August - Fronter

Månedsbrev for Ekornet august
Velkommen til alle nye og «gamle» barn på ekornet. Vi har sammen
tatt imot 7 nye barn. Vi synes at tilvenningsperioden har gått kjempe
fint. For hver dag som går så finner de seg mer og mer til rette. Det
er gøy å følge med på hvordan alle barna utforsker hverandre og
lekene. Vi blir en flott gjeng på ekornet :)
Dette barnehageåret er det realfag som står i fokus. På
planleggingsdagene så skulle vi i personalet tenke over hva barna på
ekornet har vært opptatt av. Vi kom fort frem til at såpebobler har
vært veldig populært. Vi har på bakgrunn av dette valgt å bruke det
som utgangspunkt for videre arbeid med realfag. Til å starte med så
har vi tatt for oss alt som er rundt. Vi har blant annet tegnet sirkler
på speilet, noe som er ekstra spennende fordi ansiktet blir rødt.
Dette skaper undring og nysgjerrighet hos barna :) Dersom dere
foreldre har noe hjemme som har sirkulær form så tar vi gjerne
imot.
Videre så har vi noen små prosjekter på gang. Og i den forbindelse så
ønsker vi oss vossflasker i plast.
Litt praktisk informasjon :
- Det er fint om alle er flinke til å merke tøyet til barna. Da er
det lettere for oss å holde orden.
- Det er også fint om alle har med en drikkeflaske som kan være
i barnehagen, så tas denne med hjem hver fredag til vask.
- Det er viktig at alle barna har ekstra skiftetøy
- Alle som har barn som sover må ha myggnett til vognen
- Også viktig at alle barna har regntøy, støvler, osv. Vi er ute i all
slags vær
Vår turdag vil være tirsdager. Vi starter opp med å gå korte turer
utenfor barnehagen. Veien blir til mens vi går. Det er da fint om alle
barna er i barnehagen til kl. 09.30.
Minner om foreldremøte onsdag 7/9 kl 19.00 til kl 21.00 se oppslag i
barnehagen.
Det er planleggingsdag 28/10. Da er barnehagen stengt.
Mvh Sonni, Tiril, Nadia og Kristine