Program landsmøtet 2016

Fredag 23.09
Lørdag 24.09
10.00 Møte i landsstyret
08.00 Frokost
11.00 Lunsj
09.00 Valg
12.30 Møte for førstegangsdelegater
10.15 Pause
12.50 Velkommen til landsmøtet
10.30 Saksbehandling
13.00 Hilsen fra Knut Arild
12.30 Lunsj
13.15 Konstituering av landsmøtet
13.30 Saksbehandling
13.45 Leders tale m/debatt
16.30 Ferdig for dagen
15.45 Pause
18.00 Delegasjonsbilder og mingling i foajeen
16.00 Saksbehandling
19.00 Jubileumsfest
18.00 Middag
19.30 Resolusjonsbehandling
22.00 Slutt for dagen
Søndag 25.09
23.00 Frist for innsending av endringsforslag til
resolusjoner
08.00 Frokost
09.00 Saksbehandling
12.00 Lunsj
13.00 Saksbehandling
14.00 Landsmøtet heves
14.30 Fellesbussen har avreise
15.00 Landsstyremøte