BKH_Skole_H-16_web

TILBUD TIL
SKOLER OG SFO
HØSTEN 2016
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
ROM FOR NYE TANKER
ARKITEKTUR
DRAMA
FESTIVAL
HØSTFERIEN (SFO):
«Soar». Alyze Tzue.
BYDETEKTIVENE SLÅR TIL!
Tirs, ons, tors. 30.8.–1.12. kl. 10–13. For 4. trinn.
Elisabeth Hoff eller Elisabeth Slaattelid.
Oppmøte ved Barnas kulturhus kl. 10 og vi avslutter
samme sted kl 13. Innlagt tid til lunsj.
Tilbudet blir gitt til alle på 4. trinn i Bergen.
Informasjon sendes til alle skolene.
Hva er en by? Hva gjør Bergen til en
by? Byvandring, samtale og verk­
stedsaktiviteter knyttet til temaene
by, byhistorie og arkitektur. Våre
bydetektiver skal, etter innføring i
bygge­teknikker og arkitektur­historie,
ut og oppdage spor i byen: Spor
­etter dramatiske hendelser, spor
av arkitektur og byrom, og dekor på
husene.
UNDER HUS OG GATE
BarneBIFF
FRA EN KU’S DAGBOK
Tirs, ons, tors. 6.9.–29.9. kl 10–11.15.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. NB! Oppmøte
utenfor Bryggen Tracteursted/brønnen inne på
Bryggen. Maks 25 barn. Fra 1.–3. trinn.
Man 19.9.–tors 22.9. kl 10–12.30.
Fra 1.–3. trinn. Festivalpakke. Følg med på nettsider
for oppdatert og detaljert program.
Tirs–tors 11.10.–13.10. kl 10 og 11.30.
Teateratelieret. 1.–2. Trinn.
I Bergen by ligger hemmelige fortel­
linger om byen slik den en gang var.
Under hus og gate finnes det feng­
sel, lager, skjenkested, rettslokale,
ballsal - alt på samme sted; i Norges
aller første rådhus, et hus for lov og
rett. Herfra ble Magnus Lagabøtes
bylov håndhevet.
Byhistorie formidlet på en leken måte
inne i rådhus­ruinene.
Barnas egen filmfestival. Visning av
norske og internasjonale perler, samt
filmer laget av barnehagebarn sam­
men med filmskapere. Ulike verkst­
eder og utstilling av skisser og still­
bilder fra filmene.
VISUELL KUNST
Liaung - Chung Yen: «Forandringsmuligheter»
Foto: Nasjonalmuseet
Kua Fia lever som kyr flest: et traust
og trasig liv i fjøset. Dagene er forut­
sigbare, rutinepreget og frykte­lig
kjedelige. En natt drømmer Fia seg ut
i verden og opplever store eventyr:
Hun blir superstjerne i Stockholm,
cabarétsanger i Paris, hun taler
kyrnes sak i FN, ordner fred i hele
verden og mye mer.
BARNAS
KULTUR
HUS
PRISER: Formidlingstilbud og festival
er GRATIS. Forestilling kr 50,-.
MIDDELALDERBYEN
RETTEN ER SATT
LAGET I VERDEN
Tirs, ons, tors. 30.8.–1.12. kl 10– 13.
For 4. trinn. Hedvig Thorkildsen eller Anna Munck.
Oppmøte v/Mariakirken. Innlagt tid for lunsj.
Tilbudet blir gitt til alle på 4. trinn i Bergen.
Informasjon sendes til alle skolene.
Tirs, ons, tors. 29.11.–8.12. kl. 10–11.30.
Elisabeth Slaattelid og Linda Rios. 1.–2. trinn.
Oppmøte: Tårnplass. Maks 10 barn.
Tirs, ons, tors 18.10.–27.10. kl 10–12. Elisabeth Hoff
Produsent: Nasjonalmuseet. Fra 1.–4. trinn.
Maks 15 elever.
En vikingskatt er funnet på havets
bunn og det er uenighet om hvem
som har rett på finnerlønn. Dette er
en sak for loven. Men, hva er en lov
og hvorfor er den så viktig? I en av
Tinghusets rettsaler venter en histo­
rie som skal fortelles og et problem
som må diskuteres.
En reise i verden, konkretisert gjen­
nom smykkeobjekter laget av tolv
­utvalgte kunstnere fra seks verdens­
deler. Utstilling, formidling og verk­
sted.
Øvrestretet/Øvregaten er den gamle
handelsgaten fra middelalderen. Vi
går opp gateløpet og bruker Schøt­
stuene som base for å studere han­
del, kart og gjenstander. Vi ser også
på Mariakirken. På Bryggen løser vi
oppgaver knyttet til materialbruk,
konstruksjon og struktur.
PÅMELDING: Tlf 53 03 82 30
(hverdager kl 9-15) eller e-post:
[email protected]
MER INFORMASJON:
www.bergen.kommune.no/barnaskulturhus
I vår kafé kan medbragt mat nytes.
Plassbestilling.
ADRESSE: Kalmargaten 6.