konferanseprogram

AMBULANSE
FORUM
2016
Nytt! Møt eksperten
Masse workshops
Påmeldingen er i gang!
KONFERANSEPROGRAM
Mandag 26. september 2016
08.00
Utstillingen åpner - her er alle de store aktørene for prehospitalt utstyr - og mange små også
09.0011.00
Møte ambulansesjefslag
09.0009.25
WORKSHOP
WORKSHOP
WORKSHOP
WORKSHOP
Høyprestasjons
HLR med nye
guidelines - barn
og voksne
Norsk resuscitasjonsråd/Norsk
selskap for
gjenoppliving
Spinal
stabilisering
- case med
utgangspunkt i
ny nasjonal
prosedyre
NKT Traume
Ledes av
Per Kr. Hyldmo,
SSHF og Thomas
Hansen, UNN
Prehospital
luftveishåndtering
– den vanskelige
luftvei
Leif Rognås og
Stephen Sollid,
luftambulanseleger i Danmark
og Norge,
Leif har Ph.d i
luftveishåndtering
Hvordan redde
ryggen din
Lasse Fossedal
redningsmann på
luftambulansen i
Bergen og
Lars Kvamme,
manuellterapeut
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Rom
oppe
Akutt EKG-tolking
Sverker Jern,
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset og
forfatter av flere
lærebøker i EKG
Sikkerhet ved
store arrangementer
Tore Drtina,
sikkerhetsleder
Direktoratet for
samfunnsikkerhet
og beredskap
Basale
smittevernsrutiner
Anita Wang Børseth og Ann Iren
Kjønnøy, smittevernsrådgivere St.
Olavs Hospital og
Helse Møre og
Romsdal
Prehospital
ultralyd
Nils Petter
Oveland, LAT-lege
Helse Stavanger
Kollegastøtte
– hvem hjelper
hjelperen?
Thor Sundby,
EFOK-leder og
to til fra EFOKgruppa
OUS
09.30
Kaffepause og mingling. Stor utstilling
11.0012.00
Fellesåpning Event: Christine Koht
09.3009.55
10.0010.25
10.3010.55
09.0009.55
10.0010.55
CBRNe miniseminar
Møteleder: CBRNe-senteret
Ustillingsvandring
Event! Christine Koht
NB!
Forhåndspåmelding på
workshops og
Møt eksperten!
Møt eksperten: smittevern
12.0512.30
12.3513.00
12.0513.00
Rom
oppe
Sikkerhet ved
store arrangement
Ultralyd
WORKSHOP
WORKSHOP
WORKSHOP
WORKSHOP
Høyprestasjons
HLR med nye
guidelines - barn
og voksne
Norsk resuscitasjonsråd/Norsk
selskap for
gjenoppliving
Spinal
stabilisering
– case med
utgangspunkt
i ny nasjonal
prosedyre
NKT Traume
Ledes av
Per Kr. Hyldmo,
SSHF og Thomas
Hansen, UNN
Prehospital
luftveishåndtering
– den vanskelige
luftvei
Leif Rognås og
Stephen Sollid
luftambulanseleger i Danmark
og Norge.
Leif har Ph.d i
luftveishåndtering
Hvordan redde
ryggen din
Lasse Fossedal
redningsmann på
luftambulansen i
Bergen og
Lars Kvamme,
manuellterapeut
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Akutt EKG-tolking
Sverker Jern,
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset og
forfatter av flere
lærebøker i EKG
Sikkerhet
ved store
arrangement
Tore Drtina,
sikkerhetsleder
Direktoratet for
samfunnsikkerhet
og beredskap
Basale
smittevernsrutiner
Anita Wang Børseth og Ann Iren
Kjønnøy, smitteversnrådgivere St.
Olavs Hospital og
Helse Møre og
Romsdal
Prehospital
ultralyd
Nils Petter
Oveland, luftambulanselege
Helse Stavanger
Kollegastøtte
– hvem hjelper
hjelperen?
Thor Sundby,
leder Emosjonell
førstehjelp og
krisehåndtering og
to til fra EFOKgruppa OUS
NB!
Forhåndspåmelding på
workshops og
Møt eksperten!
13.00
Lunsj, mingling og diverse aktiviteter i utstillingen
14.3016.00
Traumenytt
Plenumsal. Møteleder: Torben Wisborg
Spinal stabilisering – hva betyr den nasjonale prosedyren i praksis?
Thomas Hansen, ambulansearbeider/sykepleier fra Finnsnes, UNN
Kommer!
EKG-ekspert
Sverker Jern
Alvorlige skader langt fra sykehus
Dag Nedrejord, ambulansearbeider Karasjok, Helse Finnmark
Hva betyr avstand til sykehuset for den alvorlig skadde pasienten?
Line Knudtson, medisinstudent Tromsø
Nasjonal prosedyre for behandling av alvorlig nedkjøling
Øyvind Thomassen, anestesilege Haukeland, Helse Bergen
16.00
Kaffe, mingling og diverse aktiviteter i utstilling
17.0018.00
Prehospitalt samarbeid
Plenumsal. Møteleder: Loke Gulliksen
Akuttutvalgets gjenoppliving av legevaktslegen i prehospital akuttmedisin:
Hva ønsker kommunehelsetjenesten at ambulansetjenesten skal utføre? Og motsatt?
