hakemus - Turun kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto/ opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU HAKEMUS Suomen kielen alkeisiltakurssi 3.10.‐1.12.2016 // hakuaika päättyy 16.9.2016 (Basic course of Finnish, evening course 3.10.‐1.12.2016 // the period for applying ends 16.9.2016) Vastaa kaikkiin kohtiin. Kirjoita selvällä käsialalla. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei huomioida. (Answer all the sections. Write in clear handwriting. Incomplete applications will be ignored.) Sukunimi (Last name) Etunimet (First name) Henkilötunnus tai syntymäaika ‐ (Finnish identification number or date of birth) Sukupuoli (Gender) Osoite □ Nainen (Female) □ Mies (Male) Lähiosoite (Street) (Address) Postinumero (Postal code) Puhelin (Telephone) Sähköpostiosoite (E‐mail) Kansalaisuus (Nationality) Äidinkieli (Mother tongue) Yhteyshenkilö: nimi, puhelin, osoite Postitoimipaikka (City) (Contact person: name, telephone, address) Milloin tulit Suomeen? (When did you come to Finland?) ______________________________________________________________________________________________ Oletko opiskellut suomea aikaisemmin? Missä koulussa? Kuinka kauan? Oletko saanut arvioin kielitaidostasi? (Have you studied Finnish language earlier?) □ Ei, en ole opiskellut suomea. (No, I have not studied Finnish earlier.) □ Kyllä, olen opiskellut suomea. (Yes, I have studied Finnish before.) Koulun nimi (Name of the school): ________________________________________________________________________________________ Kuinka kauan opiskelit suomea? (For how long have you studied Finnish?) ________________________________________________________________________________________ Jos olet saanut aiemmin arvion suomen kielen taidostasi, kirjoita se tähän. (If you have got an assessment of your skill of the Finnish language, please write the assessment here.) ________________________________________________________________________________________ Päiväys (Date) _____________________ Allekirjoitus (Signature) ________________________________