Kundens bifogade dokument 1

 Bostadsdel Sadeltak med 2 takkupor och en skorsten. Taklutning 34 grader. Total takyta ca. 160 kvm. Garagedel Sadeltak. Taklutning 14 grader. Takyta ca. 80 kvm.