Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN

Youth lab:
UNGDOM, TRIVSEL OG
FORENINGSLIV I NORDEN
København, Danmark, 1-2 september 2016
NORDEN - det bedste sted i verden for børn og unge?
Ambitionerne for det nordiske samarbejde på børne- og ungdomsområdet er at gøre Norden til det bedste sted i
verden for børn og unge. At skabe livsvilkår, der sikrer et godt og meningsfyldt liv for børn og unge og styrker deres
indflydelse og deltagelse i samfundet.
Men noget tyder på, at virkeligheden halter efter ambitionerne. Flere nyere forskningsrapporter dokumenterer en
alarmerende negativ udvikling i danske børn og unges trivsel, og samme tendenser ses også i flere af de andre
nordiske lande. Danske børn og unge sover for lidt og bruger mere tid med smartphonen end med vennerne ude i
naturen. Deres livstilfredshed, selvværd og empati er kraftigt fald, mens andelen af børn og unge, der oplever stress,
depression og angst er stigende. Denne negative udvikling skal vendes hurtigst muligt. Spørgsmålet er bare hvordan
vi gør det og hvem der gør det? Hvem skal handle og tage ansvaret for at skabe markante og varige forbedringer i
børn og unges trivsel?
Med dette afsæt inviterer Nordisk Samsorganisation for Ungdomsarbejde - NSU - til et nordisk seminar om Ungdom,
Trivsel og Foreningsliv i Norden. Med seminaret ønsker NSU at skabe opmærksomhed omkring de seneste års
negative udvikling i børn og unges trivsel. Formålet er også at blive klogere på, hvordan det frivillige foreningsliv
bliver bedre til at få flere unge med ind i fælleskaber, der skaber et stærkt modspil til præstationskultur og
konkurrencestat.
På Ungdom, Trivsel og Foreningsliv i Norden bliver du inspireret med handlingsorienteret viden, gode eksempler og
erfaringsudveksling på tværs af grænserne i Norden. Kom og vær med til at vende kursen mod bedre trivsel for børn
og unge i de nordiske lande!
Torsdag den 1. september 2016
8.30-10.00
Ankomst og indskrivning af deltagere
10.00-10.15
Velkomst og åbning af seminaret
Pia Nurmio-Perälä, formand for Nordisk Samorganisation for
Ungdomsarbejde
10.15-11.00
Udviklingen i unges trivel i et dansk og nordisk perspektiv
Pernille Due, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed
11.00-11.15
11.15-13.00
Kaffepause
Hvordan vender vi kurven for unges faldende trivsel?
Paneldebat med:
Pernille Due, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed
Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd
Per Michael Jespersen*, opinionsredaktør ved Politiken
13.00-14.00
Frokost
14.00-15.00
Speed dating
Mød kolleger, der arbejder med børn og unge i Norden og få dit eget nordiske
netværk
15.00-15.15
Kaffepause
Torsdag den 1. september 2016
15.00-15.15
15.15-16.45
Kaffepause
Den frivillige sektor som en del af løsningen: Organisationer og initiativer der
har succes med at få unge med
Nordens første Ungdommens Folkemøde – En ny vej til
samfundsengagement og fællesskab?
Olav Hesseldahl, stifter og projektchef, Ungdomsbureauet
Kan alle være noget særligt for nogen? – Strategi og succes
med ungeinvolvering i Ungdommens Røde Kors
Jacob Hedelund, national konsulent, Ungdommens Røde Kors
Coding Pirates – Den it-kreative organisation
Martin Exner, stifter og formand, Coding Pirates
16.45-17.15
Afrunding og opsamling på seminaret
18.00-19.30
Walk and talk på Islands Brygge
19.30-21.00
Middag (valgfrit, kræver særskilt tilmelding)
Fredag den 2. september 2016
9.00-9.30
9.30-11.00
Ankomst og indskrivning af deltagere
Ungdomsensomhed
Hvordan forebygger og afhjælper vi ensomhed blandt børn
og unge?
Maria Bergmann Nielsen*, landsformand, Ventilen
11.00-11.15
11.15-13.00
Kaffepause
Gadeidræt og fællesskab
Gadeidræt boomer: Hvad er læringen for det traditionelle
foreningsliv?
Martin Kjærgaard, projektleder, DGI Underground
Suell Osmani, medstifter, CPH Panna House
13.00-14.00
14.00-15.30
Frokost
Ungdomsliv i konkurrencestaten
”Når det bliver vigtigere at bestå end at forstå” – Perspektiver
på unge og fritidsliv i en præstationskultur
Søren Østergård, leder, Center for Ungdomsliv
15.30-15.45
15.45-16.45
Kaffepause
Netværkscafé
Hvordan kan du bruge de seneste to dages inspiration og gode eksempler i
din egen organisation?
16.45-17.00
18.00-19.00
Opsamling på dagen og afslutning
Walk and talk i Københavns centrum
19.00-21.00
Middag (valgfrit, kræver særskilt tilmelding)
*Oplægsholderen er inviteret men ikke endeligt bekræftet
Seminaret finder sted i:
FDFs forbundskontor, Rysensteensgade 3, 1564 København V
Tlf. +45 33 13 68 88
MÅLGRUPPE
Arbejder du med ungdom og unges deltagelse, i

