e/vkdiv

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
E/VKDIV
GPA Produktblad
Kulventiler
Mutter för VKD
Beskrivning
PVC-mutter
Passande kulventil VKD
www.gpa.se
GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
2016-09-05 / SIDA 1 av 2
Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
2016-09-05 / SIDA 2 av 2
E/VKDIV
GPA Produktblad
Kulventiler
Mutter för VKD
Teknisk specifikation
d
RSK
Artikelnr
16-20
E/VKDIV020
25
E/VKDIV025
32
E/VKDIV032
40
E/VKDIV040
50
E/VKDIV050
63
E/VKDIV063
75
E/VKDIV075
90
E/VKDIV090
110
E/VKDIV110
www.gpa.se
GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00