per sanderud

Velkommen til
KSU seminar
PER SANDERUD
Vassdrags- og energidirektør
Produktiviteten i energisektoren ned siste 10 år
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2006
2007
2008
2009
2010
Markedsrettet virksomhet
2011
2012
2013
Elektrisitet, mv
2014
Vertikal integrering
Produksjon
Nett
Kraftomsetning
Horisontal integrering
Produksjon
Nett
Kraftomsetning
Hvorfor investeres det i Regionalnett?
Forbruksendring
Forsyningssikkerhet
Produksjonsrelatert
2014
Tilstand
2016
Annet
Ikke oppgitt
0
1000
2000
3000
4000
5000 6000
MNOK
7000
8000
9000 10000
Vi er inne i investeringsbølgen
Takk for oppmerksomheten!
nve.no