noget om osv., men også
hvilke kompetencer undervisningen i det pågældende
fagelement sigter imod. Studieordningen kan hjælpe én til, fra
starten, at være bevidst om målet med det hele, også når man
synes, man er ved at drukne i mængden af specifikt stof.
Et semester svarer til et halvt studieår og indeholder to
moduler. Efterårssemesteret varer fra 1. september til 31.
januar og forårssemesteret løber fra 1. februar til 30. juni.
Et andet vigtigt træk ved studieordningerne er opbygningen af
studieforløbet i moduler á 15 ECTS (svarende til 1⁄4 års
Eksamen
Du skal selv sørge for din eksamenstilmelding er korrekt. Dette
foregår via KU’s intranet (www.kunet.dk). Det er meget vigtigt,
at holde øje med tidsfristerne, der annonceres på fakultetets
hjemmeside.
Akademisk kvarter
Som ny studerende skal man vænne sig til ”det akademiske kvarter”.
Tidpunkter angives således: kl. 10 (uden minutangivelse) hvilket
betyder kl. 10.15. Man har således et kvarters
pause hver time. Disse pauser bruges gerne til at gå fra et
lokale til et andet, hente en kop kaffe i kantinen eller spille en
hurtig omgang bordfodbold i caféen. Ved møder er der dog
sjældent akademisk kvarter, og mødetiderne angives normalt
med minuttal fx 10.00.
Sociale aktivitet på Italiensk og studiemiljøet på
Universitet
Årsfest: Fejring af kandidaterne
Hvert år i starten af november holder italienskfaget på KU
årsfest. Her mødes vi om aftenen til en dejlig italiensk middag
på KUA. Efterfølgende er der opråb af året nye kandidater og
disse får et par ord med på vejen samt en lille gave. Alle
årgange deltager og det plejer at være en meget festlig aften.
Førsteårsstuderende står for underholdningen mens andetårs
studerende planlægger festen. Alle undervisere plejer at
deltage og det er dejligt at se dem på slap line :-)
Studietur - Årets højdepunkt!
Ganske enkelt må den årlige studietur for alles vedkommende
være årets højdepunkt. Alle har vi spinket og sparet til det 1000
kr store depositum som oftest altid dækker
hotelomkostningerne og andre udflugter. Flybilletterne sørger vi
selv for -men med en masse Italienseksperter, så er vi i stand
til at finde latterligt billige billetter og koordinerer som oftest
sammen. Studieturen ligger ugen før påske og der er derfor
undervisningsfri. To undervisere skiftes til at planlægge et
detaljeret program og hvert år besøger vi en ny region.
Nogle studerende bidrager med forskelligekulturelle inputs og hjælper
med hotelplanlægning.
Alle årgange deltager og flokken er derfor meget blandet. Det
kendetegner vores studie meget godt. Selvom vi har
studerende, som er langt over 60 år, og studerende på knap 21 år,
så går vi meget godt i spænd med hinanden og har det utroligt sjovt studerende som underviser!
Idet turen ligger før påske, så har man derfor mulighed for at
blive hængende i Italien efterfølgende og mange studerende
lægger planer med hinanden og besøger andre steder i Italien.
Da turen gik til Sicilien blev nogle hængende på øen og besøgte andre
steder end der hvor vi havde været.
Nogle andre fløj over til fastlandet og tog en
rundtur ved Adriaterhavet, mens andre lavede noget helt tredje.
Instituttet giver et bidrag til turen og således kan vi tilbyde
sådan en billig pris. Underviserne har kontakter alle steder, så
vi oplever nogle flotte universiteter og hilser på store forfattere,
som vi har læst i løbet af den forberedende undervisning, hvor
vi lærer om den region, vi skal besøge. Alle deltagere holder et
kort oplæg på turen om noget kulturelt eller historisk eller noget
tredje. Andet års studerende laver oplægget som en del af
deres valgfagseksamen.
I 2017 er destinationen endnu ikke helt fastlagt, men vi
glæder os til at kunne fortælle jer, hvor vi skal hen!
Fredagsbar- kæféen
Fredagsbaren/Engeromcaféen, eller ’kæféen’ i daglig tale, er en
fælles café og bar for alle fagene på vores institut dvs.
Engelsk, tysk, fransk, portugisisk & brasilianske studier, spansk
og italiensk. Det er frivillige kræfter
der står bag, og hvis man har lyst til at deltage i arbejdet kan
man blive optaget i barudvalget. Baren bliver flittigt besøgt
fredag eftermiddag/aften, hvor man kan fejre en veloverstået
uge med en gang bordfodbold og en øl. Vi viser jer baren
allerede i introdagene. Derudover findes der et utal af andre
barer på de andre fag, som vi også varmt kan anbefale.
