HDS 12/18-4 S - kaercher

HDS 12/18-4 S
En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra
en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner m.m.
1
LED Display
3
Pålitelighet


Tydelig og sentralt plassert på kontrollpanelet (HDS 13/20).

SDS-system reduserer vibrasjon i vanntrykket og risting i pistol og


Stort vannfilter som beskytter pumpen mot smuss.
Høy effektivitet
4
Maksimal effektivitet
I eco!efficiency-modus opererer maskinen på det mest temperaturef-

Svært effektiv, utprøvd og testet brennerteknologi.
fektive området (60 °C), selv med maksimal vannføring.

Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med
20 % sammenlignet med full driftsbelastning.
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
2
lanse.
Display viser nivå for drivstoff, rengjøringsmidler og systempleie.
Tekniske Data og Tilbehør
HDS 12/18-4 S
 2 kjemibeholdere
Tekniske data
1.071-621.0
Artikkelnummer
Strømforsyning
Ph / V / Hz
3 / 230 / 50
Vannmengde
l/time
600–1200
Arbeidstrykk
bar / MPa
30–180 / 3–18
Maks temperatur
°C
80 / 155
Effekt
kW
8,4
Forbruk fyringsolje ved full belastning kg/h
7,7
Drivstofftank
l
25
Vekt
kg
178
Mål (l x b x h)
mm
1330 × 750 × 1060
Såpetank
l
20 + 10
Utstyr
Høytrykkspistol
Easy-press høytrykkspistol
Servicekontrollsystem

Høytrykkspistol med softgrip

Elektronisk overvåking med LED display

Høytrykksslange
m
10 / Longlife lang levetid
2 kjemibeholdere

Strålerør/ Spraylanse
mm
1050
Tørrløpssikring

Antivridningssystem (AVS)



3-sylindret aksialpumpe
med keramiske stempler
Automatisk stopp



Kraftdyse
Servobetjening
Fasevende-kontakt (3-fas)
SDS-System
 Inkludert i leveranse HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
4039784730922
Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2
3, 5
4, 6, 9–10
7
8
11
12–13
14
15
16
17–18
19
20
Artikkelnummer
Lengde
Pris
Beskrivelse
Standard med skrukobling i begge ender
Høytrykksslange 10 m
1 6.391-342.0
Høytrykksslange 15 m
2 6.390-010.0
Høytrykksslange 20 m
3 6.390-031.0
Høytrykksslange 30 m
4 6.390-293.0
Høytrykksslange 15 m
5 6.390-023.0
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 10
315 bar
10 m
315 bar
15 m
315 bar
20 m
315 bar
30 m
220 bar
15 m
Med M 22x1.5 union I begge ender og knekkbeskyttelse ID
10/155°C/220 bar

DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
400 bar
10 m
"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, ID
8/155°C/400 bar

400 bar
10 m
400 bar
15 m
400 bar
20 m
400 bar
30 m

400 bar
1,5 m

DN (Nominell
diameter) 8
Høytrykksslange næringsmiddelin- 13 6.389-581.0
DN (Nominell
dustri , 20 m,
diameter) 8
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider
250 bar
10 m
250 bar
20 m
Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i

begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp
til 230 bar
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
400 bar
10 m

400 bar
20 m


Med M 22x1.5 union I begge ender og knekkbeskyttelse ID
8/155°C/315 bar



Longlife 400 med koblinger på begge sider
6 6.388-083.0
7 6.391-354.0
Høytrykksslange longlife, 15 m,
8 6.389-709.0
DN 8, inkl. roterbar kobling
Høytrykksslange Longlife 20 m,
9 6.390-027.0
DN 11
Høytrykksslange Longlife 30 m,
10 6.390-294.0
DN 10, inkl roterbar kobling
Høytrykksslange 1,5 m inkl. kob11 6.390-178.0
linger
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider
Høytrykksslange 10 m
12 6.389-479.0


