Nærskoleprinsippet - Trondheim kommune

Inntak til videregående opplæring
• Inntak til Vg1 på bakgrunn av:
o Standpunkt- og eksamenskarakterer
fra 10. trinn
UtrekniInntaksenhet
o Nærskole
o Forskrift til opplæringslova § 6-21.
Hovedprinsippene inntak Vg1
•
Opplæringslova § 3-1 sier hvilken rett du har til videregående opplæring
•
Søkeren:
o har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1
o kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram, men kun to skoler
fra hver inntaksenhet
•
Retten til videregående opplæring ligger i utdanningsprogram og ikke
•
Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring må sette opp TRE ulike
utdanningsprogram (forskrift til opplæringslova § 6-9).
Dersom søker ikke har satt opp tre ulike utdanningsprogram kan en risikere å få et
tilbud om et utddanningsprogram en ikke har søkt.
skole.
Inntaksenheter
• Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler
• Malvik vgs
• Melhus vgs/Gauldal vgs
•
(En søker til Melhus vgs kan få tilbud på Gauldal vgs dersom tilbudet finnes der.)
•
•
•
•
•
•
•
Selbu vgs
Røros vgs
Oppdal vgs
Meldal vgs/Orkdal vgs
Hemne vgs
Guri Kunna vgs (tidl Frøya/Hitra)
Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs
Nærskole
• Sjekk nærskole: http://skoleskyss.stfk.no/
• Beregnes ut fra søkers folkeregistrerte adresse pr 1.mars
• Skole som ligger innenfor 6 km av folkeregistrert adresse
pr 1. mars. Søkere kan ha en eller flere nærskoler:
• mer enn 6 km fra alle vgs: nærskole defineres ut fra den
grunnskolen søker tilhører*
• Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik
vgs får også Malvik vgs som nærskole, dersom de har
søkt Malvik vgs
Eksempel på søknad
1)
2)
3)
Studieforberedende: Thora Storm vgs – Strinda vgs
Idrettsfag: Heimdal vgs
Bygg- og anleggsteknikk: Tiller vgs
Studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram:
•
Søkere konkurrere seg inn på inntaksenhet Trondheim, men ikke på ønsket skole, Får tilbud om en
skole en ikke har ønsket. Det er ikke sikkert det blir nærskolen.
Yrkesfag:
•
Alt 2 og 3:
Søkeren konkurrerer seg ikke inn på studieforberedende i, får tilbud om søkt utdanningsprogram
på ønske nr to eller tre.
I følge Opplæringslova § 3-1 har du fått oppfylt retten din når du har fått et tilbud om et
utdanningsprogram.
Dette gjelder også om du takker nei til tilbudet du har fått.
Inntaksregler
Hver skole har ulike programfag, men det gir ingen
rettigheter i inntaket.:
En søker på utdanningsprogrammet
studieforberedene - ikke på programfaget
(Eks: Science, entreprenørskap, forskerlinje, realfagslinje, matematikkprogram,
internasjonalisering og demokratiutvikling, toppidrett)
En søker på utdanningsprogram innen yrkesfaglige
utdanningsprogram:
Rett til en av tre men ikke skole