jobber du med barn og unge?

JOBBER DU MED BARN OG UNGE?
Et fagbrev styrker dine
muligheter for fast jobb!
Individuelt tilpasset kurs til fagprøven
For å få fast jobb i barnehage, SFO eller annet arbeid med
barn og ungdom, krever de fleste arbeidsgivere at du har
fagbrev. Mange har årevis med arbeidserfaring og praksis,
men mangler den teoretiske delen av fagbrevet. Vi tilbyr
nå et tilrettelagt kurs, slik at du kan få den teoretiske opplæringen du trenger for å ta fagprøven.
HVORDAN LÆRER DU BEST?
- Undervisning tilpasset dine behov!
·
Du vil være i en liten klasse på 8-10 personer,
med lærere som har den nødvendige
pedagogiske og faglige tyngden.
·
·
·
Individuell kartlegging ved kursstart for å
finne ut av hvordan nettopp DU lærer best.
Veiledning én-til-en ved kursstart og kursslutt,
inkludert forberedelse til eksamen
Kvalifiserte lærere som legger opp undervisningen
med deltakerne som utgangspunkt
Hvem passer det for?
·
·
·
Du har arbeidserfaring eller praksis med barn og ungdom
Du trenger ingen spesielle forkunnskaper eller kvalifikasjoner utover bestått grunnskole
Dersom du ikke har norsk som morsmål, anbefaler vi at
du er på minimum nivå B1 skriftlig og muntlig, men det
er ikke et krav for å starte på kurset
Hvordan gjennomføres kurset?
·
·
Kurset går over 30 uker og er lagt opp slik at du kan ta
det ved siden av jobb
Kvalifiserte, erfarne lærere underviser i programfagene
på VG1 og VG2: helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse.
·
Målet med kurset er å bestå teorieksamen
Hva kan jeg gjøre etterpå?
·
Hvis du har tilstrekkelig godkjent praksis og består teorieksamen etter endt kurs, gjenstår bare fagprøven før
du har fagbrev som barne– og ungdomsarbeider. Jobber du allerede som ufaglært, vil du vanligvis gå opp i
lønn når du får fagbrev.
www.netped.no
Oppstart: Tirsdag 11 okt. 2016 (med forbehold om
nok påmeldte)
Pris: 24 500,Varighet: 30 uker
Tid: Tirsdager og torsdager, klokka 17.00 - 20.00
Sted: Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand
Kontakt: Telefon: 38 09 81 13 E-post: [email protected]
·
·