מבנה ארגוני רשות הכבאות( 355.28 Kb )

‫נציב כבאות‬
‫והצלה‬
‫סגן נציב‬
‫מבקר‬
‫יועץ משפטי‬
‫דובר וממונה‬
‫קשרי חוץ‬
‫בטיחות‬
‫בעבודה‬
‫מערכות מידע‬
‫וטכנולוגיות‬
‫בינוי‬
‫אגף מינהל‬
‫ומשאבי אנוש‬
‫חשבות‬
‫אגף בטיחות‬
‫אש וחקירות‬
‫אגף מבצעים‬
‫אגף הדרכה‬
‫תכנון‬
‫מבצעים‬
‫חקירות‬
‫פיתוח הדרכה‬
‫משאבי אנוש‬
‫חירום‬
‫רישוי והגנה‬
‫מאש‬
‫בית הספר‬
‫לכבאות והצלה‬
‫שכר‬
‫תיאום מבצעי‬
‫חקיקה ותקינה‬
‫אימונים‬
‫ביטחון‬
‫תורות לחימה‬
‫תקציבים‬
‫מתנדבים‬
‫תקציבי הכנסות‬
‫יחידה ארצית‬
‫(ימ"ר)‬
‫לוגיסטיקה‬
‫חומרים מסוכנים‬
‫רבנות‬
‫הערכת סיכונים‬
‫בית הספר‬
‫לחומרים מסוכנים‬
‫משל"ט ארצי‬
‫מחוז‬
‫צפון‬
‫מחוז‬
‫חוף‬
‫מחוז‬
‫מרכז‬
‫מחוז‬
‫דן‬
‫מחוז‬
‫יו"ש‬
‫מחוז‬
‫ירושלים‬
‫מחוז‬
‫דרום‬