Espedalen Fjellstue til Storkvelvbu som PDF

ut.no/tur/2.12308/
UT.no
ESPEDALEN FJELLSTUE TIL STORKVELVBU 
Merket sommerrute
Dette turforslaget er en merket rute som følger et stinettverk.
Les gjerne mer om merking her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678810/
Type:  Fottur
Passer: Voksen
Lengde:  Ca. 13,9 km
Varighet:  5 timer
Gradering:
Sesong:
1
Krevende
jul
aug
sep
2
DNT Oslo og Omegn
965 turforslag
Område: Langsua (Huldreheimen)
101 hytter
Opp lia på vei. Inn på sti nedenfor
Venlisætra og opp i vestre kant av
Megrundskampen. Videre mot sørvest og forbi
Rundhøa på vestsida og ned til Gardbutjønnan
og stidelet til Nordbua, Vassenden og Strand
Fjellstue. Herfra mot sørvest over
Forundringshaugan og opp til hytta.
1. Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/
2. Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://ut.no/artikkel/1.8404239/
ut.no/tur/2.12308/
UT.no
▸
▸
▸
▸
▸

3 km
Leaflet | © Kartverket
Fylke: Oppland
HØYDEPROFIL
1 400
1 200
1 000
800
600
0,0 km
2,0 km
4,0 km
6,0 km
8,0 km
10,0 km
12,0 km
Sist oppdatert: 08.09.2016
Espedalen Fjellstue til Storkvelvbu av DNT Oslo og Omegn. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.
UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening. Ansvarlig redaktør Nils Øveraas
Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015. Den Norske Turistforening © 2015 - 2016
14,0 km