מבנה ארגוני שפ"ע

‫תרשים מבנה ארגוני‬
‫תמי גמליאל‬
‫ראש מינהל‬
‫שפ"ע‬
‫חשבות‪,‬‬
‫אמרכלות‪,‬‬
‫בטיחות‪ ,‬תפ"ע‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫מינהל‬
‫אגף‬
‫חשמל‬
‫ס‪ .‬ראש‬
‫מינהל‬
‫חשבות‬
‫אגף‬
‫כבישים‬
‫אגף‬
‫טכני‬
‫אמרכלות‬
‫אגף אחזקה‬
‫בתחום הדרך‬
‫אגף אחזקת‬
‫מוסדות‬
‫תפ"ע‬
‫תיאום ופיקוח‬
‫גורמי חוץ‬
‫לוגיסטיקה‬