TBA
20.00
Konferansemiddag
Skader og dødsfall
hos barn
Tirsdag 27. september 2016
09.0010.00
Plenum. Møteleder: Trine Staff
Barn og drukning
Stephen Sollid, LAT-lege Lørenskog
Skader og dødsfall hos barn – omsorgssvikt eller naturlig?
Torleiv Ole Rognum, professor dr med, rettspatologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt
09.30
Utstillingen åpner
10.00
Kaffe, mingling og diverse aktiviteter i utstilling
10.3010.55
Møt EKSPERTEN
11.0011.25
10.3010.55
11.0011.20
Rom
oppe
11.3012.30
WORKSHOP
WORKSHOP
WORKSHOP
Leiring av
traumepasienten
NKT Traume
Ledes av
Per Kr. Hyldmo,
SSHF og Thomas
Hansen, UNN
It takes a system
to save lives hvilke muligheter
gir ny teknologi?
Physio-Control
Barn: Kjennetegn
på omsorgssvikt,
mishandling og
overgrep
Nina Kynø, Ph.D,
intensiv - og
barnesykepleier
Forhåndspåmelding på
workshops og
Møt eksperten!
Høyprestasjons
HLR med nye
guidelines - barn
og voksne
NRR/Norsk
selskap for
gjenoppliving
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Møt EKSPERTEN
Egensikkerhet ved
arbeid på eller ved
høyhastighetsvei
Arve Hermansen,
politioverbetjent
og innsatsleder i
Øst politidistrikt
og tidl. ambulansearbeider
Pasientsikkerhets
-arbeid satt i
system
Anne Cathrine
­Braarud, Ph.D,
avdelingsoverlege, Prehospital
klinikk, OUS.
NB! Én sesjon
Prehospital luftveishåndtering –
nye skandinaviske
retningslinjer
Leif Rognås,
luftambulanselege
Danmark,
Ph.d i luftveishåndtering
Vurderingskompetanse.
Kunnskap og rett
til å vurdere
Stephen Sollid,
luftambulanselege Lørenskog
og fagansvarlig
Master i Prehosptal Critical Care
Traumepasienten
– ulike case
NKT Traume
Øyvind Thomassen, anestesilege
Helse Bergen og
Jon Tvinnereim,
kirurg Helse
Bergen
NB!
Pasientsikkerhet
Samvirke
Systematisk registrering av vitalia –
pasientsikkerhet i praksis
Harald Stordahl, fagsjef NLSH
styreleder RETTS-Norge
Workshop:
Elektronisk samhandling
mellom nødetatene
Locus
Plenum. Møteleder: Anders Halden
Møterom oppe
Case: shuntsvikt med døden til følge.
Hvem har ansvaret?
Anne C. Braarud, avdelingsoverlege,
Ph.D og leder for pasientsikkerhets- og
kvalitetsutvalget Prehospital klinikk, OUS
12.3014.00
Lunsj, mingling og diverse aktiviteter i utstilling
LOCUS
hovedsponsor
2016
Nytt fra nødmeldetjenesten
- og ambulansefaget
Fortsettelse program tirsdag 27. september 2016
14.0015.00
Nødmeldetjeneste
Ambulanseutdanning
Samarbeid mellom AMK og ambulanse
-tjenesten - hva er ideell organisering?
Dag Robberstad, ambulansesjef Helse
Stavanger
Nasjonal bachelor paramedic
– rammeplan
Knut Styrkson og Elisabeth Jeppesen
Nasjonal arbeidsgruppe
Kvalitetssikring av ambulanseoppdrag
med lav hastegrad – kan man trygt
skille ut oppdrag til «hvite biler»?
Eystein Grusd, paramedic OUS og
masterstudent Institutt for Helse og
Samfunn, UiO
Spørsmål rundt bachelorutdanningen
Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet
evt. Utdanningsdirektoratet
Sal oppe. Møteleder: Loke Gulliksen
Framtidig organisering av AMK sentrale elementer i HODs utredning
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver
Helse- og omsorgsdepartementet
Sal oppe. Møteleder: Anders Halden
Videreutvikling av ambulansefaget
Olav Østebø, nestleder faglig råd
for helse- og oppvekstfag, ass.
ambulanse­leder/beredskapskoordinator Helse Stavanger
15.00
Kaffe, mingling og diverse aktiviteter i utstilling
15.5016.50
Medisinsk nytt
Plenum. Møteleder. Loke Gulliksen
Behandling av akutt sepsis.
Erfaringer fra forskning og nye SIRS-kriterier
Erik Waage Nielsen, lege og forsker, Nordlandssykehuset
Egensikkerhet ved
høyhastighetsveier
Prosjekt slagalarm ved Nordlandssykehuset - ambulance-to-needle-time
Ida Bakke, lege Nordlandssykehuset
Prehospital håndtering av akutte psykiatriske pasienter
Hege Topstad, prosjektleder Transport av psykisk ustabile, Sykehuset i Vestfold
17.0018.00
Framtidens prehospitale tjeneste
18.00
Avslutning og minglemiddag før Redningskonferansen dagen etter.
Vel hjem om du ikke blir med videre!
Organisering
«Svarte-Per» og puslespill: Rigging av framtidens ambulanse – og nødmeldetjeneste
Daniel Haga, samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge vs. to prehospitale ledere