Se utvidet CV - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Magnus Husabø Kongsvik
Advokat, Bergen
M +47 481 27 589
T +47 55 56 82 62
[email protected]
www.svw.no
Ekspertise: Corporate og M&A, Tvisteløsning og prosedyre, Kontraktsrett
Magnus Husabø Kongsvik er spesialisert innen selskapsrett, herunder selskapstransaksjoner, samt
innen rettslige prosesser og innen erstatningsrett. Han har bistått med løpende rådgivning til selskaper
innenfor et bredt fagfelt, særlig knyttet til teknologi- og petroleumsindustri. Han har dessuten
betydelig erfaring med prosedyre for domstolene, etter å ha arbeidet som dommerfullmektig i Bergen
tingrett fra 2014 til 2016.
Yrkeserfaring
2014 –
Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 – 2016
Dommerfullmektig, Bergen tingrett
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013
– 2012
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2009 – 2010
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
Trainee, advokatfirmaene Vogt & Wiig AS og Wikborg, Rein & Co DA
2010
Utdanning
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2006 – 2011
Verv
Styremedlem i Advokatforeningens utvalg for yngre advokater, Hordaland og
Sogn og Fjordane krets
2013 – 2014
Språk
Skandinaviske, engelsk
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS