Produktvalsguide byggpapp

ICOPAL Byggpapp
Tillverkade i Sverige!
Finns i butik
Beställningsvara
Finns i butik
Beställningsvara
Finns i butik
Beställningsvara
Finns i butik
Beställningsvara
Flexisteel YEP 1800
Elastoflex YEP 2500
Macoflex YAP 2200
Micoral YAM 2000
•13 x 1 m
•Anpassad för bandtäckning
med dold infästning
•Ett års öppentid
•Extra starka klisterkanter av
bitumen i båda sidor
•Bra köldegenskaper
•Sandfri
•0,70 x 15 m
•Tål stort mekaniskt slitage
•Extra starka klisterkanter av
bitumen i båda sidor
•Bra köldegenskaper
•0,70 x 15 m
•Robust storsäljare
•Dubbla klisterkanter av
bitumen
•0,70 x 15 m
•Används endast under
asfalttätskikt/takpapp
•Dubbla klisterkanter av
bitumen
•Brandskydd vid installation
av svetsbara produkter
•Formstabil i alla väder,
okänslig för fukt
Produktguide
Välj underlagsprodukt noga, det tjänar både du och byggnaden på i långa loppet. Utgå från vilken typ av yttertak huset ska få,
taklutning och yttre förhållanden, både vid själva takarbetet och geografiskt.
För montering på fast underlag enligt AMA Hus JSC.1 respektive JSB.1.
Shingel, betong- & ståltakpannor samt profilerad takplåt Vådbredd
Minsta
taklutning
Öppentid,
max mån
Elastoflex YEP 25000,7 m1,5°4
Macoflex YAP 22000,7 m1,5°3
Tegelpannor & bandtäckning (planplåt)
Vådbredd
Minsta
taklutning
Öppentid,
max mån
Elastoflex YEP 25000,7 m1,5°4
Flexisteel1 m3°12
Bitumentätskikt & takpapp
Vådbredd
Minsta
taklutning
Öppentid,
max mån
Elastoflex YEP 25000,7 m1,5°4
Macoflex YAP 22000,7 m1,5°3
Micoral YAM 20000,7 m1,5°2
08/2016
Ingen skyddar huset bättre | icopal.se