Tulosseminaari 14.03.2017 kutsu ja ohjelma

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn
edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa
-tutkimushankkeen tulosseminaari
Tiistai 14.3.2017
Festian auditorio FA032 ja aula, TTY
Ohjelma
10:00-10:30 Kahvia tarjolla
10:30-10:45 Seminaarin avaussanat, professori Jouni Kivistö-Rahnasto, Turvallisuuden
johtaminen ja suunnittelu, TTY
10:45-11:00 Tutkimushankkeen osapuolten ja tuotosten esittely, tutkija Sari Tappura
11:00-12:00 Tutkimushankkeen keskeiset tulokset, tutkija Sari Tappura
- Keinoja turvallisuuden hallintaan ammatillisissa oppilaitoksissa
- Keinoja henkilöstön kuormittumisen hallintaan
12:00-13:00 Lounas ja keskustelua
13:00-14:30 Tuotosten esittely rasteilla
1. Turvallisuusvastuut ja tehtävät, turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö
Juhani Kurjenluoma, Koulutuskeskus Sedu
2. OHSAS 18001 turvallisuusjohtamisjärjestelmä oppilaitoksen
turvallisuuden hallinnassa, sisäisen tarkastuksen päällikkö Juhani
Aaltonen, Sataedu
3. Toimiva työsuojeluyhteistyö, henkilöstöjohtaja Riikka Kolkkala,
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
4. Työsuojelun vuosikello: tehtävät ja vastuut, hallintojohtaja Marianne
Kukko, Sasky koulutuskuntayhtymä
5. Opettajien ja ohjaajien työturvallisuusvastuut, henkilöstöpäällikkö Jarmo
Kröger, Koulutuskeskus Salpaus
6. Työyhteisötaidot ja asiallinen työkäyttäytyminen: työyhteisöpaja –malli,
henkilöstöpäällikkö Anne Lahdenperä-Seunavaara, Omnia
7. Esimiestyön tuki, tiimipäällikkö Taina Tuomi, Keva
8. Kuormittavuuden hallinta: työyhteisöpaja, tutkija Sari Tappura, TTY
9. Keinoja työväkivallan hallintaan, tutkija Johanna Pulkkinen, TTY
10.Kemikaaliturvallisuus, projektipäällikkö Tiina Lius, Golder Associates Oy
14:30-15:00 Kahvia ja keskustelua