Enkeli Kristalli Master koulutus!

Enkeli Kristalli Master koulutus!
Tänä päivänä pitkän prosessin jälkeen minulle kanavoituu EnkeliKristalli master
koulutuksen runko ja opinnot. Olen pitkään yrittänyt saada aikaan koulutusta,
jossa olisi tapaaminen mukana, mutta se ei vaan tunnu onnistuvan, niinpä
minusta tuntuu, että verkkokoulutus olisi paikallaan tähänkin juttuun.
Koulutuksen hinta on täten 480 euroa kaikille yhdistyksen jäsenille.
Master tutkintoa ennakoi pätevyyskuulustelu, jonka hinta on 120 euroa.
Pätevyyskuulustelu varataan Anulta osoitteessa [email protected]
Pätevyyskuulusteluun sisältyy näytehoito Anulle sekä erillisiin kysymyksiin
vastaaminen. Kuulustelun päätteeksi on pieni palautepuhelu Anulta ja saat
todistuksen suoritetusta EnkeliKristalli koulutuksesta.
Varinainen Master koulutus oikeuttaa Sinut täysivaltaiseen toimintaan
EnkeliKristalli hoitojen, meditaatioiden ja 1-4 tason koulutusten vetäjänä.
Rakkaudentähti pidättää oikeuden pätevyyskuulusteluun ja Master
koulutukseen itsellään. Näin varmistumme linjan säilymisestä yhden
mukaisena.
Koulutukseen voi valita kaksi linjaa, mihin haluaa painottua suorituksissaan.
Molemmista linjoista kerätään kaikilta asiakkailta palaute saamastaan
palvelusta. Palautteet lähetetään minulle osoitteeseen Kalasatamantie 8,
95220 Simoniemi. Palautteiden ja oppimispäiväkirjan tulee olla perillä aina
ennen seuraavaa puhelinkeskustelua sillä Anu lukee ne ja tästä muodostuu
aina keskustelullemme pohja. Keskustelu voidaan äänittää Anun osalta ja saat
sen mp3 muodossa itselle sähköpostin välityksellä.
Opintomateriaalit
Opintomateriaalina käytetään kaikki EnkeliKristalli koulutuksesta saatua
materiaalia ja pyritään näissä harjoitustilanteissa opiskelemaan tekniikoita
syvästi. Asiakaspalautteen lisäksi Sinun tulee laatia harjoittelupäiväkirja
jokaisesta asiakkaasta tai meditaatiosta. Päiväkirjassa tulee pohtia, miten
käydyn 1-4 tason koulutus näkyi tässä kyseisesssä tapahtumassa? Mitä opit?
Mihin tarvit vielä harjoitusta? Mitä kysymyksiä heräsi?
Sekä asiakaspalautetta että päiväkirjoja käydään läpi puhelimen välityksellä tai
skype keskusteluna ennakkoon sovittuina ajankohtina. Keskustelu kestää
kerrallaan noin 1 tunnin ja koulutuksen aikana keskusteluja pidetään 4
kappaletta. Lopuksi on loppukoe, joka suoritettaan kyselynä netissä. Master
koulutuksesta saa todistuksen.
1. Meditatiivinen linja:
Oppilas tekee harjoittelun pitämällä EnkeliKristalli meditaatioita asiakkaille.
Koulutuksen aikana tulisi pitää 5 meditaatiota ja kerätä niistä ihmisiltä
palautteet. Lisäksi Sinun tulee tehdä kaksi kaukohoitoa ja kaksi lähihoitoa.
2. Yksilöhoitojen linja:
Teet Rakkaudentähdessä harjoittelijana 30 yksilöhoitoa asiakkaillemme.
Mukana tulee olla vähintään 2 lähihoitoa. Hoitojen lisäksi pidät yhden
meditaatioillan.
Hoitojen ja meditaatioiden hinnat
Voit ottaa hoidoista ja tekemästäsi työstä kohtuulliseksi katsomasi hinnan ja
näin kattaa opintomaksuja ja saada itselle tienestiä jo opiskeluaikana. Tilitys
tapahtuu omien pankkiyhteyksiesi kautta ja omalla yrittäjänimellä tms.
Opiskeluaika
Opiskeluaika on rajaton. Koulutuksen voi maksaa 120 euroa kerrallaan.
Ensimmäinen erä maksetaan koulutukseen ilmottautuessa. Toinen erä
maksetaan ensimmäisen puhelinkeskustelun jälkeen. Kolmas erä toisen
puhelinkeskustelun jälkeen ja neljäs kolmannen puhelinkeskustelun jälkeen.
Henkisen Kirurgian erikoistumisopinnot
Master tutkinnon voi korottaa Henkisen Kirurgian erikoistumisopinnoilla.
Opinnot sisältävät pdf manuaalin, virityksen sekä harjoitushoitoja 10
asiakkaalle. Näissäkin kerätään palautteet ja pidetään omaa
oppimispäiväkirjaa. Kaikki asiakirjat lähettään minulle. Koulutus sisältää kaksi
puhelinkeskustelua, tunnin kerrallaan. Koulutuksen hinta on 240 euroa.
Opintojen aloittaminen
Opinnot aloitetaan pätevyyskuulustelulla ja sen jälkeen Sinun tulisi tehdä oma
suunnitelma, miten loput opinnot suoritat. Lähetä kirjallinen opintosuunitelma
meille. Tarkastamme sen ja teemme ehdotuksia. Tämän jälkeen lähetämme
laskun Master Opinnoista. Opintojen eteneminen on kiinni omasta
aktiivisuudestasi. Oman aktiivisuuden löytäminen on osa Master opettajaksi
kasvamista.
Rakkaudentähden tuki
Tuemme Sinua opinnoissa antamalla Rakkaudentähden kanavan vapaasti
ilmoituskäytöön. Voit mainostaa tapahtumiasi Facebookissa ja
postituslistallamme sekä laittaa ilmoituksia kuukausittain ilmestyvään
verkkolehteen. Pätevyys kuulustelun jälkeen voit myös lisätä yhteystietosi
KristalliHoitajien listamme.
Kun alat pitämään omia EnkeliKristalli koulutuksia, voit vapaasti käyttää
Rakkaudentähden materiaaleja koulutuksien tukena tai tehdä aivan omat
manuaalit.
Koulutuksen aikana voit pyytää Anulta henkilökohtaista kaukohoitoa milloin
koet sitä tarvitsevasi. Voit myös tulla käymään Simoniemessä paikan päällä
hoidossa. Simoniemen hoidot eivät kuulu koulutuksen hintaan.
Vaihtoehtoiset maksutavat
Mikäli et toimi vielä yrittäjänä voit maksaa koulutuksen vaihtoehtoisesti
seuraavalla tavalla. Pidät meditaatioita tai teet yksilöhoitoja ja kaikki näistä
tapahtumista tulevat varat tilitetään Rakkaudentähdelle. Lyhennämme
opiskelumaksua näillä varoilla ja mikäli jotakin suoritettavaa jää, voit tehdä
siitä oman tilanteesi mukaisen maksusuunnitelman. Tällöin rahat tilitetään
suoraan Rakkaudentähden tilille Tili: FI28 5744 7720 0322 47 Viesti: Master,
oma nimesi ja tapahtuman päivämäärä.
Opettaja: Anu Markoff
[email protected]
Kalasatamantie 8
95220 Simoniemi
puh. 0458760480
yhteys tekstiviestillä!