"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, ID
8/155°C/400 bar


Høytrykksslange næringsmiddelindustri 10 m
Høytrykksslange næringsmiddelindustri 20 m, inkl. svivelkobling
Longlife 400
14 6.391-864.0
Høytrykksslange 10 m, DN 8,
Longlife
For næringsmiddelindustri
16 6.391-351.0
DN (Nominell
diameter) 8
400 bar
10 m

Høytrykksslange 10 m, nærings17 6.390-704.0
middelindustri, AVS-pistolkobling
Høytrykksslange næringsmiddelin- 18 6.390-705.0
dustri 20 m, AVS-pistolkobling
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
250 bar
10 m
250 bar
20 m
Egnet for næringsmiddelindustri, AVS anslutning i pistolven
til (grå) ID 8/155°C/160 bar
Egnet for næringsmiddelindustri, AVS anslutning i pistolven
til (grå) ID 8/155°C/160 bar
Høytrykksslange Longlife 10 m,
AVS-pistolkobling
Høytrykksslange Longlife 20 m,
AVS-pistolkobling
Spesialslanger
19 6.391-885.0
DN (Nominell
diameter) 8
DN (Nominell
diameter) 8
400 bar
10 m

400 bar
20 m

Høytrykksslange
21 6.388-886.0
DN (Nominell
diameter) 8
400 bar
1,5 m

15 6.391-887.0
20 6.391-886.0
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
Høytrykksslange, 10 m, DN 8, inkl.
roterbar kobling
Høytrykksslange 10 m
Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2
3
Artikkelnummer
4–5
Vannmengde
Pris
Beskrivelse
Easy Press Høytrykkspistol med servobetjening (Kärcher-patentert)
Easy Press-høytrykkspistol, softgrip-håndtak
Servobetjening
1 4.775-463.0
Servokontroll > 1100 l/t
2 4.775-471.0
"Easy Press" pistolventil, hel
1100 l/time


Høytrykkspistoler
3 4.775-823.0

Hurtigkobling
4 6.401-458.0
Slangesokkel
5 6.401-459.0


Eksklusiv høytrykkspistol
Quick Connect hurtigkobling
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1, 4
2
3
Artikkelnummer
5
Dysestørrelse
Pris
Beskrivelse
Kraftdyse 25° vinkel
Kraftdyse sprayvinkel 25°
1 2.885-133.0
68
Dyse
2 2.884-521.0
250


3 2.884-540.0
75

4 2.883-392.0
70

5 2.884-526.0
75

Høytrykksdyse 0° vinkel
Høytrykksdyse sprayvinkel °0
Kraftdyse 15° vinkel
Kraftdyse sprayvinkel 15°
Kraftdyse 40° vinkel
Kraftdyse sprayvinkel 40°
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9–10
11
12
13
14
15
Artikkelnummer
Lengde
Pris
Beskrivelse
Roterende strålerør
Dreibart strålerør, 1050 mm,
ergonomisk
Dreibart strålerør, 600 mm, ergonomisk
Dreibart strålerør, 850 mm, ergonomisk
Dreibart strålerør, 1550 mm,
ergonomisk
Dreibart strålerør, 2050 mm,
ergonomisk
Strålerør/ Spraylanser
1 4.760-660.0
300 bar
1050 mm

2 4.760-664.0
300 bar
600 mm

3 4.760-663.0
300 bar
840 mm

4 4.760-661.0
300 bar
1550 mm

5 4.760-662.0
300 bar
2050 mm

Anti-vibration lance
6 6.415-951.0
250 bar
950 mm

250 mm

960 mm

670 mm
Med itegrert trykkindikator for for variabel trykkontroll

direkte på strålerøret. Dyseanslutning M 24 x 1.5. Kjemiutlegg over lavtrykk.. Variabel trykkstrålerør og Kärcher kraft- 
dyse.
Strålerør/ Spraylanse
Strålerør, 250 mm
7 4.760-667.0
Dobbel lanse
Dobbel lanse 960 mm
8 6.394-665.0
310 bar
Strålerør med trykkregulering
Strålerør for variabelt trykk
9 4.760-362.0
10 4.760-230.0
1040 mm
Adapter for strålerør med trykkregulering
Adapter for strålerør med variabelt trykk
Vinklet strålerør
11 4.762-075.0
For pos. 9, 10, for montering av utstyr til strålerøret, M
24/18 x 1.5
WC-Strålerør
12 4.760-073.0
Sprederdyse. Spesiellt formet for rengjøring av WC. Rustfritt

stål.

