Vloga za subvencioniranje šole v naravi

OSNOVNA ŠOLA PRULE
PRULE 13
1000 LJUBLJANA
ZADEVA: Vloga za subvencioniranje šole v naravi
Podpisani starši (ime in priimek, naslov)
učenca/ke (ime in priimek)
, ki v šolskem
letu 2016/2017 obiskuje
_. razred, vlagam prošnjo za subvencijo šole v naravi za
razred, ki bo potekala od
do
v domu/kraju
.
Datum:
Podpis:_