Fiberduk - Loe Rørprodukter AS

1. Betongrør og -deler
Fiberduk
eller Geotekstiler
Fiberduker eller Geotekstiler er en fellesbetegnelse for produkter som benyttes
innen bygg- og anleggsvirksomheten.
Produktene klassifiseres etter NorGeoSpec 2012 som er et felles klassifiseringssystem for Norge, Sverige og Finnland. Geotekstiler brukes hovedsaklig for
deres egenskaper som separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse.
Valget av bruksklasse er avhengig av bruksområdet dvs. hvilke materialer som
ligger inntil fiberduken, trafikkmengde og undergrunnens fasthet.
Krav til bruksklasse ( f. eks. strekkstyrke, forlengelse og motstand mot gjennommhulling) er spesifisert i Statens Vegvesens håndbok 018.
Tabell for arbeider iht. håndbok 018 og arbeider utført for Statens Vegvesen
Undergrunn
Meget bløt
< S 25 kPa
Bløt / middels
> S 25 kPa
Trafikkmengde
ÅDT
> 500
< 500
> 500
> 500
Maksimal steinstørrelse mot fiberduken
D < 60
60 < D < 200 200 < D < 500 D > 500
N3/N4
N4
N5
N5
N3
N4
N4
N5
N2
N3
N3
N4
N2
N2
N3
N3
Ved annen bløt undergrunn, eller undergrunn som vanskeliggjør anleggstrafikk, bør man gå opp en
bruksklasse. Ved spesielt bløt undergrunn bør det vurderes å legge nettarmering oppå fiberduken
for å sikre framkommelighet ved utlegging av forsterkningslaget.
Anbefaling for veier uten spesielle krav
0 - 20
N1
Maksimal steinstørrelse mot fiberduken i mm
20 - 60
60 - 200
200 - 500
N2
N3
N4
> 500
N5
Grensen for undergrunnens styrke gjelder for leire og silt. Ved myr gjøres det en egen vurdering.
Ta kontakt med din lokale selger for å finne
den passende løsning for ditt prosjekt!
Varenummer
Bruks-
Beskrivelse
5915115502
5915115503
5914105004
klasse
NG2 - PROFIL 2
NG3 - PROFIL 3
NG4 - PROFIL 4
140NW BLACK (BLÅ)
200NW BLACK (RØD)
270NW (GRØNN)
26
Densitet
Lengde
Bredde
m2
Pris
gr/m2
135
190
270
mm
110
110
100
m
5
5
5
550
550
500
kr.
2350
2199
3100
Loe Rørprodukter AS // Produktkatalog 2015/16