Digihaasteet haltuun rakennetussa ympäristössä

Digihaasteet haltuun
rakennetussa ympäristössä
Raksa 3.0
2016
>
Tulevaisuus
on digiä
Rakentajien digiloikan
askelmerkit
Älykäs
Tampere
2030
Tervetuloa Rakennustekniikan
vuosiseminaariin!
Tiistai 15.11.2016 klo 13-17,
TTY, Festian iso sali, Tampere
ILMOITTAUDU TÄSTÄ 5.11.2016 mennessä
Digihaasteet haltuun rakennetussa ympäristössä - Raksa 3.0
Tiistai 15.11.2016 klo 13-17,
TTY, Festian iso sali, Tampere
TAMPERE - ÄLYKÄS KAUPUNKI
Suuret kaupunkiseudut ovat tulevaisuuden talouskasvun kehtoja.
Ne vetävät puoleensa osaajia, startup-yrittäjiä, investoreita ja uusien
tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Tampereen kaupunki on älykkään
kaupungin kehitysalusta, jossa haetaan uusia asumisen, liikkumisen
ja palvelujen ratkaisuja. Digitalous, internet-talous ja jakamistalous
eivät ole vain iskusanoja, vaan nopeasti kehittyvää todellisuutta
Tampereella.
Tampereen kaupungin tulevaisuudesta ja tavoitteista kertoo
pormestari Anna-Kaisa Ikonen.
TULEVAISUUS ON DIGISTÄ RAKENNETTU
Mistä digitalisaatiossa on kyse? Onko rakentamisen kysyntä
digitaalista, mutta tarjonta analogista? Miten markkinat
muuttuvat? Mitä tämä tarkoittaa osaamiselle?
Digimaailmaan johdattelee koodausaktivisti, tarinankertoja ja
lastenkirjailija Linda Liukas. Hän on Suomen Digital Champion,
vuoden 2014 tietotekniikkavaikuttaja ja sai Mensa 2015 –palkinnon.
Vuonna 2015 Liukkaalle myönnettiin ensimmäisenä Suomalaisen
koodin edistäjä -palkinto.
RAKENTAJIEN DIGILOIKAN ASKELMERKIT
Digitalisaatio on kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimpiä
kehityshaasteita tulevina vuosina. Mahdollisuudet tuottavuuden
tehostamiseen ja palvelutarjonnan uudistamiseen sen avulla
ovat suuret. Tämä edellyttää kuitenkin uudenlaista ajattelua ja
toimintamalleja.
Rakennusalan näkökulman digikeskusteluun tuo YIT Oyj:n
uuden digitalisaatioon ja internet-talouteen perustuvan
palveluliiketoiminnan johtaja Arto Nieminen.
Ta m p e re e n te k n i l l i n e n y l i op isto, Fe st ia, Ko r ke ako ulunkat u 8 , 3 3 7 2 0 Tampe re
Digihaasteet haltuun rakennetussa ympäristössä - Raksa 3.0
Tiistai 15.11.2016 klo 13-17
TTY, Festian iso sali, Tampere
OHJELMA
13.00
AVAUS
Mitä TTY on tänään ja tulevaisuudessa?
MIKA HANNULA, rehtori, Tampereen teknillinen yliopisto
13.15
TAMPERE - ÄLYKÄS KAUPUNKI
Minkälainen on Tampere vuonna 2030?
ANNA-KAISA IKONEN, pormestari, Tampereen kaupunki
13.35
TULEVAISUUS ON DIGISTÄ RAKENNETTU
Miten digitalisointi muuttaa asiakkaiden kysyntää ja
rakennusalan palveluita? LINDA LIUKAS, Digital Champion, koodausaktivisti, lastenkirjailija
14.15
Tauko ja kahvitarjoilu
14.45
RAKENTAJIEN DIGILOIKAN ASKELMERKIT
Kuinka rakennusyrityksen toiminta ja palvelut kehittyvät?