foreningslivet og i politiske processer på lokalt,
nationalt eller internationalt niveau? Så
er
https:// www. cabinn. com/ hotel/ city hotel-koebenhavn-copenhagen
Ungdom, Trivsel og Foreningsliv i Norden for dig!
Seminaret henvender sig til en bred målgruppe –
Cabinn City Hotel, Mitchellsgade 14, DK1568 København V, tlf. +45 33 46 16 16
frivillige organisationer og offentligt regi samt
Danhostel
Copenhagen
City,
H.C.
Andersens
Boulevard
50,
DK-1553
København, tlf. +45 33 11 85 85
forskere, eksperter, studerende og politikere med
http://danhostelcopenhagencity.dk/

unge , ungdomsledere og ungdomsarbejdere i
interesse for børn- og ungeområdet i hele
Norden.
DELTAGERPRIS
Det koster 200 DKK at deltage i seminaret.
Deltagergerbyret dækker frokost og kaffe under
seminaret. Som udgangspunkt skal du selv betale
for
dine
rejseudgifter
samt
overnatning
i
forbindelse med seminaret. Men NSU yder tilskud
til
udgifterne
for
overnatning
og
også
rejserefusion, afhængigt af din alder og hvor du
rejser fra.

WakeUp Copenhagen, Carsten Niebuhrs
Gade 11, DK-1577 København V, tlf. +45 44
80 00 00
https://www.wakeupcopenhagen.com/thehotels/copenhagen/carsten-niebuhrs-gade/
#/search
TRANSPORT
Fra Kastrup lufthavn er det lettest at tage toget til
Københavns Hovedbanegård. Fra
Hovedbanegården er der ca 10-15 minutters
gang til stedet hvor seminaret afholdes. Du kan
TILMELDING
også vælge at tage bus 5A mod Sundbyvester
Tilmelding til seminaret sker via din egen
organisation, hvis denne er medlem af NSU.
Plads eller Lufthavnen. Her skal du stige af ved
busstoppestedet ved Otto Mønsteds Plads.
Alternativt kan du kontakte NSU’s sekretariat, se
MERE INFORMATION?
kontaktoplysninger nedenfor.
INDKVARTERING
Har du brug for mere information om seminaret,
NSU’s sekretariat hjælper gerne med at booke
indkvartering. Foretrækker du selv at booke din
indkvartering,
anbefaler
vi
at
du
booker
indkvartering på et af de nedenstående hoteller.
De tilbyder en fornuftig pris og/eller ligger tæt på
stedet, hvor seminaret afholdes.
så kontakt venligst NSU’s sekretariat:
Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde
NSU
Vester Voldgade 100, 2. sal,
DK-1552 København V,
tlf. +45 29 48 55 51;
e-mail: [email protected]
http://nsu.is/