Arbeidsrettsseminaret 2016

Arbeidsrettsseminaret 2016
11. okotber 2016 - TRONDHEIM
Kl. 09.00 – 09.15:
Velkommen
Kl. 09.15 – 10.15: Nyheter i rettsutviklingen v/Knut-Marius Sture og Agathe Løwenborg
Kl. 10.15 – 10.30:
Pause
Kl. 10.30 – 11.30:
Innsyn i e-post og adgangen til å overvåke ansatte
v/Siri van Kervel Røskaft og Steffen Rogstad
Kl. 11.30 – 12.15:
Lunsj
Kl. 12.15 – 13.15:
Mobbing og trakassering - hvordan skal arbeidsgiver håndtere
slike saker? v/Lars Holo
Kl. 13.15 – 13.30:
Pause
Kl. 13.30 – 14.30: Bruk av utvalgskretser ved nedbemanning –saklig avgrensning
av kretsen: Nye signaler fra Høyesterett, hva gjelder nå?
v/Nils Kristian Ormestad Lie og Even Næstvold
Kl. 14.30 – 14.45:
Avslutning
adeb.no