Fleksibelt strålerør

13 6.394-654.0
210 bar
Teleskoplanse
14 6.394-690.0
225 bar
Bæresele for teleskoplanse
15 6.373-987.0


16 2.642-305.0

Fleksibelt strålerør 1050 mm
1050 mm
Teleskoplanse
Lanse for takrennerengjøring
Strålerør for underspyling
Strålerør for understellsvask
17 4.760-245.0
700 mm
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Mobil. For effektiv og tillfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer).Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.

HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
Rørrengjøring
Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
3
4
6–7
Artikkelnummer
8
Pris
Beskrivelse
Monteringssett for kranløft

Kranløftersett for HDS 695 - 1295
1 2.638-900.0
Kranløftersett for HDS Medium- og
Superklasse
Sett med grå svertefrie hjul
2 2.642-424.0

Sett med svertefrie grå dekk
3 2.641-493.0

4 2.641-796.0

5 2.638-237.0
Leveringstykke, strålerør, høytrykkspistol, høytrykksslange,

25° Kraftdyse.
6 2.641-805.0

7 4.405-048.0

8 2.641-803.0

Enkel håndtering med kran.
Monteringssett flammevakt
ABS Flammevakt HDS M/S
Monteringssett for dobbelt strålerør
Add-on kit secondary jet pipe
-HDS 1295
ABS sekundært strålerør HDS 12/
Y-fordeler
Y-Fordeler
Akkumulatorsett
ABS Akkumulator for HDS M / S
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
3
4
Artikkelnummer
5
Vannmengde
6
DiameDysestørrelse ter
7
Pris
Beskrivelse
Overflaterengjører FRV 30
FRV 30
1 2.642-999.0
Add-on kit rubber lip
2 2.642-910.0


Overflaterengjører FR 30 ME
Overflaterengjører FR 30
3 2.640-355.0
300 mm
Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange.

Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.
4 2.640-679.0
500 mm

Overflaterengjører FR 50
Overflaterengjører FR 51
Maskinspesifisert dysesett for FR
Dysesett for enhet 2.638-831 og
2.640-355
Maskinspesifisert dysesett for FRV
5 2.639-188.0
Dysepakke 081
6 2.642-982.0
1100–1300 l/
time
Dysesett for enhet 2.638-831 og 2.640-355
80


Overflaterengjører FRV 30 ME
FRV 30 ME
7 2.642-911.0

HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13–14
15
16–17
Artikkelnummer
Pris
Beskrivelse
Dyseskrue
Dysekobling
1 5.401-210.0
med vern for høytrykks- og kraftdyser.

2 5.394-294.0
Garanterer konstant sikkerhetsklarering, f.eks. for dekk og
rammeverk. Hjelper og beskytter mot skader på sensetive
områder. Monteres direkte på strålerør.

Avstandsholder med dysemutter
Demper (inkl. dysekobling)
Koblinger
3 6.987-705.0

4 4.401-091.0

Roterende kobling
Svivelkobling
Kobling
5 4.403-002.0
For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 x M22 x
1,5 anslutninger, messing med gummihylse.
6 4.402-022.0
For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistol
ventilen ( med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5
7 4.424-004.0

8 4.656-079.0

9 2.643-758.0
10 2.643-760.0


Injector complete HDS 12/18-4S
11 6.645-763.0
Add-on kit proportioning valve
12 6.500-000.0
RM-injektor høytrykk
13 3.637-170.0
Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.



