ZUF program 2016/2017

PROGRAM 2016/2017
D atu m
N as l o v
Pred av at el j
1
11. 10. 2016
ob 17.00
Izdelava in uporaba vrtljive zvezdne
karte in orientacija na nočnem nebu
doc. dr. Igor Žiberna (FF)
2
8. 11. 2016
ob 17.00
Kako lahko v trenutku pridobim
zaupanje ptičjega pajka?
mag. Bojana Mencinger
Vračko (FNM)
3
13. 12. 2016
ob 17.00
Poetika slikanice
red. prof. dr. Dragica
Haramija (FF, PEF) in doc.
dr. Janja Batić (PEF)
4
10. 1. 2017
ob 17.00
Od pik na strani do glasbe, ki jih dajo/
From dots on the page to the music
they make.
red. prof. mag. Simon
Robinson OBE (PEF)
5
14. 2. 2017
ob 17.00
Računalništvo in kako pomembna so
natančna navodila
doc. dr. Igor Pesek
(FNM)
6
14. 3. 2017
ob 17.00
Moj dom je kartonasta škatla: problem
cestnih otrok v medkulturni perspektivi
dr. Andrej Naterer (FF)
7
11. 4. 2017
ob 17.00
Pravo kot umnost, pravo kot spretnost
in pravo kot čednost
mag. Aleksander Karakaš
(PF)
8
9. 5. 2017
ob 17.00
Kako se slini trebušna slinavka in v
kakšni zvezi je to s sladkorno boleznijo?
dr. Andraž Stožer, dr.
med. (MF)
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
OKTOBER: torek, 11. 10. 2016 ob 17.00dr.
Igor Žiberna:
IZDELAVA IN UPORABA VRTLJIVE ZVEZDNE KARTE IN ORIENTACIJA NA
NOČNEM NEBU
O predavanju:
V delavnici bodo udeleženci sami izdelali vrtljivo zvezdno karto in se jo naučili uporabljati. V okviru
tega bodo osvojili znanje, kako določimo čas vzida, zaida in zgornje kulminacije poljubne zvezde. V
praktičnem delu bodo udeleženci izdelano zvezdno karto uporabili pri nočnem opazovanju na
Pohorju. Spoznali bodo zakonitosti navideznega vrtenja nebesne sfere in glavne nebesne
koordinatne sisteme. S pomočjo vrtljive zvezdne karte bodo sposobni prepoznavanja glavnih
ozvezdij, ki se bodo takrat pojavljala na nočnem nebu. Praktični del bomo dopolnili tudi z opazovanji
skozi teleskop, pri čemer bodo udeleženci spoznali nekaj zanimivih objektov »globokega neba« v
naši Galaksiji (planetarne meglice, kroglaste in razsute zvezdne kopice, difuzne meglice), kot tudi
nekaj svetlejših galaksij.
O predavatelju:
dr. Igor Žiberna je
predstojnik oddelka za
geografijo Filozofske
fakultete Univerze v
Mariboru. Polje njegovega
znanstveno-raziskovalnega
strokovnega dela so
planetarna geografija,
klimatogeografija,
geomorfologija, ekološka
geografija in antropogene
klimatske spremembe.
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
Predseduje in aktivno deluje v astronomskem društvu Orion. Z več kot dvajsetletno tradicijo je
Astronomsko društvo Orion eno izmed najstarejših astronomskih društev v Sloveniji.
NOVEMBER: torek, 8. 11. 2016 ob 17.00
mag. Bojana Mencinger Vračko:
KAKO LAHKO V TRENUTKU PRIDOBIM ZAUPANJE PTIČJEGA PAJKA
O predavanju:
Veliko lepega in zanimivega lahko izvemo o živalih, kadar razumemo njihovo govorico. S svojim
vedenjem nam sporočajo, kdaj so vesele in zadovoljne, lačne, prestrašene ali žalostne. Druženje z
njimi pomembno vpliva na kakovost našega življenja. Ali živali zaznavajo čustva in namere ljudi?
Ali je naša iskrenost do njih res vstopnica v njihov svet?
O predavatejici:
Že od zgodnjih otroških
let sem velika ljubiteljica
narave. Zaposlena sem na
Fakulteti za naravoslovje
in
matematiko
Mariboru,
kjer
v
kot
biologinja vodim vivarij. V
njem
gojimo
organizme,
različne
ki
so
namenjeni študentom, da
proučujejo
značilnosti.
