Foreløpig program Fagsamling særlovene i landbruket – torsdag 29

Foreløpig program
Fagsamling særlovene i landbruket – torsdag 29. september 2016
10.00 – 10.30
Kaffe og rundstykker
10.30 – 10.40
Åpning ved landbruksdirektøren
10.40 – 11.15
Praksis siste år, jordloven og konsesjonsloven mv.
v/Kjetil Linde Holo, Landbruksdirektoratet
11.15 – 11.30
Pause
11.30 – 12.30
Sivilombudsmannen om dispensasjonspraksis etter pbl. Og en sak om
hestehold og jordloven.
v/Kjetil Linde Holo, Landbruksdirektoratet
12.30 – 13.30
Lunsj
13.30 – 14.15
En innføring i enkelte gjerderettslige spørsmål
14.15 – 14.30
Pause
14.30 – 15.00
Åpen time – diskusjon/spørsmål