RM-injektor for høy-og lavtrykk
14 3.637-001.0
Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig
av maskin. Dosering opp til 15%

SKJØTENIPPEL

Kobling
Dysekobling
Adaptere
Adapter M22 Svivel
Avtrekksrør
Avgasskobling
Weed control
WR 50
WR 20
Kjemiinjektor
Maskintilpasset dysesett 10001200 l/h
Dyseinnsats (for art.nr. 3.637-001)
15 4.769-048.0
kjemikalie injektor + høytrykksdyse + union

Dyseinnsats for høytrykk > 1100
l/h
Dyseinnsats for lavtrykk > 1100
l/h
16 4.769-002.0
For høytrykk.

17 4.769-006.0
For lavtrykk.

 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
Maskinspesifisert dysesett art.nr. 3.637-170.0
Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2–3
4
5
6
7–8
9–10
11
Artikkelnummer
DiameDysestørrelse ter
Pris
Beskrivelse
Tankrengjøringshode HKF 50, messing
HKF 50 vaskehode i messing
1 3.631-039.0
Rekkevidde 850 mm. Interiørspylehode for tønner, fat og
tanker. For spunshull på 50 mm og mer.. Ansluttes direkte til

høytrykksvasker. Drives av elektrisk motor. Kan brukes
både I vertikale og horisontale posisjoner.
Dysesett for HKF 50 tankrengjøringshode
Dyse 045 for dobbel dysedrift
HKF 50
Dyse 090 for enkel dysedrift HKF
50
Dobbelthåndtak
Skruplugg
2 6.415-446.0
45
Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 2 dyse

3 6.415-447.0
90
Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 1 dyse

5 2.863-036.0
Doble hendler for eksakt posisjonering og kontroll av spyle- 
hode.

6 5.411-061.0
Skruplugg for drift av dysehode med én dyse.
4 4.132-002.0

Rørrengjøringsdyse
Rørrengjøringsdyse str 100
7 5.763-088.0
100
24 mm
Rørrengjøringsdyse str 120
8 5.763-089.0
120
16 mm
Rørrengjøringsdyse
9 5.763-019.0
65
16 mm
10 5.763-020.0
65
16 mm
11 5.763-021.0
70
30 mm


Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennelig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseo
verflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i
røret. 3x30° bakover, Dia‚
Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennelig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseo
verflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i
røret. 1x forover, 3x30° bakover, Dia‚ 16 mm
Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennelig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseo
verflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i
røret. 1x forover, 3x30° bakover, Dia‚ 30 mm
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2
3–4
Artikkelnummer
Dysestørrelse
Pris
Beskrivelse
Variodyse 0°-90°
Variodyse 0-90°
1 4.763-036.0
80
Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan
derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger
og overflater.

Roterende punktstråle for maximum smussfjerningskraft.

Rotojet, stor
Rotojetdyse, uten dysejustering
2 4.763-254.0
300 bar
70
3 4.763-952.0
300 bar
70

4 4.763-958.0
300 bar
70

Inaktiv
Rotojetdyse, med dysejustering
Inaktiv
Rotojetdyse, med dysejustering
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1–2
3
4
Artikkelnummer
Dysestørrelse
Pris
Beskrivelse
Sandblåsingsutstyr (uten dyse)
Sandvaskesett (uten dyser)
1 4.762-010.0
Sandvaskesett ( uten dyser)
2 4.762-022.0
Gjør høytrykkstrålen til et effeltivt verktøy. For fjerning av
maling, rust, skjell. Monteres på strålerørets plass for høytrykksdysen for f.eks. tilsetning av sandblåsemidler. Uten
mengderegulering


Dysepakke for sandvaskesett
Dysepakke for sandvaskesett 070
3 2.637-906.0
70
4 6.415-083.0
8 mm

Dyse av borkarbid
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m.
1000 l/h
(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler
kontinuerlig bruk.)

HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
3
4
Artikkelnummer
5
Vannmengde
6
Pris
Beskrivelse
Skumdyse

Skumlanse
1 6.394-668.0
RM-beholder for 1-liters skumlanse
Inno skumdyse
2 6.414-954.0
Inno skumsett
3 2.640-692.0
Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med
mobil og stadjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon.
Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykks- 
dyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med
nøyaktig 0-5% doseringsventil.
4 2.640-693.0
Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk
med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for
anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med
nøyaktig (0-5%) doseringsventil.
1200 l/time

Easy skumsett
"Easy" skumsett

Dysesett for Inno Easy skumsett
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett
5 2.640-689.0
1000–1300 l/
time
1000-1300 l/h

Monteringssett skumdyse
Skumdysesett
6 2.637-926.0
For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, mon- 
tering på strålerør i stedet for høytrykksdyse
HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2–3
4
5
6
7
8
9
Artikkelnummer
Lengde
Pris
Beskrivelse
Slangetrommel med automatisk slangeinntrekk
Holer for automatisk slangetrommelsett til HDS-M
Slangetrommel med inntrekk for
veggmontering
ABS veggfeste i rustfritt stål
1 2.643-040.0
Tilleggssett slangetrommel
4 6.392-975.0
20 m
5 6.392-965.0
20 m
6 2.639-919.0
20 m
7 6.391-421.0
20 m

8 2.641-866.0
20 m

9 2.642-957.0
20 m

Automatisk slangetrommel uten
høytrykkslange, 20 m
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål, 20 m
ABS-automatiskslangetrommel i
rustfritt stål
Slangetrommelsett for HDS M/S

2 2.639-931.0
Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange)
Kärcher HD slangestikksystem




3 2.641-867.0
Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange)
Kärcher HD slangestikksystem

HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2–3
4
Artikkelnummer
5–7
Vannmengde
Maks. tilførselstemp.
Lengde Lengde Pris
Beskrivelse
Solar-rengjøring - Teleskoplanser
Teleskopstang komplett 7,2m
1 4.107-054.0
60 °C
Teleskopstang komplett 10m
2 4.107-053.0
60 °C
Teleskopstang komplett CFK
3 4.107-055.0
60 °C
Teleskopstang komplett 14m
4 4.107-052.0
60 °C
isolar Slange 7
5 6.392-978.0
155 °C
isolar Slange 10
6 6.392-977.0
155 °C
isolar Slange 14
7 6.392-976.0
155 °C







HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1
2
3
Artikkelnummer
Vannmengde
Pris
Beskrivelse
Vaskebørste med hurtigkobling
Vaskebørste for påskyvning
1 4.762-016.0
I hovedsak for rengjøreing av alle flater. Med klemme for
montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.

Roterende vaskebørste
Roternde vaskebørste for > 800
l/h
2 4.762-559.0
3 4.762-562.0
900–1300 l/
time
900–1300 l/
time


HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange Tilbehør til HDS 12/18-4 S
1.071-621.0
1–3
4
5
Artikkelnummer
6
Lengde
Diameter
7
8
Pris
9–10
Beskrivelse
Geka kobling
Gekakobling
1 6.388-455.0
Gekakobling med indre gjenger R2
2 6.388-465.0
GEKA SLANGEKUPLING R 1''
3 6.388-458.0
med hungjenger





Med slangestrekker.
Sugefilter
Vannfilter
4 6.414-956.0
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil
5 4.730-012.0
Med/utent tilbakeslagsventil, messing
Finmasket vannfilter, 100 μm, R
3/4"
Finmasket vannfilter med adapter
6 2.638-255.0
Montert til maskinen, egnet til bruk ved sug, 150 my

7 4.730-102.0
Montert til maskininntaket, 80 m
Finmasket vannfilter, 100 μm, R 2
8 2.638-270.0
Montert til maskininntaket 150 my


Finmasket vannfilter
Vanntilførselsslange
Vanntilførselslange
9 4.440-207.0
10 4.440-270.0
7,5 m
ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn
7,5 m
ID 19 R1"/R1" - opp til 85°C


HDS 12/18-4 S, 1.071-621.0, 2016-08-19
 Inkludert i leveranse  Tilgjengelig tilbehør  Forlengerslange