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
njihove
Organiziram tudi učne urice spoznavanja živali za predšolske in šolske otroke, pri katerih poskušam
vzpodbuditi zanimanje za pridobivanje znanja o živalih in naravi nasploh. Pri svojem delu združujem dve veliki
ljubezni: ljubezen do narave in otrok. V okviru raziskovalnega dela me zanima vedenje plenilskih žuželk
volkcev. Znani so po tem, da ličinke delajo pasti v obliki lijakov v suh substrat, kjer na dnu zakopane čakajo
na plen.
DECEMBER: torek, 13. 12. 2016 ob 17.00
dr. Dragica Haramija in dr. Janja Batič:
POETIKA SLIKANICE
O predavanju:
Slikanica je idealna oblika knjige za razvoj večrazsežne (tudi multimodalne) pismenosti že v
predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Poudarek predavanja bo na spodbujanju odraslih
(neprofesionalnih posrednikov), da bi se lahko z otroki bolj poglobljeno pogovarjali o prebranem
gradivu. Vsaka slikanica ima tri osnovne sestavine, in sicer besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni
odnos (interakcijo). Na primerih (vsebinsko in oblikovno) raznolikega gradiva bo predstavljeno
celostno branje odličnih slikanic, ki je lahko zanimivo za vse generacije bralcev.
O predavateljicah:
Dragica Haramija je doktorica znanosti, od leta 2011 redna profesorica za področje mladinske
književnosti na Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Avtoričino osrednje
raziskovalno področje je mladinska književnost, v okviru le-te pa teorija žanrov v mladinski prozi in
preučevanje posameznih ustvarjalcev mladinske književnosti na Slovenskem. Doslej je izdala 6
samostojnih znanstvenih monografij in eno v soavtorstvu, ob tem je izšla še samostojna strokovna
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
monografija Mariborske vedute (2011) ter v soavtorstvu leta 2011 monografija o Lili Prap. Piše
znanstvene in strokovne članke s področja mladinske književnosti.
dr. Janja Batič: Zaposlena sem
na
Pedagoški
fakulteti
Univerze v Mariboru, kjer se
ukvarjam z didaktiko likovne
umetnosti. Moje raziskovalno
delo
je
usmerjeno
v
proučevanje vidikov likovne
umetnosti, ki v običajni šolski
praksi časih ostanejo prezrti.
Umetnost
lahko skriva
se
namreč
(odkriva) na
vsakem koraku; od prostora,
ki je oblikovan za točno določen namen do kakovostne ilustracije v knjigi.
JANUAR: torek, 10. 1. 2017 ob 17.00
red. prof. mag. Simon Robinson OBE (Order of the British Empire):
OD PIK NA STRANI DO GLASBE, KI JIH DAJO / FROM DOTS ON THE PAGE TO THE
MUSIC THEY MAKE.
O predavanju:
Odpremo note. Poglobimo se v študij. Vadimo. Nastop je pripravljen. Kaj pa učinek?
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
O predavatelju:
Skoraj 40 let sem zaposlen v SNG
Maribor kot dirigent, 25 let na
Pedagoški fakulteti
Mariboru,
kjer
Univerze
sodelujem
v
na
Oddelku za glasbo kot predavatelj
solfeggia, zbora, dirigiranja ter 12
let na Akademiji za glasbo v Ljubljani
kot profesor glasbene literature. V
tem času sem sodeloval s številnimi
orkestri, solisti in zbori po vsej
Evropi ter bil aktiven, ne samo kot
iskan izvajalec priznanih repertoarjev, ampak tudi za svetovne premiere novih glasbenih stvaritev.
Interpretacija glasbe je moje življenje. Kot dirigent sem odgovoren za predstavo, kot učitelj sem
odgovoren, da vsak študent razume glasbeni tekst, da ga bo lahko tudi interpretiral.
FEBRUAR: torek, 14. 2. 2017 ob 17.00
dr. Igor Pesek:
RAČUNALNIŠTVO IN KAKO POMEMBNA SSO NATANČNA NAVODILA
O predavanju:
Na predavanju se bomo pogovarjali in praktično preizkusili pomembnost dajanja natančnih navodil
in kako je to povezano z računalništvom.
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
O predavatelju:
Kot otrok sem bil neznansko radoveden. To sem
še danes.
