Jonas Anund Vogel

KTH Live-In Lab
Testbädd för boende- och byggrelaterade
miljöinnovationer
Utformning och omformning
Forskning och utveckling
Kontakt
Intresserad? Kontakta Jonas Anund Vogel, jonas.anund[email protected]
Eller någon annan i styrelsen för KTH Live-In Lab:
•
•
•
•
•
Per Lundqvist - KTH
Hans Lind - KTH
Tove Malmqvist - KTH
Lars Nordström - KTH
Per Jutner – Einar Mattsson Projekt AB