Månedsplan Rød gruppe Eik Pilevegen

Trekløveren Barnehage
Månedsplan for Rød gruppe Eik- Pilevegen
September 2016 Tlf: 41532699
UKE 35
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1.
Tilvenning,
rutiner,
trygghet og
lek
Fredag
2.
Fokustid
rutiner,
trygghet og
lek
5.
6.
7. Lily 2 år
Fokustid
rutiner,
trygghet og
lek
8.
9.
14.
15.
Fokustid og
tilvenning
UKE 36
Tilvenning
Rutiner,
trygghet og
lek
Fokustid og
tilvenning
UKE 37
12.
Fokustid
En liten tur i
nærmiljøet
Fokustid og
tilvenning
UKE 38
19.
Eva 2år
Fokustid,
tilvenning og
Brannvern
UKE 39
Samling om
brannvern
26.
Fokustid,
tilvenning og
Grupper
saman med
Fokustid
13.
Grupper
saman med
Varmrett
Møtedag
Kor
16.
Møtedag
BRANNØVELSE
KL 10.00
kontaktperson
20.
21.
Fokustid
rutiner,
trygghet og lek
Samling om
brannvern
Grupper
saman med
kontaktperson
27.
Fokustid
En liten tur i
nærmiljøet
kontaktperson
28.
Fokustid
rutiner,
trygghet og
lek
22.
Møtedag
23.
Kor
29.
Møtedag
30.
Språksamling
med eventyr
Postadresse:
Kontoradresse:
Telefon:
Internett:
Organisasjonsnr:
Skulegata 14
Pilevegen 5
4360 Varhaug
51430666
Postboks 52
4368 Varhaug
964 969 590
www.ha.no/trekloveren
[email protected]
Informasjonsskriv Rød gruppe Eik- Pilevegen
September 2016
Tlf 99214848
Tilvenning
Hei alle sammen! Da er høsten allerede satt sine første spor og Avdeling Eik følges
opp med latter og barnesmil. Det er enda noen som ikke har begynt riktig enda, så vi
starter rolig med litt tilvenning i starten av september også. Vi fokuserer på rolige
omgivelser, bli kjent og trygg på avdelingen, med de voksne og de andre barna. Vi
som voksne er tilstede ved å sitte på gulv, fange blikk og nysgjerrighet, støtte opp
barna i utforskning. Vi vil være sensitive og identifisere barnas behov og prøve å
dekke behovet. Det er viktig at barna får ta tilvenningen i sitt tempo. Det viktigste for
oss er at alle barna skal kjenne seg trygge og ha det godt i løpet av dagen. Tytt og
kos er overgangsobjekt fra hjemmet.
 Jeg sender med dere hjem et A4 ark der jeg ønsker dere kan printe ut noen
bilder av barnet og mor/far og søsken, eventuelt besteforeldre, lime dette på
arket , skrive hvem personene er og ta med dette tilbake til barnehagen.
Overgangsobjektet vil sammen med bilde av mor/far/familien bli brukt aktivt for å
skape trygghet, og for å hjelpe barnet til å forstå/holde barnets bilde av at mor/far
kommer tilbake. Samt skape en dialog om identitet og stolthet av barnet selv og
barnets familie.
Vi startet året med nytt personal og mange nye barn. Vi ønsker barna fra Lind og Eik
velkommen tilbake etter sommerferien! Og vi ønsker også velkommen til alle de nye
vi gleder oss til å bli kjent med dere alle.
Jeg, Susanne, er ny pedagogisk leder i trekløveren barnehage. Har før jobbet i
barnehage i 5 år i Stavanger kommune. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere alle.
Turid har vært fast på Eik og er en god og trygg base for barna som kommer tilbake
fra ferie. Jurgita jobbet på Pil i fjor som gjør at hun er et kjent fjes, samtidig er Jurgita
flerspråklig (litauisk) og er en god støttespiller i dette språket.
Trekløveren barnehage finnes på internett: www.ha.no/trekloveren Her kan du finne
månedsplaner og mye annen informasjon.
Telefonnummeret til avdeling Eik er: 41532699. Dette kan dere både ringe og skrive
melding til. Trekløveren sitt hovednummer er 51430666
Fargekoding av avdeling Eik: Avdeling Eik har 4 barn som er født i 2013 og 7 barn
som er født i 2014. Dermed har vi valgt at avdeling Eik går under gruppe Rød. Barna
som er født i 2013 vil innimellom bli tatt ut i en egen gruppe som vi kaller Revene.
Her vil de få egen fokustid sammen med pedagogisk leder. Dette er for å gi et lite
pusterom 3 åringene, slik at de kan utforske, konstruere og utfolde seg på sitt
Postadresse:
Kontoradresse:
Telefon:
Internett:
Organisasjonsnr:
Skulegata 14
Pilevegen 5
4360 Varhaug
51430666
Postboks 52
4368 Varhaug
964 969 590
www.ha.no/trekloveren
[email protected]
område med barn på deres egen alder. Styrke det sosiale og de språklige.
Brannvern: Hver høst fokuserer vi på brannvern i barnehagen. Vi vil formilde enkelt
om brannvern til barna på rød gruppe. Det vil også bli en brannøvelse 23. oktober.
Den vil bli i utetiden til rød gruppe slik at det ikke skal være så skremmende med
alarmen.
Les mail: Dere får av og til tilsendt informasjon på mailen deres som er registrert i
barnehageportalen. Derfor oppfordrer vi alle til å følge med der. Vær vennlig og sjekk
om alle viktige telefonnummer står i barnehageportalen. Husk å trykke på ”lagre”.
Sikring i bil: Vi oppfordrer foreldre til å sikre barn forsvarlig i bilen når dere har
hentet barnet i barnehagen selv om det er kort vei hjem.
Med hilsen
Susanne Christin Selnes
Pedagogisk leder
Postadresse:
Kontoradresse:
Telefon:
Internett:
Organisasjonsnr:
Skulegata 14
Pilevegen 5
4360 Varhaug
51430666
Postboks 52
4368 Varhaug
964 969 590
www.ha.no/trekloveren
[email protected]