MAREC: torek, 14. 3. 2017 ob 17.00
dr. Andrej Naterer:
MOJ DOM JE KARTONASTA ŠKATLA: PROBLEM CESTNIH OTROK V MEDKULTURNI
PERSPEKTIVI
O predavanju:
Cestni otroci predstavljajo socialni problem, ki je prisoten v globalnem merilu in raziskave kažejo, da
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
jih je mogoče najti tudi v visoko razvitih družbah. Za te otroke je značilno, da na cesti pristanejo
relativno mladi in tam preživijo brez nadzora odraslih oseb. Otroci so na cesti izpostavljeni slabim
življenjskim razmeram, narkotikom in različnim oblikam nasilja in zlorab. Predavanje Moj dom je
kartonasta škatla: problem cestnih otrok v medkulturni perspektivibo predstavilo problem cestnih
otrok v svetovnem merilu in bo temeljilo na neposrednih terenskih izkušnjah, ki jih je predavatelj
zbram med svojim raziskovanjem v Ukrajini, Indiji in Afriki.
O predavatelju:
Andrej Naterer je zaposlen kot docent
na Oddelku za sociologijo, Filozofske
fakultete v Mariboru. Strokovno se
ukvarja s problemom cestnih otrok,
proučevanjem deviantnosti, mladino
in
kvalitativnimi
metodami
raziskovanja. Sodeloval je v številnih
nacionalnih
in
mednarodnih
raziskovalnih projektih in je avtor
znanstvene
monografije
in
dokumentarnega filma, ter številnih
znanstvenih
člankov
problema cestnih otrok.
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
s
področja
APRIL: torek, 11. 4. 2017 ob 17.00
mag. Aleksander Karakaš:
PRAVO KOT UMNOST, PRAVO KOT SPRETNOST IN PRAVO KOT ČEDNOST
O predavanju:
Pravo kot umnost, pravo kot spretnost in pravo kot čednost.
O predavatelju:
mag. Aleksander Karakaš, višji sodnik svetnik na
oddelku za kazensko sodstvo Višjega sodišča v
Mariboru in zunanji sodelavec Pravne fakultete
Univerze v Mariboru.
“Sem avtor več znanstvenih in strokovnih člankov,
kot vabljeni predavatelj pa redno sodelujem v
procesih sodniškega izobraževanja ter različnih
sodniških izmenjav. Predmet mojega strokovnega
zanimanja je kazensko pravo v širšem smislu, pri
čemer se osredotočam zlasti na vprašanja, s
katerimi imam kot sodnik opraviti.”
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)
MAJ: torek, 9. 5. 2017 ob 17.00
dr. Andraž Stožer, dr. med.:
KAKO SE SLINI TREBUŠNA SLINAVKA IN V KAKŠNI ZVEZI JE TO S SLADKORNO
BOLEZNIJO?
O predavanju:
Tako kot žleze slinavke v ustih tudi trebušna slinavka izloča slino. Trebušna slinavka je pravzaprav bistveno
večja kot ustne slinavke in slina, ki jo proizvaja, je bistveno pomembnejša od ustne sline. Vsebuje namreč
prebavne encime, ki omogočajo, da se hrana, ki jo zaužijemo, razgradi in privzame v telo. Brez te sline torej
ne moremo živeti in to zelo dobro vedo ljudje, ki se rodijo s cistično fibrozo, tisti, ki prebolijo pankreatitis in
tisti, ki jim zaradi raka trebušno slinavko odstranijo. Znotraj tkiva trebušne slinavke pa se pri človeku nahaja
tudi okrog milijon otočkov drugačne vrste celic, ki svoje »sline« ne izločajo navzven, torej ne v svetlino
prebavil, ampak v kri. Te celice omogočajo, da se v telo privzeta hranila shranijo v ustreznih tkivih in če se iz
kakršnegakoli razloga okvarijo ti otočki, nastane sladkorna bolezen.
o predavatelju:
Kot učitelj fiziologije in
predstojnik Inštituta in
Katedre za fiziologijo sem
zaposlen na Medicinski
fakulteti
Univerze
v
Mariboru, kot zunanji
učitelj
za
področje
fiziologije pa sodelujem z
Medicinsko univerzo na
Dunaju.
V
svojem
raziskovalnem
delu
preučujem normalno in
nenormalno
delovanje
trebušne
slinavke,
predvsem
njenega
endokrinega dela.
Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)