Klikk på lenken - Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

NYHETSBREV ADVOKATFIRMAET HALVORSEN & CO AS - JUNI 2015
Kontoret på Jessheim har flyttet
Den 1.mai 2014 åpnet dørene til Advokatfirmaet Halvorsen & Co sitt nye filialkontor i Erling Grønlands veg 2 A.
Vi har nå flyttet til nye lokaler i Trondheimsvegen 62 på Jessheim. Øvre Romerike er i sterk vekst og vi ønsker å
være del av den positive utviklingen i regionen. Vårt firma har spesialkompetanse innen arv- og familierett, fast
eiendom, forretningsjus og personskadeerstatning. Ta kontakt på 64 84 00 20 hvis du ønsker et møte med en
av våre advokater.
Vårt nye kontor
Forenklinger av anskaffelsesregelverket
Den 12.juni 2015 vedtok kongen i statsråd forenklinger i den særnorske delen av anskaffelsesregelverket.
Endringene trer i kraft fra 1. juli 2015. De viktigste endringene er:
-
Anskaffelser under kr. 100 000,- unntas fra anskaffelsesregelverket
Reglene om lukking og merking av tilbud oppheves
Plikt til å kreve HMS-erklæring
Grensen for å kreve skatteattest øker fra kr. 100 000,- til kr. 500 000,-.
Departementet jobber også for å få på plass et nytt, samlet anskaffelsesregelverk til våren 2016. Kontakt oss
for mer informasjon om arbeidet og forslagene.
Nytt om medarbeidere
Som følge av økt arbeidsmengde har Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS våren 2015 ansatt tre nye
advokatfullmektiger. Oda Bakken, Martin Seglen Baadshaug og Ida Grændsen ble ansatt kort tid etter
hverandre. Både Baadshaug og Grændsen skal styrke faggruppen som arbeider med personskadeerstatning.
Bakken vil jobbe hovedsakelig med konkurs/insolvens og forretningsjus.
I tillegg gratulerer vi Ellen Tangen Eilerås med sin advokatbevilling fra mai 2015.
Les mer om oss og våre ansatte på
www.halvorsenco.no