Les invitasjon her.

YS Stats MedbestemmelsesKonferanse 2016
Ullevål Business Center (UBC)
Torsdag 10. november
09.00
09.20
09.50
Åpning
Innlegg ved Statens
Medbestemmelse under
personaldirektør
press—fra alle kanter
Gisle Norheim
Bitten Nordrik og
Eivind Falkum
Pål N Arnesen
YS Stat leder
Statens Personaldirektør
Arbeidsforskningsinstituttet
(AFI)
11.15
13.00
14.00
Et ledelsesperspektiv -
Presentasjon av
Program ikke fastsatt
Viktigere enn noen sinne
e-læringskurs
Hans I. Dahl
Difi
NAV
Dette er en felles konferanse for tillitsvalgte og ledere.
Det er også satt av god tid til ”mingling” og utveksling av erfaringer blant
deltakerne.
Påmelding via eget forbund og i prioritert rekkefølge til [email protected]
innen 10. oktober 2016.