Refusion af klippekort - MF

REFUSION AF KLIPPEKORT TIL ENDELAVE FÆRGEN:
Da vi pr. 1.oktober 2016 går over til online booking og betaling samt et nyt rabatsystem,
vil det ikke længere være muligt, at benytte de gamle 10-turskort, derfor refunderes
de resterende klip til købsværdien.
Navn:
Adresse:
By:
Tlf.nr.
CPR.NR: _______________________________________(privat) skal skrives hvis kortene bruges privat.
CVR.NR: __________________________________(erhverv) skal skrives hvis kortene bruges vedr. erhverv.
______ stk. VOKSEN KLIPPEKORT med ____ stk. restklip.
______ stk. PENSIONIST KLIPPEKORT med ____ stk. restklip.
______ stk. BØRNE KLIPPEKORT med ____ stk. restklip.
______ stk. BIL KLIPPEKORT med ____ stk. restklip.
Dato: ___________________ Underskrift: __________________________________________________
Pengene bliver indsat på din NEM-konto
Med venlig hilsen
Endelave Færgefart
Seddel + klippekort sendes til:
Horsens kommune – Service og Beredskab
Endelave Færgefart
Endelavevej 5
8700 Horsens