I introduktionsugen vil et medlem fra Kæféen forhåbeligt komme og
fortælle nærmere om deres arbejde og hvordan man kan
engagere sig.
Italiensk Kandidatforening
Italiensk Kandidatforening er en forening for alle, der har
studeret italiensk på højeste niveau. Via medlemskabet er der
mulighed for at bevare en tilknytning til faget via forskellige
kulturelle arrangementer.
Foreningen har eksisteret siden juni 2004 og har siden da bl.a.
afholdt vinsmagning, filmaften, foredrag om italiensk opera og
andre italienske herligheder.
Vi ønsker at gøre foreningen mere synlig og attraktiv for de
studerende. Det koster 200 kr. årligt at være medlem.
Vi arrangerer hvert semester ét større arrangement og
derudover arrangerer vi jævnligt at mødes til eksterne
arrangementer ude i byen. Fx har vi afholdt et
arrangement om italienske jobmuligheder i Danmark og Italien
og et arrangement om italienske jobmuligheder i Danmark og Italien.
Derudover deltager foreningen også hvert år til
kandidatfesten/årsfesten, italienskfagets fejring af nye
kandidater. Her kan medlemmer af foreningen møde de
studerende, de nye kandidater, gamle studiekammerater og
undervisere ved faget, og ikke mindst høre om, hvad der er
blevet skrevet speciale om for nyligt.
Vi har også en side på Facebook:
https://www.facebook.com/italienskkandidat
FØLG OS og vær informeret om arrangementer, film, artikler og
meget andet!
Idrætsforeningen USG
USG er en idrætsforening i bedste danske foreningstradition.
Her samles vi om at dyrke den idrætsgren, der har ens
interesse. Her tages demokratiske beslutninger, her trænes vi
på livet løs og her skabes venskaber og træningsfællesskaber.
Her skabes processer for den enkelte, hvor fordybelse,
beherskelse og formforbedring er målsætningen.
Du kan dyrke mange forskellige idrætsgrene i USG. Kun
fantasien, faciliteterne og interessen hos medlemmerne sætter
grænser for hvilke idrætter USG udbyder. De over 80 forskellige
idrætsgrene er fordelt på udendørs og indendørs aktiviteter, og
vi er meget sikre på, at du vil kunne finde idrætter, der passer til
dine behov og ønsker.
Læs mere på USGs hjemmeside: www.usg.dk
Praktisk information om universitet
Fakultetsbiblioteket - Også kaldet KB.
På KUA findes også en afdeling af Det Kongelige Bibliotek.
Biblioteket hedder officielt “Det Humanistiske
Fakultetsbibliotek,” men går i daglig tale under titlen “KB”.
Her er der både læsesale, kopimaskiner, printere. Du kan med
fordel bestille bøger og afhente dem på biblioteket. Du kan
bestille dem via bibliotekets eget system kaldet REX eller via
www.bibliotek.dk hvor du skal bruge dit CPR-nummer samt
lånerkode, som du opretter når du bliver låner.
I eksamensperioder har biblioteket ekstra længe åbnet hvilket
er dejligt for studerende, der gerne vil læse på alsidige steder.
Læs mange flere detaljer om biblioteket her:http://kubis.kb.dk/friendly
.php?s=hum (I vil også få en grundig introduktion i løbet af introugen)
REX
Litteratursøgning på det Kgl. Bibliotek
(Universitetsbibliotekerne) foregår via et system, der hedder
REX. Det er en god idé at melde sig til et kursus i systemet på
Universitetsbibliotekerne. Disse kurser udbydes løbende hele
studieåret og er gratis.
Læsesale og studiepladser
Er du en af dem, som bare ikke får læst når du sidder
derhjemme? Arbejder du bedst i komplet stilhed? Ja så er
læsesalen måske noget for dig.
Der er mange læsesale på hele KUA, som du som studerende
kan bruge nat og dag med dit studiekort.
På institutbiblioteket er der nogle
studiepladser, hvor du kan arbejde med din læsegruppe.
På KUA2 er der også læsesale, disse
vender ud mod det store atrium/torv og giver en
inspirerende udsigt. Og så er Café Mødestedet kun et skridtderfra, hvi
s man sskal have en god kop pause-kaffe.