ARTO NIEMINEN, Head of Service Business Development, YIT Oyj
15.10
DIGITENTTI – HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
LEIF GRANHOLM, BIM Ambassador, Trimble Solutions Corporation
MIKKO MALASKA, professori, Rakennustekniikka, TTY
ILKKA ROMO, kehitysjohtaja, Skanska Oy
MATTI TARHIO, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö
15.50
HUOMISEN OSAAJAT
Miten rakennustekniikan opetus ja tutkimus vastaavat haasteisiin?
MATTI PENTTI, professori, Rakennustekniikan laitoksen johtaja
16.00
Tilaisuus päättyy
16.00
JÄLKIPUHEET JA VIRVOKKEITA
Muutokset mahdollisia
Mika Hannula
Leif Granholm
Matti Tarhio
Mikko Malaska
Ilkka
Romo
Ta mp e re e n te k n i l l i n e n y l i op i sto, Fe st ia, Ko r ke ako ulunkat u 8 , 3 3 7 2 0 Tampe re
Matti
Pentti
Digihaasteet haltuun rakennetussa ympäristössä - Raksa 3.0
Tiistai 15.11.2016
LAAJENNA PÄIVÄN ANTIA OSALLISTUMALLA VUOSISEMINAARIN YHTEYDESSÄ
JÄRJESTETTÄVIIN ASIANTUNTIJATILAISUUKSIIN
MAA- JA POHJARAKENTEET – AJANKOHTAISTEN
TUTKIMUSTEN VALITUT PALAT
Festian pieni sali 1, klo 10 - 12
UUSIUTUNUT PALOLABORATORIO ESITTÄYTYY
Festian pieni sali 2, klo 10 -12
Maa- ja pohjarakenteiden yksikkö on toimialueensa johtava yliopistokoulutusta antava
ja infrarakenteiden tutkimusta tekevä yksikkö
Suomessa. Toiminta tukeutuu vahvasti
korkeatasoiseen ja varustukseltaan monipuoliseen maa- ja kiviaineslaboratorioon.
Tilaisuuden ohjelma tarjoaa maistiaisia
yksikön ajankohtaisista tutkimusteemoista ja
tutkimustuloksista.
Rakennetekniikan yksikön uudistetun palolaboratorion tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet
rakenteiden ja tuotteiden palotestaukseen,
-tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.
Laboratorion laatujärjestelmä on standardin
SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen ja testauksessa
sovelletaan EN-standardien mukaisia
koemenetelmiä. Pystymme myös tarjoamaan
asiakkaan toivomusten mukaisia selvityksiä sekä
tuotekehitystestejä. Laboratoriolla on käytössä
kombiuuni, joka muuntuu 3 m x 3m
vertikaaliuuniksi tai 4 m x 3 m vaakauuniksi.
Laitteistoon kuuluvat myös pienempi sähköuuni
sekä kartiokalorimetri.
Ohjelmassa mm.:
• Pohjatutkimusmenetelmät kehittyvät
– painopisteinä CPTU, siipikairaus ja
näytteenotto, prof. Tim Länsivaara
• Tutkimusohjelma Elinkaaritehokas rata (TERA)
– kokonaisvaltainen ote ratarakennetutkimukseen, projektipäällikkö Heikki Luomala
• Ajoneuvojen kokonaispainot nousivat
– kestääkö tieverkko?, prof. Pauli Kolisoja
• MPR -yksikön laboratorio palveluksessanne,
projektipäällikkö Pirjo Kuula
Tilaisuudessa prof. Mikko Malaska esittelee
tutkimus- ja testaustoimintaamme sekä
uusittuja tiloja.
Iltapäiväseminaarin jälkeen on mahdollisuus
tutustua maa- ja kiviaineslaboratorio Geolaan.
Ta m p e re e n te k n illine n ylio pisto, Rake nnuste k niik ka