Rundt på alle gange på hele KUA er der også borde og stole,
hvor man lige kan få en snak eller arbejde med sin gruppe. Det
er forskelligt, hvad folk synes bedst om idet man jo arbejder på
forskellige måder.
Institutbibliotek
I Institutbiblioteket for Engelsk, Germansk og Romansk er der
mulighed for at forberede sig og læse i bygning 23 (3. sal).
På institutbiblioteket har man alt lige ved hånden. Bibliotekaren
Filip, der sidder på 3. sal er utrolig hjælpsom og altid villig til at
hjælpe. Han sidder i “glaskontoret” lige ved siden af de store vinduer.
Man må ikke låne noget med hjem fra biblioteket,
men man må gerne tage fotokopier, og når man har brugt en bog.
Vi vil i introduktionsugen give jer en rundvisning på biblioteket
og forklare nærmere om, hvordan det hele fungerer.
dit institut, fag, kursus og underviser. Publi©Kom holder til i
lokale 11A-0-02.
Læs mere om dem her:
www.hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/publikom
Læs mere om institutbiblioteket her:
http://engerom.ku.dk/bibliotekerne/
Bøger fra Internettet
Academic Books
Du kan købe størstedelen, hvis ikke alle, bøger i Boghandlen,
der ligger på KUA2. Den ligger lige til højre for receptionen og
kan også ses fra ude fra universitetstorvet, foran Det
Humanistiske Fakultetsbibliotek.
Hvis du ikke vil tage helt ud på KUA for at købe bøger, kan du
besøge boghandlens hjemmeside og bestille bøgerne. Se mere
her: www.academicbooks.dk
Publi©Kom
Publi©Kom er Det Humanistiske Fakultets egen
publikationsenhed, der håndterer tryk og salg af
undervisningskompendier, samt administration og salg af
fakultetets egne publikationer. Her kan du købe kompendier til
de kurser, hvor underviserne har gjort brug af disse. For at
købe dem, bøder du blot op i deres udsalg og opgiver navn på
Du kan med fordel se om nogle af dine bøger skulle være
billigere på Internettet. Her er en liste over de sites, hvor vi selv
bestiller italienske bøger:
www.bogpriser.dk - samler priser på bøger fra mange
forskellige hjemmesider.
www.amazon.it
www.ibs.it - fremragende hjemmeside, der har alt mellem
himmel og jord til fantastiske priser.
Gå evt. sammen med dine medstuderende og bestil de
italienske bøger samlet således I sparer portoen!
Id-kort/Studiekort
Omkring semesterstart får du tilsendt et id-kort, der bl.a. giver
adgang til universitetet uden for almindelig åbningstid. Det er
eksamenen og ved fremvisning giver rabat, når du skal købe
studiebøger og meget andet. Skulle du miste det, kan man
bestille et nyt over www.kunet.dk eller ved at kontakte idkortenheden i indre by. Id-kortenheden, Nørregade 10,
Postboks 2177, 1017 København K, tlf. 3532 2757, [email protected]
Find os på…Facebook eller mail
Årgang 2016 på Facebook
SU
Når du starter på Københavns Universitet, er du normalt
berettiget til SU. Ansøg på SU’s egen hjemmeside: www.su.dk.
Der er mange ting man skal være opmærksom på i forbindelse
med SU, fx hvor meget du evt. tjener sideløbende med
SU’en, så læs reglerne grundigt og tal med
SU-kontoret i
Fiolstræde, hvis du er i tvivl.
Vi, dine tutorer,
har oprettet en gruppe, der henvender sig til alle jer nye
studerende. Her kan I stille spørgsmål, komme i kontakt med
de andre nye studerende, dele oplevelser og hvad I nu ellers
finder på. I kan finde gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/954327581354349/ - Italiensk
studiestart 2016 på KU
Hele studiet på Facebook
Studenterrådgivningen
Studenterrådgivningen i København City
Hos studenterrådgivningen kan studerende anonymt tale med
socialrådgivere, psykologer og psykiatere om studietvivl,
eksamensangst, stress og sygdom. De kan også hjælpe
studerende med økonomiskplanlægning.
Hjemmeside: http://www.studraadgiv.dk/
Også hele studiet er på Facebook og denne gruppe bliver
meget flittigt brugt til både at dele nyheder eller at stille
spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Tilmeld jer gerne via
dette link: https://www.facebook.com/groups/italienskstudiet.ku/
Spørgsmål? Kontakt os!
Skulle du sidde med nogle spørgsmål, så er du velkommen til
at sende os en mail på [email protected] og vi skal
forsøge at besvare din e-mail ASAP!